Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἄγνωστη εἶναι στούς ἀνθρώπους ἡ ὥρα τοῦ θανάτου το...

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἄγνωστη εἶναι στούς ἀνθρώπους ἡ ὥρα τοῦ θανάτου το...: Εφραίμ του Σύρου Αδελφέ, να περιμένεις κάθε μέρα το θάνατό σου και να ετοιμάζεσαι κατάλληλα για την πορεία εκείνη. Γιατί το φοβ...

Κόκκινος Ουρανός: ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Δημοτικό σχολείο απαγόρευσε σε 6χρονο να...

Κόκκινος Ουρανός: ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Δημοτικό σχολείο απαγόρευσε σε 6χρονο να...: Ο Peter Thompson , πατέρας του 6χρονου Eddie παιδιού εξαγριώθηκε με την απόφαση αυτή του σχολείου να απαγορεύσει το παιδί να φοράει έ...

1. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς ὑπόδειγμα μαθητῶν. 2. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς ἀγωνισταί. (Ἠχητικό) (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

1. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς ὑπόδειγμα μαθητῶν
2. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς ἀγωνισταί   (Ἠχητική ὁμιλία)

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης


2. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς ἀγωνισταί
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Διαβάστε ἐπίσης :  Τρεῖς Ἱεράρχες 

 http://anavaseis.blogspot.gr/2013/01/1-2.html

Οἱ Τρεῖς Φωστήρες τῆς Θεότητος. Ἰωάννου Κωστάκη

Οἱ Τρεῖς Φωστήρες τῆς Θεότητος

Ἰωάννου Β. Κωστάκη, Θεολόγου

 Κάθε φορά ποὺ κάποιος ἐπιχειρεῖ νὰ σκιαγραφήσει τὶς μορφὲς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὅσο σοφὸς κιʼ ἂν λογίζεται, νοιώθει νὰ συνθλίβεται ἀπὸ τὸ βάρος ἑνὸς ἀνυπέρβλητου μεγαλείου. Μὲ ἔκσταση στέκεται μπροστὰ στὰ τρία μεγαλειώδη πνευματικὰ ἀναστήματα, τρεῖς φλεγόμενες καρδιές, τρεῖς ὁλόλαμπρους φάρους, τοὺς ὁποίους τὸ μῖσος καὶ ἡ πολεμικὴ αἰώνων «χθονίων καὶ ὑποχθονίων δυνάμεων» δὲν κατόρθωσαν νὰ σβήσουν ἀλλὰ οὔτε κἄν νὰ ἀ μαυρώσουν τὴν ἀκτινοβολία τους.

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία τοὺς ἔχει ἀφιερώσει τὶς πιὸ λαμπρὲς σελίδες της. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ ἐποχὴ τους χαρακτηρίστηκε ὡς «χρυσοῦς αἰὼν» τῆς ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας. Ἑορτάζουμε γιὰ μία ἀκόμα φορά τοὺς προστάτες τῆς Ἑλληνορθόδοξης παιδείας.
Τιμώντας εὐλαβικὰ τὴ μνήμη τῶν τριῶν φωστήρων τῆς οἰκουμενικῆς ὀρθοδοξίας Βασιλείου τοῦ μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀναβαπτιζόμαστε σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κρισιμότερα σταυροδρόμια τῆς ἱστορικῆς μας πορείας, στὸ σημεῖο ἐπαφῆς τῶν δύο κόσμων τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὸν Χριστιανισμό.
Στὴν τριάδα τῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν καὶ διδασκάλων τῆς οἰκουμένης, συναντῶνται σὲ μία περί- λαμπρη σύνθεση, μοναδικῆς ἀκτινοβολίας, ἡ πεμπτουσία τῆς Ἑλληνικῆς κλασσικῆς ἀρχαιότητος, μὲ τὸ ἀνέσπερο καὶ παρήγορο φῶς τῆς Χριστιανικῆς πίστης.
Ὁ Σωκράτης ἀναζητοῦσε τὴν βαθύτερη ὑφὴ τῆς ἁρμονίας, προχωρώντας ἀρνητικά: «οὐδαμῶς ἄρα ἀνταδικεῖν δεῖ, οὔτε κακῶς ποιεῖν οὐδένα ἀνθρώπων, οὐδʼ ἂν ὅ,τι οὖν πάσχη ὑπʼ αὐτῶν». Καὶ ἦρθε ἔπειτα ἀπὸ χρόνια ὁ Ναζωραῖος, γιὰ νὰ ξεπεράσει τὴν ἀρνητικὴ πλευρά, χαρίζοντας τὴν θετικὴ ἀντιμετώπιση, μὲ τὸ κήρυγμά του: «ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς κακοποιοῦσιν ὑμᾶς». Στὸ σταυροδρόμι αὐτὸ συντελεῖται μὲ τρόπο, ἀληθινά, θαυμαστὸ ἡ ἐξελλήνιση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀφʼ ἑνὸς καὶ ἡ ἐκχριστιάνιση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀφʼ ἑτέρου.
Ὁ οὐρανοφάντωρ Βασίλειος γεφυρώνει τὸ χάσμα ἀνάμεσα στοὺς κόσμους τοῦ δωδεκαθέου καὶ τῆς Χριστιανικῆς κοσμοθεωρίας. Στὸν περίφημο λόγο του «πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων», διακηρύσσει ὅτι: τὰ κλασσικά γράμματα μποροῦν, καὶ πρέπει, νὰ ἀποτελέσουν τὸ προπαρασκευαστικὸ στάδιο, γιὰ τὴν μελέτη τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας.

Ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν Πλάτωνα καὶ ἀγγίζοντας τὸν Ἀπόστολο Παῦλο καταλήγουμε ἔτσι ἀργότερα στὴ σύνθεση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Ἀλλὰ ὁ Μ. Βασίλειος δὲν περιορίζεται μονάχα στὴν θεωρητικὴ θεμελίωση τῆς πίστεώς του.
Ὁ πολυφίλητος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Καισαρείας, ἀκούραστος ἐπισκέπτεται κάθε μοναστικὸ οἰκισμὸ ἀπὸ τὴν Συρία ὡς τὴν Παλαιστίνη, κιʼ ἀπʼ τὴν Κυρηναϊκὴ ὡς τὴν Θηβαΐδα. Ἐφαρμόζει καὶ στὴν πράξη τὸ διαπρύσιο κήρυγμά του, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀγωνίζεται γιὰ τὴν παγίωση μιᾶς κοινωνικῆς πολιτικῆς, θεμελιωμένης σὲ βάσεις πραγματικὰ Ἑλληνοχριστιανικές.
Μὲ αὐτὴ τὴν ἀξιομίμητη φιλοδοξία, ἱδρύει τὴν γνωστὴ πολιτεία τῆς ἀγάπης τὴν ἐπώνυμη «Βασιλειάδα». Αὐτὴ εἶναι «ἡ καινὴ πόλις, τὸ τῆς εὐσεβείας ταμεῖον, τὸ κοινὸν τῶν ἐχόντων θησαύρισμα εἰς ὃ τὰ περιττά τοῦ πλούτου ἀποτίθετα. Ἐν ᾧ νόσος φιλοσοφεῖται καὶ συμφορὰ μακαρίζεται καὶ τὸ συμπαθὲς δοκιμάζεται».

Στὰ ἴδια χνάρια τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς ἁρμονίας βάδισε καὶ ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός. Ὁ «ἔνθεος νοῦς». Ὁ κορυφαῖος αὐτὸς ἱεράρχης, ὁ ὁποῖος παραιτούμενος ἀπʼ τὸν εὐκλεῆ πατριαρχικὸ θρόνο, τῆς «βασιλίδος τῶν πόλεων», ἐκφώνησε ἐνώπιον τῶν συνοδικῶν πατέρων, τὸν μνημειώδη ἐκεῖνο «συντακτήριο λόγο», καύχημα ἀπαράμιλλο τῆς Χριστιανικῆς ρητορικῆς.
Ἀποχαιρετώντας τὸ «ποίμνιό» του, εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς συγκλονιστικὰ- αὐτοθυσιαστικὰ λόγια: «εἰ τοίνυν ἐγὼ τῆς διαστάσεως αἴτιος, θρόνου ἐξώσατε, πόλεως ἀπελάσατε, μόνον τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν εἰρήνην ἀγαπήσατε».
Ὁ «χρυσορρήμων» Ἰωάννης τέλος, ὁ ἀπτόητος αὐτὸς ἱεράρχης, ὁ δοκιμασμένος στὴ σκληρὴ ἀσκητικὴ μόνωση τῶν σπηλαίων καὶ τῶν βουνῶν τῆς Ἀντιόχειας, ἀναδείχθηκε ὁ ὕψιστος τῶν ρητόρων τῆς Χριστιανικῆς ὀρθοδοξίας, «ἐκπέμψας ἀπὸ τὸ χρυσορροῦν, ὄντως, στόμα του τόνους, τοὺς ὁποίους ὁ ἀρχαῖος κόσμος, δὲν ἤκουσεν ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Δημοσθένους καὶ τοῦ Κικέρωνος».
Ἀποπνέει ψυχικὸ μεγαλεῖο ,ἀδάμαστη γενναιότητα, ἡρωϊκὸ φρόνημα ἡ περίφημη ὁμιλία του «πρὸ τῆς ἐξορίας», μὲ τὴν ὁποία ἐνθαρρύνει τοὺς πιστοὺς καὶ συνάμα διακηρύττει τὸ μάταιο τοῦ πολέμου ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Μὲ τὴν βεβαιότητα, ποὺ τοῦ ἐμπνέει ἡ ἀκλόνητη πίστη, σαλπίζει πρὸς κάθε κατεύθυνση: «Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον, ἀλλʼ οὐ δεδοίκαμεν μὴ καταποντισθῶμεν, ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἐστήκαμεν. Μεναίσθω ἡ θάλασσα, πέτραν διαλῦσαι οὐ δύναται, ἐγειρέσθω τὰ κύματα, τοῦ Ἰησοῦ τὸ πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει. Τί δεδοίκαμεν; Τὸν θάνατον; Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. Ἀλλʼ ἐξορίαν; Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς…Οὐ πενίαν δέδοικα. Οὐ πλοῦτον ἐπιθυμῶ. Οὐ θάνατον φοβοῦμαι. Οὐ ζῆσαι εὔχομαι, εἰ μὴ διὰ τὴν ὑμετέραν προκοπήν…».

Ἡ λογοκρατούμενη ἐποχὴ μας θέλει νὰ βλέπει στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες τοὺς ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων, τοὺς ἐραστὲς τῆς κλασσικῆς παιδείας, ποὺ συνδύασαν καὶ συμφιλίωσαν τὸν Χριστιανισμὸ μὲ τὰ Ἑλληνικὰ γράμματα. Βεβαίως, εἶναι καὶ ἔτσι.
Ἡ κλασσικὴ παιδεία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι σημαντικότατη. Ὁ Ἑλληνικὸς λόγος ὁλολαμπής ἀκτινοβολεῖ, ἀπʼ τὶς ἀστραπὲς τῆς μεγαλοφυΐας στὰ συγγράμματά τους. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ τοὺς καθιστᾶ «μεγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος», δὲν εἶναι τόσο τὰ συγγράμματα, ὅσο ἡ ἁγιότητά τους. Ἡ ἁγιότητα ἦταν ποὺ ἐλάμπρυνε τὸν Ἑλληνικὸ λόγο, καὶ ἀπὸ διανοητικὸ τὸν μετουσίωσε σὲ πνευματικό.
Γι᾽ αὐτὸ θέλγει τὶς καρδιὲς αὐτῶν ποὺ πιστεύουν. Χωρὶς τὴν ἁγιότητα, δὲν θὰ ἦταν παρὰ μόνο φιλόσοφοι, ἢ ἁπλῶς θεολογοῦντες, ἀνήμποροι νὰ φθάσουν στὶς κορυφὲς τῆς γνώσης, ὅπου ἔφθασαν. Καὶ ἡ θεολογία τους δὲν θὰ διατηροῦσε μέχρι σήμερα τὸ κῦρος της, ἂν δὲν καταυγάζονταν ἀπʼ τὶς ἀκτῖνες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀκριβῶς γιʼ αὐτό, ὁ ἕνας ὁ Γρηγόριος ὀνομάζεται ἀπʼ τὴν Ἐκκλησία θεολόγος.
Ὁ ἄλλος, ὁ Βασίλειος ἀναγνωρίζεται οὐρανοφάντωρ, δηλαδὴ λάμπει μέχρι τὸν οὐρανό, ἐνῶ στὸν τρίτο τὸν Ἰωάννη ἀποδίδεται ὁ τίτλος τοῦ χρυσορρήμο- νος- Χρυσοστόμου. Ὀνόματα μεγάλα, μοναδικά, ἀνεπανάληπτα.
Ἐκεῖνο ποὺ συνετέλεσε ὥστε παρὰ τὸν μεγάλο πειρασμὸ ποὺ ἀντιμετώπισαν, ἀπʼ τὴν πλούσια παγανιστικὴ-ἐθνικὴ μόρφωσή τους, νὰ καταστοῦν δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἡ διδασκαλία τους νὰ γίνει κανόνας θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας, καὶ οἱ ἴδιοι νὰ ἀναδειχθοῦν σὲ πνευματικοὺς ὁδηγοὺς τῶν πιστῶν, ἦταν ἡ ἔκτακτη καταβολὴ τῆς φύσεώς τους.
Τὸ πλάτος καὶ τὸ βάθος τῆς μορφώσεώς τους καὶ ἡ πλούσια θεία χάρις. Ἀλλὰ ἡ θεία χάρις δὲν δίδεται, ἂν δὲν ζητηθεῖ. Δέκα ἕξ καὶ πλέον αἰῶνες πέρασαν ἀπὸ τὸν «χρυσοῦν αἰῶνα» τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ σημάδεψε ἡ μεγάλη δημιουργικὴ παρουσία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Σήμερα, παρʼ ὅλο ποὺ ταξιδεύουμε στὰ ἄστρα, ἀπὸ ἀπόψεως πνευματικῆς δὲν ζοῦμε οὔτε κἄν στὴν ἐποχὴ τοῦ χαλκοῦ. Θὰ ἔλεγε κανείς, πὼς βρισκόμαστε σὲ μία λίθινη ἐποχή. Κιʼ αὐτὸ γιατί καταδικάσαμε μία κατʼ ἐξοχὴν δυναμικὴ ἀλήθεια,- τὴν Χριστιανικὴ πίστη, παράδοση καὶ ζωὴ- σὲ ἀδράνεια καὶ στατικότητα.
Ἂν καὶ ὅταν ἡ ἐχθρότητα ἔναντι τοῦ Χριστιανικοῦ μηνύματος δὲν κυριαρχεῖ στὴ δημόσια ζωή. Τοῦτο εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἁμάρτημα-λάθος , ποὺ μᾶς ὑποδεικνύει, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἡ ζωὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Ἡ μορφὴ τους κάνει πιὸ δραματικὴ καὶ πιὸ ἔκδηλη τὴν ἐναγώνια ἀναζήτηση τῆς ἐποχῆς μας. Τὴν ἀναζήτηση ἡγετικῶν χριστιανικῶν προσωπικοτήτων. Καθὼς οἱ πολύμορφες ἀνθρώπινες ἡγεσίες τῶν καιρῶν μας, προκαλοῦν θλίψη καὶ γεννοῦν ἀπογοήτευση, εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη ἀνάδειξης ἡγετικῶν μορφῶν, μὲ τὴν συνέπεια, τὴν τόλμη καὶ πρὸ παντὸς τὸ ἦθος τῶν τριῶν μεγάλων πατέρων.

