Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Τό πρῶτο ταξίδι στήν Πετρούπολη. (Μέρος Ζ'). Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος

Τό πρῶτο ταξίδι στήν Πετρούπολη. (Μέρος Ζ')

-Ἐσεῖς εἶστε ὁ ἱερομόναχος Νέστορ τῆς Καμτσάτκας; ρώτησαν.
-Μάλιστα, ἀπάντησα μουδιασμένα.
-Μ’ ἔπιασαν ἀγκαζέ, κι ἀπό τίς δύο πλευρές.  Σχεδόν σηκωτό μέ ὁδήγησαν σέ μιάν ἅμαξα, πού περίμενε λίγο πιό πέρα.
Ἐκείνη ἡ ἀκαριαία «σύλληψη» μ’ ἔκανε νά δυσφορήσω.  Διαμαρτυρήθηκα:
-Ὄχι, σᾶς εὐχαριστῶ... Μόνος μου.... Μά δέν εἶμαι γέρος.... Μή μέ βαστάζετε στά χέρια!
Χαμογέλασαν κι οἱ δυό χωρίς νά μοῦ ποῦν λέξη.  Δέν μ’ ἄφηναν ὡστόσο.  Ὁ ἕνας κρατοῦσε καί τό χαρτοφύλακά μου, μέ τό σχέδιο τοῦ κανονισμοῦ τῆς Καμτσατκικῆς Ἀδελφότητος καί τά δείγματα τῶν παρασήμων.
Μέ ἀκούμπησαν προσεκτικά καί ἁπαλά στό κάθισμα τῆς ἅμαξας με τ’ ἀστραφτερά ἐπίχρυσα ἐμβλήματα τῆς αὐτοκρατορικῆς δυναστείας.  Τά δυό ὑπέροχα καί καταστόλιστα ἄλογα ἄρχισαν νά προχωροῦν ἀργά στό γραφικό δρόμο, πού ὁδηγοῦσε στά ἀνάκτορα. Ὅταν μετά ἀπό λίγο ἡ ἅμαξα ἔφτασε στά προπύλαια, ἐμφανίστηκε ὁ ἀξιωματικός ὑπηρεσίας καί μέ ὁδήγησε εὐγενικά μέσα, σ’ ἕνα πολυτελή προθάλαμο.
-Θά σᾶς δεχθοῦν ἀμέσως οἱ Αὐτῶν Μεγαλειότητες, εἶπε κι ἐξαφανίστηκε.....
Τόν ἀκολούθησα πειθήνια.  Οἱ αὐλικοί προπορεύονταν.  Μέ ὁγήγησε στό γραφεῖο τοῦ τσάρου. Ἦταν ἕνα μεγάλο δωμάτιο μέ παχιά χαλιά καί βαρειά ἐπίπλωση.  Μπῆκα μέσα ἀθόρυβα. Ὁ ἀξιωματικός ἔκλεισε πίσω μου τήν πόρτα.

Ὁ αὐτοκράτορας Νικόλαος στεκόταν κοντά στό γραφεῖο του μέ ἁπολή στολή συνταγματάρχη, καί δίπλα του ἡ αὐτοκράτειρα Ἀλεξάνδρα Φεοντόροβνα20, κι αὐτή λιτά ντυμένη.
Στήν ἀνατολική γωνιά τοῦ δωματίου δέσποζε ἕνα ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι μέ τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ.  Προσκύνησα μ’ εὐλάβεια τήν εἰκόνα καί στράφηκα στό βασιλικό ζεῦγος.  Τούς χαιρέτησα μέ βαθειά ὑπόκλιση. Ὁ τσάρος χαμογέλασε καί εἶπε γλυκά:
-Χαίρετε, πάτερ Νέστορ!  Εἶχα πληροφορίες ἀπό τήν Κρατική Δούμα γιά σᾶς καί γιά τόν ἐρχομό σας ἀπό τήν Καμτσάτκα στήν Πετρούπολη.  Θά ἤθελα πολύ νά πᾶτε πάλι ἐκεῖ καί νά ἐργαστεῖτε γιά τό καλό τῶν κατοίκων.  Σέ τί θά μπορῦσα νά σᾶς βοηθήσω;
Κάνοντας τήν τελευταία ἐρώτηση ὁ τσάρος κινήθηκε πρός τό μέρος μου, καί βάζοντας τή δεξιά του παλάμη πάνω στήν ἀριστερή εἶπε μέ σεβασμό:
-Τήν εὐλογία σας, πάτερ Νέστορ!
Ἔσκυψε κι ἀσπάστηκε τό χέρι μου, καθώς κι ἐγώ τό δικό του.  Τόν μιμήθηκε καί ἡ τσαρίνα.
-Μιλῆστε μας, πάτερ, γιά τήν Καμτσάτκα καί τίς ἀνάγκες τῶν κατοίκων της, εἶπε ὁ μονάρχης, ἀφοῦ μ’ ἔβαλε νά καθήσω.
Κάθησαν ἀπέναντί μου.  Στά πρόσωπά τους ἦταν ζωγραφισμένο ἔκδηλο τό ἐνδιαφέρον.
-Ὅταν ἤμουν ἀκόμα διάδοχος τοῦ θρόνου, συνέχισε ὁ τσάρος, καί ταξίδεψα στήν Ἄπω Ἀνατολή, ἧρθαν νά μέ δοῦν στό Βλαντιβοστόκ ἀντιπροσωπεῖες ἀπό πολλές ἐθνότητες τῆς περιοχῆς. Ἀνάμεσα σ’ αὐτές ἦταν καί δύο, πού τίς ἀποτελοῦσαν καμτσαντάλοι καί κοριάκοι.
Πῆρα θάρρος ἀπό τά λόγια τοῦ τσάρου, κι ἄρχισα νά διηγοῦμαι τίς ἐμπειρίες μου ἀπό τήν ἱεραποστολή στήν Καμτσάτκα, τήν ἀξιοθρήνητη κατάσταση τῶν ἰθαγενῶν, τούς ἀναξιοποίητους φυσικούς θησαυρούς τῆς περιοχῆς, τούς ξένους πού τή λυμαίνονταν σάν ἁρπακτικά ὄρνια.  Μίλησα κατόπιν γιά τήν Καμτσατκική Φιλανθρωπική Ἀδελφότητα τοῦ Σωτῆρος, πού σκόπευα νά δημιουργήσω, γιά τό σχέδιο τοῦ κανονισμοῦ της –τό ἔβγαλα ἀμέσως καί τό ἔδωσα στόν τσάρο- καί τέλος γιά τά παράσημα τῶν εὐεργετῶν της. Ἄνοιξα τή θήκη μέ τά δείγματα καί ξετύλιξα τό χαρτί μέ τά πολύχρωμα σκίτσα τῶν παρασήμων.

______________________________________________________________________________

20.Ἀλεξάνδρα Φεοντόροβνα: Μέ αὐτό τό ὄνομα εἶναι γνωστή σάν τσαρίνα ἡ Ἀλίκη Βικτωρία Ἐλένη Λουίζα Βεατρίκη (1872-1918), κόρη τοῦ μεγάλου δούκα Λουδοβίκου Δ΄ τῆς Ἔσσης καί ἐγγονή τῆς Βικτωρίας τῆς Ἀγγλλίας.  Τό 1894, ἀφοῦ ἀσπάστηκε τήν Ὀρθοδοξία, παντρεύτηκε τόν τσάρο Νικόλαο Β΄.  Μετά ἀπό τέσσερις θυγατέρες, τοῦ χάρισε τόν πολυπόθητο διάδοχο Ἀλέξιο (1904), πού ἔπασχε ὅμως ἀπό αἱμοφιλία. Ἀπέδωσε στίς «θαυματουριγκές» ἱκανότητες τοῦ διαβόητου Ρασπούτιν μιά φαινομενική βελτίωση τῆς ὑγείας τοῦ γιοῦ της, κι ἔγινε ἔτσι ἀκούσιο ὄργανο τοῦ σκοτεινοῦ καί διεφθαρμένου ἐκείνου ψευτοκαλόγερου, πού μπῆκε στό παλάτι κι ἄρχισε ν’ ἀποφασίζει παρασκηνιακά γιά τίς κρατικές ὑποθέσεις.  Γι’ αὐτό τό λόγο, καθώς καί γιά τά φιλικά της αἰσθήματα πρός τή Γερμανία τοῦ Γουλιέλμου Β΄, ἐχθροῦ τῆς Ρωσίας, ἔγινε μισητή σέ μεγάλη μερίδα τῆς ἀριστοκρατίας καί στά πλατιά στρώματα τοῦ λαοῦ. Μετά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1917, εἶχε τό ἴδιο τέλος μέ ὁλόκληρη τήν αὐτοκρατορική οἰκογένεια.

 Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα
Ἀπόδοση ἀπό τά ρωσικά
Ἔκδοση Τρίτη
Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Ἀττικῆς 2001
σελ.195-222
29 Ἰουλίου 2013
 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_284.html

Ὁ Γέροντας Ἀντώνιος Γρηγοριάτης (+1915-2002). Μέρος Α'

 Ὁ Γέροντας Ἀντώνιος Γρηγοριάτης (+1915-2002). Μέρος Α'

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

    Ὁ Γέροντας Ἀντώνιος, κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Νικολάου, καταγόταν ἀπό τόν Πύργο τῆς Ἠλείας. Γεννήθηκε τό 1915 ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἐπειδή, εἶχα συνάψει μαζί του στενές ἀδελφικές σχέσεις, συχνά τόν ρωτοῦσα γιά τήν ζωή του καί τήν οἰκογένειά του.
Ὁ ἴδιος λοιπόν μοῦ ἔλεγε τά  ἑξῆς: "Οἱ γονεῖς μου, ὀνόματι Νικόλαος καί Ἀθηνᾶ, ἦταν εὐσεβεῖς ἀπό τήν παιδική τους ἡλικία.
 Ὁ πατέρας μου ἐγνώριζε λίγα γράμματα, ἐνῶ ἡ μητέρα μου καθόλου, ἀφοῦ μετά δυσκολίας κατάφερε νά μάθη στά γεράματά της τό "Πάτερ ἡμῶν...". Μόνο ἕνα πρᾶγμα ἐγνώριζαν: Νά θρησκεύουν, ὅπως τούς ἐφώτιζε ὁ Πανάγαθος Θεός.
    Ὁ πατέρας μου ἀπέθανε στίς 17 Ἰανουαρίου τοῦ 1944, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου. Τότε στήν Ἑλλάδα ὑπῆρχε ἡ γνωστή φοβερή πεῖνα, ἡ ὁποία ἐθέριζε ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας. Ἐμεῖς εἴμασταν τρία ἀδέλφια καί ἐμέναμε τότε στήν Ἀθήνα.
Ἡ μητέρα μας, μέ τήν βοήθεια καλῶν γειτόνων τακτοποιοῦσε στό πατρικό μας σπίτι τά ἀναγκαῖα γιά τήν κηδεία τοῦ πατέρα μας. Σέ λίγο θά κατεβαίναμε κι ἐμεῖς ἀπό τήν Ἀθήνα στόν Πύργο. Τό βράδυ στήν κηδεία ἦσαν πάνω ἀπό 100 ἄτομα. Λόγῳ τῆς πείνας ἔβρασαν χυλό ἀπό καλαμποκάλευρο καί ἔφαγαν.

Τήν ἑπομένη τό πρωΐ, ὅταν ἐπρόκειτο νά γίνη ἡ ἔξοδος τοῦ νεκροῦ ἀπό τό σπίτι γιά τήν ἀκολουθία τῆς κηδείας στήν ἐκκλησία, εἶδε ἡ μητέρα μου ἕνα ἐξαίσιο φαινόμενο. Τό πρόσωπο τοῦ νεκροῦ πατέρα μου  ἔλαμπε σάν τόν ἥλιο. Τό φῶς πού εἶδε, μοῦ εἶπε κατόπιν, ἦτο τόσο ἐκτυφλωτικό, ὥστε παρ᾿ ὀλίγο νά βάλη τίς φωνές. Ἴσως μ᾿ ἐρωτήσετε, ποιά ἦταν ἡ ἀρετή τοῦ πατέρα μου, ὥστε νά τόν περιλούση τό ἄκτιστο φῶς μετά τήν κοίμησί του;
Οἱ γονεῖς μου, συνεχίζει νά διηγῆται ὁ Γέρο-Ἀντώνιος, ἦσαν ἄνθρωποι τοῦ πρακτικοῦ Χριστιανισμοῦ. Εἶχαν μιά ἀρκετά μεγάλη ἀγροτική περιουσία, τήν ὁποία καλλιεργοῦσαν μαζί μέ ἄλλους πατριῶτες κι ἔτσι στήν Κατοχή ὄχι μόνο δέν ἐπείνασαν, ἀλλά καί βοήθησαν πολύ κόσμο.
Μάλιστα, μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα μου, μέ πλησίασε μία γυναῖκα χήρα καί μοῦ εἶπε ὅτι, ἐπί πέντε χρόνια, τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς, τήν βοήθησε ὁ πατέρας μου δίνοντάς της κάθε ἡμέρα σιτάρι καί ἄλλα ἀναγκαῖα.
Οἱ γονεῖς μου εἶχαν ἀγάπη μεταξύ τους καί μέ ὅλο τόν κόσμο. Ἀπό τόν πατέρα μου οὐδέποτε δέχθηκα κάποιο ράπισμα, μά οὔτε καί σκανδαλίσθηκα ἀπό κάποια ἄπρεπη συμπεριφορά του. Τούς ἐγνωμονῶ, διότι μέ δίδαξαν τήν ἀρετή μέ τήν ζωή τους, ἀσχέτως ἄν ἐγώ, δέν τούς μιμήθηκα στήν τόσο ὑψηλή κοινωνική τους ἀλληλεγγύη καί καλωσύνη. Ἀξιώθηκα μέ τίς εὐχές τους νά γίνω μοναχός στό Ἅγιον Ὄρος καί πάντοτε ζῶ μέ τήν ἐντύπωσι αὐτῆς τῆς πνευματικῆς ἐμπειρίας πού συνέβη στήν ἁπλῆ καί ἀγράμματη μητέρα μου. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τους".
    Μετά τήν ἐπιστροφή του στόν Πύργο, λόγω καί τοῦ θανάτου τοῦ πατέρα του, ἔμεινε πλέον ὁριστικά ἐκεῖ, ἀσχολούμενος λίγο μέ γεωργικές ἐργασίες καί περισσότερο ἀναστρεφόμενος ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐπί πολλά χρόνια ὑπηρέτησε ἐπίτροπος τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πύργου. Πολλές ἐπισκευές τοῦ ναοῦ, ὅπως τό καινούργιο τέμπλο, τά προπύλαια, ἡ ἐπίστρωσις μέ μαρμάρινες πλάκες τῆς αὐλῆς ἔγιναν καί μέ τήν δική του συμβολή καί συμπαράστασι.

   Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω
2005

 Ἀναβάσεις
29  Ἰουλίου 2013
_______________________________________________

  Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας   π.Δαμασκηνός - Γρηγοριάτικο γεροντικό
 
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/07/1915-2002.html

XarasEuaggelia: Κοσμά Αιτωλού για τους Εβραίους

XarasEuaggelia: Κοσμά Αιτωλού για τους Εβραίους:   Λόγοι του Κοσμά του Αιτωλού: «Τον παλαιόν καιρόν οι Εβραίοι εθανάτωσαν όλους τους προφήτας, όλους τους δικαίους διδασκ...

Προφητεία της Παναγίας για το άγιον όρος, μου την είχε πει ο πατήρ Παΐσιος ο κρητικός (71993 ΚΑΡΥΕΣ )

Προφητεία της Παναγίας για το άγιον όρος, μου την είχε πει ο πατήρ Παΐσιος ο κρητικός (71993 ΚΑΡΥΕΣ )

Μόσχα: Χιλιάδες πιστοί περιμένουν επί ώρες μέσα στη βροχή για να προσκυνήσουν τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέα – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ - Κοινωνία - The Best News

Μόσχα: Χιλιάδες πιστοί περιμένουν επί ώρες μέσα στη βροχή για να προσκυνήσουν τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέα – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ - Κοινωνία - The Best News

Το Βυζάντιο επιστρεφει στη Μόσχα...

Το Βυζάντιο επιστρεφει στη Μόσχα...

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΟΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΟΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.

Δημοσιογράφος του guardian: «Όλα τα στελέχη της NSA έχουν πρόσβαση παντού»:

Δημοσιογράφος του guardian: «Όλα τα στελέχη της NSA έχουν πρόσβαση παντού»:

Σάλτσα τομάτας: πώς να τη φτιάξουμε και να τη διατηρήσουμε.

Σάλτσα τομάτας: πώς να τη φτιάξουμε και να τη διατηρήσουμε.

« Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού »: «Να σταματήσεις να δουλεύεις Κυριακή και όλα θ’ αλ...

« Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού »: «Να σταματήσεις να δουλεύεις Κυριακή και όλα θ’ αλ...: Κανονικά πριν από τον Εσπερινό της γιορτής ή της Κυριακής σταματάει κάθε εργασία.Καλύτερα είναι να δουλέψει κανείς περισσότερο την προπαρ...

Μυστήριο βουητό τρελαίνει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο [video]

Μυστήριο βουητό τρελαίνει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο [video]

Μας παρακολουθεί όλους ο… Big Brother της εφορίας!

Μας παρακολουθεί όλους ο… Big Brother της εφορίας!

16 ευεργετικές επιδράσεις του λεμονιού (7/8/2012) | Διατροφή

16 ευεργετικές επιδράσεις του λεμονιού (7/8/2012) | Διατροφή

Λίθος Φωτός: Πούτιν: "ο κυβερνοπόλεμος θα είναι χειρότερος από ...

