Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

BISPAN style="FONT-SIZE: 130%"SPAN style="COLOR: #660000"ΒΙΝΤΕΟ: ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ "ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ" ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!/B/I/SPAN/SPAN

BISPAN style="FONT-SIZE: 130%"SPAN style="COLOR: #660000"ΒΙΝΤΕΟ: ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ "ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ" ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!/B/I/SPAN/SPAN

BISPAN style="FONT-SIZE: 130%"SPAN style="COLOR: #660000"ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΘΙΑΣΩΤΗΣ ΤΗΣ «ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ» Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ!/B/I/SPAN/SPAN

BISPAN style="FONT-SIZE: 130%"SPAN style="COLOR: #660000"ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΘΙΑΣΩΤΗΣ ΤΗΣ «ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ» Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ!/B/I/SPAN/SPAN

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012

Ερώτηση: Πάτερ, να αποθηκεύουμε τρόφιμα για την πείνα που θα έρθει;Απάντηση:

25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε [ἢ τί πίητε], μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 26 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 27 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 28 καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν· 29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 30 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 31 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, Τί φάγωμεν; ἤ, Τί πίωμεν; ἤ, Τί περιβαλώμεθα; 32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 34 μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει αὑτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. 
 (Ιω. 16:33.14:1)
«Εν τω κόσμω θλίψιν έξετε. αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον» 


Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε
 και εκτός αυτών πρέπει να 
ξέρεις κάτι σημαντικό, πού ολοένα
καταφέρνεις να σου διαφεύγει:
Η ΠΕΙΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ
Η ΠΕΙΝΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΡΘΕΙ
ΚΑΙ ΗΔΗ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΟΥ!
ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΩΣ'ΤΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΑΣΕΒΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΠΛΑΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΕ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΤΗΝ ΖΩΣΑ ΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΗΝ ΑΥΡΙΟΝ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΡΙΟΝ.
ΔΩΣΕ ΑΡΤΟ ΚΑΙ ΛΑΒΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ! 


Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΛΙΜΟΚΤΟΝΕΙ ΑΥΡΙΟ
ΛΙΜΟΚΤΟΝΕΙ ΤΩΡΑ...

ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΙ Συνεχίζουν στις χρόνιες μεταπολιτευτικές παθολογίες τους

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΔΗΣ
(Απαντώντας σε ερώτηση κατά την ομιλία του στην Λευκωσία)

ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΙ
Συνεχίζουν στις χρόνιες μεταπολιτευτικές παθολογίες τους

Όταν το 40% των ψηφοφόρων απέχουν από τα εκλογικά σήριαλ, το υπόλοιπο κινείται ανάμεσα στην ψήφο καταναγκασμού, διαμαρτυρίας και όχι ένταξης και την καθεστωτική ψήφο, τότε οι παθολογίες του πολιτικού συστήματος είναι πολύ μεγάλες. Παρατηρώ ότι αυτό αποσιωπάται τόσο από τους συμπολιτευόμενους όσο και τους αντιπολιτευόμενους. Σφυρίζουν, φλυαρούν αδιάφορα ή πονηρά, κουτοπόνηρα.
Όταν το γεγονός αυτό αποτελεί αφετηρία για υγιείς και απελευθερωτικούς πολιτικούς προβληματισμούς. Η αποσιώπηση αυτή, η υποκρισία που την συνοδεύει με την προσχεδιασμένη απόπειρα δημιουργίας μιας νομιμοποιημένης συμπολιτευόμενης και αντιπολιτευόμενης εικόνας, είναι ακόμη μια απόδειξη του ότι παραμένουν αδιόρθωτοι. Ότι συνεχίζουν στις χρόνιες μεταπολιτευτικές «δεξιό – αριστερές» παθολογίες τους που οδήγησαν εδώ την χώρα. Όταν αυτή μπορούσε να είναι αλλού.
Έχουμε ένα ανακυκλωμένο ουσιαστικά, παλιό και ανίκανο πολιτικό προσωπικό που πρέπει να αποστρατευθεί, να απολυθεί. Να μπει στις αποθήκες, στα ντουλάπια του τελωνείου της πολιτικής και της ιστορίας. Αντιθέτως εξωθεσμικοί κύκλοι θέλουν να τους εκτελωνίσουν. Είναι ένα κακόγουστο και ανεύθυνο ως προς τις ανάγκες και τις δυναμικές του τόπου φιλμ – σενάριο που το έχουμε ξαναδεί. Το είδαμε π.χ. στην ταινία «ο Γιωργάκης Πρωθυπουργός». Τώρα έχει και εφεδρικούς ηθοποιούς «συμπολιτευόμενους» και «αντιπολιτευόμενους». Η Πολιτική Επιστήμη έχει πολύ υλικό για τις μελέτες της. Υπάρχει ανάγκη βαθύτερων προβληματισμών. Όλες οι δεξιο - αριστερές γραφειοκρατίες αδυνατούν να τους κάνουν γιατί εκτός των άλλων θα καταργηθούν. Για αυτό φοβούνται τον διάλογο. Διασκεδάζω με την αμηχανία, τους φόβους και τα πλέγματά τους όταν τους καλούν να συμμετέχουν σε ένα διάλογο μαζί μου.
Θα ήθελα να μιλήσω και στην Κύπρο για το τέλος των μεταπολιτευτικών κομμάτων, μη κομμάτων στην Ελλάδα, μη Ελλάδα όπως την αποκαλώ.
Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλάδα που γέννησε την πολιτική και την μετέδωσε στην ανθρωπότητα; Χρειάζεται κάτι αυθεντικό, νέο και μεγάλο, ιστορικού τύπου.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΗΣ

http://polis-agora.blogspot.gr/2012/06/blog-post_27.html

Ἡ ὁμιλία τοῦ Jonathan Jackson κάνει τὸν γύρο τοῦ κόσμου!


Πᾶς οὒν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγώ ἐν αὐτῶ ἔμπροσθέν του Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς!
Ὅλοι ἔχουν μείνει ἄφωνοι μὲ τὴν ἀπίστευτη πραγματικὰ ὁμιλία τοῦ Jonathan Jackson κατὰ τὴν τελετὴ ἀπονομῆς τῶν βραβείων Emmy. Διεθνῆ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης παίζουν καὶ ξαναπαίζουν τὸ βίντεο τοῦ γνωστοῦ ἠθοποιοῦ θαυμάζοντας καὶ σχολιάζοντας τὸ θάρρος του νὰ ὁμολογήσει τὴν ὀρθόδοξη πίστη τοῦ μπροστὰ σὲ ἑκατοντάδες ἄλλους ἠθοποιοὺς καὶ ὑπὸ τὸ βλέμμα ἑκατομμυρίων Ἀμερικανῶν καὶ ὄχι μόνο τηλεθεατῶν ποὺ παρακολουθοῦσαν τὴν τελετή. Ἤδη στὸ βιογραφικό του στὴν διαδικτυακὴ ἐγκυκλοπαίδεια wikipedia προστέθηκε τὸ ἑξῆς ἀπόσπασμα: In his acceptance speech for his 2012 Emmy for Outstanding Supporting Actor in a Drama Series he thanked the monks on Mount Athos.
Τελικὰ ὁ Θεὸς στέλνει τοὺς ἀνθρώπους του σὲ ὅλους τους τομεῖς καὶ ἐπαγγέλματα καὶ μᾶς καλεῖ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε. Μᾶς στέλνει παραδείγματα ἀνδρείας δείχνοντας τὸν....
 δρόμο σὲ μᾶς τοὺς δειλούς. Ἕνας ἄνθρωπος μόνος του κατάφερε μὲ μία φράση καὶ μία κίνηση νὰ μιλᾶ ὁλόκληρη ἡ ὑφήλιος γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος. Ἡ στάση αὐτὴ τοῦ Jonathan σίγουρα ἀξίζει καὶ εἶναι ἐφάμιλλη μὲ πολλὰ κηρύγματα...
 http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/06/jonathan-jackson_26.html#more
 http://www.youtube.com/watch?v=ZuyP9upZ_mI

Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

JAMSTER [Σεραφείμ] - Δόξα Σοι (Music Video)

Αρτέμης - 50-50 ft Ευθύμης (1080p)

Αρτέμης - Ο Μαρμαρωμένος (1080p)

ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΣΑ

Το Ξόδι Νο 2 (Η ΠΙΚΡΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ)

TXC -To Ksodi

Artemis/Eythimis - Stixoi apo Atsali, Rythmoi Megaloi

ΑΡΤΕΜΗΣ - _Από Δόξης Εις Δόξαν_ (Λυκόσχημος Αμνός - Track 2)

ΑΡΤΕΜΗΣ - Λυκόσχημος Αμνός (Λυκόσχημος Αμνός - Track 5)

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Προσευχὲς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Προσευχὲς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας: Ευχή προ του φαγητού Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ει πάντοτε, νυν και αεί και...

Προσευχὲς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας

Προσευχὲς

Ευχή προ του φαγητού
Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ει πάντοτε, νυν και αεί και εις του αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μετά το φαγητό

Ευχαριστούμεν σοι, Χριστέ ο Θεός, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων  σου αγαθών. Μη αποστερήσης  μας και της επουρανίου σου Bασιλείας.

Όταν φεύγουμε από το σπίτι για την εργασία μας
Γνώρισόν μοι, Κύριε, οδόν εν η πορεύσομαι, ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου.

Όταν θυμιάζουμε το σπίτι
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου· έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή, εισάκουσόν μου Κύριε.