Τέτοιες προσωπικότητες εἶναι ποὺ πρέπει νὰ ἐπιχειρήσουν, χωρὶς φόβο καὶ μὲ πάθος, μία νέα σύζευξη ἀνάμεσα στὴ θεϊκὴ ἀλήθεια καὶ τὰ ἀνθρώπινα ἐπιτεύγματα. Νὰ τὰ ἐναρμονίσουν μὲ τὸ γνήσιο ὀρθόδοξο πνεῦμα καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ ὕφος καὶ ἦθος, ποὺ θὰ ἀνταποκρίνεται στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς μας.
Σήμερα, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐποχή, οἱ τρεῖς φάροι τῆς Ἑλληνορθόδοξης παιδείας, φωτίζουν γιὰ μία γραμμὴ πλεύσης πρὸς ἕνα καινούργιο κόσμο. Ἀναζητοῦνται οἱ ἡρωικοὶ καὶ ριψοκίνδυ- νοι θαλασσοπόροι, ποὺ ἀνάμεσα σὲ θύελλες καὶ σκοπέλους θὰ τὴν ἀκολουθήσουν, γιὰ νὰ γίνουν δημιουργοὶ σὲ μία νέα λυτρωτικὴ κοσμογονία.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1960, 25 Ἰανουαρίου 2013

Διαβάστε σχετικά πατώντας:  Τρεῖς Ἱεράρχες
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9396.html

Σύνδεσμος Κληρικών Χίου: ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ "ΣΥΡ...

Σύνδεσμος Κληρικών Χίου: ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ "ΣΥΡ...: Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου- πρ. Δημοτικού Συμβούλου Χίου Μέχρι πρότινος είχαμε τα "φυντάνια" της ΔΗΜΑΡ. Την Μ. Ρεπ...

Ὁ π. Κλεόπας ἀπό τήν Μονή Συχαστρία. Μέρος Α'

Ὁ π. Κλεόπας ἀπό τήν Μονή Συχαστρία

Γέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε

Λυπηθήκαμε, φυσικά, ὅταν ἐμάθαμε ὅτι ἕνας ἀκόμη μεγάλος πατήρ τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ μας ἀνεχώρησε ἀπό ἐμᾶς, ἀκριβῶς τώρα, πού ὑπάρχει τόση ἀνάγκη ἀπό ἐμπείρους καθοδηγούς στόν δρόμο τῆς σωτηρίας.
Δέν εἶναι πολλά χρόνια πού ἀνεχώρησε καί ὁ ἀθωνίτης ἀσκητής π. Παΐσιος.
Στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ ἔτους μᾶς ἐγκατέλειψαν ὁ π. Εὐφραίμ Κατουνακιώτης ἀπό τόν Ἄθωνα, καί τώρα, στήν συνέχεια ὁ π. Κλεόπας ἀπό τήν Συχαστρία Ρουμανίας. Ἀλλά δέν ὑπάρχει ἄλλη ὁδός.
Ὁ π. Κλεόπας εἶχε περάσει πολύ περισσότερο τήν ἡλικία τοῦ Ψαλμωδοῦ, ἦτο 86 ἐτῶν καί ὁ Κύριος τόν ἐκάλεσε στήν αἰώνια χαρά καί ἀνάπαυσι, ἐνῶ σ᾿ ἐμᾶς ἔμεινε, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος, τό καθῆκον νά τούς μνημονεύουμε καί νά τούς ἀκολουθοῦμε στήν πίστι.
Τό ὄνομα τοῦ π. Κλεόπα εἶχε περάσει ἀπό παλαιότερα ἔξω ἀπό τά σύνορα τῆς Ρουμανίας. Ἦτο γνωστός ὄχι μόνο στίς ὀρθόδοξες χῶρες, ἀλλά καί σ᾿ ὁλόκληρο τόν χριστιανικό κόσμο.
Ξένοι, διακεκριμένοι ὀρθόδοξοι, ὅταν ἤρχοντο στήν Ρουμανία, δέν ἠμποροῦσαν νά μή περάσουν καί ἀπό τήν Συχαστρία γιά νά ἰδοῦν καί ν᾿ ἀκούσουν τόν π. Κλεόπα καί ὅλοι ἀναχωροῦσαν ὠφελημένοι μέ εἰρηνική τήν μορφή τους, διότι ἡ συμβουλή καί ὁ διδακτικός λόγος τοῦ π. Κλεόπα τούς παρηγοροῦσε στίς δοκιμασίες τῆς ζωῆς τους.
Συμβούλευε καί ἐπεξηγοῦσε τίς ἀπορίες τους, κατηύθυνε τούς νέους, ἀλλά προπαντός τούς ἐλάφρωνε ἀπό τό φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν τους διά τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.
Καί, ἐπειδή ἡ ζωή τῶν ἐναρέτων τελειώνει κι αὐτή κάποτε τό ταξίδι της ἐπί τῆς γῆς, εἶναι  καλό, νομίζω, νά σταθοῦμε λίγο ἐπάνω στήν ζωή τοῦ μεγάλου πατρός, πού ἔφυγε προσφάτως  ἀπό κοντά μας.
Ὁ π. Κλεόπας γεννήθηκε στίς 10 Ἀπριλίου 1912 στήν κοινότητα Σουλίτσα, τοῦ νομοῦ Μποτοσάνι τῆς βορείου Μολδαβίας τῆς Ρουμανίας, ἀπό μιά οἰκογένεια εὐσεβῶν χωρικῶν. Οἱ γονεῖς του, Ἀλέξανδρος καί Ἄννα ἀπέκτησαν 10 παιδιά, ἀπό τά ὁποῖα τρία ἐνδύθηκαν τόν μοναχικό τρίβωνα, ἐνῶ στά τελευταῖα της καί ἡ μητέρα του ἐκάρη μοναχή καί ἐπωνομάσθηκε Ἀγάθη. Ὁ Πνευματικός π. Παΐσιος τῆς σκήτης Κοζάντσεα, γνωστός τῆς οἰκογενείας του, θά κατευθύνη τόν νεαρό Κωνσταντῖνο, διότι αὐτό ἦτο τό ὄνομά του, πού ἔλαβε στό βάπτισμά του, γιά τήν μοναχική ζωή στό μοναστήρι Συχαστρία, ὅπου θά ὑπάγη τό 1929. Τό 1937 θά δεχθῆ τήν μοναχική κουρά, λαμβάνοντας τό ὄνομα Κλεόπας.
Ἐκεῖνο τόν καιρό ἡ Συχαστρία ἦτο μία ταπεινή σκήτη (μικρό μονύδριο) τῆς Μονῆς Σέκου, τοῦ νομοῦ Νεάμτς, ἀπό τήν ὁποία καί ἐξηρτᾶτο, ἔχοντας τότε μία ἐκκλησούλα καί μία πτέρυγα κελλιῶν καί λίγους ἀδελφούς. Ἀλλά τότε εἶχε καί ἕνα ἄξιο ἡγούμενο, τόν μεγαλόσχημο ἱερομόναχο π. Ἰωαννίκιο Μορόϊ, ὁ ὁποῖος εἶχε ζήσει μία περίοδο καί στό Ἅγιον Ὄρος καί εἶχε ἐπιβάλλει στήν σκήτη του αὐστηρά τάξι, ὅπως εἶναι στά ἡσυχαστικά κελλία τοῦ Ἄθωνος. Ἀνάμεσα στίς συμβουλές του, ἔλεγε καί αὐτές στούς μαθητές του: «Ἀδελφοί, προσέχετε τόν ἑαυτόν σας, φυλάξετε τόν νοῦ σας καί μή ξεχνᾶτε τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ...».

Μετάφρασις – Ἐπιμέλεια
Ὑπό Ἀδελφῶν Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἁγίου Ὅρους Ἄθω
2002

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας Εἰκόνες πραότητος
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3562.html

Ομιλία του Μητροπολίτου Αιτωλίας Κοσμά για την εορτή των Τριών Ιεραρχών. (4/2/13 6 μ.μ)Εν Ιερά Πόλει Μεσολογγίου, τη 29η Ιανουαρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

Ομιλία του Μητροπολίτου κ. Κοσμά για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Με την ευκαιρία της ιεράς μνήμης των Αγίων Τριών Ιεραρχών, η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας διοργανώνει στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, εορταστική  διάλεξη, κατά την οποία θα είναι ομιλητής ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης  Αιτωλίας  και  Ακαρνανίας  κ. Κοσμάς.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμίου και Β/θμίου Εκπαιδεύσεως Ν. Αιτωλ/νίας και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών πρωτοβαθμίου εκπαιδεύσεως περιφ. Μεσολογγίου.
Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 06:00’μ.μ., στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Μεσολογγίου (Ελευθ. Πολιορκημένων 45).
Το θέμα που θα αναπτύξει ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας είναι:  «Οι  Άγιοι  Τρεις  Ιεράρχες  και  ο  Παιδαγωγός».
Παράκληση να παρευρεθούμε στην εκδήλωση, ώστε όλοι μαζί να τιμήσουμε όπως αρμόζει τους Αγίους προστάτες της Παιδείας.

Εκ  του  Γραφείου  Τύπου  και  Επικοινωνίας της  Ιεράς  Μητροπόλεως
 http://anavaseis.blogspot.gr/2013/01/4213-6.html

Ανάσταση! Ο θρίαμβος της αγάπης του Θεού. Αρχιμανδρίτη Ευσέβιου Βίττη. Μέρος ΣΤ'

Ανάσταση! Ο θρίαμβος της αγάπης του Θεού
Α) Η αγάπη του Θεού
 Μέρος ΣΤ'

   «Ο Θεός αγάπη εστίν». Όσο κι αν μας φαίνεται κατανοητή η φράση αυτή και ο προσδιορισμός του νοήματός της, όμως αποτελεί μυστήριο, γιατί μυστήριο είναι ο ίδιος ο Θεός, με τον οποίο ταυτίζεται. Όσο άπειρος είναι ο Θεός, τόσο άπειρη είναι και η αγάπη του.
Και όσο λίγο κατανοούμε το Θεό, τόσο λίγο μπορούμε να κατανοήσουμε και το νόημα αυτής της φράσεως, ότι ο Θεός είναι αγάπη στην ολότητά του, γιατί ξεπερνάει τα όρια της περιορισμένης μας λογικής.
Μένουν όμως κάποια στοιχεία και μερικά περιθώρια κατανοήσεως κάποιων εκδηλώσεων της αγάπης του Θεού, τόσο στη σύνολη δημιουργία, όσο και στη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Αλλιώς δε θα είχε νόημα η ομιλία αυτή.
   Μια προσπάθεια προσεγγίσεως της θείας αγάπης αποτελεί η περιγραφή, που επιχειρεί σχετικά ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης μιλώντας για την αγάπη του Θεού ως «εκστατικότητα του Θεού».
Η αγάπη του Θεού είναι μια κατά κάποιον τρόπο μυστικόν και απροσπέλαστον νοητικά «έκσταση», δηλαδή έξοδος του Θεού από τον εαυτό του, χωρίς όμως να «εξίσταται» ο Θεός, χωρίς δηλαδή να βγαίνει από τον εαυτό του! Ακατανόητο αυτό και αντινομικό, αλλά μόνον έτσι μπορεί να εκφραστεί αυτή η διαπίστωση.
Ο Θεός πληροί τα πάντα και περιέχει τα πάντα, αλλά ο ίδιος δεν περιέχεται από τίποτε. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να «εξίσταται» ο Θεός, αφού δεν υπάρχει χώρος για να «εκστεί» έξω από αυτόν, γιατί είναι απερίληπτος; Πώς μπορεί δε να εξίσταται, και όμως να παραμένει μη εξισταμένος; «Μείωση» ή «σμίκρυνση» του Θεού είναι απαράδεκτη και ακατανόητη. Ας ιδούμε όμως τι ακριβώς μας λέει ο Άγιος και ας κατανοήσει ο καθένας μας ό, τι μπορεί, αφού ο χρόνος δε μας επιτρέπει αναλύσεις και σχολιασμούς.
   «Ας τολμήσουμε, λέει, να πούμε ετούτο χάριν της αλήθειας, ότι αυτός ο αίτιος των όλων εξαιτίας του καλού και αγαθού έρωτος για όλα από υπερβολή ερωτικής αγαθότητος βγαίνει έξω από τον εαυτό του με τις πρόνοιές του για όλα τα όντα. Και θέλγεται κατά κάποιον τρόπο από την αγαθότητα και την αγάπη και τον θείο έρωτα.
Από εκεί, που είναι πάνω από όλα και υψηλότερος απείρως από αυτά, κατεβαίνει σε όλα με εκστατική δύναμη υπερούσια, χωρίς να εξέρχεται ουσιαστικά από τον εαυτό του. Γι’ αυτό κι εκείνοι, που ξέρουν καλά τα θεία, τον αποκαλούν ζηλωτή, επειδή έχει πολύν αυτόν τον έρωτα προς τα όντα. Και επειδή γι’ αυτά προνοεί».
   Και επεξηγεί ο άγιος Ιερόθεος την έννοια του όρου έρως: «Τον έρωτα είτε θείον ειπούμε είτε αγγελικόν είτε νοερόν είτε ψυχικόν είτε ακόμη και φυσικόν, πρέπει να τον εννοήσουμε ως μία δύναμη που προξενεί ένωση. Και κινεί τα ανώτερα να προνοούν για τα κατώτερα, εκείνα που είναι της ίδιας σειράς τα κινεί να έχουν αμοιβαία συνοχή και κοινωνία, και τέλος κινεί τα κατώτερα να επιστρέψουν στα καλύτερα και ανώτερά τους».


Αρχιμανδρίτη Ευσέβιου Βίττη
Εμείς και η αγάπη μας
Εκδόσεις Μονής Οσίου Γρηγορίου
Άγιον Όρος 2012
(σελ. 65-68)

Επιμέλεια και μεταφορά στο Διαδίκτυο  Αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα πατώντας   Εμείς και η αγάπη μας

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/01/blog-post_6180.html


Συμπληρωματικές διευκρινήσεις προς γονείς και τα ανήλικα παιδιά τους στην έτοιμη τυπογραφημένη δήλωση άρνησης Δωρεάς Οργάνων

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις προς γονείς και τα ανήλικα παιδιά τους στην έτοιμη τυπογραφημένη δήλωση άρνησης Δωρεάς Οργάνων

Όχι στην αφαίρεση της Θεόσδοτης ζωής και στη μετατροπή του ανθρώπινου σώματος-ναού του Θεού σε ανθρώπινα ανταλλακτικά.