Λίθος Φωτός: Πούτιν: "ο κυβερνοπόλεμος θα είναι χειρότερος από ...:   Πρόσφατα, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι «η ανατρεπτική δύναμη» στις κυβερνο-επιθέσεις μπορεί να είναι ισχυρότερη απ...

...στιγμές ενοριακής ζωής... Αγίας Σοφίας Πειραιώς: Ένας Άγιος αναρωτιέται: Που είναι ο Θεός;

...στιγμές ενοριακής ζωής... Αγίας Σοφίας Πειραιώς: Ένας Άγιος αναρωτιέται: Που είναι ο Θεός;: Τί αξία έχει αδελφοί μου, εάν μιλώ αιώνια για τον Θεό και ο Θεός αιώνια σιωπά; Μπορώ άραγε να υπερασπιστώ το δίκαιο του Θεού, εάν ο Θεός ...

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΣΤΗ ΣΙΚΙΝΟ

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΣΤΗ ΣΙΚΙΝΟ

Βετεράνος !: Προβοκάτσια των Τούρκων ...με τους γνωστους Κούρδο...

Βετεράνος !: Προβοκάτσια των Τούρκων ...με τους γνωστους Κούρδο...: Όταν τρομοκράτες, εντός ή εκτός εισαγωγικών, έχουν μαζί τους στις 8 το πρωί σημαία τουρκικής επαναστατικής οργάνωσης μαζί τους, εκτός ...

Βετεράνος !: Προβοκάτσια των Τούρκων ...με τους γνωστους Κούρδο...

Βετεράνος !: Προβοκάτσια των Τούρκων ...με τους γνωστους Κούρδο...: Όταν τρομοκράτες, εντός ή εκτός εισαγωγικών, έχουν μαζί τους στις 8 το πρωί σημαία τουρκικής επαναστατικής οργάνωσης μαζί τους, εκτός ...

Βετεράνος !: Βολές Υπέρ των Πεσόντων Καταδρομέων στο Μάλεμε στη...

Βετεράνος !: Βολές Υπέρ των Πεσόντων Καταδρομέων στο Μάλεμε στη...: Την Κυριακή 29 Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 1ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών (Μάλεμε Χανίων) Επιμνημόσυνη Δέηση Υπέρ των Πεσόντ...

Η κυρία Πιπιλή, ο κύριος Οικονομέας και ο κύριος Καμπουράκης υπερασπίζονται με σθένος την Ρεπούση, αναπαράγοντας κεμαλοναζιστικά επιχειρήματα.ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ - ΒΙΝΤΕΟ

Η κυρία Πιπιλή, ο κύριος Οικονομέας και ο κύριος Καμπουράκης υπερασπίζονται με σθένος την Ρεπούση, αναπαράγοντας κεμαλοναζιστικά επιχειρήματα.ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ - ΒΙΝΤΕΟ

Η απάντηση της Φωτεινής Πιπιλή στην επιστολή των κατοίκων και η ανταπάντηση…

Η απάντηση της Φωτεινής Πιπιλή στην επιστολή των κατοίκων και η ανταπάντηση…

Όσο ξεχνάμε τον εαυτό μας, τόσο μας θυμάται ο Θεός

Όσο ξεχνάμε τον εαυτό μας, τόσο μας θυμάται ο Θεός

Γιατί και πώς πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς)

Γιατί και πώς πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς)

Γέρων Παΐσιος - Elder Paisios: Όποιος μελετά σωστά τον εαυτό του δεν τον δικαιολο...

Γέρων Παΐσιος - Elder Paisios: Όποιος μελετά σωστά τον εαυτό του δεν τον δικαιολο...: - Γέροντα, πώς γίνεται, ένώ νιώθω τήν αδυναμία μου, νά δικαιολογούμαι; - Δέν  ένιωσες  τήν  αδυναμία  σου,  γι'  αυτό  δικαιολογείσαι. ...

Κατάνυξις: Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Πάπα ...

Κατάνυξις: Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Πάπα ...

ΠΥΡΙΝΟΣ ΛΟΓΙΟΣ: Νορβηγοί εμπειρογνώμονες; "Τελικά, είστε πάμπλουτο...

ΠΥΡΙΝΟΣ ΛΟΓΙΟΣ: Νορβηγοί εμπειρογνώμονες; "Τελικά, είστε πάμπλουτο...: Πετρέλαιο και φυσικό αέριο για...100 χρόνια έχει η Ελλάδα!!! Αυτή την απίστευτη ρήση είπαν οι Νορβηγοί ολοκληρώνοντας την έρευνά τους για τ...

Κατάνυξις: Μητσοτάκης: 15.000 απολύσεις μέχρι το 2014 - Εξασφ...

Κατάνυξις: Μητσοτάκης: 15.000 απολύσεις μέχρι το 2014 - Εξασφ...: Για το μέτρο της κινητικότητας μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε πως η παραμονή των υπαλλήλων με προσόντα είναι απολύτως εξα...

Κατάνυξις: Θετική η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης στο άνοιγμα τ...

Κατάνυξις: Θετική η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης στο άνοιγμα τ...: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ «Πρόθεση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης είναι να παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα και τις 52 Κυριακές του χρόνου»...

Κατάνυξις: Οι Μεξικανοί "μυούνται" στη μοναδική αρχιτεκτονική...

Κατάνυξις: Οι Μεξικανοί "μυούνται" στη μοναδική αρχιτεκτονική...: Τον Παρθενώνα, ένα μνημείο εμβληματικό για τον δυτικό πολιτισμό, σύμβολο αρχιτεκτονικής τελειότητας, ευρυθμίας και αρμονίας, θα έχ...

Κατάνυξις: Με αφορμή ένα πρόσφατο ταξίδι

Κατάνυξις: Με αφορμή ένα πρόσφατο ταξίδι: "...Τί ακόμα θα κάνει ο αχόρταγος άνθρωπος εις βάρος της φύσης και τελικά με ποιό όφελος;..."   Το Σαββατοκύριακο πο...

Κατάνυξις: Αρχιμ. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου - Η παρουσία του Θεο...

Κατάνυξις: Αρχιμ. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου - Η παρουσία του Θεο...: Αρχιμ. Επιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου   Η παρουσία του Θεού στην επίγεια δημιουργία 98 Ομιλίες στο Σύμβολο της Πίστεως, που εκφωνήθ...

Δεξί X-Trem(i): Αν μπορούσαμε να δούμε τα σήματα Wi-Fi… (ΦΩΤΟ)

Δεξί X-Trem(i): Αν μπορούσαμε να δούμε τα σήματα Wi-Fi… (ΦΩΤΟ): Υπάρχει. Το χρησιμοποιούμε. Συνδέουμε τις «έξυπνες» συσκευές μας οι οποίες μας οι οποίες μας ειδοποιούν κάθε φορά που είναι κάποιο διαθ...

Δεξί X-Trem(i): Επιτέλους γιατρός στο Καστελόριζο... και το κατάφε...

Δεξί X-Trem(i): Επιτέλους γιατρός στο Καστελόριζο... και το κατάφε...: [ Το ειχαμε πει πολλες φορές ( εδώ κι εδώ ) περασαν πρωθυπουργοί , υπουργοί και υποκριτές απ' το νησί και επιτέλους το έκανε ο Αδωνις...

Κατάνυξις: Ποιες θέσεις συγκρούονται στην Ιερά Μονή Εσφιγμένο...

Κατάνυξις: Ποιες θέσεις συγκρούονται στην Ιερά Μονή Εσφιγμένο...: Το τι συμβαίνει αγαπητοί μου φίλοι κι αναγνώστες, στην υπόθεση της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου του Αγίου Ορους λίγο πολύ το ξέρετε... Ε...

Κατάνυξις: Διηγήσεις από το Λειμωνάριο: Ο Πατριάρχης Ιακώβ απ...

Κατάνυξις: Διηγήσεις από το Λειμωνάριο: Ο Πατριάρχης Ιακώβ απ...: Ο Πατριάρχης Ιακώβ αποτρέπει τον αββά Ζωσιμά και από την απλή συγκατοίκησι με Μονοφυσίτη μοναχό.  Πρόκειται για μια μαρτυρία και...

Πρώτο ΘΕΜΑ online : Οι Άγγλοι ομοφυλόφιλοι μποϊκοτάρουν τη ρώσικη βότκα

Πρώτο ΘΕΜΑ online : Οι Άγγλοι ομοφυλόφιλοι μποϊκοτάρουν τη ρώσικη βότκα

Ιρλανδία: Νόμιμη η άμβλωση αν κινδυνεύει η μητέρα | DefenceNet.gr

Ιρλανδία: Νόμιμη η άμβλωση αν κινδυνεύει η μητέρα | DefenceNet.gr

Κατάνυξις: Έντονη προσηλυτιστική δραστηριότητα από νεοπροτεστ...

Κατάνυξις: Έντονη προσηλυτιστική δραστηριότητα από νεοπροτεστ...: Τις τελευταίες μέρες και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών   Έντονη δραστηριότητα παρατηρείται από την οργάνωση «Ελληνική Ιεραποσ...

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ: Η ΟΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ: Η ΟΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ

Για την αντιπροεδρία του Ευάγγελου Βενιζέλου θα δαπανηθούν 700.000 ευρώ ΦΕΚ

Για την αντιπροεδρία του Ευάγγελου Βενιζέλου θα δαπανηθούν 700.000 ευρώ ΦΕΚ

Συνεχίζεται ο αγώνας της Μυρτούς - Δίνει νέα μάχη για τη ζωή της! (ΒΙΝΤΕΟ)

Συνεχίζεται ο αγώνας της Μυρτούς - Δίνει νέα μάχη για τη ζωή της! (ΒΙΝΤΕΟ)

ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ: Κηδεία Μοναχού

ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ: Κηδεία Μοναχού: «Όταν επισυμβεί να κοιμηθεί ένα γεροντάκι ή οποιοσδήποτε μοναχός (συνήθως φθάνουν σε μεγάλη ηλικία, γιατί δεν κάνουν καταχρήσεις κα...

Έκτακτο Παράρτημα: Ο απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια σε ένα συγκλονισ...

Έκτακτο Παράρτημα: Ο απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια σε ένα συγκλονισ...: Επιμέλεια Έκτακτο Παράρτημα - Δείτε απόγονους του Καραϊσκάκη, της Μπουμπουλίνας και του αξέχαστου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια. - Οι Κ...

Έκτακτο Παράρτημα: ΓΔΥΘΗΚΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΣΕ ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΤΕΙ...

Έκτακτο Παράρτημα: ΓΔΥΘΗΚΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΣΕ ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΤΕΙ...: Α ίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 33χρονου ορειβάτη ο οποίος είχε πάει για αναρρίχηση αλλά και λόγω πνευματικών...

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Η Αλεξανδιανή Σικελιανού

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Η Αλεξανδιανή Σικελιανού: Επάγγελμα, κατεύθυνση και... όνομα έχει αλλάξει μία από τις γνωστότερες πρωταγωνίστριες της δεκαετίας του ’90, η Αλεξανδιανή Σικελιανού, ...

Έκτακτο Παράρτημα: Πως πρωτοεμφανίστηκε το Άβατο στο Άγιο Όρος

Έκτακτο Παράρτημα: Πως πρωτοεμφανίστηκε το Άβατο στο Άγιο Όρος: Η κόρη του μεγάλου Θεοδοσίου (379-395) Πλακιδία ήρθε από τη Ρώμη να επισκεφθεί τον αδελφό της Αρκάδιο στην Κωνσταντινούπολη. Ζήτησε και...

ΕΝΑΣ ΛΗΣΤΗΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ

ΕΝΑΣ ΛΗΣΤΗΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ

Αγία Ζώνη - Οἱ δοκιμασίες τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ

Αγία Ζώνη - Οἱ δοκιμασίες τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ

Κρυφή απειλή για 400.000 Ελληνες! | Espresso

Κρυφή απειλή για 400.000 Ελληνες! | Espresso

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΠΓΔΜ

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΠΓΔΜ

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Βίντεο: Πώς φτιάχνεται το 2ευρω;

Βίντεο: Πώς φτιάχνεται το 2ευρω;

SOS για το στέγαστρο Καλατράβα - κοινωνία - Το Βήμα Online

SOS για το στέγαστρο Καλατράβα - κοινωνία - Το Βήμα Online

Σταμάτης Σπανουδάκης: Πιστέψτε και μην φοβάστε!

Σταμάτης Σπανουδάκης: Πιστέψτε και μην φοβάστε!

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ: «Ο Θεός στην Ευρώπη πέθανε»!

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ: «Ο Θεός στην Ευρώπη πέθανε»!

Κόκκινος Ουρανός: ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Μετανάστες επιτέθηκαν με οξύ σε Βρετανίδ...

Κόκκινος Ουρανός: ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Μετανάστες επιτέθηκαν με οξύ σε Βρετανίδ...: Ένας Αφρικανός μετανάστης, με δύο Πακιστανούς συνεργούς του έριξε οξύ χωρίς λόγο σε μια 44χρονη γυναίκα μπροστά στα δύο δίδυμα α...

Nέα εμπρηστική επίθεση κατά οχημάτων του Γερμανικού Στρατού

Nέα εμπρηστική επίθεση κατά οχημάτων του Γερμανικού Στρατού

Το ύπουλο τουρκικό σχέδιο με στόχο Ελλάδα Συρία και αμερικανική εμπλοκή

Το ύπουλο τουρκικό σχέδιο με στόχο Ελλάδα Συρία και αμερικανική εμπλοκή

9 πόλεις που …δε γίνεται να υπάρχουν!

9 πόλεις που …δε γίνεται να υπάρχουν!

Με παρρησία...: Γέροντας Σωφρόνιος: Ποιος κάνει "κουμάντο" μέσα στ...

Με παρρησία...: Γέροντας Σωφρόνιος: Ποιος κάνει "κουμάντο" μέσα στ...: Αν η γυναίκα εργάζεται εξίσου με τον άνδρα, τότε πάλι καταργείται η δικαιοσύνη, επειδή η γυναίκα στην οικογένεια, παράλληλα με την ε...

Ισαάκ και Ρεβέκκα | Πεμπτουσία

Ισαάκ και Ρεβέκκα | Πεμπτουσία

Έρευνα κ΄ Επιστήμη: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ COUDENHOVE-KALERGI: Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩ...

Έρευνα κ΄ Επιστήμη: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ COUDENHOVE-KALERGI: Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩ...: Το  άρθρο που ακ o λουθεί μεταφράστηκε από τα Ιταλικά. Είχε αναρτηθεί στο σάιτ « Identit à ». Μετάφραση -επιμέλεια:    Ελευθέριος Α...

Κόκκινος Ουρανός: ΟΗΕ: Μην τους λέτε «παράνομους μετανάστες». Να του...

Κόκκινος Ουρανός: ΟΗΕ: Μην τους λέτε «παράνομους μετανάστες». Να του...: Επικαλούμενα ανησυχίες ότι ο όρος «παράνομος μετανάστης» (ή «λαθρομετανάστης») , ηχεί προσβλητικά υπονοώντας κάποια ενοχή, τα Ηνωμένα ...

Ex Protestant: Τι είναι προσκύνηση; Ποιοι οι τρόποι της; (Αγ. Ιωά...

Ex Protestant: Τι είναι προσκύνηση; Ποιοι οι τρόποι της; (Αγ. Ιωά...: Παρακάτω, ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κάνει μια μικρή ανάλυση για τους τρόπους της προσκύνησης. Ου προσκυνώ τη ύλη, προσκυνώ δε το...

Τα είδη του πολέμου των λογισμών | Πεμπτουσία

Τα είδη του πολέμου των λογισμών | Πεμπτουσία

Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσκύνησε τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέα

Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσκύνησε τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέα

Το γάλα της μάνας είναι φάρμακο (Γέροντος Παϊσιου)

Το γάλα της μάνας είναι φάρμακο (Γέροντος Παϊσιου)

συν - οδοιπορία: Φωτογραφίες από τα ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτ...

συν - οδοιπορία: Φωτογραφίες από τα ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτ...: Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής εορτάσθη η ονομαστική εορτή του Σεβασμιωτάτου...

Μητρικό γάλα: Κάνει μόνο καλό! - imommy.gr

Μητρικό γάλα: Κάνει μόνο καλό! - imommy.gr

Ονειρο ζωής για τους ξένους ένας γάμος στη Σαντορίνη - 1.000 ζευγάρια κάθε χρόνο λένε το «ναι» με φόντο την Καλντέρα

Ονειρο ζωής για τους ξένους ένας γάμος στη Σαντορίνη - 1.000 ζευγάρια κάθε χρόνο λένε το «ναι» με φόντο την Καλντέρα

☧╬ΝΕΟΛΑΙΑ (ΓΝΗΣΙΑΣ) ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ╬☧: ΕΚΤΑΚΤΟ: Ετοιμάζονται να πάρουν και το Μοναστήρι μ...

☧╬ΝΕΟΛΑΙΑ (ΓΝΗΣΙΑΣ) ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ╬☧: ΕΚΤΑΚΤΟ: Ετοιμάζονται να πάρουν και το Μοναστήρι μ...: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 36 ΑΝΤΡΕΣ ΤΩΝ ΕΚΑΜ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΟΠΚΕ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 80... ΜΑΖ...

ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ: Σωτηρόπουλε, χτυπάς ΑΔΙΚΑ την Μονή Εσφιγμένου ! Ντ...

ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ: Σωτηρόπουλε, χτυπάς ΑΔΙΚΑ την Μονή Εσφιγμένου ! Ντ...:   Ήδη κι ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος , τον οποίον συχνά επικαλείσαι για διάφορα θέματα, υπογράφει ΚΑΤΑ των διωγμών της. Ξεστραβώσου ! Προ...

ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ: Ιερές business εκκλησίας και ελληνικού δημοσίου

ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ: Ιερές business εκκλησίας και ελληνικού δημοσίου:   Όλα μια ...μπίζνα είναι... κάτω από την "κάλυψη" της Εκκλησίας... "Οι δύο πλευρές θα μοιράζονται τα έσοδα". Οι δυο ...

ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ: Η προβοκατόρικη φωτογραφία, γιατί δεν υπάρχει σε β...

ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ: Η προβοκατόρικη φωτογραφία, γιατί δεν υπάρχει σε β...: Τόσο κενό κρανίο κουβαλάτε στους ώμους σας, που καθόλου δεν σας απασχόλησε, το πως είναι δυνατόν, να υπάρχει μόνο μία φωτογραφία (η ίδι...

Λίθος Φωτός: Τουρκικές προκλήσεις για το Κυπριακό φυσικό αέριο....

Λίθος Φωτός: Τουρκικές προκλήσεις για το Κυπριακό φυσικό αέριο....: Σε επιφυλακή από την περασμένη 25/7/2013 μέχρι και το Σάββατο 27/5/2013, βρίσκονταν τουρκικά πλοία στην κυπριακή ΑΟΖ, ενώ ένα από αυτ...

Ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ρατσιστής; – Συνέντευξη με τον καθηγητή του Α.Π.Θ. π. Βασίλειο Καλλιακμάνη | Πεμπτουσία

Ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ρατσιστής; – Συνέντευξη με τον καθηγητή του Α.Π.Θ. π. Βασίλειο Καλλιακμάνη | Πεμπτουσία

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός - Προφητεία Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ περί Ἀντιχρίστου

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός - Προφητεία Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ περί Ἀντιχρίστου

XarasEuaggelia: Κοσμά Αιτωλού για τους Εβραίους

XarasEuaggelia: Κοσμά Αιτωλού για τους Εβραίους:   Λόγοι του Κοσμά του Αιτωλού: «Τον παλαιόν καιρόν οι Εβραίοι εθανάτωσαν όλους τους προφήτας, όλους τους δικαίους διδασκ...

Ντοκουμέντο-αποκάλυψη: Το AIDS δημιουργήθηκε εργαστηριακά με στόχο την μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού!

Ντοκουμέντο-αποκάλυψη: Το AIDS δημιουργήθηκε εργαστηριακά με στόχο την μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού!

Καταργούνται 118 νηπιαγωγεία και δημοτικά...για 304.000 ευρώ

Καταργούνται 118 νηπιαγωγεία και δημοτικά...για 304.000 ευρώ

Κατάνυξις: Τι συμβαίνει με τον υπουργό Ενέργειας, είναι μέλος...

Κατάνυξις: Τι συμβαίνει με τον υπουργό Ενέργειας, είναι μέλος...: ΓΡΑΦΕΙ Ο Μ. ΜΙΧΑΗΛ   Η φωτογραφία που δημοσιεύουμε είναι από την πρόσφατη υπογραφή του μνημονίου συναντίληψης με τις εταιρείες N...

Κατάνυξις: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κατάνυξις: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ:   ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μέ ἕνα καθαρά ψυχρό ἐπαγγ...

Κατάνυξις: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΦΕΒΑ 2013

Κατάνυξις: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΦΕΒΑ 2013:   ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΦΕΒΑ 2013  Σ.Φ.Ε..Β.Α.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙ...

Κατάνυξις: Νέα παιχνίδια Νταβούτογλου με τη Θράκη!

Κατάνυξις: Νέα παιχνίδια Νταβούτογλου με τη Θράκη!:   ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Νέα παιχνίδια Νταβούτογλου με τη Θράκη!   Με τον πρόεδρο το...

«Ποιος είμαι εγώ να κρίνω τους ομοφυλόφιλους;»

«Ποιος είμαι εγώ να κρίνω τους ομοφυλόφιλους;»

NewsIt.gr: Το ντοκουμέντο της επέμβασης στη μονή

Κατάνυξις: ΚΑΙΣΑΡ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κατάνυξις: ΚΑΙΣΑΡ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Του Απόστολου Παπαδημητρίου   Η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει νομοσχέδιο, με βάση το οποίο θα επιτρέπεται η κατά Κυριακή λειτουργία των κα...

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Κατάνυξις: Εταιρεία για αξιοποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας

Κατάνυξις: Εταιρεία για αξιοποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας: Με τροπολογία που κατατέθηκε τη Δευτέρα από τα υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων, προβλέπεται η σύσταση εταιρε...

ΑντιΠαρακμή: Η εκκλησία της Αλεξανδρούπολης ΜΑΤΩΝΕΙ.

ΑντιΠαρακμή: Η εκκλησία της Αλεξανδρούπολης ΜΑΤΩΝΕΙ.: Πριν λίγα χρόνια, ο π.Ιωάννης, ένας ιερομόναχος προερχόμενος από το Άγιο Όρος ήρθε στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ σύντομα εκατοντάδες πιστοί τον...

Κατάνυξις: Όταν του τα λέγαμε του Αλεξανδρουπόλεως αδιαφορούσ...

Κατάνυξις: Όταν του τα λέγαμε του Αλεξανδρουπόλεως αδιαφορούσ...: Σχόλιο Κατάνυξις :  Ὅταν ὁ πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης μὲ ἀνοιχτὴ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμο , δι...

Κατάνυξις: Είδες εν τέλει πόσα αδέλφια έχουν οι Οικουμενιστές...

Κατάνυξις: Είδες εν τέλει πόσα αδέλφια έχουν οι Οικουμενιστές...: Κατάνυξις : Ὡς γνωστόν, ὁ ὅρος "Ἀδελφὴ Ἐκκλησία", σύμφωνα μὲ τοὺς Ι. Κανόνες, ἀποδίδεται στὶς κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλη...

☧╬ΝΕΟΛΑΙΑ (ΓΝΗΣΙΑΣ) ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ╬☧: Ο Βουλευτής κ. ΝίκοςΝικολόπουλος ερωτά τον αρμόδιο...

☧╬ΝΕΟΛΑΙΑ (ΓΝΗΣΙΑΣ) ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ╬☧: Ο Βουλευτής κ. ΝίκοςΝικολόπουλος ερωτά τον αρμόδιο...: Αφού λοιπόν με λοστούς, βαριές, καί μανιβέλες δεν μπόρεσαν πρό καιρού να βγάλουν τούς μοναχούς τού αντιπροσωπείου τής παλαιάς Εσφιγμένου σ...

☧╬ΝΕΟΛΑΙΑ (ΓΝΗΣΙΑΣ) ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ╬☧: ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ...

☧╬ΝΕΟΛΑΙΑ (ΓΝΗΣΙΑΣ) ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ╬☧: ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ...: Επέμβαση των ΜΑΤ απόψε στο Άγιο Όρος Ήδη διμοιρία των ΜΑΤ βρίσκεται επί ποδός στις Καρυές, πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, μόλις λίγα μ...

☧╬ΝΕΟΛΑΙΑ (ΓΝΗΣΙΑΣ) ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ╬☧: Η προπαγάνδα των υπηρετών της Νέας Τάξης Πραγμάτων...

☧╬ΝΕΟΛΑΙΑ (ΓΝΗΣΙΑΣ) ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ╬☧: Η προπαγάνδα των υπηρετών της Νέας Τάξης Πραγμάτων...: Από χτες όλα τα εκκλησιαστικά πρακτορεία ειδήσεων ανάρτησαν την φωτογραφία ενός μοναχού της Μονής Εσφιγμένου να κρατά μια μολότοφ... αλλ...

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Ὁ Ἅγιος μεγαλομάρτυρας Εὐστάθιος ὁ Πλακίδας. (Μέρος Θ'). Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά. Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ

  Ὁ Ἅγιος μεγαλομάρτυρας Εὐστάθιος ὁ Πλακίδας. Μέρος Θ΄
Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

 Ἔτσι ἐπλησίασαν καί στό χωριό στό ὁποῖο ζοῦσε ὁ Εὐστάθιος. Τότε ἔβοσκε τά πρόβατα στό λειβάδι. Πέρασαν ἀπό κοντά του καί ἐκεῖνος τούς ἐγνώρισε, διότι παλαιότερα ἦταν στρατιῶτες του. Χάρηκε πού τούς εἶδε καί ἔκλαιγε ἀπό τήν χαρά του.
Ὅταν ἔφθασαν αὐτοί κοντά του, τοῦ εὐχήθηκαν γιά τήν ὑγεία του, κατά τήν συνήθεια, καί τόν ἐρώτησαν:
-Τί χωριό εἶναι αὐτό καί ποιός εἶναι ὁ ἀρχηγός του;
-Μετά ἄρχισαν νά τόν ἐρωτοῦν:
-Μήπως ἐδῶ εἶναι κάποιος ξένος ἄνθρωπος, τοῦ ὁποίου ἡ μορφή εἶναι ἔτσι περίπου (τοῦ περιέγραφαν τήν  μορφή του) καί ὀνομάζεται Πλακίδας;
Καί ὁ Εὐστάθιος τούς ἀπήντησε:
-Γιά ποιά αἰτία τόν ἀναζητᾶτε;
-Κι αὐτοί τοῦ εἶπαν:
-Εἶναι φίλος καί γιά πολύ καιρό δέν τόν ἔχουμε πάλι ἰδεῖ καί δέν γνωρίζουμε ποῦ εὑρίσκεται μέ τήν γυναῖκα του καί τά δύο παιδιά του. Ἐάν μᾶς εἰπῆς ποιός εἶναι αὐτός, θά σοῦ δώσουμε πολύ χρυσό καί δῶρα.
Καί ὁ Εὐστάθιος τούς ἀπήντησε:
-Δέν τόν ξέρω, οὔτε γνωρίζω αὐτόν τόν Πλακίδα. Ἴσως τόν γνωρίζουν τά ἀφεντικά τοῦ σπιτιοῦ μου πού μένω. Σᾶς παρακαλῶ νά ἔλθετε στό χωριό καί ν᾿ ἀναπαυθῆτε στό καλύβη μου, διότι βλέπω ὅτι καί ἐσεῖς καί τ᾿ ἄλογά σας εἶσθε κουρασμένοι ἀπό τήν ὁδοιπορεία.
Ὁπότε ἀναπαυθῆτε σέ μένα καί κατόπιν θά ἐρωτήσετε ἐάν κάποιος ἀπό τό χωριό μας γνωρίζει αὐτόν πού ἀναζητεῖτε.
Αὐτοί ἔκαναν ὑπακοή. Ἐπῆγαν μαζί του στό χωριό, ἀλλά δέν τόν ἀνεγνώρισαν. Αὐτός τούς ἐγνώρισε πολύ καλά καί ἔτρεχαν δάκρυα χαρᾶς ἀπό τά μάτια του, πού προσπαθοῦσε νά τά συγκρατήση γιά νά μή τόν γνωρίσουν ἀμέσως.
Καί στό χωριό ἐκεῖνο ἦταν ἕνας καλός ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶχε δώσει στέγη καί διατροφή στόν Πλακίδα. Σ᾿ αὐτόν τόν ἄνθρωπο ἔστειλε τούς στρατιῶτες μέ τήν παράκλησι νά τούς φιλοξενήση. Καί ἀκόμη τοῦ εἶπε ὁ Πλακίδας:
-Θά σέ πληρώσω μέ τήν δουλειά μου γιά ὅσα ἔξοδα θά κάνης γιά τήν φιλοξενία αὐτῶν τῶν δύο στρατιωτῶν, διότι εἶναι γνωστοί μου.
Καί ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, ἐπειδή ἦταν ἐκ φύσεως καλός καί τόν παρεκάλεσε καί ὁ Πλακίδας, δέχθηκε τούς ξένους μέ πολλή ἀγάπη καί τούς φιλοξένησε ἀφθονοπάροχα. Καί ὁ Εὐστάθιος τούς ἐξυπηρέτησε δίνοντάς τους ψωμί καί τούς ἔλεγε κάτι σχετικό μέ τήν παλαιά του ζωή στήν Ρώμη. Τόν νικοῦσε ἡ φύσις καί ἔτρεχαν καί πάλι δάκρυα ἀπό τά μάτια του. Ὅμως τά ἔκρυβε γιά νά μή γίνη ἀμέσως γνωστός. Ἄλλοτε ἔβγαινε ἔξω, ἔκλαιγε, ἐσκούπιζε τά δάκρυά του καί ἐπέστρεφε γιά νά ἐξυπηρετήση τούς στρατιῶτες του σάν δοῦλος καί σάν τελευταῖος χωριάτης.
Οἱ στρατιῶτες του, κυττάζοντας συχνά τήν μορφή του, ἄρχιζαν λίγο λίγο νά πιστεύουν ὅτι αὐτός εἶναι ὁ ἀναζητούμενος καί σέ κάποια στιγμή εἶπαν μεταξύ τους: «Αὐτός ὁ ἄνθρωπος ὁμοιάζει μέ τόν Πλακίδα ἤ μᾶλλον αὐτός εἶναι», καί ἔλεγαν ἀκόμη. «Νά ἐρευνήσουμε ἐάν ὑπάρχη ἴχνος μιᾶς βαθειᾶς πληγῆς στό γόνατό του, πού ἔλαβε σ᾿ ἕνα πόλεμο. Ἐάν εὑρεθῆ αὐτή ἡ οὐλή, τότε αὐτός εἶναι ὁ Πλακίδας πού ἀναζητοῦμε».
Παρακολουθώντας καλά εἶδαν τήν οὐλή τῆς πληγῆς του καί πετάχτηκαν ἀμέσως ἀπό τό τραπέζι. Ἔπεσαν στά πόδια του λέγοντάς του:
-Σύ εἶσαι ὁ Πλακίδας τόν ὁποῖον ἀναζητοῦμε! Ἐσύ εἶσαι ὁ ἀγαπητός φίλος τοῦ βασιλέως, πού στενοχωριέται τώρα τόσα χρόνια γιά σένα! Ἐσύ εἶσαι ὁ διακεκριμένος στρατηγός τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, ὁ διοικητής γιά τόν ὁποῖον κλαίουν ὅλοι οἱ στρατιῶτες!
Τότε ὁ Εὐστάθιος γνωρίζοντας ὅτι ἦλθε ἡ προθεσμία τήν ὁποίαν ὁ Κύριος τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θά τόν ἐπαναφέρη καί πάλι στήν διοίκησι τοῦ στρατοῦ καί θά τόν τιμήση, ὅπως πρῶτα, τούς εἶπε:
-Ἐγώ, εἶμαι ἀδελφοί, αὐτός πού ζητεῖτε. Εἶμαι ὁ Πλακίδας μέ τόν ὁποῖον ἐπολεμήσατε μαζί γιά πολλά χρόνια. Ἐγώ εἶμαι ὁ στρατηγός σας, ὁ καλός σας φίλος καί τώρα πτωχός, ἀνάξιος καί ἄγνωστος.
Καί ἔγινε μεγάλη χαρά ἀνάμεσά τους καί  δάκρυα ἔσταζαν ἀπό τά μάτια τους. Ἐσηκώθηκαν, τόν ἀγκάλιασαν καί τόν καταφιλοῦσαν.
Κατόπιν εἶχαν φέρει τά ἐπίσημα στρατιωτικά του ἐνδύματα νά τά φορέση. Τοῦ ἔδωσαν τά γράμματα τοῦ βασιλέως καί τόν παρεκάλεσαν νά πάη μαζί τους γρήγορα στόν βασιλέα, λέγοντάς του:
Ἰδού οἱ ἐχθροί μας ἐπανεστάτησαν καί πάλι ἐναντίον τῆς αὐτοκρατορίας μας. Δέν ὑπάρχει ἄλλος γενναῖος, ἐκτός ἀπό σένα γιά νά τούς κατατροπώση καί νά τούς ἐκδιώξη ἔξω ἀπό τά σύνορά μας.
Ἀκούοντας ὅλα αὐτά ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ καί οἱ καλεσμένοι του ἐξεπλάγησαν καί μετέφεραν τό μήνυμα αὐτό σέ ὅλο τό χωριό τους. Τότε ὅλοι ἔλεγαν:
-Τί μεγάλος ἄνθρωπος ζοῦσε στό χωριό μας!
Θεωροῦσαν ἕνα μεγάλο θαῦμα καθώς ἔβλεπαν τόν Εὐστάθιο, τόν πρώην τσοπᾶνο, νά εἶναι τώρα ντυμένος τήν ἐπίσημη στρατιωτική του στολή σάν στρατηγός. Οἱ δύο στρατιῶτες, Ἀντίοχος καί Ἀκάκιος, ἔλεγαν στόν κόσμο τίς νικηφόρες μάχες καί τίς καλωσύνες πού εἶχε κάνει αὐτός ὁ στρατηγός.
Ἀκούοντας οἱ χωριᾶτες ὅτι ὁ Εὐστάθιος ἦταν ἕνας τόσο ἀξιοτίμητος στρατιωτικός ἡγέτης τῶν ρωμαϊκῶν στρατευμάτων, ἐθαύμαζαν καί ἔλεγαν:
-Πῶς αὐτός ὁ γενναῖος ἄνδρας, ἦλθε ἐδῶ καί ἔγινε δοῦλος μας στίς δουλειές μας;
Κι ἔπεφταν μπροστά του καί τόν προσκυνοῦσαν λέγοντας:
-Γιατί δέν μᾶς εἶπες τίποτε, Ἐξοχώτατε, γιά τό μεγάλο γένος σου καί γιά τά πολλά σου καί ἐξαίσια ἔργα; Ζητοῦμε νά μᾶς συγχωρέσης διότι δέν σέ ἐγνωρίζαμε καί δέν σέ ἐτιμήσαμε, ὅπως σοῦ ἄξιζε.

Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης 2010

28 Ἰουλίου 2013

Για να διαβάσετε τα υπόλοιπα πατήστε  Ιστορίες Γέροντος Κλεόπα
 
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_28.html

Μοναχός Γερόντιος Γρηγοριάτης (+1909-2000)

Μοναχός Γερόντιος Γρηγοριάτης (+1909-2000)
Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Ἕνα ἀνοιξιάτικο μεσημέρι τοῦ ἔτους 1997 κατέβηκε στήν ἀποβάθρα τῆς Μονῆς μας ἕνας ἡλικιωμένος μοναχός. Ὑποβασταζόμενος ἀπό κάποιον νεώτερο μπῆκε στό Μοναστήρι μας. Ἐμάθαμε γι᾿ αὐτόν ὅτι εἶναι Γρηγοριάτης Μοναχός, πνευματικό τέκνο τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος Παπᾶ Ἀθανασίου καί γιά πολλά χρόνια ζοῦσε μέχρι σήμερα σάν ἐρημίτης σ᾿ ἕνα κελλί  πού ὀνομάζεται "Ὁ Ἅγιος Νικόλαος" τῆς Καψάλας.
Ἀπό τό Μοναχολόγιο τῆς Μονῆς ἀντιγράφουμε τά ἑξῆς βιογραφικά του στοιχεῖα. Κατά κόσμον ὀνομαζόταν Γεώργιος Μοῦτσος τοῦ Νικολάου. Γεννήθηκε στόν Πύργο τῆς Ἠλείας στίς 9 Μαΐου 1909 καί σέ ἡλικία 23 ἐτῶν, τό 1932 ἦλθε στήν Μονή μας νά κοινοβιάση.
Μεγαλόσχημος μοναχός ἐκάρη ἀπό τόν περιβόητον στήν ἀρετή ἡγούμενο παπᾶ Ἀθανάσιον τό 1935.
Ὑπηρέτησε σέ διάφορα διακονήματα τῆς Μονῆς. Τό 1937  ἀρρώστησε βαρειά ἀπό φυματίωσι καί μετέβη γιά ἐξετάσεις καί θεραπεία στό νοσοκομεῖο Ἀσβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης.
Ἐπέστρεψε στό Ὄρος καί, ἐπειδή, δέν ἠμποροῦσε νά ἀκολουθήση τό αὐστηρό πρόγραμμα τῆς Μονῆς, ἐζήτησε τήν εὐλογία νά ἡσυχάση γιά νά τρώγη τίς κατάλληλες τροφές καί νά οἰκονομῆται στίς ἀκολουθίες.
Στό Καλυβάκι του πού ἔμεινε μέχρι τά βαθειά γεράματά του, στόν Ἅγιο Νικόλαο Καψάλας, γιά νά ἐξοικονομῆ τά πρός τό ζῆν ἀναγκαῖα, ἔπλεκε καί πωλοῦσε κομποσχοίνια. Ἐπειδή φαίνεται νά ἔζησε ὑψηλές πνευματικές καταστάσεις, γιά νά κρύψη τόν ἀρετή του προσεποιεῖτο τόν κατά Χριστόν σαλόν.
Ἔλεγε λοιπόν, ὅτι περιμένει νά τόν καλέσουν νά γίνη πατριάρχης Ἰεροσολύμων, ἄλλοτε ὅτι ἦτο φίλος καί ἀκόλουθος τοῦ Ἰ. Μεταξᾶ, ἄλλοτε ὅτι ἦτο σύζυγος τῆς Πριγκήπισσας τάδε τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας καί ὑποψήφιος Διοικητής τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
 Καί ἄλλες τέτοιες φλυαρίες καί ἀσυναρτησίες μέ τίς ὁποῖες κατώρθωνε λίαν ἐπιτυχῶς νά κρύβη τήν ἀρετή του.
Μέ αἴτησί του στήν Μονή μας, ἐζήτησε νά ἐπανέλθη στήν Μετάνοιά του γιά νά παραδώση τό σῶμα του στόν τόπο ὅπου ἔδωσε τίς ὑποσχέσεις τῆς κουρᾶς του ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀγγέλων. Ἔτσι τό 1997 ἐπέστρεψε καί εἰσήχθη στό νοσοκομεῖο τῆς Μονῆς μας.
 Μᾶς ἐντυπωσίαζε ἡ σιωπή του, ἡ ἁπλότης του καί ἡ ὑπακοή του στό πρόγραμμα τοῦ φαγητοῦ τῆς Μονῆς. Μᾶς ἔλεγε συχνά ἀπό φαγητό "ὅ,τι ἔχει ἡ τράπεζα". Ὁσάκις τόν πλησιάζαμε νά τόν ρωτήσουμε κάτι, μᾶς πετοῦσε τίς γνωστές του σαλότητες, ὁπότε σταματοῦσε μαζί του καί ὁ διάλογος.
Μιά ἄλλη φορά πού τόν ἐπισκέφθηκα μοῦ μιλοῦσε μέ πολλή χαρά γιά τόν παράδεισο καί τήν δόξα τοῦ οὐρανίου κόσμου. Συγκεκριμένα μοῦ ἔλεγε: "Ἔχω χαρά πού θά πεθάνω. περιμένω μέ ἀγαλλίασι τήν ὥρα τῆς ἀναχωρήσεώς μου γιά τόν παράδεισο. Δέν φοβᾶμαι τόν θάνατο, γιατί εἶμαι μέ τόν Χριστό. Ἀπορῶ. Γιατί ὁ Χριστός καθυστερεῖ νά μέ πάρη. Τόν ἐρωτῶ: "Χριστέ μου, μήπως μέ ξέχασες; Ἄλλοτε τόν ἐρωτοῦσε:"Τί κακό ἔκαμα καί δέν ἔρχεσαι νά μέ πάρης;".
Παρά τά 90 χρόνια του, ἐπιθυμοῦσε νά ἐνημερώνεται γιά τά θέματα καί προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ κάποια δυσκολία ἐδιάβαζε θρησκευτικά περιοδικά καί ἐφημερίδες. Καί κἄπου κἄπου πετοῦσε: "Καί γιά μένα θά γράψουν ὅταν θά γίνω πατριάρχης Ἱεροσολύμων...".
Δύο ἑβδομάδες πρίν κοιμηθῆ, τοῦ διεκόπη ἡ ὄρεξις γιά φαγητό. Δέν ἠθέλησε νά τόν ταΐζουν οἱ ἰατροί καί νοσοκόμοι τῆς Μονῆς μέ σωληνάκι ἀπό τήν μύτη, ὅπως ἔκαναν σέ ἄλλους Πατέρες.
Τελειώθηκε μέ ἅγιο τέλος στίς 12 Νοεμβρίου 2000 καί συναριθμήθηκε μέ τίς ἀγγελικές χοροστασίες, τῶν ὁποίων τήν ζωή ἐμιμήθη κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατόν.
Στήν κηδεία του ὁ σεβαστός μας Γέροντας καί Καθηγούμενος π. Γεώργιος ὡς ἑξῆς διεζωγράφισε συνοπτικά τήν ὁσία βιοτή καί ἀρετή τοῦ μακαριστοῦ π. Γεροντίου.
"Οὐδείς στεφανοῦται ἐάν μή νομίμως ἀθλήσῃ, λέγει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος. Καί ὁ προκείμενος νεκρός, ὁ ἀείμνηστος ἀδελφός μας π. Γερόντιος, ἤθλησε νομίμως. Ἀγωνίσθηκε καί γι᾿ αὐτό ὁ Κύριος θά τόν στεφανώσῃ.
Τά τελευταῖα αὐτά χρόνια, πού ἔζησε μαζί μας, εἴδαμε τόν ἀγῶνα του.
Ἀγωνίσθηκε στήν πτωχεία.
Ἀγωνίσθηκε στήν ἀγάπη πρός τόν Χριστό.
Ἀγωνίσθηκε στήν προσευχή.
Ἀγωνίσθηκε στήν ταπείνωσι. Ἔζησε στήν ἀφάνεια. Δέν ἐπεδίωξε καμμία τιμή, καμμία ἀναγνώρισι ἀπό τούς ἀνθρώπους. Γιά νά ταπεινώνεται, ἔλεγε μερικά πράγματα πού ἔδιναν τήν ἐντύπωσι ὅτι δέν ἦταν καλά εἰς τάς φρένας.
Ὅμως, 45 ἡμέρες πρίν ἀπό τήν κοίμησί του, εἶπε στόν ἀδελφό πού τόν διακονοῦσε, ὅτι θά φύγη. Στήν ἐρώτησι τοῦ ἀδελφοῦ γιά τά "ἄλλα" πού ἔλεγε, ἀπήντησε: "Ἔτσι τά ἔλεγα".
Πράγματι, ἔτσι, τά ἔλεγε. Δέν εἶχε πρόβλημα εἰς τάς φρένας. Τά ἔλεγε γιά περισσοτέρα ταπείνωσι. Γι᾿ αὐτό καί ὁ Χριστός τόν ἀξίωσε πνευματικῶν χαρισμάτων.
Ἔλαβε τό χάρισμα τῆς εἰρήνης.
Ἔλαβε τό χάρισμα τῆς χαρᾶς. Ἀκόμη καί στίς ὧρες τῆς ἀδυναμίας του εἶχε χαρά.
Ἀξιώθηκε νά μή φοβᾶται τόν θάνατο. Ἔλεγε: "Δέν φοβοῦμαι τόν θάνατο, διότι θά πάω στόν Παράδεισο νά συναντήσω τόν Χριστόν".
Πιστεύω ὅτι ἡ ψυχή του τώρα ἀναπαύεται στόν Χριστό. Καί ἐπειδή ἔχει παρρησία, θά προσεύχεται γιά μᾶς.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀδελφέ μας, πάτερ Γερόντιε.

   Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω
2005

 Ἀναβάσεις
28  Ἰουλίου 2013
_______________________________________________

  Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας   π.Δαμασκηνός - Γρηγοριάτικο γεροντικό


http://anavaseis.blogspot.gr/2013/07/1909-2000.html

Χαρές καί θλίψεις. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

Χαρές καί θλίψεις
π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν 

Δέν ἠμποροῦμε νά σιωπήσουμε καί τίς περιπέτειες, τίς ὁποῖες ὑπέφερε τό Μοναστήρι Συχαστρία καί προπαντός ὁ στάρετς, κατά τό τέλος τοῦ 1947 ἐξ αἰτίας μιᾶς ὀνομαστῆς ὁμάδος ληστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐρήμωσαν τά  Μοναστήρια καί τούς ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς Νεάμτς ἐπί ἕξι χρόνια, δημιουργώντας ἀναταραχές, σκάνδαλα καί στήνοντας ἐνέδρες.
Τό Μοναστήρι Συχαστρία καί ἡ Σκήτη Σύχλα, στήν περιοχή ὅπου ἐκρύβοντο οἱ ληστές, ὑπέφεραν τά πάνδεινα ἀπ' αὐτούς, διότι εἶναι ἀπομονωμένα ἀπό ἄλλα Μοναστήρια καί ἀνθρώπους.
Μία φορά, μετά τά ἐγκαίνια τοῦ Νέου Παρεκκλησίου, ἡ αὐλή τῆς Μονῆς ἐγέμισε ἀπό ληστάς. Οἱ Πιστοί κρατοῦσαν τήν ἐκκλησία μέ τήν ἀπειλή ὅπλων, ἐνῶ αὐτοί ἐπῆραν ὅ, τι καλό εὑρῆκαν ἀπό τήν ἀποθήκη τῆς Μονῆς.
Μετά ἀπ' αὐτό τό συμβάν, εἶπε ὁ π. Κλεόπας: Κάποια νύκτα, ὅταν ἤμουν στάρετς καί ἐστεκόμουν στήν 'Ακολουθία τἦς ἀγρυπνίας μέσα στήν ἐκκλησία ἦλθε ὁ ληστής Μπάλτα μέ τήν παρέα του.

Μ' ἔβγαλαν ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία, μοῦ ἐζήτησαν κρασί, τρόφιμα καί χρήματα. Καί, ἐπειδή δέν εἶχα τίποτε, μ' ἅρπαξαν καί μέ μετέφεραν στό δάσος καί μ' ἔδεσαν σέ κορμό ἑνός δένδρου γιά νά μέ τουφεκίσουν.
Τότε ἕνας ἀπ' αὐτούς εἶπε στόν ἀρχηγό τους: <Δέν θυμᾶσαι πόσες φορές μᾶς ἔδινε φαγητά, ὅταν ἦτο στήν στάνη τσοπάνης; Καί τώρα θέλεις νά τόν σκοτώσης;> 'Εκαυγάδισαν μεταξύ τους καί κατόπιν ἔφυγαν γιά τό δάσος, ἐνῶ ἐμένα μ' ἔλυσαν καί ἐπέστρεψα στό Μοναστήρι μου.
Τήν δεύτερη ἡμέρα ὁ π. Κλεόπας στενοχωρημένος ἀπ' ὅλα αὐτά, ἐπῆγε στόν 'Επίσκοπο Βαλέριο τῆς Μονῆς Νεάμτς καί τοῦ ἐζήτησε συμβουλές:
-Θεοφιλέστατε, τί θά κάνουμε γιά νά λυτρωθοῦμε ἀπ' αὐτούς τούς κακοποιούς, οἱ ὁποῖοι μᾶς λεηλατοῦν καί μᾶς ταράσσουν ἐπί ἕξι τώρα χρόνια;
-Πάτερ Κλεόπα, ξέρεις τί νά κάνης; Νά κάνης ἀγρυπνία στήν θεία Σκέπη τῆς Θεομήτορος κάθε τρίτη βράδυ καί νά διαβάζης ἡμέρα καί νύκτα τό Ψαλτήριο στήν ἐκκλησία κάθε δύο ὧρες, ἀπό τόν ἡγούμενο μέχρι τόν τελευταῖο Δόκιμο ἀδελφό. 'Εάν θά κάνης ἔτσι, ἡ Κυρία Θεοτόκος θά ἀπομακρύνη τούς ληστάς καί θά εὐλογήση ὅλους σας πού εἶσθε τώρα ταραγμένοι, ἐνῶ τό Μοναστήρι σας θά διαφυλάττεται ἀπό κάθε κίνδυνο!
'Ακούοντας αὐτά ὁ π. Κλεόπας ἔδωσε εὐλογία νά γίνεται ἀγρυπνία στήν θεία Σκέπη τῆς Θεοτόκου κάθε Τρίτη ἑσπέρας, ἐνῶ τό Ψαλτήριο νά διαβάζεται ἀκατάπαυστα στήν ἐκκλησία, κι ὅταν δέν γίνεται 'Ακολουθία μέσα. Αὐτή ἡ τάξις γίνεται σεβαστή ἀδιακόπως καί μέχρι σήμερα, ἐνῶ οἱ κακοποιοί συνελήφθησαν καί ἐτιμωρήθησαν κατά τόν νόμο τοῦ Κράτους. 'Από τότε τό Μοναστήρι Συχαστρία διαφυλάχθηκε ἀπ' ὅλους τούς κινδύνους  μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου, Προστάτιδος αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ Τόπου.

  Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω
1999

Ἀναβάσεις
28 Ἰουλίου 2013
__________________________

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας Κλεόπας Ηλίε - Ιωαννίκιος Μπάλαν


http://anavaseis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_1797.html

Τό πρῶτο ταξίδι στήν Πετρούπολη. (Μέρος ΣΤ'). Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος

Τό πρῶτο ταξίδι στήν Πετρούπολη.(Μέρος ΣΤ')
Οἱ ἐλπίδες μου ἀναπτερώθηκαν.  Δέν εἶχα λόγους νά εὐχαριστήσω τόν Χαρουζίν γιά τήν καλωσύνη του, ἀλλά προπαντός τό Θεό γιά τήν εὔνοιά Του.
Γεμάτος χαρά, πῆρα μέ τή σειρά τίς διευθύνσεις τοῦ καταλόγου κι ἐπισκέφθηκα ὅλους τούς γνωστούς τοῦ Χαρουζίν.  Πράγματι, κανείς δέν ἀρνήθηκε νά γίνει μέλος τῆς ἀδελφότητος. Ἀντίθετα μάλιστα, ὄχι μόνο μ’ ἐνθουσιασμό ὑπέγραφαν οἱ ἴδιοι, ἀλλά μοῦ ἔδιναν κι ἄλλες διευθύνσεις. Ἔτσι, μέσα σέ μερικές ἡμέρες συγκέντρωσα πάνω ἀπό διακόσιες ὑπογραφές ἐπιφανῶν πρωτευουσιάνων, ἀνάμεσά στούς ὁποίους ἦταν καί μέλη τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου καί τῆς Κρατικῆς Δούμας, καθηγητές, διευθυντές τραπεζῶν, στρατηγοί καί ἄλλοι.
Ἀπ’ αὐτούς φαίνεται πώς ἡ δραστηριότητά μου ἔφτασε μέχρι τ’ αὐτιά τοῦ τσάρου.  Καί μέ μεγάλη ἔκπληξη δέχθηκα μιά μέρα τήν ἐπίσκεψη ἑνός ἀξιωματικοῦ τῆς ἀνακτορικῆς φρουρᾶς. Ὅπως ἔμαθα κατόπιν, ἦταν ὑπασπιστής τοῦ μονάρχη. Μέ τή φιλοφροσύνη ἑνός αὐλικοῦ, μοῦ ἔδωσε ἕνα φάκελο ἀπό τό διευθυντή τοῦ αὐτοκρατορικοῦ γραφείου στρατηγό Μοσολώφ.
  Τό σημείωμα, πού εἶχε μέσα, ἔγραφε ὅτι ἡ Α.Μ., ὁ Αὐτοκράτορας Νικόλαος Β΄19, μέ προσακλοῦσε στά βασιλικά ἀνάκτορα γιά νά τόνν ἐνημερώσω γύρω ἀπό τήν ἱεραποστολή στήν Καμτσάτκα.  Προηγουμένως ὅμως ἔπρεπε νά παρουσιαστῶ καί νά πάρω ὁδηγίες, ἀπό τό στρατηγό Μοσολώφ.
Τήν ἡμέρα πού ὅριζε ἡ πρόσκληση, πῆγα νά βρῶ τόν αὐλάρχη. Μέ τό τριμμένο μου ράσο, τήν ἀνεπιτήδευτη, ἐπαρχιώτικη συμπεριφορά καί μέ πολλή ἀγωνία, ἐμφανίστηκα στό λεβεντόκορμο στρατηγό μέ πολλά παράσημα καί τούς ἀριστοκρατικούς τρόπους.
-Θά σᾶς στείλουμε προσκλητήρια κάρτα, μοῦ ἐξήγησε ὁ Μοσολώφ, ὅταν θά ἔρθει ἡ σειρά σας νά παρουσιαστεῖτε στόν αὐτοκράτορα.  Σᾶ προειδοποιῶ ὅμως, ὅτι στή συζήτησή σας μέ τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα πρέπει νά εἶστε λιγόλογος, νά μιλᾶτε χωρίς στόμφο καί κυρίως νά μήν κάνετε ἐρωτήσεις. Αὐτά ἐπιβάλλει ἡ αὐλική ἐθιμοτυπία.
Δέν εἶχα βέβαια καμιά πρόθεση νά παραβῶ τίς ἐπιταγές τῆς βασιλικῆς ἐθιμοτυπίας, ἄν αὐτό θά βοηθοῦσε τό σκοπό μου.  Στόν τσάρο στήριζα πιά τήν τελευταία μου ἐλπίδα, ἀφοῦ ὅλα ἔδειχναν ὅτι στή Σύνοδο δέν μποροῦσα νά στηριχθῶ.  Πόσο δίκιο εἶχε ὁ σοφός ἀρχιεπίσκοπος Εὐσέβιος, ὅταν ἀμφέβαλλε ἄν οἱ συνοδικοί ἀριχερεῖς θά δέχοταν «νά μπεῖ στίς τσέπες τους» κάποιος ἄσημος ἱερομόναχος ἀπό τή Καμτσάτκα.
Καί νά ἐπιτέλους, τή μεγάλη Σαρακοστή ἔλαβα τήν προσκλητήρια κάρτα. Ἔγραφε τήν ἡμερομηνία πού θά παρουσιαζόμουν στόν αὐτοκράτορα, καθώς καί τήν ὥρα ἀναχωρήσεως τοῦ τραίνου, μέ τό ὁποῖο θά ταξίδευα ὥς τό Βασιλικό Χωριό.  Τή διάβασα μέ χέρια πού ἔτρεμαν ἀπό τήν ταραχή.  Δέν εἶναι καί μικρό πράγμα ν’ ἀντικρύσεις κατά πρόσωπο τό μονάρχη τῆς μεγαλύτερης αὐτοκρατορίας τοῦ κόσμου, ἔστω κι ἄν αὐτή ἡ αὐτοκρατορία εἶναι ἡ ἴδια πατρίδα σου.
Τίς ἡμέρες πού ἀκολούθησαν τό χτυποκάρδι μου δυνάμωνε. Ἤμουν συνεχῶς βυθισμένος σέ σκέψεις.  Πῶς θά παρουσιαστῶ στόν τσάρο, πῶς θά τόν χαιρετήσω, πῶς θά τοῦ μιλήσω, τί λέξεις θά χρησιμοποιήσω γιά νά κινήσω τό ἐνδιαφέρον του, κ.ο.κ.
Τέλος πάντων, τήν καθορισμένη μέρα πῆρα τό τραῖνο γιά τό Βασιλικό Χωριό.  Μόλις ἔφτασε καί κατέβηκα στό Βασιλικό Σταθμό, μέ πλησίασαν δυό αὐλικοί μέ κόκκινες φανταχτερές στολές.

______________________________________________________________________

19.Νικόλαος Β΄ Ἀλεξάντροβιτς Ρωμανώφ (1868-1918). Ὁ τελευταῖος τσάρος τῆς Ρωσίας (1894-1918), πρωτότοκος γιός τοῦ τσάρου Ἀλεξάνδρου Γ΄ (1881-1894). Ἀγαθός ἀλλά ἄβουλος καί μειωμένων ἱκανοτήτων ἄνθρωπος, φάνηκε σέ πολλές περιπτώσεις ἀναποφάσιστος καί ὑποχείριος στή γυναίκα του, τσαρίνα Ἀλεξάνδρα Φεοντόροβνα, καί στή διεφθαρμένη αὐλική καμαρίλα, μ’ ἐπικεφαλῆς τόν πανοῦργο στρατηγό Κ.Π. Πομπεντονόστσεφ καί τό διαβόητο τυχοδιώκτη Ρασπούτιν.
 Ἡ ἀπολυταρχική ἐσωτερική πολιτική του καί ἡ ταπεινωτική ἧττα τῆς Ρωσίας ἀπό τήν Ἰαπωνία, στόν πόλεμο τοῦ 1904-1905, προκάλεσαν τήν ἀποτυχημένη λαϊκή ἐξέγερση τοῦ 1905.
Ἡ συνεχῶς ὀγκούμενη δυσαρέσκεια τῶν φτωχῶν στρωμάτων τοῦ λαοῦ (ἐργατῶν, χωρικῶν), πού ἐκδηλωνόταν μέ ἐξεγέρσεις καί ἐπαναστατικά κινήματα, ἀνάγκασαν τό Νικόλαο νά προχωρήσει σέ κάποιες φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, ἀνάμεσα στίς ὁποῖες ἦταν καί ἡ σύγκληση τῆς Δούμας. Σύντομα ὅμως ἀνακάλεσε τίς περισσότερες παραχωρήσεις του.
Οἱ συντριπτικές ἀποτυχίες τῆς Ρωσίας στόν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα νά ὀξυνθοῦν οἱ ἐσωτερικές κοινωνικές συγκρούσεις καί νά ξεσπάσει ἡ γνωστή μεγάλη ἐπανάσταση. Ὁ τσάρος ἀναγκάστηκε νά παραιτηθεῖ στίς 15 Μαρτίου 1917.
Μεταφέρθηκε στόν Αἰκατερίνμπουργκ ὅπου ἐκτελέστηκε ἀπό τούς μπολσεβίκους (Ἰούλιος 1918) μαζί μέ ὁλόκληρη τήν οἰκογένειά του: τήν τσαρίνα, τίς τέσσερις θυγατέρες του καί τό γιό του, τσάρεβιτς Ἀλέξιο.

 Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα
Ἀπόδοση ἀπό τά ρωσικά
Ἔκδοση Τρίτη
Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Ἀττικῆς 2001
σελ.195-222
28 Ἰουλίου 2013
 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα


http://anavaseis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_9040.html

Ἡ γέννηση τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου. Μέρος Α', Ὁ πληγωμένος Ἀετός. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Οἱ γονεῖς καὶ τὰ παιδικὰ ἔτη.

Ἡ γέννηση τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου. ( Μέρος Α'). Ὁ πληγωμένος Ἀετός. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Οἱ γονεῖς καὶ τὰ παιδικὰ ἔτη.

Ἱερό τό ζευγάρι! Ἀπό τήν ὥρα τούτη, Νόννα καί Γρηγόριος, προαισθάνονταν ὅτι τή μεγάλη εὐλογία θ’ ἀκολουθήσει κι ἄλλη μεγαλύτερη.
Βαθιά μέσα τους ἔνιωθαν ὅτι κάποιο σπουδαῖο ρόλο θά τούς ἀναθέσει ὁ Θεός.  Κάτι μεγάλο θά ἐπιτελέσουν στήν Ἐκκλησία καί γιά τήν Ἐκκλησία.  Τί θά ἦταν αὐτό;  Δέν τό ἤξεραν.  Προσεύχονταν, περίμεναν ν’ ἀκούσουν τή φωνή τοῦ Θεοῦ, προετοιμάζονταν πνευματικά.
Τοῦ Γρηγορίου ἡ ζωή ἄλλαξε ριζικά. Ἡ μεγάλη κτηματική του περιουσία, τά εὐρύχωρα σπίτια, οἱ κολλῆγοι σκλάβοι, πού δούλευαν στά χωράφια του, τ’ ἀκριβά ἔπιπλα καί τά ὡραῖα ἀντικείμενα τῶν σπιτιῶν, ἔγιναν ἀλλιώτικα.
Τά ἔβλεπε ἀλλιῶς. Ἔχασαν τή δική τους ἀξία. Ἔμεινε γαιοκτήμονας, ἀλλά δέν ἐκμεταλλευότανε τούς κολλήγους.  Τού παραχωροῦσε πολλά.  Δέν ἦταν σκληρός μαζί τους.  Κι ὅταν ἔπρεπε νά θυμώσει ἤ νά τούς τιμωρήσει, αὐτό γινότανε μέ σύνεση καί ἀγάπη.  Δέ μισοῦσε.  Ἀγαποῦσε τούς γύρω του ἀνθρώπους κι ἐνδιαφερότανε γιά τό καλό τους. Ἀργότερα μάλιστα, κατά τό 361 περίπου, θά διαθέσει μέρος ἀπό τήν περιουσία του γιά νά χτίσει μεγαλοπρεπή ναό.
Καί ἡ Νόννα; Αὐτή συνέχισε τήν πνευματική ζωή, πιό ἔντονα τώρα.  Κι ἐπειδή κάτι τῆς ἔλεγε μέσα της, ὅτι θά διακονήσει γιά κάτι μεγάλο τήν Ἐκκλησία, προσευχότανε νά τῆς δώσει ὁ Θεός ἀγόρι.  Γιά δεκαετίες ἡ Νόννα ἦταν ἄτεκνη.  Σάράκι καί πόνος μεγάλος, τήν ἔλιωνε καθημερινά. 
Σέ ἡλικία μεγάλη, μᾶλλον τή δεκαετία τοῦ 320, ἀπόκτησε κόρη, τή Γοργονία.  Κάτι ὅμως τήν ἔπρωχνε καί παρακαλοῦσε τό Θεό.  Τοῦ ζητοῦσε νά δεῖ στήν αὐλή της ἀγόρι καί ὑποσχόταν νά τό ἀφιερώσει στό Θεό.
Τό θαῦμα ἔγινε.  Γιά τήν ἐποχή ἐκείνη, γερόντισσα σχεδόν ἡ Νοννα, κοντά πενηνταπέντε χρονῶν, εἶδε ὄνειρο πεντακάθαρο.  Τά ἔλεγε ὅλα, τά προφήτευε καθαρά. Ἦταν τό 328 ἤ τό 329. Εἶδε στόν ὕπνο της ὅτι θά γεννήσει.  Εἶδε τή μορφή τοῦ παιδιοῦ.
 Θά ἦταν ἀγόρι καί θά τό ὀνόμαζε Γρηγόριο.  Γεμάτη εὐγνωμοσύνη εὐχαρίστησε τό Θεό καί περίμενε. Ἡ γερόντισσα ἔγινε κοπέλλα νέα. Ἔτσι αἰσθανόταν. Κι ἑτοιμάστηκε γιά τόν ἐρχομό τοῦ Γρηγορίου, πού θά γινόταν ὁ μεγάλος Θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας.
Τήν ἴδια ἐποχή, 328 ἤ 329, καί ὁ Γρηγόριος ἔγινε ἱερέας ἤ τουλάχιστον τότε τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Μητροπολίτης Καισάρειας τή διαποίμανση τῶν χριστιανῶν τῆς Ναζιανζοῦ.  Δέν εἶχε βιαστεῖ ὁ Γρηγόριος νά γίνει ἱερέας.
Ἤθελε ὄχι μόνο νά ἐξαγνιστεῖ ὅσο περισσότερο μποροῦσε κι ὅσο τοῦ χάριζε ὁ Θεός. Ἀλλά ἤθελε καί νά καταρτιστεῖ ἀνάλογα. Ἔπρεπε νά σπουδάσει τή ζωή καί τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας.
Νά μελετήσει καί νά κατανοήσει τή Γραφή της καί ὅσα μποροῦσε θεολογικά κι ἐκκλησιαστικά βιβλία. Ὅλα ἔπρεπε νά γίνουν ἀπό τήν ἀρχή, μιά καί πέρασε τήν μέχρι τώρα ζωή του προσκολλημένος σέ δεισιδαιμονίες καί πλάνες, μακριά ἀπό τήν ἀλήθεια.

  Ὁ πληγωμένος Ἀετός (Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)
(ἀφηγηματικὴ Βιογραφία)
 σελ.17-19
Στυλιανοῦ Γ. Παπαδοπούλου Καθηγητή Πανεπιστημίου
Ἔκδοση Δ΄
Ἀποστολική διακονία

Ἀναβάσεις
28 Ἰουλίου 2013

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ὁ πληγωμένος Ἀετός - Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
 
 http://anavaseis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_2829.html

Γέρω -Μιχαήλ Καυσοκαλυβίτης. (Μέρος Β'). Από την ασκητική και ησυχαστική Αγιορείτικη παράδοση

Γέρω -Μιχαήλ Καυσοκαλυβίτης. (Μέρος Β'). Τελευταῖο

   Ο π. Μιχαήλ ευλαβείτο τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, γιατί είχε το όνομά του, αλλά και για κάποιον άλλο λόγο. όπως διηγήθηκε ο ίδιος σ' έναν ομώνυμό του Κοινοβιάτη, κάποτε που έκανε τον κανόνα του παρουσιάστηκε μπροστά του ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και του έδειξε πώς να προσεύχεται. Να κρατά το κομποσχοίνι, να λέγει την ευχή και να κάνει συγχρόνως σταυρούς με μικρές μετάνοιες.
   Επειδή πλέον τα κουτάλια δεν είχαν πέραση, ο π. Μιχαήλ έμαθε αγιογραφία. Εκοιμήθη ο Γέροντάς του και ήρθε για συνοδεία του ο π. Γαβριήλ, που και σ' αυτόν έμαθε αγιογραφία. Ήταν ο γερω-Μιχαήλ καλός αγιογράφος και έκανε τις εικόνες με προσευχή και ευλάβεια, γι' αυτό έγιναν και θαύματα.
   Διηγήθηκε ο π. Γαβριήλ ο υποτακτικός του: "Κάποτε που αγιογραφούσε ο Γέροντάς μου Μιχαήλ μία εικόνα του Χριστού, είδε τον ίδιο το Χριστό στον ύπνο του και του είπε ευχαριστημένος ότι είναι ωραία η εικόνα, μόνο να διορθώσει κάτι".
   Έκανε και την εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπως τον είχε δει.

   Στη Ρόδο είχε εμφανιστεί ο άγιος Νεκτάριος σ' έναν αγρότη που πήγαινε στην Αρχίπολη, και του είπε να κάνει εκεί μία Εκκλησία. Πράγματι κτίσθηκε ένα ωραίο Εκκλησάκι και παρήγγειλαν την εικόνα του Αγίου στο γερω-Μιχαήλ. Αυτή η εικόνα έκανε και κάνει πολλά θαύματα. Κάποτε πήγαν έναν Τούρκο παράλυτο. Προσκύνησε και έφυγε υγιής.
   Αγιογράφησε επίσης την εικόνα του αγίου Σάββα του εν Καλύμνω. Όταν μετέφεραν την εικόνα στην Κάλυμνο, άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες μόνες τους.
   Κάποτε τον επισκέφθηκαν δύο πατέρες από τον Άγιο Βασίλειο. Ενώ συνομιλούσαν και ο γερω-Μιχαήλ αγιογραφούσε, άρχισαν να τρέχουν ποτάμι τα δάκρυά του και το πρόσωπό του κοκκίνισε. Οι πατέρες ανησύχησαν και τον ρώτησαν τι συμβαίνει. Εκείνος τους καθησύχασε λέγοντάς τους ότι προέρχονται από την ενέργεια της νοεράς προσευχής που προσπαθούσε να λέει αδιάλειπτα. Όποτε ήθελε έρχονταν τα δάκρυα. Σε όσους τον ρωτούσαν τους έλεγε για τη νοερά προσευχή. Αυτός βοηθήθηκε εκτός από το γερω-Θεόπεμπτο και από ένα γέροντα που ασκήτευε στο ξερονήσι του Αγίου Χριστοφόρου, απέναντι από τα Καυσοκαλύβια.
   Όταν γήρασε και ήταν άρρωστος, για να μην ξεσκεπάζεται τις νύχτες και κρυώνει, ο υποτακτικός του έβαλε φερμουάρ στην κουβέρτα του. Κάποια νύχτα ακουγόταν συνομιλία στο κελί του γερω-Μιχαήλ. Ο υποτακτικός του άνοιξε την πόρτα να δει με ποιόν μιλά. Του είπε ο γερω-Μιχαήλ: "Τί μου έκανες! Είχε έρθει ο άγιος Νεκτάριος εδώ και δεν μπορούσα να σηκωθώ".
   Ο γερω-Μιχαήλ εγνώριζε που βρίσκεται θαμμένο το λείψανο του αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη και το φανέρωσε και στο φίλο του γερω-Πορφύριο.
   Ο γερω-Μιχαήλ, όπως διηγούνται όσοι τον γνώρισαν, ήταν ομολογουμένως ενάρετος μοναχός άνθρωπος του Θεού, άκακος σαν αρνάκι. Αγαπούσε τις ακολουθίες. Δεν έκανε μεγάλες ασκήσεις ούτε ιδιαίτερες νηστείες και αγρυπνίες. Ήταν όμως πολύ ελεήμων, πράος και ειρηνικός με όλους. Είχε πολλή αγάπη για όλους τους πατέρες. Άφηνε τις δικές του δουλειές και πήγαινε να βοηθήσει αρρώστους που είχαν ανάγκη. Πήρε και γηροκόμησε τον π. Αθανάσιο Στρέζοβα, τελευταίο διάδοχο από τη συνοδεία του παπα-Χαρίτωνος του Πνευματικού και Ησυχαστού.
   Είχε χάρισμα να βοηθά και να παρηγορεί τους νέους μοναχούς διηγούμενος ωραίες ιστορίες. Έλεγε για την υπερηφάνεια: "Ο υπερήφανος προτιμά να ανέβει τρεις φορές στον Άθωνα, παρά να πει ένα "ευλόγησον". Συμβούλευε πολύ ωραία και πρακτικά τους προσκυνητές που περνούσαν απ' το καλύβι του. Έλεγε σε κάποιον ιεροκήρυκα κληρικό: " Να μιλάς. Δεν βλέπεις τους κομμουνιστές πόσους έχουν παρασύρει με τα επίμονα και συνεχή κηρύγματά τους;".
   Ήταν σεβαστός και αγαπητός σε όλους τους πατέρες.
   Εκοιμήθη ειρηνικά το έτος 1978.
   Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