Γιά τήν διευκόλυνση ὅσων θά ἀποστείλουν δήλωση ἄρνησης δωρεᾶς ὀργάνων, παραθέσαμε  ἕτοιμο τό ἔντυπο τῆς δήλωσης  καί ἕτοιμο τυπογραφημένο κείμενο.
http://hristospanagia3.blogspot.gr/2013/01/blog-post_6128.html

Ἐπειδή ὅμως πολλοί γονεῖς ἔχουν ἀπορία πῶς θά δηλώσουν καί τά ἀνήλικα παιδιά τους ὡς μή δότες ὀργάνων, ἐνηρώνουμε ὅτι:
Τα ανήλικα τέκνα συμπεριλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα,
με τα ονόματά τους και την ημερομηνία γέννησής τους.
Ἡ πληροφορία εἶναι ἔγκυρη, καθώς προέρχεται ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ ΕΟΜ.
Τήν ἀναφέρουν στό τέλος ἄρθρου τους ( παραθέτουμε μέ ἀντιγραφή ):


 «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ο Ε.Ο.Μ. συγκεντρώνει τις δηλώσεις των πολιτών που εκφράζουν την άρνησή τους με τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 3, που προβλέπει έγγραφη δήλωση της άρνησης.
Η «αρνητική δήλωση»  η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης ή της απλής δήλωσης που θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, αποστέλλεται στον Ε.Ο.Μ. ταχυδρομικά ή με φαξ,  πρωτοκολλείται και καταχωρείται σε σχετικό αρχείο.
Επισημαίνουμε, ότι στη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η άρνηση (π.χ. «σε περίπτωση θανάτου δεν επιθυμώ να ληφθούν τα όργανά μου προς μεταμόσχευση») ενώ θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας με Τ.Κ. και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Τα ανήλικα τέκνα συμπεριλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, με τα ονόματά τους και την ημερομηνία γέννησής τους.
Οι δηλώσεις θα πρέπει να
αποστέλλονται :

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
Τμήμα Προώθησης Δωρεάς Ιστών & Οργάνων
Αν. Τσόχα 5, 11521 Αθήνα
Φαξ : 210 7255066
Μετά την έναρξη ισχύος του σχετικού άρθρου (1/6/2013), θα αρχίσουν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς οι σχετικές βεβαιώσεις σε όποιον έχει εγγραφεί στο αρχείο Αρνήσεων.

http://www.eom.gr

Καλή ἐπιτυχία. Ὁ Θεός μαζί μας.
Πηγή εἰκόνας:http://rethemnosnews.gr/wp-content/uploads/2012/11/organa.jpg
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/01/blog-post_161.html

Θέσεις π. Θ. Ζήση κ' π. Σ. Σαράντου για "Εκκλησία και Αρ."

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Θέλω νά μέ φωνάζετε …

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Θέλω νά μέ φωνάζετε …: Έχουμε μια προσωπική μαρτυρία, της αείμνηστης γερόντισσας Μακρίνας, μοναχής, από την Πορταριά του Βόλου, που την διηγείτο τακτικά. Τ...

Κατάνυξις: ΓΙΑΤΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ΛΑΘΗ!

Κατάνυξις: ΓΙΑΤΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ΛΑΘΗ!: 1η ερώτηση: Αν γνωρίζατε μια γυναίκα που ήταν έγκυος και είχε ήδη 8 παιδιά, 3 εκ των οποίων ήταν κουφά, 2 τυφλά, ένα διανοητικά καθυσ...

Κατάνυξις: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΙΜΟ...

Κατάνυξις: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΙΜΟ...: ( Σχόλιο Κατάνυξης: Λαμβάνοντας υπόψη την οικουμενιστική παρουσία και προπαγάνδα που κυριαρχεί στην θεολογική σχολή του ΑΠΘ, ελπίζουμε οι...

Κατάνυξις: Βρυξέλλες – Οικουμενιστική συμπροσευχή για τη Χρισ...

Κατάνυξις: Βρυξέλλες – Οικουμενιστική συμπροσευχή για τη Χρισ...: Βρυξέλλες 24 Ιανουαρίου 2013 - Στα πλαίσια της Εβδομάδας Προσευχής για τη Χριστιανική Ενότητα πραγματοποιήθηκε συμπροσευχή  στον Αγγλι...

Κατάνυξις: Μητροπ. Πειραιώς Σεραφείμ περί του μοναχού Παντελε...

Κατάνυξις: Μητροπ. Πειραιώς Σεραφείμ περί του μοναχού Παντελε...: ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 30ῃ Ἰανουαρίου 2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν Μέ ἀφορμή τήν κυκλοφόρησι πληροφοριῶν ἐγκρίτων ἐκκλησιαστικῶν ἀναλυτῶν...

Κατάνυξις: Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, ΚΗΡΥΓΜΑ ΖΑΚΧΑΙΟΥ & 3 ΙΕ...

Κατάνυξις: Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, ΚΗΡΥΓΜΑ ΖΑΚΧΑΙΟΥ & 3 ΙΕ...: Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, ΚΗΡΥΓΜΑ ΖΑΚΧΑΙΟΥ & 3 ΙΕΡΑΡΧΩΝ.wmv   30/1/2011, Ιερός Βυζαντινός Ναός Προφήτου Ηλιού της Ι.Μ. Θεσσαλονίκ...

Κατάνυξις: Μακ. Επισκ. Αυγουστίνου Καντιώτη, Αν ζούσαν σήμερα...

Κατάνυξις: Μακ. Επισκ. Αυγουστίνου Καντιώτη, Αν ζούσαν σήμερα...: Αν ζούσαν σήμερα οι 3 Ιεράρχες, τι θα έκαναν;;;  Τα ερωτήματα αλλά και την απάντηση δίνει ο επαναστατικός μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης Αυ...

Κατάνυξις: Κυκλοφορεί το φύλλον της 1.2.13 του «Ορθοδόξου Τύπ...

Κατάνυξις: Κυκλοφορεί το φύλλον της 1.2.13 του «Ορθοδόξου Τύπ...: Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του: ◇ Ἡ Μασονία κατεργάζεται τόν διαμελισμόν τῆς κοινωνίας, ὑπονομεύει τήν Ἐθνικήν Ἀσφάλειαν. Ἱστορική δ...

Κατάνυξις: Κυκλοφορεί το φύλλον της 1.2.13 του «Ορθοδόξου Τύπ...

Κατάνυξις: Κυκλοφορεί το φύλλον της 1.2.13 του «Ορθοδόξου Τύπ...: Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του: ◇ Ἡ Μασονία κατεργάζεται τόν διαμελισμόν τῆς κοινωνίας, ὑπονομεύει τήν Ἐθνικήν Ἀσφάλειαν. Ἱστορική δ...

Κατάνυξις: Οικουμενιστική συμπροσευχή για τη Χριστιανική Ενότ...

Κατάνυξις: Οικουμενιστική συμπροσευχή για τη Χριστιανική Ενότ...:   Κοπεγχάγη 22 Ιανουαρίου 2013 . Στα πλαίσια της Εβδομάδας Προσευχής για τη Χριστιανική Ενότητα πραγματοποιήθηκε συμπροσευχή  στον Αγγ...

Κατάνυξις: Η αποδόμηση της ιστορίας στην εκπαίδευση. Γ. Καραμ...

Κατάνυξις: Η αποδόμηση της ιστορίας στην εκπαίδευση. Γ. Καραμ...: http://simeron.wordpress.com & http://www.pe912fm.com/ Δείτε σχετικά:   Εκδήλωση της Ι.Μ. Πειραιώς, Η αποδόμηση της ιστορίας στ...

Κατάνυξις: Σοκολατάκια με τον Θεό

Κατάνυξις: Σοκολατάκια με τον Θεό

Κατάνυξις: Το τσιγάρο περιέχει 22 δηλητήρια!!!

Κατάνυξις: Το τσιγάρο περιέχει 22 δηλητήρια!!!: Η βλαπτική επίδραση του καπνίσματος οφείλεται σε έναν μεγάλο αριθμό τοξικών ουσιών που βρίσκονται στον καπνό. Ορισμένες από αυτές υπ...

Κατάνυξις: ΙΜΙΑ - Ηρωισμός και Προδοσία (video)

Κατάνυξις: ΙΜΙΑ - Ηρωισμός και Προδοσία (video)

Κατάνυξις: Ο Παπαδημούλης για τον Ιερώνυμο

Κατάνυξις: Ο Παπαδημούλης για τον Ιερώνυμο:  Το αντιρατσιστικό κήρυγμα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, εξήρε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, από τον προσωπικό του λογ...

Κατάνυξις: ΑΠΙΘΑΝΟΙ ΤΥΠΟΙ... ΣΤΑ ΜΟΥΛΩΧΤΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙ...

Κατάνυξις: ΑΠΙΘΑΝΟΙ ΤΥΠΟΙ... ΣΤΑ ΜΟΥΛΩΧΤΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙ...:  Μετά τις φωτοτυπίες, τα πληρωμένα και μεταχειρισμένα βιβλία στην Παιδεία των Μνημονίων! Στη σελίδα 48 της εισηγητικής έκθεσης προϋπολ...

Κατάνυξις: Βροχή παραιτήσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις

Κατάνυξις: Βροχή παραιτήσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις: Μορφή χιονοστιβάδας αρχίζουν να παίρνουν οι παραιτήσεις στις Ενοπλες Δυνάμεις μετά τις μειώσεις που επέφερε στους μισθούς τους το ειδ...

Κατάνυξις: Ηλείας Γερμανός : Εβραϊκό λόμπυ επιβάλλει κατάργησ...

Κατάνυξις: Ηλείας Γερμανός : Εβραϊκό λόμπυ επιβάλλει κατάργησ...:  ΓΕΡΜΑΝΟΣ «Εβραϊκό λόμπι, επιβάλλει την κατάργηση της αργίας της Κυριακής στην Ελλάδα», σχολίασε στο IONION FM, ο μητροπολίτης Ηλεί...

Κατάνυξις: Αναδημοσιεύουμε παλαιότερη ανάρτησή μας για τον υπ...

Κατάνυξις: Αναδημοσιεύουμε παλαιότερη ανάρτησή μας για τον υπ...: Μετά τις πρόσφατες αντιχριστιανικές δηλώσεις του κ. Κουράκη ας θυμηθούμε τι δήλωνε παλαιότερα ο κ. Στουρνάρας για το θέμα της μισθοδοσίας...

«Δέχομαι απειλές»

«Δέχομαι απειλές»

Soner Cagaptay: Οι κίνδυνοι για την Τουρκία λόγω Συρίας

Soner Cagaptay: Οι κίνδυνοι για την Τουρκία λόγω Συρίας

Ιβάν Μπούνιν: “Η ζωή του Αρσένιεφ”

Ιβάν Μπούνιν: “Η ζωή του Αρσένιεφ”

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΝ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 8.00 – 8.30 μμΝα πατήσουμε τον διακόπτη και να κλείσουμε όλα τα φώτα την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2013, από τις 8:00 μ.μ. μέχρι τις 8:30 μ.μ, σε όλη την Ελλάδα, μας καλεί η κίνηση «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙ-ΔΡΑΣΗ».
Με το μήνυμα που κυκλοφορεί τα τελευταία 24ωρα μέσω του Ίντερνετ και των γνωστών social media, καλούνται οι πολίτες να εκφράσουν με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στις αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ: «Αντιδρούμε στον τρόπο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση ένα δημόσιο αγαθό, όπως είναι αυτό του δικαιώματός μας να έχουμε ρεύμα στα σπίτια μας».
Οι εμπνευστές μάλιστα της διαμαρτυρίας επέλεξαν ως ώρα για το κατέβασμα του διακόπτη τις 8, μιας και είναι η ώρα των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων.
Στο κάλεσμα σημειώνεται ότι το σβήσιμο είναι άλλη μία μορφή διαμαρτυρίας, που χρησιμοποίησαν τον Σεπτέμβριο του 2002 οι Αργεντινοί καταναλωτές, για να ακυρώσουν τις αυξήσεις στο ρεύμα και σε άλλα κοινωνικά αγαθά κοινής ωφέλειας.
Έσβησαν ταυτοχρόνως όλα τους τα φώτα, για ένα τέταρτο της ώρας, σε όλη τη χώρα! Τη βύθισαν στο σκοτάδι και έτσι ανάγκασαν την τότε κυβέρνησή τους και τις εταιρείες σε άτακτη υποχώρηση!

ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΟ...

ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΟ...

Επτά Τροφές Που Οι Ειδικοί Δεν Θα Έτρωγαν Ποτέ

Επτά Τροφές Που Οι Ειδικοί Δεν Θα Έτρωγαν Ποτέ

Το Ισραήλ βομβάρδισε στόχους στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου

Το Ισραήλ βομβάρδισε στόχους στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου

Επίκαιροι Αριστοτέλης και Πλάτωνας για σχέδιο εξόντωσης του λαού

Επίκαιροι Αριστοτέλης και Πλάτωνας για σχέδιο εξόντωσης του λαού

Η ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!! ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΑΝΤ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ «ΧΑΚΑΡΑΝ» ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ!!!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!! ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΑΝΤ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ «ΧΑΚΑΡΑΝ» ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ!!!

ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ;

ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ;

Ο Elton John με ΤΟΝ .. Γυναίκα του συστήνουν το γιο τους. ΣΟΔΟΜΑ & ΓΟΜΟΡΑ

Ο Elton John με ΤΟΝ .. Γυναίκα του συστήνουν το γιο τους. ΣΟΔΟΜΑ & ΓΟΜΟΡΑ

Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για Κυβερνοπόλεμο

Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για Κυβερνοπόλεμο

Πρόληψη σημαίνει οικονομία και στη στοματική υγεία

Πρόληψη σημαίνει οικονομία και στη στοματική υγεία

Ραβασάκια σε 1 εκατ. οφειλέτες με χρέη έως 3.000€ και στο βάθος ..κατασχέσεις!

Ραβασάκια σε 1 εκατ. οφειλέτες με χρέη έως 3.000€ και στο βάθος ..κατασχέσεις!

Το θείο δράμα

Το θείο δράμα

Tο ΔΝΤ άφησε την Ζιμπαμπουε με 217 δολάρια

Tο ΔΝΤ άφησε την Ζιμπαμπουε με 217 δολάρια

ΕΩΣ ΤΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΩΣ ΤΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ '96 Η ΕΥΠ είχε ενεργοποιήσει εκατοντάδες πράκτορές της μέσα στα βάθη της Τουρκικής ενδοχώρας «Στρατηγικές γέφυρες, κέντρα διοίκησης, υποδομές, τηλεπικοινωνίες... ήταν έτοιμοι να καταστραφούν, προκαλώντας πραγματικό χάος στην Τουρκία...»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ '96 Η ΕΥΠ είχε ενεργοποιήσει εκατοντάδες πράκτορές της μέσα στα βάθη της Τουρκικής ενδοχώρας «Στρατηγικές γέφυρες, κέντρα διοίκησης, υποδομές, τηλεπικοινωνίες... ήταν έτοιμοι να καταστραφούν, προκαλώντας πραγματικό χάος στην Τουρκία...»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ '96 Η ΕΥΠ είχε ενεργοποιήσει εκατοντάδες πράκτορές της μέσα στα βάθη της Τουρκικής ενδοχώρας «Στρατηγικές γέφυρες, κέντρα διοίκησης, υποδομές, τηλεπικοινωνίες... ήταν έτοιμοι να καταστραφούν, προκαλώντας πραγματικό χάος στην Τουρκία...»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ '96 Η ΕΥΠ είχε ενεργοποιήσει εκατοντάδες πράκτορές της μέσα στα βάθη της Τουρκικής ενδοχώρας «Στρατηγικές γέφυρες, κέντρα διοίκησης, υποδομές, τηλεπικοινωνίες... ήταν έτοιμοι να καταστραφούν, προκαλώντας πραγματικό χάος στην Τουρκία...»

Ριζικές αλλαγές σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ - Ποιες σχολές συγχωνεύονται και ποιες καταργούνται

Ριζικές αλλαγές σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ - Ποιες σχολές συγχωνεύονται και ποιες καταργούνται

ΕΤΣΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ. ΟΠΩΣ Ο ΙΣΛΑΝΔΟΣ ΡΑΓΚΝΑΡ ΓΚΡΙΜΣΟΝ. ΒΙΝΤΕΟ

ΕΤΣΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ. ΟΠΩΣ Ο ΙΣΛΑΝΔΟΣ ΡΑΓΚΝΑΡ ΓΚΡΙΜΣΟΝ. ΒΙΝΤΕΟ

Επιμένει ο πασάς για τους Ιμάμηδες στη Θράκη μας ...Απειλεί και ''στέλνει'' τον (Ναύαρχο Μπαρμπαρόσα) !

Επιμένει ο πασάς για τους Ιμάμηδες στη Θράκη μας ...Απειλεί και ''στέλνει'' τον (Ναύαρχο Μπαρμπαρόσα) !

Τι άλλο περιμένουν και δεν τους βάζουν φυλακή…Kαταπέλτης ο Σφακιανάκης: «Η αντιγραφή του CD οδηγεί σε τέλεση εγκληματικής πράξης»

Τι άλλο περιμένουν και δεν τους βάζουν φυλακή…Kαταπέλτης ο Σφακιανάκης: «Η αντιγραφή του CD οδηγεί σε τέλεση εγκληματικής πράξης»

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Γέροντας Λαυρέντιος Σόβρε ἤ ἕνα ὡραῖο μάθημα περί ...

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Γέροντας Λαυρέντιος Σόβρε ἤ ἕνα ὡραῖο μάθημα περί ...: Ο γέροντας(Λαυρέντιος) επιθυμούσε την ταπεινοφροσύνη με όλη του την ψυχή και επιθυμούσε να τη δει ανθίζοντας και στις καρδιές των υπο...

Γέρων Ιωάσαφ, ο μακαριστός γέροντάς μας. Μέρος Β'

 Γέρων Ιωάσαφ, ο μακαριστός γέροντάς μας. 
Μέρος Β'
β΄. Πήγα στο ΑΧΕΠΑ να κάνω εξετάσεις για τον θυροειδή. Περνώντας από το κυλικείο για να πάρω έναν καφέ, βλέπω δύο κυρίες να κλαίνε. Τις πλησιάζω και τις ρωτάω: «Τι έχετε;». Κάποιο πρόβλημα, σκέφτομαι, θα έχουν. Ίσως κάποιον ασθενή εδώ πέρα.
Μετά από αναφιλητά, σταμάτησε η μία μου λέει: «Τι να έχουμε πάτερ. Πρόβλημα. Η αδελφή μου έχει ένα παιδάκι 15 χρονών και με το μηχανάκι τρακάρισε σε μία κολώνα και είναι 20 μέρες σε αφασία. Οι γιατροί λένε ότι δεν θα ξαναξυπνήση.
Μόνο αν γίνη κάποιο θαύμα. Έχει νεκρωθή ο εγκέφαλος. Χτύπησε στο κεφάλι. Εγώ τις παρηγόρησα και τις λέω: «Πάρτε αυτή την εικόνα της Παναγίας μας και βάλτε την μέσα στο προσκέφαλο». Γιατί ήταν στην εντατική το παιδί, και οι νοσοκόμες πετάνε όλα όσα βάζουν εκεί.
Τις λέω: «Βάλτε την εικόνα μέσα στην μαξιλαροθήκη και πέστε στον παπά να κάνη μία παράκληση στην Παναγία μας, καί να έχετε ελπίδα. Η Παναγία μας θα σας βοηθήση». Ήμουν σίγουρος ότι θα τους βοηθήση. Έτσι μου ήρθε μία ιδέα.
Σε μια εβδομάδα πάω να πάρω τά αποτελέσματα και βλέπω τις κυρίες να χαμογελούν, εκεί στο κυλικείο πάλι. «Τι συνέβη;» λέω. «Πέστε μου». «Θαύμα, θαύμα, πάτερ! Το παιδί μας ξύπνησε.
Μάλιστα αύριο φεύγουμε. Είμαστε από την Βέροια. Έχουμε τις πρώτες εξετάσεις-μαγνητική; δεν ξέρω τι ακριβώς ήτανε-πού δείχνουν τον εγκέφαλο νεκρό, και τις δεύτερες εξετάσεις, πού δείχνουν κρυστάλλινο τον εγκέφαλο. Μίλησε το παιδί μας. Ξύπνησε. Είναι 15 χρόνων. Αύριο το παίρνουμε καί φεύγουμε».
Έχει κάνει πάμπολλα θαύματα αυτή η εικόνα του γέροντος Ιωάσαφ. Βρίσκεται στήν Νέα Όλυνθο Χαλκιδικής. Πανηγυρίζει 23 Αυγούστου με το Νέο, στα εννιάμερα της Παναγίας μας.
Με τον γέροντα Ιωάσαφ ζήσαμε εδώ στο κελλί 33 χρόνια. Αυτός με έκανε μοναχό μικρόσχημο.
-Προλάβατε καί τούς παλαιότερους γεροντάδες;
-Ναί, τούς δύο αδελφούς κατά σάρκα, τον πατέρα Ιγνάτιο και τον παπα-Βασίλη. Τον Δεκέμβριο του 1962 κοιμήθηκε ο π. Ιγνάτιος και τον Ιανουάριο του 1965 ο παπα-Βασίλης.
Τον Φεβρουάριο του 1974 κοιμήθηκε και ο διάκονος Αγαθάγγελος. Μείναμε εμείς οι δύο, εγώ και ο π. Ιγνάτιος, με τόν γέροντα Ιωάσαφ, ο οποίος από τότε πού έφυγε από την πατρίδα του δεν επέστρεψε ξανά πίσω.
Το είχε τάμα ο γέροντάς μας, ο π. Ιωάσαφ, να μην ξαναπάη στην πατρίδα του. Ένα χρόνο πρίν κοιμηθή, πήγαμε μαζί στην Πάτμο να προσκυνήσουμε. Από εκεί ήτανε πολύ κοντά. Μάλιστα τον πίεσα: «Γέροντα, μια πού είμαστε εδώ κοντά στην πατρίδα σου –ήτανε από τη Σάμο, τους Μυτιληνιούς της Σάμου-λέω να πάμε να δούμε και το χωριό σου».
Λέει: «Όχι, παιδί μου. Εγώ 64 χρόνια δεν πήγα, και τώρα θα πάω; Δεν θέλω να πάω, το’ χω τάμα». Και τελικά δεν πήγε.
Εκείνο που μας έκανε εντύπωση-αξιοθαύμαστο σημείο-ήταν ότι, αφ’ ότου έπαθε εγκεφαλικό –ένα μήνα περίπου πρίν κοιμηθή-, δεν πήρε καθόλου τροφή. Από την ημέρα που έπαθε το εγκεφαλικό.
Γνώριζε τους πάντες, όσους ερχότανε να τον δούν στό Νοσοκομείο (το Παπανικολάου), αλλά δεν μπορούσε να μιλήση. Χαιρόταν, όταν ερχότανε γνωστοί άνθρωποι. Άνοιγε το πρωϊ το στοματάκι του, όταν έβλεπε τον ιερέα, τον παπα-Αντώνη –ώρα του καλή-, να έρχεται με την Θεία Κοινωνία. Άνοιγε, όπως το πουλάκι πού περιμένει την μανούλα του να του φέρη την τροφή.
Μάλιστα δεν έκλεινε το στόμα του. Μέχρι να ετοιμαστή ο παπάς, ανοιχτό το στοματάκι του. Και μόλις κοινωνούσε το έκλεινε καί δεν έπαιρνε τίποτα, ούτε γάλα, ούτε νερό, ούτε χυμό, τίποτα. Τον παρακαλούσαμε εμείς οι γνωστοί του άνθρωποι. Τίποτα.
Μόνο την Θεία Κοινωνία. Έκλεινε το στοματάκι του, και την άλλη μέρα το πρωϊ, μόλις έβλεπε τον παπά απ’ την πόρτα, άνοιγε μόνος του το στοματάκι του. Όλο το άλλο διάστημα δεν έπαιρνε τίποτα, ούτε χυμό, ούτε τροφή. Αυτό μας έκανε μεγάλη εντύπωση.
Μάλιστα πήγαμε και στον πατέρα Παϊσιο, αφού κοιμήθηκε ο Γέροντας, και τον ρωτήσαμε: «Γέροντα, τι γνώμη έχεις για τον Γέροντά μας; Σώθηκε άραγε; Τον πήρε η Παναγία κοντά της;». Γιατί 64 χρόνια έμεινε εδώ στο περιβόλι της. Μάλιστα ασχολήθηκε με την υμνολογία. Ήτανε πολύ καλός ψάλτης.
 Εδώ στην Παναγία μας, στο Πρωτάτο. Έψελνε πάρα πολύ ωραία. Ήταν και πολύ ζωηρός στο ύφος του. Θυμάμαι στην αγρυπνία, επειδή ψάλλαν ταπεινά οι πατέρες, μας έπαιρνε και λίγο ο ύπνος στο στασίδι. Μόλις έπαιρνε ο Γέροντας-και έπαιρνε το ίσο ζωηρό-ξυπνούσαμε όλοι.
Ήταν ενθουσιώδες το ψάλσιμό του. Το ζούσε. Με την ψυχή έψελνε. Μας λέει ο γερο-Παϊσιος: «Μακάρι να πάω και εγώ στην θέση πού είναι ο Γέροντας, εκεί στον ουρανό». Τώρα μας το είπε για να μας παρηγορήση ή είχε καμμία πληροφορία, δεν το ξέρουμε. Μετά από 8 μήνες κοιμήθηκε και ο π. Παϊσιος.
Ο π. Ιωάσαφ είχε πολλή αγάπη. Καθόταν στο μπαλκόνι, και όσους ασκητές Καψαλιώτες ερχότανε τους φώναζε: «Eλάτε επάνω να πιούμε ένα καφεδάκι». Μας φώναζε από πάνω, γιατί εμείς δουλεύαμε κάτω στο Αγιογραφείο: « Βασίλη! Έλα! Ανέβα πάνω!» Του έλεγα: «Γέροντα, μή τους φωνάζης.
Αφήστε να δουλέψουμε και λίγο αγιογραφία». Κάθε τόσο μας απασχολούσε. «Όχι», απαντούσε. « Κάνε το καφεδάκι εδώ πέρα. Κάνε υπακοή». Δεν ήθελε να κακοκαρδίση κανέναν. Όσους έρχονταν, τους άνοιγε την πόρτα. Όλους τους φιλοξενούσε.
Όλους τους δεχότανε με πλούσια καρδιά και όχι με μούτρα, όπως κάνουμε εμείς πολλές φορές. Με πλούσια καρδιά, με πολλή αγάπη. Είχε πολλή αγάπη στον κόσμο και ήταν πολύ αγαπητός. Τύχαινε τα τελευταία χρόνια που έπασχε από αρθριτικά-ρευματικά και πήγαινε στα λουτρά, να!
Ο κόσμος μαζευότανε δίπλα του. Όπου πήγαινε τον αγαπούσαν πολύ. Πολύ εύκολα έπιανε φιλία και όλος ο κόσμος τον αγαπούσε, γιατί ήταν ανοιχτόκαρδος και με άδολη αγάπη. Σπάνιοι τέτοιοι χαρακτήρες. Ήταν αρχοντάνθρωπος, καθώς ήταν αρχοντάνθρωποι και οι γεροντάδες  μας απ’ την Μικρά Ασία. Ήταν τρία αδέρφια. Και ο πατέρας τους έγινε μοναχός εδώ στο Άγιο Όρος. Δύο αδέλφια έμειναν εδώ στις Καρυές και ο τρίτος πήγε στην Σιμωνόπετρα, ο π. Ιωάσαφ. Ο πατέρας τους πέθανε στα Καυσοκαλύβια. Το 1924 πήραν αυτό το κελλί εδώ στις Καρυές.