Από την ασκητική και ησυχαστική Αγιορείτικη παράδοση
Εκδόσεις
Ιερόν Ησυχαστήριον
"Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος"
σελ. 119-125
Ἀναβάσεις
29 Ἰουλίου 2013
Για να διαβάσετε τα υπόλοιπα πατήστε  Ασκητική και ησυχαστική Αγιορείτικη παράδοση

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_5493.html
 

Τό δεσμωτήριο-θεραπευτήριο- τοῦ Τίργου Ὄκνα. Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Τό δεσμωτήριο-θεραπευτήριο- τοῦ Τίργου Ὄκνα
 Ἰωάννης Ἰανωλίδε


Τό Τίργου-Ὄκνα εἶναι μιά μικρή πόλη, χτισμένη σ᾿ ἕνα παλιό ὀροπέδιο τῶν Καρπαθίων. Ὠνομάσθηκε ἔτσι διότι ἐδῶ βγαίνει τό ἁλάτι ἀπό τήν γῆ. Σ΄ αὐτήν τήν κωμόπολη ἀνεγέρθηκε το 1937, μέ τήν πρωτοβουλία τοῦ ἰατροῦ Ἰωάννου Καντακουζηνοῦ, ἕνα θεραπευτήριο γιά τούς ἀρρώστους φυματικούς κρατουμένους.  Κατόπιν ἔγιναν κι ἄλλες ἐπισκευές καί νέα κτίρια. Ἔχει δύο ὀρόφους, μεγάλα παράθυρα, λιακωτό καί μιά εὐρύχωρη αὐλή.
Ἐδῶ  ἐστέλλοντο οἱ φυματικοί πού ἐβαρύνοντο μέ μεγάλες ποινές ἀπό ὅλα τά δεσμωτήρια τῆς Χώρας, ἀπό τό Κανάλι τοῦ Δούναβη, ἀπό τά ὀρυχεῖα, ἀπό τά μπουντρούμια τῆς Ἀσφάλειας καί ἀπό τά στρατόπεδα ἀναγκαστικῶν ἔργων. Ὁ καθένας ἀπό μᾶς μετέφερε ἐπάνω του τήν σφραγίδα ἑνός τύπου θλίψης, διότι οἱ κανονισμοί τοῦ ἀφανισμοῦ ἦταν διαφορετικοί.
Ἡ ὁμάδα ἀσθενῶν ἀπό τό Πιτέστι – στήν ὁποία ἦταν καί ὁ Βαλέριος Γκαφένκου–στάλθηκε ἀρχικά στό θεραπευτήριο-δεσμωτήριο Βακαρέστι, τόν Δεκέμβριο 1949.
Ἦταν μιά ἄσχημη βαρυχειμωνιά. Στό Βακαρέστι στεγάστηκαν ἀπό ἕναν ἑβραῖο ἰατρό σ᾿ ἕνά δωμάτιο μέ σαπισμένα παράθυρα.
Δέν τούς προσφέρθηκε  καμμιά θεραπεία. Ἡ μοναδική τους νοσηλεία ἦταν μιά ἀκτινογραφία, διά τῆς ὁποίας διέγνωσαν τήν πάθησί τους. Ἐκεῖ γιόρτασαν τά Χριστούγεννα. Ἀπό τό Βακαρέστι ἀποφασίστηκε οἱ ἀσθενεῖς νά σταλοῦν στό θεραπευτήριο-δεσμωτήριο τῆς πόλεως Τίργου Ὄκνα γιά φθισικούς.
Καί πράγματι ἐκεῖ ἔφτασαν ἀρχές τοῦ 1950.
Για κάποιον πού εἶχε βγεῖ ἀπό τήν κόλαση τοῦ Πιτέστι, τό Τίργου Ὄκνα φαινόταν σάν οὐράνια εὐλογία. Σέ κάθε δωμάτιο ὑπῆρχαν 10 κρεββάτια, χωρίς νά εἶναι στοιβαγμένα. Τά παράθυρα ἦταν ἀνοιχτά. Μικρά παράθυρα ὑπῆρχαν ἀκόμη καί στίς πόρτες, πού διακρίνοντο ἀπό τήν κλασική καί βαρβαρική πόρτα τοῦ κρατητηρίου.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι αὐτές οἱ πόρτες κλείνονταν μόνο ἀπ᾿ ἔξω, δηλαδή ἀπό τούς δεσμοφύλακες, ἀλλά κάθε ἡμέρα ἦταν ἀνοιχτές καί ἐπιτρεπόταν νά βγεῖς ἔξω νά πάρεις ἀέρα. Ὑπῆρχε  μιά αἴσθηση ἐλευθερίας γιατί μποροῦσες νά περπατᾶς μόνος σου ἔξω καί νά πατᾶς τό χορτάρι. Ἐπιτρέπονταν οἱ συζητήσεις μεταξύ τῶν κρατουμένων τήν ὥρα τῆς βόλτας  στούς δύο περιμανδρωμένους χώρους τῆς αὐλῆς τοῦ δεσμωτηρίου.
Σ᾿ αὐτούς τούς χώρους ὑπῆρχαν, χωρίς ἀμφιβολία καί μερικά θαύματα, τά ὁποῖα μόνο οἱ ψυχές πού τά ἐπιθυμοῦσαν καί δέν μποροῦσαν νά τά ἰδοῦν, μποροῦσαν νά τά ἀξιολογήσουν. Κι αὐτά ἦταν τά λουλούδια. Εἶναι λίγοι οἱ ἄνθρωποι στόν κόσμο πού ἔμειναν κατάπληκτοι, ἐκστατικοί καί πλημμυρισμένοι ἀπό τήν ὀμορφιά ἑνός λουλουδιοῦ, τό  ὁποῖον θεωροῦσαν θαῦμα τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ἕνα μυστήριο, μιά πόρτα τοῦ παραδείσου. Λαχτάρισα καί ἔκλαψα ὅταν εἶδα τά πρῶτα λουλούδια, ὅταν βγῆκα ἀπό τήν κόλαση τῆς “ἀναμόρφωσης” τοῦ Πιτέστι.
Ἐν τούτοις κι ἐδῶ, ὁ κανονισμός τῆς ζωῆς στό δεσμωτήριο ἦταν αὐστηρός καί στό Τίργου Ὄκνα. Τό πρόγραμμα χειροτέρεψε μετά τήν ἀποφυλάκιση τῶν κομμουνιστῶν κρατουμένων, τόν Αὔγουστο τοῦ 1944. Οἱ λίγοι κομμουνιστές πού ἦταν ἐδῶ ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 1940 δέν εἶχαν ἕνα αὐστηρό κανονισμό φυλάκισης. Ἦταν ἐλεύθεροι στήν αὐλή, εἶχαν προσωπικά ἐργαστήρια, μποροῦσαν νά πουλήσουν τά προϊόντα τους στήν Χώρα, πληρώνοντας μόνο ἕνα μικρό παράβολο γιά τήν διατήρηση τοῦ δεσμωτηρίου.
Εἶχαν βιβλία, περιοδικά καί ἐφημερίδες. Δύο φορές τήν ἑβδομάδα μιλοῦσαν μέ τίς οἰκογένειές τους καί τούς φίλους τους, πού τούς τροφοδοτοῦσαν ὅ,τι χρειάζονταν. Εἶχαν χρήματα καί μποροῦσαν νά ἀγοράσουν ὅ,τι ἤθελαν. Οἱ Ἀρχές ἐφρόντιζαν γιά τήν ζωή τους. Ἡ συνείδησή τους δέν εἶχε πληγωθεῖ καθόλου. Ἀπαντοῦσαν μέ σφοδρότητα στό Κράτος σέ κάτι πού δέν συμφωνοῦσαν ἤ ἔκαναν ἀπεργίες ἄν ἀντιμετώπιζαν κάποιο ζωτικό πρόβλημα.
Τώρα, ὅμως, ἡ κατάσταση ἦταν διαφορετική. Ὅλοι οἱ κρατούμενοι ἦταν ἀντικομμουνιστές καί ἑπομένως τό Καθεστώς ἔπρεπε νά ἔχει τήν ἀνάλογη συμπεριφορά. Δέν εἴχαμε ἐπαφές μέ τόν κόσμο ἤ μέ τίς οἰκογένειές μας. Δέν εἴχαμε δικαίωμα οὔτε γιά βιβλία, οὔτε γιά γράψιμο, οὔτε γιά ἐφημερίδες.
Εἴμασταν ἐξ ὁλοκλήρου ἀπομονωμένοι ἀπό τόν κόσμο.
Τό φαγητό προσφερόταν μόνο ἀπό τό καζάνι, ἀλλά ἦταν πιό θρεπτικό καί ἀρκετό. Ἐπειδή οἱ σοβαρά ἄρρωστοι δέν μποροῦσαν νά φᾶνε ὅλο τό μερἴδιο, οἱ ἄλλοι, οἱ λιγώτερο ἄρρωστοι, εἶχαν καί περίσσευμα. Ἐδῶ εἴχαμε ἔλθει ὅλοι ἀτροφικοί, σκελετωμένοι καί φοβισμένοι ἀπό τό φάσμα τῆς πείνας καί στούς πρώτους μῆνες καταναλώναμε ποσότητες ἄνω τῶν 20 κιλῶν φαγητοῦ τήν ἡμέρα. Λόγῳ αὐτοῦ τοῦ ὑπερσιτισμοῦ – παρόλο πού ἦταν μόνο φασόλια, πατάτες, πλιγοῦρι καί λάχανο, λίγο κρέας, λίγο γάλα καί μισό κιλό ψωμί τήν ἡμέρα – ὑπῆρχαν ἄνθρωποι πού ἐπῆραν βάρος ἀπό 10 μέχρι καί 18 κιλά τόν μῆνα.
Οἱ κρατούμενοι ἔτρωγαν μέ λαιμαργία ἡμέρα καί νύχτα, λόγῳ τοῦ φόβου ἐνδεχόμενης πείνας. Ἔτρωγαν ἀπό ψυχολογική πείνα, διότι παρόλο πού ἦταν γεμᾶτα τά στομάχια τους, συνέχιζαν νά τρώγουν. Τό φάσμα τῆς πείνας ἐξαφανίστηκε μόνο μετά ἀπό ἕνα χρόνο πλούσιας ποσότητας φαγητοῦ καί βεβαιότητας ὅτι, τουλάχιστον, ὅσο καιρό θά παραμένουμε ἐδῶ, δέν θά πεινάσουμε ξανά.
Ὁ ὕπνος ἦταν μιά ἄλλη ἀγαλλίαση, ἰδιαίτερα σ᾿ ἐκείνους πού ἔρχονταν ἀπό τό Κανάλι τοῦ Δούναβη, ὅπου ἐργάζονταν 20 ὧρες ἕως 24, μέχρι νά ξεθεωθοῦν. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι κοιμόνταν  στούς πρώτους μῆνες σχεδόν συνεχῶς, ὥστε καί ὅταν τούς ξυπνοῦσαν γιά τό γεῦμα, φαίνονταν σάν νά ἔτρωγαν κοιμισμένοι.
Ἡ ἰατρική περίθαλψη ἦταν σχετική, σχεδόν ἀνύπαρκτη. Μία ἰατρός καί ἕνας κομμουνιστής νοσοκόμος ἔκαναν τήν ἐπίσκεψη τῶν ἀσθενῶν, ἀλλά ἔδιναν μόνο παυσίπονα, ἀσπιρίνες, τονικό κρασί καί κάποτε βιταμίνες, τήν ἐποχή πού ἡ στρεπτομυκίνη ἔκανε θαύματα στίς πνευμονικές ἀσθένειες. Ὑπῆρχαν μεταξύ μας καί μέρικοί ἰατροί κρατούμενοι καί περισσότεροι φοιτητές της ἰατρικής σχολῆς, οἱ ὁποῖοι πρόσφεραν τήν κατάλληλη νοσηλεία.
Οἱ σοβαρά ἀσθενεῖς πού δέν μποροῦσαν πιά νά αὐτοεξυπηρετηθοῦν, ἐπήγαιναν στό δωμάτιο 4, στό ἰσόγειο. Ἐκεῖ αὐτό εἶχε τήν ὄψη λεπροκομείου, τόσο λόγῳ τῆς ἀκαθαρσίας ὅσο καί λόγω τῆς συνείδησης τῆς καταδίκης σέ θάνατο τῶν ἐνοίκων του. Ὅλοι ἐκεῖ ἦταν ἀδύνατοι, μέ μάτια βαθουλωμένα στίς κόγχες, μέ συνεχῆ βήχα μέ αἱμοπτύσεις, ἀνήμποροι νά σηκωθοῦν καί νά φᾶνε μόνοι τους.
Οἱ ἄλλοι πού δέν ἦταν τόσο ἄρρωστοι τούς βοηθοῦσαν κάθε ἡμέρα, τούς ὑπηρετοῦσαν μέ τήν σειρά, δείχνοντας πολύ ζῆλο καί ἔλεος στήν διακονία τους. Στήν ἀρχή ὑπῆρχε ἐλευθερία σ΄ αὐτό το θέμα, ἀλλά  ὕστερα ὅμως θεωρήθηκε ὅτι ἡ προστασία τῶν ἑτοιμοθανάτων εἶναι βοήθεια τῶν Λεγεωναρίων καί περιορίστηκε ἡ διακονία τους σε δύο ἄτομα τήν ἡμέρα, ἐναλλάξ καί τήν νύχτα μόνο σέ ἕνα, λόγῳ τοῦ φόβου νά μή γίνει ἐκεῖ μύηση γιά ἀντίδραση καί ἐξαπολυθεῖ κατόπιν ἀπόφασις γιά ἀντεπανάσταση.

28 Ἰουλίου 2013
 ________________________________________________
 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ρουμάνοι Μάρτυρες του 20ου αιώνα
 
 
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/07/20_28.html

Τα ΕΛ.ΤΑ. κλείνουν ταχυδρομικά καταστήματα. Είναι όμως ΕΛ.ΤΑ. ή βραδυδρομεία ;

ΤΑ ΕΛ.ΤΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΕΛ.ΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ)
Ἤ ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΔΥΔΡΟΜΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ
ΒΑΡΥΤΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
 
                                                                                   29.7.2013
 
1. Ἀνεγκέφαλοι ἰθυνόντων ΕΛ.ΤΑ. νομίζουν ὅτι ἐπιτυγχάνουν θεραπεία, «ἐὰν πονάῃ τὸ δόντι, νὰ κόψουν τὸ κεφάλι». . .
 
2. Τοιουτοτρόπως καταστρέφουν τὴν πρόοδο, ποὺ εἴχαμε τὴν 25 ετία ἀπὸ 1980 μέχρι 2005 περίπου. Τὰ ΕΛ.ΤΑ., ποὺ ἔφθασαν σὲ ἀρκετὰ ἱκανοποιητικὴ πρόοδο μὲ ὀργάνωσι, σύστημα καὶ τάξι, ἐπανέρχονται καὶ μετατρέπονται καὶ πάλι σὲ ἑλληνικὰ «χελωνοδρομεῖα».
 
3. Ὅλα τὰ ἱκανά, φιλότιμα, εὐσυνείδητα καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας στελέχη, βλέποντες τὸν ἐπερχόμενο κίνδυνο, φεύγουν κανονικὰ ἢ μὲ πρόωρη σύνταξι, μὴ συμβιβάζοντες μὲ τὴν συνείδησί τους τὴν ἀπονέκρωσι, ποὺ δημιουργεῖται.
 
4. Ἀντὶ νὰ στελεχώνωνται τὰ διάφορα ταχυδρομεῖα μὲ εὐσυνείδητα, ἱκανὰ καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας ἄτομα, γιὰ νὰ δημιουργήσουν πολλαπλάσιο τζίρο, κρατοῦν σὲ καίριες θέσεις ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ «βαλτοί» ἢ ἐνδεχομένως ὄργανα «ἀετονύχηδων» ἢ «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς» ἢ «λαμογιῶν», γιὰ νὰ ρίξουν καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ. «ἔξω» καὶ νὰ τὰ πάρουν οἱ «ἀετονύχηδες» μὲ «ἀχυρανθρώπους» ἔναντι πινακίου φακῆς. Ἀποροῦμε. Μήπως ἰσχύουν τὰ λεγόμενα στὶς ὁδοὺς τῆς Ἀγορᾶς ;
 
5. Εἶναι τόσο πολὺ στενοκέφαλοι οἱ ἰθύνοντες σὲ διάφορες καίριες θέσεις, ποὺ δὲν θέλουν νὰ ἐννοήσουν οὔτε π.χ. ὅτι
 
ὅταν ἀγοράζῃ κανένας τὶς προπληρωμένες ἀζύγιστες συσκευασίες
καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ. δὲν προωθοῦν αὐτὰ τὰ πολλαπλὰ καὶ ὀγκώδη ἀντικείμενα περαιτέρω, καὶ αὐταρχικῶς «βαπτίζουν» τὰ «προπληρωνόμενα ἀζύγιστα» σὲ «ζυγιζόμενα» καὶ σὲ συμπληρωματικῶς ἐπιβαρυνόμενα, ἀναγκάζουν τὸν πελάτη νὰ λαμβάνῃ μετὰ ἀπὸ 1 μῆνα τὴν ἀλληλογραφία του πίσω, χωρὶς ὅμως τὰ ΕΛ.ΤΑ. νὰ ἐπιστρέφουν τὴν ἀξία τῶν ἐν λόγῳ συσκευασιῶν-Ε.P.P. Διότι αὐτοὶ οἱ «ἀρτηριοσκληρωτικοί» καὶ ἀνεγκέφαλοι δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν ὅτι, ὅταν ἀγοράζῃ κάποιος τὶς προπληρωμένες συσκευασίες, ἀγοράζει καὶ τὶς ἐνσωματωμένες ὑπηρεσίες μέχρι τελικῆς ἐπιδόσεως τῶν πακέτων στὸν παραλήπτη.
 