Ετήσια έκδοσις της Ιεράς Μονής
Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους
Περίοδος Β' έτος 2007 αριθ. 32
σελ 114-120
 Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3478.html
 

Ἱερομόναχος Χρυσόστομος Γρηγοριάτης. Μέρος Δ

  Ἱερομόναχος Χρυσόστομος Γρηγοριάτης
(+1933-1992)
Μέρος Δ'

Μέ τόν ἴδιο δυναμισμό ἐργάσθηκε ἀρκετά χρόνια καί στούς Κήπους τοῦ Ἀμπελιοῦ τῆς Μονῆς. Δέν ἐγνώριζε ἀπό κοπώσεις καί ἀναπαύσεις. Τόσον ὁ Γέροντας μας ὅσο καί οἱ Πατέρες τῆς Γεροντικῆς Συνάξεως αἰσθάνοντο ἱκανοποίησι καί ἐδόξαζον τόν Θεό γιά τήν ἐπιτυχῆ διακονία τοῦ π. Χρυσοστόμου, ὅπου καί ἄν ἐπέρασε.
Καί ἦλθε ἡ ἀναπάντεχη γιά ὅλους  μας ὥρα τῆς ὁριστικῆς του ἀναχωρήσεως ἀπό τήν παροῦσα ζωή. Ἦτο τό ἔτος 1992. Διακονοῦσε τά χρόνια ἐκεῖνα στούς Κήπους τοῦ Ἀμπελιοῦ τῆς Μονῆς μέ ὑπεύθυνο διακονητή τόν ἱερομ. π. Βαρνάβα. Ἀπό τά μέσα Ἰουλίου τοῦ παρουσιάσθηκαν δύο ἐλαφρά στήν ἀρχή προβλήματα.
Ἄρχισε νά μειώνεται ἡ ὅρασίς του καί νά αἰσθάνεται πόνους στό κεφάλι του. Ὁ ἀδελφός τῆς Μονῆς μας, ἰατρός ἱερομ. π. Δημήτριος διεπίστωσε ἀπό τήν ἀρχή τί συμβαίνει. Διέγνωσε κακοήθη ὄγκο στόν ἐγκέφαλο μέ ἀποτέλεσμα νά μεταβῆ ἔξω ἐσπευσμένως γιά χειρουργική ἐπέμβασι.
Ἐπειδή ἦτο χαριτωμένος καί ἀστεῖος τύπος, δέν δειλίασε νά εἰπῆ καί στόν χειροῦργο γιατρό του ὅτι τόν προσκαλεῖ στήν κηδεία του καί νά εἰδοποιηθῆ ὁ Οἰκονόμος τῆς Μονῆς μας νά τοῦ ἀνοίξη τόν τάφο!
Μετά τήν ἐγχείρησι ἐφάνη κάποια βελτίωσις, ἀλλά χωρίς ὑπαναχώρησι τοῦ προβλήματος. Ἐπέστρεψε στήν Μονή μας. Τό φῶς τῶν ματιῶν του καθημερινά ὅλο καί χειροτέρευε. Ἐζήτησε ἀπό τόν Γέροντά μας νά μεταβῆ στά πέριξ τῆς Μονῆς παρεκκλήσια νά χαιρετίση τούς Ἁγίους Προστάτες τους.
Μέ τήν εὐλογία τοῦ Γέροντος, τόν ἐπῆρα καί τόν συνώδευσα γιά τό τελευταῖο προσκύνημά του στό Ἡσυχαστήριο τῶν Ἁγίων Ἀθωνιτῶν Πατέρων καί τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Σέ καθένα ἀπ᾿ αὐτά ἔκανε μερικά κομποσχοίνια μετρώντας τα μέ μικρά χαλικάκια. Κατόπιν τόν βοήθησα καί κατεβήκαμε στό Μοναστήρι μας.
Οἱ πόνοι, λόγῳ τοῦ καρκίνου τοῦ ἐγκεφάλου, δυνάμωσαν ἀπελπιστικά. Καί πάλι στό νοσοκομεῖο Ἀχέπα τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ γιατρός του διεπίσωσε τήν σοβατότητα τῆς ὑγείας του καί ἀνεκοίνωσε στούς συνοδούς του, ὅτι εἶναι ματαία κάθε ἄλλη ἐγχείρησις καί θά πρέπει νά ἐπιστρέψη στήν Μονή περιμένοντας τό μοιραῖο.
Ἔτσι μέσα σέ διάστημα τεσσάρων μηνῶν ὁ ἀκαταμάχητος καί ἀκαταπόνητος παπᾶ Χρυσόστομος νικήθηκε καί ἔπεσε γιά πρώτη φορά στό κρεββάτι. Ἀρκεῖ νά σκεφθῆ κανείς ὅτι δέν εἶχε πιῆ στήν ζωή του οὔτε μία ἀσπιρίνη. Ἤπιε ὅμως τώρα μιά γιά πάντα τό πικρό τοῦ θανάτου ποτήριο καί μάλιστα γεμᾶτο.
 Λέγω γεμᾶτο, διότι οἱ πόνοι τίς τελευταῖες ἡμέρες ἦσαν ἀβάστακτοι. Νομίζοντας ὅτι θά ἀνακουφισθῆ κρατοῦσε μέ τά ἀτσαλένια χέρια του τά  σιδερένια κάγκελλα τοῦ κρεββατιοῦ του μέ τόση δύναμι πού ἦτο ἀδύνατον νά τοῦ τά βγάλουμε. Τοῦ ἔδιναν οἱ γιατροί συνεχῶς ἰσχυρά παυσίπονα μέχρι νά τελειώση.
Τό τέλος του τό περίμενε λέγοντας καί  τά χαριτωμένα ἀστεῖα του, ὡσάν νά ἔπασχε ἄλλος ἀντί αὐτοῦ! Περιέπαιζε τό φοβερό τοῦ θανάτου μυστήριο καί ἐνόμιζε κανείς ὅτι βαδίζει γιά πανήγυρι. Ναί, πράγματι μετέβαινε στήν πανήγυρι τῶν Πρωτοτόκων ἐν Οὐρανοῖς! Καί ἀντί νά τόν παρηγοροῦν οἱ παρευρισκόμενοι Ἀδελφοί του, διασκέδαζε ὁ ἴδιος τήν θλῖψι καί τήν κατήφειά τους.
Στίς 19 Νοεμβρίου 1992, μετά ἀπό κῶμα ὀλίγων ὡρῶν, παρέδωσε τήν ψυχή του στά χέρια τοῦ Δικαιοκρίτου Θεοῦ, παρόντος  τοῦ ἁγίου Γέροντος τῆς Μονῆς μας καί πολλῶν Πατέρων.
Ἰδού τί ἔγραψε ὁ σεβαστός μας Γέροντας στό περιοδικό τῆς Μονῆς μας "Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος" τοῦ 1993 γιά τόν μακαριστό παπᾶ Χρυσόστομο:  "Στίς 19-11-1992 ἀπῆλθε πρός Κύριον ὁ ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας Ἱερομόναχος Χρυσόστομος σέ ἡλικία 59 ἐτῶν.
Ἡ σύντομη, ἀλλά ὀδυνηρή ἀσθένειά του τόν ἐδοκίμασε ὡς χρυσόν ἐν χωνευτηρίῳ. Ὁ π. Χρυσόστομος ἀπεδείχθη ὄντως καθαρό χρυσάφι. Ἡ θαυμαστή του ὑπομονή καί ἡ ἀδαμάντινη καρτερία στούς φρικτούς πόνους τῆς ἀσθενείας, μέχρι σημείου πού νά μή ἀκουσθῆ ὁ παραμικρός γογγυσμός ἀπό τά χείλη του, φανέρωσαν τήν κρυφή ἀρετή του.
Εἶχε ζήσει ἀθόρυβα, ταπεινά. Ἀγαποῦσε τόν ναό, τίς ἀκολουθίες, τήν εὐταξία στήν Ἐκκλησία, τήν τήρησι τοῦ Τυπικοῦ. Ἦταν εὐλαβής καί προσεκτικός λειτουργός.
 Ἔδειχνε πολλή ἀγάπη πρός ὅλους, ἰδίως πρός τούς ἀρχαρίους μοναχούς. Μέ χαριτωμένα ἀστεῖα διασκέδαζε τούς λογισμούς των καί τούς παρηγοροῦσε. Πρός τούς ἄλλους ἦταν ἐπιεικής, ἐνῶ πρός τόν ἑαυτό του αὐστηρός. Κατέβαλλε ὑπεράνθρωπους σωματικούς κόπους ὑπηρετώντας στά διάφορα διακονήματα καί ἐκτός αὐτῶν.
 Ἄφησε μνήμη  εὐλαβοῦς ἱερομονάχου καί γενναίου ἀθλητοῦ τῆς μοναχικῆς πολιτείας. Γιά τόν ἀείμνηστο παπᾶ-Χρυσόστομο ταιριάζει τό γραφικό: "Τελειωθείς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς, ἀρεστή γάρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχή αὐτοῦ".

Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου  
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω  
2005

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας   π.Δαμασκηνός - Γρηγοριάτικο γεροντικό
 http://anavaseis.blogspot.gr/2013/01/blog-post_8756.html

Η αλήθεια για τους Τούρκους κομάντος των Ιμίων. Νίκος ΧειλαδάκηςΗ αλήθεια για τους Τούρκους κομάντος των Ιμίων 

Νίκος Χειλαδάκης  Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Επειδή τελευταία  πολλά γράφονται και προβάλλονται σχετικά με το θέμα των Τούρκων κομάντο των Ίμια και ότι όλοι βρίσκονται εν ζωή,  όσοι τα γράφουν αυτά θα πρέπει να ξέρουν ότι τον  Φεβρουάριο του 2003, ο Alaattin Köseler, δήμαρχος της περιοχής του Beykoz, στην ασιατική ακτή της  Βοσπόρου. εγκαινίασε το λεγόμενο,  «KARDAK ŞEHİTLERİ PARKI»,  δηλαδή για όσους δεν ξέρουν τουρκικά, το «ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ», δηλαδή το πάρκο των σκοτωθέντων από τους κομάντος των Ιμίων.
Το πάρκο αυτό κατασκευάστηκε σαν μνημείο των πεσόντων στις 15 Φεβρουαρίου του 1996, όταν το πολεμικό ελικόπτερο που μετέφερε τους κομάντος των Ιμίων έπεσε στην θάλασσα της Μαρμαρίδας. Όλοι οι κομάντος βρήκαν τον θάνατο και μάλιστα τότε κάποιοι Τούρκοι δημοσιογράφοι έγραψαν ότι υπήρχε ελληνικός δάχτυλος για το περίεργο εκείνο δυστύχημα
Τα ονόματα των Τούρκων  «μαρτύρων» των Ιμίων, όπως αναγράφονται σε επιγραφή μέσα στο πάρκο αυτό των μαρτύρων των Ιμίων, είναι τα εξής : Bülent Usta,  Toprak Karıştır, İhsan Çakmak, Ahmet Selçuk και Aykut Tetik. Όσοι είναι περίεργοι μπορούν να επισκεφτούν αυτό το πάρκο στην περιοχή του Beykoz.
Στη συνέχεια, στις 13/11/96, πάλι από πτώση του ελικοπτέρου στον κόλπο της Μαρμαρίδας,  βρήκε τον θάνατο ο Selçuk Esedoğlu, υπαρχηγός της επιχείρησης των Ιμίων, δεξί χέρι και στενός φίλος του Zeki Şen, του αρχηγού της επιχείρησης καθώς και οι κομάντος  Kadir Şener, Ahmet Sezgin και   Tevfik Özdemir.
Μετά από αυτά τα δυστυχήματα κατά περίεργο τρόπο ο Zeki Şen απομακρύνθηκε από την Τουρκία και στάλθηκε στην Γεωργία, ενώ και ο αξιωματικός Engin Erkman απομακρύνθηκε επίσης και στη συνέχεια στάλθηκε στο Τουρκμενιστάν.
Στις  7/5/2003 ο Zeki Şen σκοτώνεται επίσης με πολύ περίεργο τρόπο στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια ο Engin Erkman στις 7/1/2013 επίσης με πολύ περίεργο τρόπο.  

Όσον αφορά τα δημοσιεύματα ότι δυο κομάντος των Ιμίων βρίσκονται στην φυλακή για συμμετοχή τους σε συνομωσίες ανατροπής του Ερντογάν, τα ονόματα αυτά δεν βρίσκονται στον κατάλογο των Τούρκων στρατιωτικών που βρίσκονται στις φυλακές κατηγορούμενοι για συνωμοσία ανατροπής της ισλαμικής κυβέρνησης του Ερντογάν. Οι αναλυτικοί αυτοί κατάλογοι δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στις 27/1/2013. Είναι προφανές που σκόπευαν αυτά τα παραπλανητικά τουρκικά δημοσιεύματα.
 http://anavaseis.blogspot.gr/2013/01/blog-post_4947.html

Μάθημα Θρησκευτικών: πολλή θρησκεία και καθόλου Χριστός. Δημήτρης Νατσιός

Μάθημα Θρησκευτικών: πολλή θρησκεία και καθόλου Χριστός

 «...άνθρωπος γαρ εστιν, ουχ όστις απλώς χείρας και πόδας έχει ανθρώπου, ουδ’ όστις εστί λογικός μόνον, άλλ’ όστις ευσεβείαν και αρετήν μετά παρρησίας ασκεί»
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Δημήτρης Νατσιός   Δάσκαλος Κιλκίς

Είναι γνωστό πως τρία σχολικά μαθήματα αποτελούν «σκόλοπα τη σαρκί» των ποικιλώνυμων εθνομάχων και νεοφανών Γραικύλων: η Ιστορία, η Γλώσσα και τα Θρησκευτικά. Στην Ιστορία τις είδαμε τις «προκοπές» τους μέσω του ρεπούσειου άγους.
Η πολύπαθη «Γλώσσα», διά των νυν βιβλίων-περιοδικών ποικίλης ύλης, συνεχίζει να ταλαιπωρεί δασκάλους και να δηλητηριάζει μαθητές• για το δε μάθημα των Θρησκευτικών, θέτουν απροκάλυπτα το (ψευτο)δίλημμα: ή καταργείται ή μετατρέπεται σε «θρησκειολογικό χυλό». Έχω διαβάσει το «πρόγραμμα σπουδών στα Θρησκευτικά» για το Νέο Σχολείο, που ευαγγελιζόταν η κ. Διαμαντοπούλου -ο πιο σκληρός πυρήνας της Νέας Τάξης εν Ελλάδι.
Εν πρώτοις η γλώσσα και οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι συντάκτες του. Σε πολλά σημεία διαβάζουμε λέξεις και φράσεις όπως: αυτοδιαμόρφωση της συνείδησής τους, αυτοβελτίωση (των μαθητών), αυτοσυνειδησία και αυτοπραγμάτωση, αυτοπροσδιορισμός της προσωπικής τους ταυτότητας, αυτοστοχαστικός τρόπος γνώσης, αυτογνωσία. Πανταχού παρόν το «εγώ», ο εαυτός, πουθενά το ευλογημένο "εμείς" του Μακρυγιάννη.
(Στο έξοχο βιβλίο του «Αυτοείδωλον εγενόμην», ο Γρ. Ζιάκας τονίζει ότι η «ολοκλήρωση του προγράμματος της Νεωτερικότητας» καταλήγει στον κενά εγωτικό ατομάνθρωπο. Ο Άλλος δεν είναι Πλησίον, αλλά, όπως μας το κατέδειξε η ενόραση του Σαρτρ, η κόλαση. Άρα τον ποδοπατάς για να αναρριχηθείς και να πετύχεις.
Ο καθένας για τον εαυτό του κι ο Θεός για κανένα. Στην καθ’ ημάς Ορθόδοξη παράδοση, κόλαση είναι η αδυναμία αλληλοπεριχώρησης των προσώπων. Στην Κόλαση δεν βλέπει ο ένας το πρόσωπο του άλλου, βεβαιώνει το Γεροντικό, ενώ είναι πολύ κοντά: πλάτη με πλάτη. "Εκεί συν δύο δεν κάθονται συν δύο δεν κουβεντιάζουν", επιμαρτυρεί και η δημοτική μούσα).
Πέραν αυτού στο κείμενο συναντάς τους συνήθεις ασαφείς νεολογισμούς, κακομεταφρασμένα δάνεια όπως «θρησκευτικός γραμματισμός» «χειραφετικό ενδιαφέρον», η  «πολυπολιτισμικότητα-λείπει ο Μάρτης απ’ τη Σαρακοστή- «ενσυναίσθηση», που παραπέμπουν στην ορολογία νεοεποχίτικων σεκτών.
Όλα αυτά είναι κελύφη κάτω από τα οποία κρύβεται επιμελώς, ο ανομολόγητος στόχος των ομάδων αυτών-μεταπατερικοί, νεοπατερικοί και λοιποί «καιρο»-σκοπούντες- να μετατρέψουν το μάθημα σε θρησκειολογία.   Περαίνοντας αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις και με αφορμή την γιορτή των Τριών Ιεραρχών, λίγα λόγια για το μάθημα στο Δημοτικό Σχολείο. (Θα κλείσω με οσμήν ευωδίας πνευματική, τα λόγια των αξεπέραστων αγίων Πατέρων για το μάθημα).

Κατ’ αρχάς μην λησμονούμε ότι στις δύο πρώτες και πολύ σημαντικές τάξεις του Δημοτικού σχολείου δεν υπάρχει μάθημα αυτοτελές Θρησκευτικών ούτε εγχειρίδιο. Άρα εναπόκειται στον δάσκαλο ή την δασκάλα το τι θα διδάξει. (Ο άγιος Γέροντας Παϊσιος συμβούλευε δασκάλους, με αναφορά στην Πίστη και την Πατρίδα, "να παίρνουν Πρώτη Δημοτικού", την πιο κρίσιμη τάξη, γιατί τότε εντυπώνονται ανεξίτηλα, διά βίου, οι γνώσεις).
Κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου βρίσκουμε γι’ αυτές τις τάξεις στα βιβλία Γλώσσας. Κι εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, για παράδειγμα, μαθαίνει ο μαθητής ότι δεν υπάρχουν άγιοι της Εκκλησίας μας, αλλά «ο άγιος της φιλίας, ο Φιλάγιος». (Ανθολόγιο, σελ. 1Ο7). Διαβάζει μια νερόβραστη "προσευχή" της Θέτιδος Χορτιάτη και όχι το «Πάτερ ημών», που το μαθαίνουμε απ’ την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας στον κόσμο.
Για τον Αη-Βασίλη, ο οποίος φέρνει μια γάτα δώρο στην οικογένεια του Ιβάν, που «εγκατέλειψε τον τόπο της εξαιτίας μιας χιονοστιβάδας». (σελ. 113). Ένα χαζοχαρούμενο ψευτοποίημα με τίτλο το «λαγουδάκι της Λαμπρής». Ειδικά για το κοσμοσωτήριο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου το πρωτάκι θα διαβάσει τρία ποιήματα. Στο Ανθολόγιο το «Ήρθε η Πασχαλιά» με στίχους όπως: «-Ήρθε η πασχαλιά / και τσουγκρίζει αυγά / το μικρό παιδάκι». (σελ. 116).
Ενώ στο βιβλίο Γλώσσας, ένα με τίτλο «Πασχαλινό» όπου συναντά στίχους όπως: «και μοσχοβολούν οι φούρνοι / τα τραπέζια κοκκινίζουν / απ’ τα κόκκινα αυγά» και το άλλο με τίτλο «Πασχαλινά κουλούρια» με στίχους «Το Πάσχα οι άνθρωποι έφτιαχναν κουλούρια / να μοιάζουν με πουλιά, ψάρια, ανθρωπάκια / τους έβαζαν για μάτια και στόμα γαρίφαλα ή ξυλάκια». (σελ. 56). Ούτε ένα «Χριστός Ανέστη»!
Ούτε λίγο ούτε πολύ το σχολείο γκρεμίζει και διαστρέφει ό,τι προσέλαβε το παιδί, μέσω της οικογενειακής του εμπειρίας, για τα μεγάλα πανηγύρια της Ορθοδοξίας. Και ας μην ξεχνάμε το σχολικό βιβλίο έχει κύρος και ή μορφώνει ή ακυρώνει... Το μόνο που διασώζει την κατάσταση είναι ότι πολλοί δάσκαλοι, άλλοι εξαρχής και άλλοι στην πορεία, αντιλήφθηκαν την κακεργεσία και διδάσκουν «τα παλιά δικά μας πλούτη» (Παλαμάς).
Για τους αδιάφορους ή τους εκκλησιομάχους «των συνιστωσών» (και λοιπά… κοράκια) συμβουλεύω τους γονείς να πιέζουν και... να τραβούν αυτιά. Αρκετά ανεχτήκαμε τόσα χρόνια τις μαγαρισιές τους. (Δεν έλεγε ο Πλαστήρας «την Ελλάδα από το αυτί θα την αρπάξουμε και θα τη σώσουμε, θέλει δεν θέλει;»).
Στις μέρες μας φορτώσαμε τα παιδιά με πληθώρα γνωστικών αντικειμένων, στραφήκαμε στον εγκέφαλό του και εγκαταλείψαμε την ψυχή του. Αλλά «Παιδεία ου την υδρίαν πληρώσαι, αλλά ανάψαι αυτήν», είναι άναμμα ψυχής η Παιδεία και όχι γέμισμα άδειου δοχείου με σκόρπιες και άχρηστες πληροφορίες, κατά τον Πλάτωνα.
Και όλη η γνώση είναι άχρηστη, εάν δεν υπάρχει η γνώση του Θεού και του νόμου του, κατά τον Μέγα Βασίλειο.
Γι’ αυτό το μάθημα των θρησκευτικών κατέχει εξέχουσα θέση  στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Τριών Ιεραρχών. Σκοπός του μαθήματος αυτού, κατά την γνώμη τους, δεν είναι η απόκτηση γνώσεων, αλλά η διά της γνώσεως και εφαρμογής του νόμου του Θεού, πνευματική και ηθική ανύψωση του παιδιού.
Σ' αυτόν, τον νόμο του Θεού, προτρέπουν οι Τρεις Ιεράρχες τους δασκάλους, να ωθούν τα παιδιά να παρακύπτουν, για να αντλούν "τον εκ των διττών Διαθηκών πλούτον μέγαν»1.
Επειδή θεωρούν το μάθημα αυτό βασικό για την μόρφωση, την πνευματική και ηθική του παιδιού, συνιστούν να διδάσκεται από τα πρώτα έτη της φοιτήσεώς του στο σχολείο.
Μ' αυτόν τον τρόπο στην απαλή ψυχή του παιδιού αποτυπώνεται ακόπως ο νόμος του Θεού. Γι’ αυτό και ο Χρυσόστομος λέει: «δώμεν αυτοίς υπόδειγμα εκ πρώτης ηλικίας τη των Γραφών αναγνώσει ποιούντες αυτούς σχολάζειν»2.
Ιδιαίτερη προτίμηση δεικνύει ο Μέγας Βασίλειος  στους Ψαλμούς, την διδασκαλία των οποίων θεωρεί ως την πλέον καταλληλότερη και "τερπνοτέραν" για τους αρχάριους μαθητές, εκτός της διδακτικής τους αξίας την οποία ομοίως αναγνωρίζει.
Και είναι πράγματι μεγάλη η αξία των Ψαλμών για την καλλιλογική τους ωραιότητα και την διδακτική τους δύναμη.
Περιέχουν πλούτο διδαγμάτων, τα οποία δύναται να τεθούν νομοθετήματα  στον βίο. "Η δε των ψαλμών βίβλος το εκ πάντων ωφέλιμον περιείλειφε", λέγει ο Μ. Βασίλειος "... ιστορίας υπομιμνήσκει• νομοθετεί τω βίω υποτίθεται τα πρακτέα• και απαξαπλώς κοινόν ταμείον έστιν αγαθών διδαγμάτων"3.
Με την μελέτη των Ψαλμών εναποτίθεται στις απαλές ψυχές των παιδιών, οι οποίες μοιάζουν με "εύπλαστον κηρόν", σφραγίδα ανεξίτηλος ο νόμος του Θεού.
Εκτός του Ψαλτηρίου συνιστούν ως κατάλληλο προς διδασκαλία κείμενο και τις Παροιμίες4. Και πολύ σοφά, διότι οι Παροιμίες με την μεγάλη και βαθιά πείρα της ζωής, προσφέρουν στον αναγνώστη ένα σύστημα ορθού και συνετού βίου. Του ομιλούν με ένα τρόπο πολύ προσιτό και ευχάριστο, για τις σχέσεις του με τους δικούς του, τους φίλους του, την κοινωνία, τον Θεό.

Διάφορες ιστορίες και από τ' άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως η ιστορία του Κάϊν και του Άβελ, ή του Ησαύ και Ιακώβ και άλλες, συνιστώνται από τους Πατέρες για διδασκαλία. Και από την Καινή Διαθήκη προτρέπει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος να λαμβάνεται ύλη για διδασκαλία και μόρφωση των μαθητών.
Αυτά μας κανοναρχούν οι άγιοι. Εμείς όμως αφήνουμε τους παντοειδείς θρησκειολόγους και τιποτολόγους να ετοιμάζουν  ένα μάθημα "Θρησκευτικών" με πολλή θρησκεία, αλλά καθόλου Χριστό.
______________

1 Γρηγόριος ο Θεολόγος, Migne, P.G. 37, 1589.
2 Migne P.G. 62, 151.
3 Migne P.G. 29, 212. A.
4 Mέγας Βασίλειος, Migne, P.G. 31, 953.
 http://anavaseis.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5224.html

Ἀπαντήσεις ἀπό μερικούς ἱερεῖς. Μέρος ΣΤ'. Ἰλαρίωνος Φέλεα Ρουμάνου ἱερομάρτυρος (+1940).Ἰδού παρακάτω ἀπαντήσεις ἀπό μερικούς ἱερεῖς
Μέρος ΣΤ'

11. Ἀπ᾿ ὅλα τά Μυστήρια πού ἐπιτελῶ, αὐτό τῆς ἐξομολόγησης μοῦ φαίνεται τό πιό δύσκολο, διότι καταλαβαίνω ὅτι ὁ χριστιανός πού βαδίζει πρός τήν ἐξομολόγηση ἀσφαλῶς θέλει νά γυρίσει δικαιωμένος στό σπίτι του καί τότε πρέπει νά ἐνεργήσω μέ ὅλη τήν προθυμία μου.
Εἶναι πολύ δύσκολο πρᾶγμα νά περιέχεται σέ μερικές ἐρωτήσεις καί σέ λίγα λεπτά ὅλο τό θέμα, κυρίως ὅταν ὁ ἐξομολογούμενος δέν λέει μόνος του τίς ἁμαρτίες, ἀλλά μόνο ἀπαντᾶ στίς ἐρωτήσεις τοῦ Πνευματικοῦ.
Παρόλα αὐτά καί αὐτός πού μόνο ἀπαντᾶ στίς ἐρωτήσεις πρέπει νά φύγει ἐλαφρωμένος, ὅπως κι ἐκεῖνος πού θεληματικά καί μέ δάκρυα μετανοίας χύνει ὅλη τήν πικρία τῆς ψυχῆς του.
Μοῦ συνέβη πολλές φορές τό φαινόμενο νά ἔχω πιστούς οἱ ὁποῖοι νά μή μποροῦν νά ἐξομολογηθοῦν λόγω τῶν συνεχῶν δακρύων τους. Ἀπ᾿ ἐδῶ προκύπτει ὅτι ὑπάρχουν δύο τάξεις μετανοημένων· αὐτοί πού προσέρχονται στήν ἐξομολόγηση μέ τήν ἀπόφαση νά πάρουν συγχώρηση γιά τίς ἁμαρτίες τους καί ν᾿ ἀλλάξουν οὐσιαστικά τόν τρόπο ζωῆς τους καί ἐκεῖνοι πού ἔρχονται ἀπό συνήθεια, δηλαδή ὄχι πάντα μέ μία σκέψη ἐπανόρθωσης.

Ὅσοι ἔχουν βαρειές ἁμαρτίες – στά χωριά εἶναι συνήθως λιγώτεροι ἀπό τίς πόλεις – δέν ἔρχονται νά ἐξομολογηθοῦν παρά μόνο ὅταν περάσει ἕνα μεγάλο διάστημα. Ὅταν ξέρουν ὅτι σίγουρα δέν εἶναι ἄξιοι νά κοινωνήσουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου.
Ἄν ἔπρεπε νά χρησιμοποιοῦμε ὅλες τίς ἐρωτήσεις τοῦ Εὐχολογίου, δέν θά χρειαζόταν ν᾿ ἀσχοληθοῦμε μόνο καί μόνο μέ τήν ἐξομολόγηση. Ἐκεῖ  ὑπάρχουν πολλά ἐρωτήματα τά ὁποῖα δέν μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν στήν πρωτότυπη μορφή τους, διότι θά καλλιεργοῦσαν τό ἐνδιαφέρον γιά τήν ἁμαρτία.
12. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἔχω ἀκούσει ὅτι γίνεται ἡ ἐξομολόγηση δέν μέ ἱκανοποιεῖ καθόλου. Ἐγώ θεωρῶ τήν ἐξομολόγηση ὡς κλειδί μέ τό ὁποῖο, ἀνοίγοντας τήν ψυχή τοῦ πιστοῦ μου, εἰσδύω μέσα της νά καθαρίσω τά πάντα ἐκεῖ  μέσα, γιά νά μπορέσω θά βάλω μετά ἐκεῖ  τόν Σωτῆρα Χριστό.
Εἶναι ὁ μοναδικός τρόπος μέ τόν ὁποῖο μπορῶ ν᾿ ἀναγεννήσω τόν πλησίον μου. Δι᾿  αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου πλησιάζω τήν ψυχή τοῦ πιστοῦ, τόν ὁποῖον, μετά ἀπό μία θερμή προετοιμασία, ἐμπνέοντάς του ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη, τόν βοηθῶ ν᾿ ἀποκαλύψει τά πάντα.
Δίνοντάς του τήν ἀπόλυση τῶν ἁμαρτιῶν του, τόν ἔχω πάντα ὑπ᾿ ὅψιν μου καί μέ πραότητα τοῦ ὑπενθυμίζω–ἄν χρειαστεῖ–τήν σημαντική στιγμή στήν  ὁποία εἶχε ὑποσχεθεῖ στόν Κύριο, ὁ ὁποῖος θυσιάσθηκε γιά ὅλους ἐμᾶς,  ν᾿ ἀλλάξει τήν ζωή του. Κι ἔτσι, ἔχοντάς τον πάντα κοντά μου (καί δι᾿ ἐμοῦ μέ τόν Χριστό), θά τόν ἀποδεσμεύσω τελικά ἀπό τίς ἁμαρτίες του.
Πρό τῆς ἐξομολόγησης τούς ὁμιλῶ θερμά καί ἐπιθυμῶ νά ξυπνήσω μέσα τους συναισθήματα θρησκευτικοῦ δέους, νά τούς κάνω νά αἰσθανθοῦν τήν ἀναγκαιότητα αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου, παρουσιάζοντάς τους μία ζωντανή εἰκόνα τῆς ἁμαρτωλῆς κατάστασης καί τήν μεγάλη σημασία τῆς ἀγνότητας, χωρίς νά ξεχάσω βέβαια καί μερικά παραδείγματα σχετικά μέ ὅλα αὐτά. Προχωράω, τελώντας μ᾿ ἕνα πανηγυρικό τρόπο τήν ἀκολουθία τῆς ἐξομολόγησης, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τοῦ Εὐχολογίου …
Σχετικά μέ τίς ἐρωτήσεις πού μπορεῖς νά κάνεις στόν μετανοημένο χριστιανό πρέπει νά εἶσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Ἀναμφίβολα, ἐμεῖς γνωρίζουμε τούς ἐνορίτες μας, ὕστερα ἀπό τόση διαβίωση μαζί τους καί ξέροντας τήν ζωή τους καί σχεδόν ὅλες τίς συμπεριφορές τους, δεν θά κάνουμε ἐρωτήσεις οἱ ὁποῖες, μπορεῖ νά διεγείρουν περιέργειες καί νά ὁδηγήσουν σέ πειρασμούς.
Μία ἀνασκόπηση τῶν δέκα ἐντολῶν, μαζί μέ τούς Μακαρισμούς καί ἄλλες πού ἀναφέρει τό Εὐχολόγιο, μέ τήν ἐλπίδα ὁ μετανοημένος νά σκεφτεῖ καλά καί νά μή ἀποκρύψει τίποτε, θεωρῶ ὅτι θά ἦταν ἀρκετή γιά νά ἐξετάσει τήν ψυχή του. Κάποιες ἐρωτήσεις, ὅμως, τοῦ Εὐχολογίου, ὅπως προανέφερα, δέν ἔχουν κανένα νόημα.