6. Διεθνῶς ὅλοι οἱ ταχυδρομικοὶ ὑπάλληλοι,ὅταν βλέπουν συσκευασίες, ποὺ εἶναι ἐπικίνδυνες νὰ σπάσουν, δίδουν στὸν πελάτη σελοτέϊπ ἢ σπάγκο, γιὰ νὰ θωρακισθοῦν πλήρως οἱ συσκευασίες καὶ νὰ φθάσουν σίγουρα στοὺς παραλῆπτες. Διαφορετικὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ ταχυδρομικοὶ ὑπάλληλοι, τὸ ὀλιγώτερο 2 ἄτομα, νὰ ἀπασχοληθοῦν, νὰ ἀνασυσκευάσουν τὰ ἀποστελλόμενα ἀντικείμενα ἀχρεωστήτως καὶ νὰ φθάσουν στὸν παραλήπτη. Ὅμως ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα «δαιμονίζονται» μερικοὶ ἀνεγκέφαλοι κάποιων καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ. καὶ «χαλᾶνε τὸν κόσμο», π.χ. Ὅταν, ἐπειδὴ ἡ κόλλα δὲν εἶναι ἀρκετὴ ἢ ἱκανὴ νὰ κλείσῃ τὸν φάκελλο, ἀναγκαζόμαστε καὶ βάζομε καὶ σελοτέϊπ…
 
7. Ζητᾶμε νὰ ἐπανέλθῃ στὴν Ἑλλάδα ἡ ὑπηρεσία μικροδεμάτων μὲ περιεχόμενο βιβλία-περιοδικὰ καὶ μὲ τιμολόγιο βιβλίων φθηνότερα ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία presspost μὲ 2 σελίδες διαφήμισι ἢ ἐναλλακτικὰ μὲ ἔνθετο διαφημίσεως ΕΛ.ΤΑ.
 
8. Ἀκόμη καὶ οἱ «ἐργατοπατέρες» τῶν ΕΛ.ΤΑ. ἔχουν «βραχυκυκλωθῆ» καὶ δὲν ἐναντιώνονται στὶς μεθοδίες γιὰ τὴν διάλυσι καὶ τὸ ξεπούλημα καὶ τῶν ΕΛ.ΤΑ. Τοιουτοτρόπως ἐδέχθηκαν τὴν σύμβασι, ποὺ προβλέπει νὰ κόψουν ἀπὸ τὴν μισθοδοσία τῶν ταχυδρομικῶν περίπου 20.000.000€, ἐὰν τὰ ΕΛ.ΤΑ. ἔχουν ἰσόποσο παθητικὸ ἰσολογισμό, ἐνῷ πρέπει νὰ χορηγηθῇ στοὺς ταχυδρομικοὺς ἰσόποσο τίμημα σὲ μετοχὲς ΕΛ.ΤΑ. – Τ.Τ., καθ᾿ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ ἔχουν ἐργασθῆ πολλὲς ἄδειές τους καὶ πολλὲς ἐξαιρέσιμες ἡμέρες στὸ παρελθόν καὶ πολλὲς ἀπλήρωτες καὶ ἄγραφες ὑπερωρίες.
 
9. Ὑπάρχουν δυνατότητες μετατάξεως, γιὰ νὰ συμπληρωθοῦν οἱ ἀναγκαῖοι διανομεῖς στοὺς διαφόρους τομεῖς, λόγῳ συνταξιοδοτήσεως διανομέων. Ὑπάρχουν ἀκόμα οἱ δυνατότητες καθιερώσεως τοῦ ἐθελοντὴ ταχυδρομικοῦ, φοιτητὴ ἢ συνταξιούχου, γιὰ 2-3 ὧρες ἐργασία, θεσμὸς ποὺ ἰσχύει στὰ Ἀγγλικὰ ταχυδρομεῖα καὶ στὴν Σκανδιναβία, μὲ διάφορες παραλλαγές καὶ στὴν Ἑλβετία σὲ περιόδους αἰχμῆς.
 
10. Λογικὰ θὰ ἔπρεπε μόνο τὸ 10% νὰ ὑπηρετῇ στὰ γραφεῖα καὶ τὸ 90% τῶν ἀπασχολουμένων νὰ εἶναι γιὰ τὴν προώθησι καὶ ἐπίδοσι τῆς ἀλληλογραφίας.
Ὅταν ἔχῃ σιγουριὰ κανένας γιὰ τὴν ἐγκυρο καὶ σωστὴ ἐπίδοσι τῆς ἀλληλογραφίας, αὐξάνει τὸν τζίρο του μὲ τὰ ΕΛ.ΤΑ.
Ἀπεναντίας, ἡ ἀβεβαιότης ἀναγκάζει τοὺς ταλαίπωρους πελάτες τῶν ΕΛ.ΤΑ. νὰ προωθοῦν τὴν ἀλληλογραφία τους μὲ e-mail, fax, ἰδιωτικοὺς courier, ἢ ἀκόμη καὶ μὲ ἀποσχόλησι προσωπικοῦ μὲ μηχανάκια νὰ ἐπιδίδουν τὴν ἀλληλογραφία ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως …
 
11. Πῶς εἶναι δυνατὸν μὲ τέτοια «παρατράγουδα», ποὺ ἐπικρατοῦν στὰ ΕΛ.ΤΑ., νὰ μὴ πωληθοῦν ἔναντι πινακίου φακῆς ; Μήπως τὰ κάνουν σκόπιμα ;
 
12. Θεωρητικῶς ἡ Πολιτεία ἔχει θεσπίσει καὶ τὴν ἀνεξάρτητη ἀρχὴ Ε.Ε.Τ.Τ. Δεκάδες γραπτὲς καταγγελίες ἔχουν γίνει πρὸς τὴν Ε.Ε.Τ.Τ. χωρὶς ἀνταπόκρισι, παρὰ τὶς ἑκατοντάδες διαμαρτυρίες. Πιθανὸν ἡ συντόμευσι τῆς θητείας της, δηλαδὴ ἡ κατάργησίς της, νὰ μᾶς δίδῃ πραγματικὲς ἀνεξάρτητες ἀρχές.
 Καὶ αὐτὴ ἡ ἀρχὴ κατήντησε σὰν «διακοσμητικὸ στολίδι» καὶ σὰν διαπρύσιος συνήγορος τῶν ΕΛ.ΤΑ. ὁ ἁρμόδιος Διευθυντὴς τῆς Ε.Ε.Τ.Τ., ἀδιαφορῶν ἢ ἀνίκανος ὤν νὰ ἀντικρούσῃ τὰ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματά μας, γνωματεύει ὑπὲρ τῆς πρώην διοικήσεως τῶν ΕΛ.ΤΑ. λὲς καὶ εἶναι χρυσοπληρωμένος ἀπὸ τὰ ΕΛ.ΤΑ. Μήπως οἱ δάκτυλοι «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς» ἔχουν διεισδύσει καὶ στὴν Ε.Ε.Τ.Τ. καὶ δὲν θέλουν καὶ αὐτοὶ νὰ ἐργάζωνται εὐσυνείδητα ; ; ;
 
13. Ἄς ἀποδείξουν λοιπὸν δημόσια τὴν ἀνεξαρτησία τους, ὅταν εἶναι ἐξόφθαλμη ἡ δική μας ζημία, ἀδικαιολογήτως μάλιστα.
 
14. Ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ κόσμου ἔχουν ἕνα κυρίαρχο ἀξίωμα, ὅτι ὁ πελάτης ἔχει πάντα δίκαιο, ἐνῷ οἱ ἰθύνοντες στὸν ΕΛ.ΤΑ. συνεχίζουν νὰ ἀντιδικοῦν μονίμως μὲ τοὺς πελάτες, στερώντας ἀκόμη καὶ τὴν ποιότητα διανομῆς.
 
Ἤδη γιὰ τὴν διεύθυνσί μας, εὑρίσκουν καὶ στέλνουν ταχυδρόμο κάθε 10 ἡμέρες ἢ ὅποτε βολεύει. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ ἑκατοντάδες ἄλλους συγγενεῖς, φίλους, γνωστούς μας.
 
15. Καλύτερα νὰ ἔχωμε πράγματι Ταχυδρομεῖο Ἐπικρατείας, ταχύτατο καὶ ἀξιόπιστο, καὶ ἄς γίνουμε ἐθελοντὲς βοηθοὶ καὶ ὑποστηρικτὲς τοῦ Ταχυδρομικοῦ Δικτύου, ἔστω καὶ Δωρεάν, μέχρι νὰ λογικευθοῦν ἢ ἀντικατασταθοῦν οἱ Κυβερνῶντες καὶ Διοικοῦντες, παρὰ νὰ ἔχωμε Ἑλλάδα χωρὶς Δάδα καὶ αἴγλη ταχυδρομικῶν ὑπηρεσιῶν.
 
16. Ἐν τῶ μεταξὺ κλείνουν καὶ ἄλλα ταχυδρομικὰ γραφεῖα.
α) Ξεκίνησαν τὸ 1963. Μετέθεσαν τοὺς ἐκπαιδευμένους προϊσταμένους ἀπὸ τὰ περισσότερα κεφαλοχώρια στὶς πόλεις. Ἔτσι οἱ οἰκονομικὰ δυνατοὶ τῶν χωριῶν ἐπῆραν τὸ μήνυμα :
«Ἀφοῦ ἔφυγε καὶ ὁ Προϊστάμενος, ἐμεῖς θὰ μείνωμε μὲ τὸν διανομέα ; »
Καὶ ἔφυγαν γιὰ τὶς πόλεις ἢ ἐπένδυαν σ᾿ αὐτὲς σὲ οἰκόπεδα-σπίτια κ.λπ.
Καὶ ἔτσι πολλαπλασιἀσθηκε πολὺ ἐπικίνδυνα ἡ ἐρήμωσις τῆς Ὑπαίθρου καὶ ἡ πολὺ ἀνησυχητικὴ διόγκωσις τοῦ τέρατος τῆς Ἀστυφιλίας.
 
β) Μετὰ ἄρχισαν νὰ κλείνουν Ταχυδρομεῖα, σιγὰ - σιγὰ μετὰ τὸ 2005. Οὐδέποτε σκέφθηκαν, πῶς θὰ αὐξήσουν ἔσοδα-προσωπικό.
Ἄρχισαν νὰ αὐξάνουν μέχρι 13 φορὲς ἐπάνω τὰ ταχυδρομικὰ τέλη γιὰ τὰ ἔντυπα περιοδικοῦ τύπου, πρᾶγμα ποὺ κατέστησε τὴν κυκλοφορία τῶν ἐντύπων αὐτῶν ἀπαγορευτικὴ καὶ πολλοὶ ἐκδότες ἀναγκάσθηκαν νὰ σταματήσουν τὴν κυκλοφορία τους.
Μὲ αὐτὴ τὴν κατάστασι ἔχασαν πολλοὶ ἐργαζόμενοι τὴν ἐργασία τους σὲ πολλὰ γραφεῖα, τυπογραφεῖα, ἐπιχειρήσεις. Καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ ὄχι μόνον αὐξήσεις ἐσόδων δὲν ἔχουν ἀλλὰ ἀπεναντίας χάνουν συνεχῶς πελάτες, τζίρο καὶ ἔσοδα.
 
γ) Ἔτσι φθάσαμε στὴν σημερινὴ τραγικὴ κατάστασι.
 
δ) Τοὺς προτείναμε τρόπους ἀναπτύξεως ἐπαρχιακῶν Ταχυδρομείων καὶ γενικὰ τοῦ Ταχυδρομείου.
Ἰδού π.χ. οἱ ἐπιστολές μας 604/12.7.2011 & 488/16.5.2012.
 
  
  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
     ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
 

Πρὸς τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῶν ΕΛ.ΤΑ.
Πρόεδρο καὶ Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Βουρνὰ
Ἀντιπρόεδρο κ. Ἠ. Μπακέλλα
Ἐντεταλμένο Σύμβουλο κ. Π. Καλαϊτζίδη
Μέλη κ.κ. Γ. Βάλλη, Τρ. Κόλλια, Δ. Λεκκό, Μ. Τζανουδάκη
δριανουπόλεως 45 – 16070 Καισαριανή
E-Mail:
Τηλέφωνο:
210 3353893, 894, 473
Fax:
210 7649241

            
  ΘΕΜΑ: ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
 
               ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

               Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε,                                                       Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 604/12.7.2011
              Ἀξιότιμοι Κύριοι Σύμβουλοι,
 
1. Εἰς τὴν Ἀροανία Ἀχαΐας ὑπῆρχε ἀνέκαθεν μέχρις ἐσχάτων Ταχυδρομικὸ Κατάστημα.
Κατὰ τὴ γνώμη μας κακῶς ἔκλεισεν, διότι θὰ ἠμποροῦσε νὰ τὸ κάνῃ κερδοφόρο ἐντὸς ὀλίγων μηνῶν ἕνας ἐκ τῶν καταλλήλων ἐκπαιδευμένων καὶ ἔμπειρων προϊσταμένων Ταχυδρομικῶν Καταστημάτων, ποὺ ἔχουν διακριθῆ εἰς τὴν ἀνάστασι ἐλλειματικῶν Ταχυδρομείων. Εἴμαστε βέβαιοι, ὄτι κλείσατε Ταχυδρομικὰ Καταστήματα χωρὶς νὰ ἔχετε ἀκολουθήσει τὴ προαναφερόμενη λογικὴ διαδικασία, διότι σίγουρα δὲν ἀξιοποιήσατε ὅλες τὶς δυνάμεις, ποὺ ἔχετε ἀναξιοποίητες. Αὐτὸ θὰ ἠδύνατο νὰ γίνῃ ἀναλόγως καὶ γιὰ πλῆθος ἄλλων Ταχυδρομικῶν Καταστημάτων, ποὺ ἔκλεισαν.
 
 
2. Μέχρι νὰ ἀπαντήσετε εἰς τὰ προαναφερθέντα καὶ ἐὰν δὲν πιστεύετε, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχετε ἕνα, βάσει μελέτης, κερδοφόρο Ταχυδρομικὸ Κατάστημα εἰς τὴν Ἀροανίαν, σᾶς ζητοῦμε νὰ ἱδρύσετε, συμφώνως μὲ τὶς προβλεπόμενες διαδικασίες, ἤ καὶ πρόσθετες, ἐν συνεργασίᾳ μὲ τοπικοὺς φορεῖς, Ταχυδρομικὸ Πρακτορεῖο Γ΄ Τάξεως, τὸ ὁποῖο θὰ προωθῇ καὶ τὴν διανομὴ, βάσει προγράμματος καὶ μελέτης, εἰς τὴ ἕδρα αὐτοῦ, «Ἀροανία», ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ἀκόλουθα πλησιέστερα χωριὰ καὶ Μοναστήρια, εἰς Ἀνάστασι, Ἀγρίδι, Ἀλέσταινα, Καμενιάνοι, Δριβολοβό, Δεσινό, Κερέσοβα, Λεχοῦρι, Λειβάρτζι, Ψωφίδα, Χόβολη, Σειρές, Ἅγ. Βασίλειο, Τριπόταμα κ.λπ.
 
3. Σημειωτέον ὅτι εἰς τὴν Ἀροανία ὑπάρχουν πολλὲς ἀκόμη ὑπηρεσίες ὡς π.χ. :
α. Εἰρηνοδικεῖο καὶ μεταβατικὸ Πλημμελειοδικεῖο,
β. ΟΤΕ μὲ ἰδιόκτητο κτίριο,
γ. Ἀστυνομικὸ Τμῆμα (ὄχι ἐπανδρωμένο),
δ. Ὑποθηκοφυλακεῖο καὶ Συμβολαιογραφεῖο (ὑπὸ ἀναγέννησιν),
ε. Κοινοτικὸ ἰατρεῖο,
στ. Δύο ἱερεῖς πρώτης (Α’) κατηγορίας,
καὶ ὅτι εἶναι κέντρο τῆς ὅλης περιοχῆς νοτιοδυτικὰ τῶν Καλαβρύτων, ἐπάνω στὸν κεντρικὸ νομαρχιακὸ δρόμο Καλάβρυτα-Ὀλυμπία, εὑρίσκεται δὲ πλησιέστερα πρὸς τὸν Δῆμον Καλαβρύτων, τὴν Μητρόπολι Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, τὸ Νοσοκομεῖο Καλαβρύτων, Αἰγίου καὶ Ρίου-Πατρῶν.
 
Πρὸ παντὸς δὲ εἰς τὴν Ἀροανίαν ἔχουν ἐπενδυθῆ τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἄνω τῶν 2,5 δισεκατομυρίων δραχμῶν γιὰ τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας, ὡς τὸ συνημμένο ἐνθύμιο ἐγκαινίων.
 
4. Γίνονται δὲ ἐντατικότατες προσπάθειες νὰ ἀνακαινισθῇ ἡ παλαίφατος Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης, ἀπὸ τὸ 800 μ.Χ., καὶ νὰ δημιουργηθοῦν συνθῆκες ἀνθρωπίνης διαβιώσεως γιὰ νὰ ἐπανδρωθῇ καὶ νὰ δημιουργηθῇ μία ὄασις-ἕνας πόλος ἕλξεως ὅλων τῶν κεκοπιώτων καὶ πεφορτισμένων, ὅπου θὰ ἀνακουφίζωνται σωματικῶς καὶ θὰ ἀναγεννῶνται πνευματικῶς οἱ περαστικοί.
 