Μεταφραστές : ἱερεύς π. Κυπριανός Στάϊκου, ρουμᾶνος καί μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.


Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις 

Γιά νά διαβάσετε τα ὑπόλοιπα μέρη πατήστε Ἰλαρίων Φέλεα
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/01/1940_29.html

           

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἀγνώστου συγγραφέως:Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητο...

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἀγνώστου συγγραφέως:Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητο...: Π. Σάββας 2013-01-10_ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ_ΚΘ΄ ΜΕΡΟΣ_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 10-01-2013 ( Συνάξεις Νέων στό Πνευ...

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἀγνώστου συγγραφέως:Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητο...

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἀγνώστου συγγραφέως:Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητο...: Π. Σάββας 2013-01-10_ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ_ΚΘ΄ ΜΕΡΟΣ_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 10-01-2013 ( Συνάξεις Νέων στό Πνευ...

Ποιός είναι ανώτερος από τους Τρείς Ιεράρχες;

Ποιός είναι ανώτερος από τους Τρείς Ιεράρχες;

ΚΙ’ ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ Ο Έλληνας σχεδιαστής του τελειότερου αισθητήρα (vid)

ΚΙ’ ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ Ο Έλληνας σχεδιαστής του τελειότερου αισθητήρα (vid)

Εξέλιξη βόμβα! Ο Πεπόνης συγχώνευσε το σκάνδαλο των CDS με το T3 – T10!

Εξέλιξη βόμβα! Ο Πεπόνης συγχώνευσε το σκάνδαλο των CDS με το T3 – T10!

Συγκλονιστικό βίντεο - Ντοκουμέντο! Έτσι ελέγχουν τον πλανήτη οι Μασώνοι!

Συγκλονιστικό βίντεο - Ντοκουμέντο! Έτσι ελέγχουν τον πλανήτη οι Μασώνοι!

Μπλέξιμο στον Καύκασο

Μπλέξιμο στον Καύκασο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: Ξεπουλήστε ότι έχετε για να σωθείτε από την εφορία !

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: Ξεπουλήστε ότι έχετε για να σωθείτε από την εφορία !

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: Ξεπουλήστε ότι έχετε για να σωθείτε από την εφορία !

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: Ξεπουλήστε ότι έχετε για να σωθείτε από την εφορία !

Υπηρέτες της εξίσωσης: Smith Taylor Friedman – Keynes = Malthus

Υπηρέτες της εξίσωσης: Smith Taylor Friedman – Keynes = Malthus

Έδιωξαν τον ΓΑΠ από εστιατόριο της Κηφισιάς

Έδιωξαν τον ΓΑΠ από εστιατόριο της Κηφισιάς

Με άκρα μυστικότητα ιδρύθηκε παράρτημα αλβανικού κόμματος στην Αθήνα

Με άκρα μυστικότητα ιδρύθηκε παράρτημα αλβανικού κόμματος στην Αθήνα

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Παιδόφιλος μουσουλμάνος γλύτωσε την φυλακή γιατί το δικαστήριο αναγνώρισε ότι, λόγω της θρησκείας του, «δεν ήξερε ότι είναι παράνομο να κάνεις σεξ με 13χρονη»

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Παιδόφιλος μουσουλμάνος γλύτωσε την φυλακή γιατί το δικαστήριο αναγνώρισε ότι, λόγω της θρησκείας του, «δεν ήξερε ότι είναι παράνομο να κάνεις σεξ με 13χρονη»

«Γέννησες Ελληνόπουλο; Πλήρωσέ το»!

«Γέννησες Ελληνόπουλο; Πλήρωσέ το»!

Αυστραλία: η ακτή του Κουίνσλαντ πλημμύρισε από έναν μυστηριώδη αφρό

Αυστραλία: η ακτή του Κουίνσλαντ πλημμύρισε από έναν μυστηριώδη αφρό

Ο Λευκάδος κ. Θεόφιλος «...φτωχύναμε σήμερα από Ελπίδα»

Ο Λευκάδος κ. Θεόφιλος «...φτωχύναμε σήμερα από Ελπίδα»

π. Αθανάσιος Λεμεσού - Πώς να διώχνουμε την απελπισία

π. Αθανάσιος Λεμεσού - Πώς να διώχνουμε την απελπισία

Πράσινο τσάι ένα θαύμα της φύσης

Πράσινο τσάι ένα θαύμα της φύσης

Χάκερ για Πάγκαλο: «Τα έφαγες εσύ και έσκασες στην υγειά μας παχύδερμο!»

Χάκερ για Πάγκαλο: «Τα έφαγες εσύ και έσκασες στην υγειά μας παχύδερμο!»

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ!

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ!

Τηλεπικοινωνίες , διαδίκτυο - Οι τελευταίες «πινελιές» στον καμβά του Δ΄Ράϊχ

Τηλεπικοινωνίες , διαδίκτυο - Οι τελευταίες «πινελιές» στον καμβά του Δ΄Ράϊχ

Κατά της αλλαγής των συνόρων στα Βαλκάνια τάσσεται η Ρωσία

Κατά της αλλαγής των συνόρων στα Βαλκάνια τάσσεται η Ρωσία

ΚΟΛΑΦΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΚΟΛΑΦΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Προσοχή, Σύμβολα των Ληστών‏!!!

Τα έχω δει με τα μάτια μου στο θυροτηλέφωνο χαραγμένα με κλειδί δίπλα στα κουδούνια και στο ασανσέρ της πολυκατοικίας μου χαραγμένα δίπλα από τα κουμπιά των ορόφων!!!

""ΠΡΟΣΟΧΗ""

Αυτά είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιούν οι ληστές, που σχεδιάζουν για να χτυπήσουν τα σπίτια

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΚΑΙ ΜΑΣΩΝΟΣ 33ου ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΥ!!!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΚΑΙ ΜΑΣΩΝΟΣ 33ου ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΥ!!!

Κατάνυξις: Ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος για το νέο Πρόγραμμ...

Κατάνυξις: Ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος για το νέο Πρόγραμμ...: Το ιστορικό της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στη εκπαίδευση, στη νεότερη ελληνική ιστορία, είναι μεγάλο, «πολύπαθο» και μ...

Κατάνυξις: Εγκρίθηκε η θανατική ποινή για τους δημιουργούς τη...

Κατάνυξις: Εγκρίθηκε η θανατική ποινή για τους δημιουργούς τη...: Φωτογραφία: EPA Το ποινικό δικαστήριο του Καΐρου ενέκρινε την Τρίτη την καταδίκη ερήμην σε θάνατο επτά Αιγυπτίων Χριστιανώ...

Κατάνυξις: Το Υπουργείο Παιδείας μιλάει...Τουρκικά!

Κατάνυξις: Το Υπουργείο Παιδείας μιλάει...Τουρκικά!: Τουλάχιστον προκλητική είναι η επιλογή του δημιουργού της ιστοσελίδας για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας σ...

Κατάνυξις: Μέχρι και κωμωδία στο Παρίσι έγινε ο Παπανδρέου

Κατάνυξις: Μέχρι και κωμωδία στο Παρίσι έγινε ο Παπανδρέου: Ο άνθρωπος που έπεσε από τον «θρόνο» του Πρωθυπουργού και ανέβηκε στη σκηνή των θεάτρων της Ευρώπης. Θέατρο στο Παρίσι ήδη έχει ξεκινήσ...

Κατάνυξις: Εξελίξεις στη λειτουργία του εγκεφάλου του ευρισκό...

Κατάνυξις: Εξελίξεις στη λειτουργία του εγκεφάλου του ευρισκό...: Φωτογραφία: EPA Η εξέταση αποκάλυψε μία σημαντική εξέλιξη στη λειτουργία του εγκεφάλου των πρώην επικεφαλής της κυβ...

Κατάνυξις: Ότι συνεργάζεσαι με το Διάβολο το ξέραμε κ. Τσίπρα...

Κατάνυξις: Ότι συνεργάζεσαι με το Διάβολο το ξέραμε κ. Τσίπρα...: Δείτε σχετικά:   Καμαρώστε τρεις πολιτικούς που δηλώνουν συνεργασία με τον διάβολο!!!

Κατάνυξις: Υπέρ του διαχωρισμού Εκκλησίας- Κράτους ο Γ. Σταθά...

Κατάνυξις: Υπέρ του διαχωρισμού Εκκλησίας- Κράτους ο Γ. Σταθά...: Ο βουλευτής Γ. Σταθάκης ζητεί το διαχωρισμό Εκκλησίας και Κράτους και μιλά για την επικοινωνιακή τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Υπέρ του διαχωρι...

Κατάνυξις: Άταφοι οι Έλληνες (!!!) λόγω της κρίσης...

Κατάνυξις: Άταφοι οι Έλληνες (!!!) λόγω της κρίσης...: Ποιος να το περίμενε πως οι Έλληνες θα καταντήσουνε μια μέρα σαν τα... αδέσποτα σκυλιά; Πως θα μένουνε δηλ. άταφοι, γιατί δεν θα έχουν...

Κατάνυξις: Δημήτρης Νατσιός, Μάθημα Θρησκευτικών: πολλή θρησκ...

Κατάνυξις: Δημήτρης Νατσιός, Μάθημα Θρησκευτικών: πολλή θρησκ...: Μ άθημα Θρησκευτικών: πολλή θρησκεία και καθόλου Χριστός   «...άνθρωπος γαρ εστιν, ουχ όστις απλώς χείρας και πόδας έχει ανθρώπου, ...

Κατάνυξις: Τρεις διαλέξεις στη Βέροια από τον π. Γεώργιο Μετα...

Κατάνυξις: Τρεις διαλέξεις στη Βέροια από τον π. Γεώργιο Μετα...: Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου ήρθε στη Βέροια, κατόπιν προσκλήσεως του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε...

Κατάνυξις: Μήνυμα του Σεβ. Μητροπ. Πειραιώς Σεραφείμ επί τη ε...

Κατάνυξις: Μήνυμα του Σεβ. Μητροπ. Πειραιώς Σεραφείμ επί τη ε...: ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ εκπαιδευτικουσ και ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ...

Κατάνυξις: Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει το ζήτημα των απαλλαγών από τα...

Κατάνυξις: Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει το ζήτημα των απαλλαγών από τα...: Ερώτηση Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θέμα: «Παραβίαση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελ...

Κατάνυξις: Δεκανίκι η Ορθοδοξία στα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ;

Κατάνυξις: Δεκανίκι η Ορθοδοξία στα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ;: Εκκλησία και Αριστερά Ευελπιστούν σε θαύμα ή κινούνται με ιδιοτελή αμιγώς μανδύα; Πιστεύουν στην αλλαγή των πεποιθήσεων ανα...

Κατάνυξις: Το μισθό του κ. Κουράκη να τον πληρώνουν αυτοί που...

Κατάνυξις: Το μισθό του κ. Κουράκη να τον πληρώνουν αυτοί που...: Να πληρώνουν για το κόμμα σας όσοι σας ψηφίζουν!   Ο κ.   Τάσος Κουράκης θέλει να επιβληθεί φόρος Πίστης.   Όποιος θέλει να εκκλη...

Εκοιμήθη εν Κυρίω ο ο Αρχιμ. Θεόφιλος Ζησόπουλος, πνευματικός προιστάμενος της Ο.Χ.Α ΛΥΔΙΑ και εμπνευστής του τηλεοπτικού- ραδιοφωνικού σταθμού 4Ε. Καλή Ανάσταση ! Σήμερα στις 3 η εξόδιος ακολουθία στην Ασπροβάλτα.

Εκοιμήθη εν Κυρίω ο ο Αρχιμ. Θεόφιλος Ζησόπουλος, πνευματικός προιστάμενος της Ο.Χ.Α ΛΥΔΙΑ.
Η εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στις 3μ.μ. της Τετάρτης (30/1/2013) στον Ιερό Ναό Αγίας Λυδίας, στις εγκαταστάσεις της Αδελφότητας στην Ασπροβάλτα, όπου αναμένονται να συρρεύσουν χιλιάδες Ορθόδοξοι Χριστιανοί από τη όλη τη Β. Ελλάδα για να αναπέμψουν προσευχές προς το Κύριο, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του.
Ο Κύριος να τον αναπαύσει εν σκηναίς δικαίων και να του χαρίσει ” Καλό Παράδεισο” και “Καλή Ανάσταση”!
 Αιωνία η μνήμη.
http://aktines.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3125.html
Δείτε ΤΩΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ εικόνες από τον Ι.Ν. Αγίας Λυδίας στην Ασπροβάλτα.
http://www.tv4e.gr/livestreaming.php
Η εξόδιος ακολουθία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το εκκλησιαστικό κανάλι 4Ε ( μπορείτε να συντονιστείτε με αυτό και δορυφορικά και ιντερνετικά ) :
http://www.tv4e.gr/
http://www.radiolydia.com/
http://ierapostoli.wordpress.com/2013/01/30/theofilos_oxalydia/

Δύναμις οσοι εις Χριστόν κ κρατήμα Χασανίδης Ιωάννης

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Που βαδίζει η Ευρώπη; Κωνσταντίνος Χολέβας

Που βαδίζει η Ευρώπη;

Κωνσταντίνος Χολέβας –Πολιτικός Επιστήμων

Τί ζητά ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κάμερον; Να διοργανώσει δημοψήφισμα για να ακουσθούν οι πραγματικές επιθυμίες των Βρετανών για την παρουσία τους στην Ευρ. Ένωση ή να υπονομεύσει την Ένωση για να εξυπηρετήσει αμερικανικά συμφέροντα; Αν αποχωρήσει η Βρετανία από την Ε.Ε. θα διασφαλίσει περισσότερο τα συμφέροντά της ή τότε θα αναπτυχθούν αποσχιστικές τάσεις, διότι η Σκωτία θέλει να παραμείνει στην Ε.Ε.; Έφθασε η εποχή των «μεταεθνικών» σχηματισμών ή το εθνικό κράτος και η εθνική κυριαρχία δεν ξεριζώνονται εύκολα από τη ψυχή των πολιτών και από το μυαλό των πολιτικών;
Αυτές οι σκέψεις είναι μία πρώτη αντίδραση στον ευρωσκεπτικισμό του Κάμερον και πολλών Βρετανών. Αντί για το GREXIT, την έξοδο της Ελλάδος από το ΕΥΡΩ, τώρα τα διεθνή ΜΜΕ ανακάλυψαν το BREXIT, δηλαδή την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι, πάντως, μία ευκαιρία να προβληματισθούμε γενικότερα για το παρόν και το μέλλον της Ένωσης. Προσωπικά θεωρώ απαραίτητη τη συμμετοχή της Ελλάδος στην Ε.Ε. , αλλά διαφωνώ με τους υπερ-ευρωπαϊστές που εξωραΐζουν θεσμούς και καταστάσεις.
Πόσο συνεπής είναι η Ένωση στα οράματα των ιδρυτών της; Οι θεμελιωτές οραματίσθηκαν μία Ένωση από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια με σεβασμό στις Χριστιανικές ρίζες του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, στοιχεία που καθ’ οδόν νοθεύθηκαν. Ο Ντε Γκωλλ αναφερόταν στην Ευρώπη των Πατρίδων, ενώ σήμερα οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αντιφατικές απόψεις για τον ρόλο των Εθνών και των εθνικών κρατών.
Η Ένωση κατά καιρούς παρασύρθηκε από ακραίους φεντεραλιστές, όπως ο Μιττεράν, που ήθελαν να παρουσιάζονται οι χώρες-μέλη με μία κοινή σημαία και ένα κοινό ευρωπαϊκό ύμνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σήμερα πληθαίνουν οι φωνές που προέρχονται από το άλλο άκρο και ζητούν την ευρεία αυτονόμηση και απόσχιση περιοχών, όπως η Καταλωνία στην Ισπανία, η Φλάνδρα στο Βέλγιο κ.ά.
Πόσο πιστεύει η Ευρώπη στην αλληλεγγύη; Δεν εννοώ μόνο την οικονομική συμπαράσταση, αλλά και τη διπλωματική σε καίρια θέματα; Θυμίζω ότι η Ισπανία προ δεκαετίας αντιμετώπισε την εισβολή Μαροκινών σε βραχονησίδα. Η Γαλλία τότε στήριξε το Μαρόκο και όχι την Ισπανία, χώρα –μέλος της Ε.Ε., διότι το Παρίσι έχει μεγάλα συμφέροντα στη Β. Αφρική.
Πού βαδίζει η Ευρώπη; Φοβούμαι ότι ουδείς γνωρίζει την απάντηση.

Κ.Χ. 24.1.2013  -  Εφ. Κυριακάτικη Δημοκρατία  27/1/2013
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/01/blog-post_28.html

Αναγκαστικοί δότες στο εμπόριο οργάνων όλοι οι Έλληνες χάρη στις Κατοχικές ΚυβερνήσειςΠόσοι Έλληνες γνωρίζουν άραγε ότι το δικαίωμα να είναι «δωρητές» οργάνων χάνεται και τη θέση του παίρνει νόμος που υποχρεώνει όλους να είναι πλέον «δότες» οργάνων;
Το δικαίωμα της προσφοράς γίνεται υποχρέωση, σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία ! που μόνο κινδύνους εγκυμονεί

Μέχρι τώρα, η λήψη οργάνων γινόταν από όσους είχαν εκφράσει γραπτώς την επιθυμία τους αυτή στον ΕΟΜ (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων) ή όταν υπήρχε η συγκατάθεση των συγγενών για την αφαίρεση και δωρεά οργάνων προς μεταμόσχευση. Τη δε αποκλειστική αρμοδιότητα για την αφαίρεση οργάνων είχε ο ΕΟΜ, κάτι που συμβαίνει εξάλλου και παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο (νόμος 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.06.2011) , η αφαίρεση οργάνων θα πραγματοποιείται από «Οργανισμούς Αφαίρεσης» που είναι νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ιδιωτικές κλινικές, που έχουν λάβει τη σχετική άδεια.
Παραχωρείται έτσι, το δικαίωμα αφαίρεσης οργάνων σε τρίτους, οι οποίοι μάλιστα εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η αφαίρεση οργάνων διεθνώς γίνεται από τις ομάδες των μεταμοσχευτικών κέντρων και όχι από ιδιώτες.
Στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος δεν επιθυμεί τον τεμαχισμό του, θα πρέπει να έχει προλάβει να εκφράσει με νόμιμες διαδικασίες την αντίθεσή του, αν και εφόσον έχει πρώτα ενημερωθεί, για ένα νόμο τόσο σοβαρό που έχει περάσει στα ψιλά γράμματα εν τω μέσω μιας κρίσης που μαστίζει τη χώρα. (Διαβάστε εδώ για την Δήλωση άρνησης δωρεάς Οργάνων)

Έναν νόμο που  προώθησε κακήν κακώς ο τότε υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος με τη σύμφωνη γνώμη του πρώην πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου στις 16 Ιουνίου 2011, χωρίς ονομαστική ψηφοφορία, από ένα Κοινοβούλιο πολιορκούμενο από πλήθος Ελλήνων πολιτών, μεταξύ Μνημονίου και Μεσοπρόθεσμου, κι ενόσω όλη η Ελλάδα περίμενε να δει αν ο πρωθυπουργός της παραιτείται ή όχι. Στις 16 Ιουνίου, ανήμερα των γενεθλίων του, ο τότε πρωθυπουργός βιάστηκε κάνει ένα ακόμα δώρο στον ελληνικό λαό...

Πόσοι Έλληνες γνωρίζουν το νόμο; Πώς εξασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση των ιατρών ξεπερνώντας τα γραφειοκρατικά προβλήματα όπως είναι το έγκυρο της υπογραφής και πόσοι συγγενείς θα είναι σε θέση να χειριστούν ταυτόχρονα το χαμό του ανθρώπου τους και την αγωνία να γίνει σεβαστή η επιθυμία του θανόντα;

http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/274221/anagkastikoi-dotes-organon-oloi-oi-ellines-hari-ston-gap

Διαβάστε Μεταμοσχεύσεις 
 http://anavaseis.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9499.html

Ἀπαντήσεις ἀπό μερικούς ἱερεῖς. Μέρος Ε'. Ἰλαρίωνος Φέλεα Ρουμάνου ἱερομάρτυρος (+1940).Ἰδού παρακάτω ἀπαντήσεις ἀπό μερικούς ἱερεῖς
Μέρος Ε'

 8. Συνήθως κάθομαι σ᾿ ἕνα στασίδι, μέσα στό ναό. Νοιώθω πολύ τήν ἔλλειψη μιᾶς καρέκλας τῆς ἐξομολόγησης. Ἀφ᾿ ἑνός γιά νά κάτσει καί ὁ ἱερέας πιό ἄνετα, ἀφ᾿ ἑτέρου γιά τόν πιστό, ὁ ὁποῖος ἔτσι θά γονάτιζε καί, μέ τό ἐπιτραχήλιο στό κεφάλι του, θ᾿ ἀπαντοῦσε ἤρεμα στίς ἐρωτήσεις μου.
Ἡ πρώτη ἐρώτηση πού θέτω εἶναι: Ἐξὁμολογήθηκες ποτέ; Ἄν ναί, πότε ἀκριβῶς; Στήν τελευταία σου ἐξομολόγηση ἄφησες κάτι πού δέν τό ἐξωμολογήθηκες, τό ὁποῖο μετά σοῦ ἔφερε τύψεις τῆς συνείδησης; Τί σοῦ βαρύνει τώρα τήν ψυχή;
Σέ περίπτωση πού εἶχε ἐξομολογηθεῖ καί ἄλλη φορά, τώρα τοῦ ἐξηγῶ τά περί τῆς οὐσίας αὐτοῦ τοῦ Μυστηρίου. Οἱ περισσότεροι ἐξομολογοῦνται σέ κάθε μεγάλη νηστεία. Μ᾿αὐτούς συνήθως ἀναφέρομαι πιό σύντομα συνοψίζοντας τά τρία σημεῖα: τήν ἀναζήτηση τῶν ἁμαρτιῶν, τήν συντριβή γι᾿ αὐτές καί τήν μετάνοια διά τῆς ἐκπλήρωσης καί τοῦ   ἐπιτιμίου. Οἱ ἐρωτήσεις τοῦ Εὐχολογίου δέν μποροῦν νά ἐφαρμοστοῦν στήν πράξη. Αὐτές εἶναι καλές μόνο συμβουλευτικά. Τό ἴδιο καί οἱ συγκεντρωμένοι ἐκεῖ παρόμοιοι κανόνες.
Προτείνω σάν πραγματικές ἐρωτήσεις τίς ἑξῆς: Λυπᾶσαι γι᾿ αὐτά πού ἔκανες; Νομίζεις ὅτι στό μέλλον θά εἶσαι ἀρκετά ἀνθεκτικός γιά ν᾿ ἀποφύγεις τέτοιες πράξεις; Ὑπόσχεσαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ νά ἐξετάσεις τήν ψυχή σου ἀπ᾿ ἐδῶ καί πέρα μέ περισσότερη αὐστηρότητα; Θά ὁμολογεῖς τόν Χριστό μπροστά στούς ἀνθρώπους; Θά ζεῖς σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία Του;

9. Τήν ἐξομολόγηση τήν κάνω ἐντός τοῦ ναοῦ, φορώντας ἐπιτραχήλιο καί φαιλόνι. Τούς ἀρρώστους τούς ἐξομολογῶ στό σπίτι τους, φορώντας μόνο τό ἐπιτραχήλιο. Ἕνα κερί θεωρῶ ὅτί πρέπει νά εἶναι ἀναμμένο. Στό ναό κάθομαι, συνήθως, μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἐπάνω στόν σολέα, ὅταν διαβάζω τίς εὐχές, ἐνῶ  οἱ πιστοί εἶναι δίπλα στόν σολέα. Ὅταν ἐξομολογοῦμε περισσότεροι ἱερεῖς, ἀπομακρύνονται ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο.
Οἱ ἐρωτήσεις εἶναι σχετικές μέ τίς θεῖες ἐκκλησιαστικές ἐντολές καί ἀφοροῦν τίς σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί μέ τούς συνανθρώπους του, πρῶτα μέ τούς γονεῖς του καί μέ τούς συγγενεῖς του. Ἄν συνηθίζει νά προσεύχεται κάθε μέρα, εἶναι ἔνδειξη ὅτι ἔχει πίστη στόν Θεό. Ἡ εἰρήνη ἐντός τῆς οἰκογένειας εἶναι ἡ προϋπόθεση τῆς εἰρήνης ὁλόκληρου τοῦ κόσμου. Οἱ ἐρωτήσεις τοῦ Εὐχολογίου περιλαμβάνουν ὅλες τίς δυνατότητες ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὅλων τῶν καταστάσεων καί τῶν ἡλικιῶν.
Ἡ ἐπιλογή τῶν κατάλληλων ἐρωτήσεων εἶναι δύσκολη, ἀλλά εἶναι ἐνδεδειγμένη ἀπό τίς συνθῆκες τοῦ ἐξομολογουμένου. Ἐκεῖνες πού ἀφοροῦν τήν ἕβδομη καί τήν ὄγδοη ἐντολή τοῦ Δεκαλόγου δέν μποροῦν νά τεθοῦν ὅπως τίς παρουσιάζει τό βιβλίο, ἀλλά πρέπει νά ὑπάρχουν. Ἐγώ ἐρωτῶ τούς νέους, συνήθως πρίν ἀπό τόν γάμο ὡς ἑξῆς: Εἶσαι ὑγιής, καθαρός ψυχικά καί σωματικά; Ἔχεις κάνει κακό σέ κάποιον; Πῶς; Τί; Περί τῆς πίστεως δεν ἐρωτῶ τίποτε. Ὅποιος ἔρχεται νά ἐξομολογηθεῖ, ἔχει πίστη. Ἄν ἔχει ἀμφιβολίες, θά τίς πεῖ καί θ᾿ ἀρχίσω ἀπό ἐκεῖ.

10. Ὁ ὑπογραφόμενος κάνω τήν ἐξομολόγηση μέ τόν ἑξῆς τρόπο: Πρίν τήν ἐξομολόγηση τούς λέω μερικά πράγματα σχετικά μ᾿ αὐτό τό Μυστήριο, ὅτι ἱδρύθηκε ἀπό τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό γιά τήν σωτηρία μας, δίνοντας στούς Ἀποστόλους καί στούς διαδόχους τους, δηλαδή στούς  ἐπισκόπους καί στούς πρεσβυτέρους, τήν δύναμη ἄφεσης καί ἀπόλυσης τῶν ἁμαρτιῶν, λέγοντάς τους: «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιο κτλ.
Μετά λέω τί πρέπει νά κάνει ὁ χριστιανός ὅταν δεχθεῖ αὐτό τό ἱερό Μυστήριο· νά θυμᾶται τήν ψυχή του, ἡ ὁποία πρέπει νά καθαριστεῖ ἀπό τίς ἁμαρτίες, νά λυπᾶται γιά τίς πεπραγμένες του ἁμαρτίες, νά τίς ἐξὁμολογηθεῖ καί μετά νά διορθωθεῖ. Ἔτσι προετοιμασμένος, τόν βάζω νά γονατίσει κάτω ἀπό τό ἐπιτραχήλιό μου.
Ἐπάνω στό τραπέζι ἔχω τόν σταυρό καί ἕνα ἀναμμένο κερί. Ὕστερα τόν ρωτάω: Πότε ἐξὁμολογήθηκες τελευταία φορά; Ἀπό τότε μέ ποιές ἁμαρτίες αἰσθάνεσαι ὅτι εἶσαι ἔνοχος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ;
Τίς ἐρωτήσεις τοῦ Εὐχολογίου δεν τίς χρησιμοποιῶ. Ἀφήνω καθέναν νά πεῖ τίς ἁμαρτίες του. Ἔτσι μοῦ  ἔχει εἰπεῖ ὁ Ἐπίσκοπός μου, ὁ ὁποῖος μ᾿ ἐξωμολόγησε μέ τήν εὐκαιρία τῆς χειροτονίας μου ὡς ἱερέα ὅτι δέν εἶναι σωστό νά ἐρωτοῦμε ἄν ἔχεις κάνει τήν τάδε ἤ τήν τάδε ἁμαρτία, ἀλλά νά φέρουμε τόν πιστό ν᾿ ἀναγνωρίσει μόνος του ὅτι εἶναι ἁμαρτωλός, ὅπως κάθε ἄνθρωπος καί ὅτι δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος νά εἶναι ζωντανός καί νά μή ἔχει σφάλει.
Ὁ κάθε πνευματικός ἱερέας πρέπει νά μή βιάζεται στήν ἐπιτέλεση αὐτοῦ τοῦ Μυστηρίου καί νά τό κάνει μέ μέγιστη χριστιανική εὐλάβεια. Νά ἔχει πάντα μαζί του κι ἕνα βιβλιάριο μέ τούς ἐξὁμολογουμένους, βέβαια μόνο γιά τήν προσωπική του χρήση.


Μεταφραστές : ἱερεύς π. Κυπριανός Στάϊκου, ρουμᾶνος καί μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.


Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις 

Γιά νά διαβάσετε τα ὑπόλοιπα μέρη πατήστε Ἰλαρίων Φέλεα