5. Ἐὰν λειτουργήσουν ἡ Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης καὶ τὰ ἔργα Ἁγίου Παύλου, θὰ δημιουργηθῇ τεράστιος θρησκευτικὸς τουρισμὸς μὲ προσέλευσι πολλῶν δεκάδων τουριστικῶν λεωφορείων ἑβδομαδιαίως. Οἱ χιλιάδες αὐτοὶ προσκυνητὲς θὰ ἀποστέλλουν χιλιάδες ἀναμνηστικὰ δελτάρια καὶ ἐπιστολὲς, ἐξυπηρετούμενοι ἀπὸ τὸ Ταχυδρομικὸν Κατάστημα Ἀροανίας, ἀκόμη καὶ γιὰ ἀνάληψι καὶ κατάθεσι χρημάτων.
 
6. Εἰς τὴν Ἀροανίαν ἐπίσης λειτουργοῦν ξενῶνες τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου καὶ δωρεὰν ξενώνας 24 κλινῶν μετὰ δανειστικῆς Βιβλιοθήκης καὶ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.
 
7. Ἄν δὲ ἡ Βιβλιοθήκη ἐπανδρωθῇ καὶ λειτουργήσῃ πανελληνίως, τότε χιλιάδες Πανέλληνες τοῦ Ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ θὰ δανείζωνται καὶ θὰ ἐπιστρέφουν τὰ βιβλία καὶ θὰ ὑπάρχῃ τεράστια αὔξησι τοῦ κύκλου ἐργασιῶν τῶν ΕΛ.ΤΑ.
 
8. Τοιουτοτρόπως θὰ συμβάλλουν τὰ ΕΛ.ΤΑ εἰς τὴν ἀναστροφὴ τῆς ἐρημώσεως τῆς ὅλης περιοχῆς καὶ θὰ δημιουργηθοῦν πόλοι ἕλξεως παλινοστήσεως πολλῶν ἀπὸ τὶς δεκάδες χιλιάδες ἀπομακρυνθέτων ἀπὸ τὰ ὡς ἄνω χωριά.
 
9. Ὁ πληθυσμὸς τῆς περιοχῆς μαζὶ μὲ τὰ προτεινόμενα χωριὰ καὶ Μοναστήρια εἶναι περίπου 3.000 ἄνθρωποι, ἐνῷ αὐξάνεται τὶς ἑορτές, ἀλλὰ καὶ μέχρι τριπλασιασμοῦ κατὰ τὰ χρονικὰ διαστήματα τοῦ θέρους, λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ ἀποδήμων καὶ τῶν ἀναλόγων συγκριτικῶν πλεονεκτημάτων τῆς περιοχῆς.
 
Εὐελπιστοῦντες, ὅτι θὰ εὕρωμε εὐήκοα ὦτα καὶ ὅτι τουλάχιστον θὰ ἐγκρίνετε ἀρχικῶς τὴν ἵδρυσι καὶ λειτουργία Ταχυδρομικοῦ Πρακτορείου, σᾶς εὐχαριστοῦμε.
                                    Μετ᾿ ἐξαιρέτου τιμῆς
                              Ὁ Πρόεδρος            Ἡ Γεν. Γραμματεύς                                        Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος    Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Ἀξιότιμον Κύριον
ΡΑΓΚΟΥΣΗΝ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ἀναστάσεως 2 & Τσιγάντε
15669 ΠΑΠΑΓΟΥ
210-6508750, 8932
210-6508024
 
2. Ἀξιότιμον Κύριον
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΝ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ἀναστάσεως 2 & Τσιγάντε
15669 ΠΑΠΑΓΟΥ
 210-6508020, 6508040, 6508852
210-6508018
 
3. Ὑπηρεσία Ταχυδρομικῶν Πρακτορείων ΕΛ.ΤΑ.
Ἀπελλοῦ 1
10188 ΑΘΗΝΑ
 
4. Δήμαρχον Καλαβρύτων
Ἀξιότιμον Κύριον Γεώργιον Λαζουρά
25001 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
2692360401-3 .,26920-22380,22390, 23390
26920-23330
 
5. Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ
Ρωμανιώλη 43
25100 ΑΙΓΙΟΝ
26910-61251/2 επισκοπ., 21776-7, Καλάβρ. 26920-22235
26910-60127 επισκ., 26910-21634, 26920-24491
 
6. Ἀξιότιμον Κύριον
Γεώργιον Μιλτ. Κοσμὰ
Πρόεδρον ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Πατησίων 121/2ος ὄρ.   11251 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-8236065, 8236040 ,  
Φάξ 210-8236065, 210-3829827
  
  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
     ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Κεντρικὴ Ὑπηρεσία
Διεύθυνσι Δικτύου Λιανικῆς
Ὑπ᾿ ὄψιν Δ/ντοῦ
κ. Νικ. Φραγκούλη
Ἀπελλοῦ 1
10188 ΑΘΗΝΑ
210-3353168
210-3241238
 
Ἐπιστολὴὑπ’ἀριθμ. 488/16.5.2012 Γ.Ι.
 
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,                                    
 
 
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΣ Α.Π. 1.4.3./415 ΑΠΟ 30.4.2012
 
1. Ἐλάβαμε τὴν γενικὴ καὶ στερεότυπη ἀπάντησί σας ἀπὸ 30.4.2012. Περίπου τὴν ἴδια θὰἐστέλνατε σὲ παρόμοιες προτάσεις καὶἄλλων ἀνθρώπων ἄλλων περιοχῶν.
 
2. Δὲν κατανοοῦμε τὴν ἀνάγκη νὰὑπερασπίζεσθε ὡς κανοποιητικ τὸἐπίπεδο ταχυδρομικῆς ἐξυπηρετήσεως τοῦ τόπου μας, ὅταν οἱἀκάλυπτες ἀνάγκες κατοίκων καὶἀποδήμων εἶναι πάρα πολλές.
 
3. Σίγουρο εἶναι ότι βλέπετε τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων τῆς ὑπαίθρου ἐξ ἀποστάσεως καὶ στρεβλῆς θεωρήσεως τῶν ἀναγκῶν.
 
 
4. Ερισκόμαστε στ 2012 καχι στν δεκαετία το 1960 το 1970.χουμε τν ποστήριξη το Διαδικτύου, ποσες δν χετε κόμη στ καταστήματά σας. Προσφέρετε πηρεσίες φαξ, λλχι e-mail. γνοετε τς πηρεσίες e-stampλλ κα τς νάγκες τν ναπομεινάντων στν παιθρο μ κα τς νάγκες τν ποδήμων.
 
Ξαφνικὰ λησμονήσατε καὶ τοὺς ρήτορες, ποὺὑπερασπίσθηκαν μὲ πάθος τὴν ταχυδρομικὴἀνάπτυξι:
 
·     «Τὸ ταχυδρομεῖο καθιστᾶ τοὺς πόντες παρόντες», μᾶς ἔλεγε Γάλλος Φιλέλληνας Βολταρος.
·     ντουάρτ βερέτ ταυτόχρονα μᾶς εἶπε « παγκόσμιος πολιτισμς στν θετική του πλευρ στηρίχθηκε στν Χριστιανισμ κα τς πίσημες ταχυδρομικς πηρεσίες το κόσμου».
·     Κυριάκος Μαρίνος ἀπὸ τὴν ταχυδρομικὴὑπηρεσία τῆς Κρητικῆς Πολιτείας ἄφησε παρακαταθῆκες « εκόνα κα δρσι τν Ταχυδρομείων εθς ξ ρχς μ τν πρώτη ματι μπορε ν παρουσιάζ χώρα πεπολιτισμένων, ν κοσμεται πνεπτυγμένη ταχυδρομικπηρεσία».
 
·     Οἱ σπουδαῖοι καθηγητές- πνευματικοὶἡγέτες μᾶς λέγουν «Δεῖτε τσωτερικ τς πιχειρήσεώς σας μ τ μάτια τν πελατν σας».
 
5. Ἀντιλαμβανόμαστε τὶς πραγματικὲς σκέψεις σας. Λυπούμαστε γιὰ τὸν τρόπο, ποὺ περιφρονεῖτε τὶς εκαιρίες, πο σς προσφέρονταιἀλλὰ καὶ τὶς ἰδέες ὅσων ἀγαποῦν τὴν δύναμι τοῦ ταχυδρομείου, ποὺ μπορεῖ νὰ δημιουργῇἕνα καλλίτερο κόσμο.
 
 
6. Σᾶς ὑπεδείξαμε ἕνα νέο τρόπο ὀργανώσεως κερδοφόρων ταχυδρομείων ὑπαίθρου. ναμένουμε κα τν πάντησι τν ρμοδίων φορέων καδιαιτέρως τορμοδίου πουργο.μες πιστεύουμε πς συνδυασμς ταχυδρομικν πηρεσιν κα διαδικτύου μπορε ν φέρ πολλς κα σημαντικς πηρεσίες σ᾿λη τ γ, που κα οπόδημοί μας, λλ κα ο φιλέλληνες ερίσκονται παντο.
 
7. Πιστεύουμε πὼς τὸ μήνυμα «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» θὰἔπρεπε νὰ σᾶς ἐνέπνεε διαφορετικῶς. Ἐμεῖς συνεχίζουμε τὸν ἀγῶνα, ἀλλὰἐσεῖς πρέπει πλέον νὰἔχετε ὑψηλὸ αἴσθημα ἑταιρικῆς κοινωνικῆς εὐθύνης καὶ νὰ βλέπετε καλὰἐντὸς μὲ τὰ μάτια τῶν ἐκτός, δηλαδὴ τῶν πολιτῶν-πελατῶν σας ὡς φορέας παροχῆς ὅλων τῶν ἀναγκαίων ταχυδρομικῶν ὑπηρεσιῶν σὲ κάθε ἀπόστασι.
 
 
8. Μπορεῖτε νὰ κινήσετε καὶ τὴν ἀγορὰ καὶ ν δώσετε «φιλ ζως» κα στς μικρς πιχειρήσεις. Παγκόσμια Ταχυδρομικνωσι (Π.Τ.Ε.) χει φόδια λλ κα πολλς ταχυδρομικς ταιρεες.
 
 
9. Οἱἀνάγκες εἶναι ὀρατές. Ἀλλὰ καὶ πάλι στὸ νέο αἰῶνα, ποὺ ζητεῖ σύνεσιν καὶ συνεργασίαν παραγωγῶν καὶ καταναλωτῶν μπορεῖτε νὰ γίνετε πρωταγωνιστὲς καὶ πρωτοπόροι. Εἶναι ἄδικο νὰ δαπανᾶἕνας ἄνθρωπος στὸἐξωτερικὸ εἰκοσαπλάσια δαπάνη γιὰ νὰ προμηθευτῇ μία ἐφημερίδα, τῆς ὁποίας τὴν πρώτη σελίδα βλέπει σὲ εἰδικὲς ἱστοσελίδες. Εἶναι δικο πίσης σοι στερονται ποδομς κα συνδέσεως διαδικτύου ν μχουν δυνατότητα ν λάβουν ν στείλουν να e-mail μέσ ταχυδρομείου.
 
 
10. Εἶναι δικο ν διέρχεται ταχυδρόμος π τ σπίτι μας, λλ ν τοπαγορεύεται ν μς φέρ ψωμί-φάρμακα κα μικροπαραγγελίες, ν θταν δυνατν μέσ το διαδικτύου.
 
11. Εἶναι ἄδικο ν στέλνουμε μικρ δρα μ πακέτα σ χρες κτς Ερωπαϊκς νώσεως κα ν μ μπορομε ν προμηθευόμαστε ατ τ εδη π ΕΛ.ΤΑ. χωρς χρέωσι Φ.Π.Α. ν λαμβάνουμε μεση πιστροφ τοναλόγου Φ.Π.Α. ν δίδουμε ντολ σντίστοιχο Logistics ΕΛ.ΤΑ. νποστέλ μ χρέωσιν μ κα χωρς Φ.Π.Α. ντίστοιχα εδη. Ἡ κατάχρησις δικαιώματος ἀπαγορεύεται ἀλλὰ τι μπορεῖ νὰἀπαντήσῃἡ Πολιτεία σήμερα σ᾿ αὐτοὺς ποὺ στέλνουν εἴδη ἐκτὸς Ε.Ε. ἀλλὰἔχουν πληρώσει Φ.Π.Α. καὶ πανάκριβα ταχυδρομικὰ τέλη ;
 
 
12. Καὶ τι κριβς θ πομε στος νθρώπους, πο στν ποχ τν στερήσεων θθελαν ν λειτουργ μία πηρεσία νταλλαγς δεμάτων μέσ ταχυδρομείου, φο κα τ συγκριτικ πλεονεκτήματα τν περιοχν τς πατρίδος μας τ ζητον ;
 
13. Θὰμπορούσαμε ν συγγράψωμε να βιβλίο δεν κα εκαιριν ναπτύξεως ταχυδρομικν πηρεσιν γι μία καλλίτερη λλάδα κνα καλλίτερο κόσμο. Δυστυχῶς ὅμως ὅλα ἔχουν ἕνα ὅριο ἀντοχῆς καὶὑπομονῆς.
 
14. Παρακαλοῦμε, ὅπως δεχθῆτε τὶς εὐχαριστίες μας ἔστω καὶἐὰν διαφωνοῦμε μὲ τὴν ἀπάντησίν σας.
 
15. Εὐχόμενοι νὰ εἴμαστε ἐμεῖς οἱ τελευταῖοι, τῶν ὁποίων οἱ προτάσεις καὶ οἱἰδέες ἀγνοοῦνται ἢ δὲν χρησιμοποιοῦνται καὶἀπὸ τὰ ΕΛ.ΤΑ. τῆς Ἑλλάδος μας, διατελοῦμε.
 
               Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς 
          Ὁ Πρόεδρος                         Ἡ Γενική Γραμματεύς
 
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος                 Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ἀναστάσεως 2 & Τσιγάντε
15669 ΠΑΠΑΓΟΥ
210-6508750, 8932
210-6508024
 
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ἀναστάσεως 2 & Τσιγάντε/15669 ΠΑΠΑΓΟΥ
 210-6508020, 6508040, 6508852
210-6508018
 
3. Ὑπηρεσία Ταχυδρομικῶν Πρακτορείων ΕΛ.ΤΑ.
Ἀπελλοῦ 1
10188 ΑΘΗΝΑ
 
4. Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ
Ρωμανιώλη 43
25100 ΑΙΓΙΟΝ
26910-61251/2 επισκοπ., 21776-7, Καλάβρ. 26920-22235
26910-60127 επισκ., 26910-21634, 26920-24491
 
5. Δήμαρχον Καλαβρύτων
Ἀξιότιμον Κύριον Γεώργιον Λαζουρά
25001 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
2692360401-3 .,26920-22380,22390, 23390
26920-23330
 
6. Αξιότιμον Κύριον
ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΝ ΙΩΑΝΝΗΝ, Καθηγητήν
Ὀφθαλμ. Κλινικής Παν/μίου Κρήτης
Τ.Θ. 1352
71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
2810-392450
2810-542094
 
7. Γνωμοδοτικὸ καὶ Διοικητικὸ Συμβούλιο ΕΛ.ΤΑ.
Ἀπελλοῦ 1
10188 ΑΘΗΝΑ
 
8. Ἀξιότιμον Κύριον
Γεώργιον Μιλτ. Κοσμὰ
Πρόεδρον ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Πατησίων 121/2ος ὄρ.   11251 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-8236065, 8236040
Φάξ 210-8236065, 210-3829827
 
9. Ἐφημερίδα Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ἀξιότιμον Κύριον ΤΣΑΠΑΡΑ ΠΑΝΟΝ
25001 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
26920-22250, 6041251
26920-22450
 
 
 
 
 
Οἱ ἀγῶνες καὶ ἡ ἀγωνία μας μᾶς βοήθησαν νὰ προνοήσουμε καὶ προβλέψουμε ἤδη ἀπὸ τὸ ἔτος 2011 προτάσεις καὶ λύσεις γιὰ χρήσιμες ταχυδρομικὲς ὑπηρεσίες, πρὸς ὤφελος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ τῶν Ἑλληνικῶν Ταχυδρομείων.
 
ε) Δὲν μᾶς κατενόησαν.
 
στ) Ἄν ὅμως ἀκόμη καὶ στὰ ταχυδρομικὰ πρακτορεῖα ἐπιτρέψουν σύνδεσι Διαδικτύου καὶ ἐκπαιδευόμενο προσωπικό γιὰ ὅλες τὶς ὑπηρεσίες, τὸ Ἑλληνικὸ Ταχυδρομεῖο θὰ ξαναγεννηθῇ. 
 
 
 
16. Τὸ παρὸν ἀποτελεῖ δελτίο τύπου καὶ παρακαλοῦνται ὅλες οἱ ἔγκυρες καὶ σοβαρὲς ἱστοσελίδες νὰ δημοσιεύσουν τὸ κείμενό μας, μήπως ἐν τῷ μεταξὺ οἱ πολιτικοὶ προϊστάμενοι τῶν ΕΛ.ΤΑ. καὶ τῆς Ε.Ε.Τ.Τ. συγκινηθοῦν καὶ ἀσχοληθοῦν καὶ μὲ τὰ ΕΛ.ΤΑ. προτοῦ καὶ αὐτὰ «ξεφτιλισθοῦν» τελείως καὶ πωληθοῦν καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ. ἔναντι πινακίου φακῆς, ὅπως ἐπωλήθη ἡ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τὸ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ κ.λπ. 
 
 

http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=781:29713-----------&catid=29:2009-07-31-01-42-16