Όταν πίνουμε αγιασμόν
Κύριε, ποίησον αυτό και δι’ εμέ «Αφθαρσίας πηγήν, αγισμού δώρον, αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον, δαιμόσιν ολέθριον, ταίς εναντίαις δυνάμεσιν απρόσιτον, αγγελικής ισχύος πεπληρωμένον»

Όταν χρησιμοποιούμε  λάδι κανδήλας ή άλλο αγίασμα προς θεραπείαν ασθενειών
Πάτερ Άγιε ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων, ο πέμψας τον μονογενή σου Υιόν,τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, πάσαν νόσον ιώμενον  και εκ θανάτου λυτρούμενον, ίασαι και τον δούλον σου (τον όνομα), εκ της περιεχούσης αυτόν σωματικής και ψυχικής ασθενείας, και ζωοποίησον αυτόν, δια της χάριτος του Χριστού σου.

Όταν ανάβουμε κανδήλι ή ένα κερί στο σπίτι μας
«Ούτω λαμψάτω το φώς ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών τον εν τοις Ουρανοίς»

Όταν πλησιάζουμε στην Θεία Κοινωνία
Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέσθω μοι το Σώμα σου το άγιον , εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον Αίμα , και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.

Όταν περνάμε απο ναό ή παρεκκλήσιο
Το απολυτίκιο του Ναού ή όταν είναι τούτο άγνωστο, το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» (τρίς φορές) κάνοντας ευλαβικά το σημείο του Σταυρού.

Όταν πηγαίνουμε για ύπνο
Εν τη σκέπη των πτερύγων σου σκεπασθήσομαι και υπνώσω· ότι συ , Κύριε, κατά μόνας επ’ελπίδι κατώκησάς με.

Όταν ταξιδεύουμε
Δέσποτα Κύριε, ο πολλάκις συμπλεύσας τοις αγίοις μαθηταίες και Αποστόλοις σου σύμπλευσον και ημίν τοις αναξίοις δούλοις σου, και πάντα εναντίον άνεμον καταπράϋνον, Κυβερνήτης συ ημών γενόμενος και την χάριν της σήν δωρούμενος πάσιν ημίν, Κύριε δόξα σοι.

Όταν αναμένεται σεισμός
«Ο επιβλέπων επί την γήν και ποιών αυτήν τρέμειν, ρύσαι ημάς της φοβεράς του σεισμού απειλής, Χριστέ ο Θεός, και κατάπεμψον ημίν πλούσια τα ελέη σου. Πρεσβείαις της Θεοτόκου μόνε Φιλάνθρωπε».

Σε κίνδυνο πολέμου
Ειρήνευσον τον κόσμον, ο εκ Παρθένου, καταδεξάμενος, Κύριε, σάρκα φορέσαι υπέρ δούλων, ινα συμφώνως, σε δοξολογώμεν, φιλάνθρωπε.


Αντιγραφή απο το
«Νέον Προσευχητάριο»
Εκδόσεις:Ο.Χ.Α «Λυδία»
http://agathan.wordpress.com
hristospanagia3.blogspot.gr 
 http://anavaseis.blogspot.gr/2012/06/blog-post_6787.html#more

Εθνική Ελπίδα Ιούνιος 2012 1/2

Εθνική Ελπίδα Ιούνιος 2012 1/2

Εθνική Ελπίδα Ιούνιος 2012 2/2

Εθνική Ελπίδα Ιούνιος 2012 2/2

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 5

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 5

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ EPT WEB TV

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ EPT WEB TV

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 1

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 1

Κέρδισε δώρο ενα εβραϊκο κιπά

Κέρδισε δώρο ενα εβραϊκο κιπά

"Άγιοι Κολλυβάδες"

"Άγιοι Κολλυβάδες"

666 - Κάρτα πολίτη, ΑΜΚΑ, Φορολογική ταυτότητα, Κάρτα Ακινήτου

666 - Κάρτα πολίτη, ΑΜΚΑ, Φορολογική ταυτότητα, Κάρτα Ακινήτου

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012

Ἐκκλησιασμός. Πότε πρέπει νά εἴμαστε ὄρθιοι κατά τήν Θεία Λειτουργία;

Ἐκκλησιασμός

Κάθε Ορθόδοξη Χριστιανική Οικογένεια, και γενικότερα κάθε πιστός, πρέπει να εκκλησιάζεται και να συμμετέχει ενσυνείδητα, και όχι τυπολατρικά, στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.

Κάποτε, οι Χριστιανοί ρώτησαν τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος: Πότε καταλαβαίνουμε ότι η ψυχή είναι άρρωστη; Εκείνος απάντησε: Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να εκκλησιάζεται. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε δικά μας αγαπημένα πρόσωπα που τα αγαπάμε και μας αγαπούν, και όταν τα βλέπουμε στο δρόμο, ούτε τα χαιρετούμε αλλά και ούτε πάμε σπίτι τους να τα επισκεφθούμε. Τι είδους αγάπη είναι αυτή;

Στις Εκκλησίες μας, η Κυριακάτικη Λατρεία αρχίζει με τον Όρθρο, ο οποίος διαρκεί 1:20 ώρα περίπου. Αμέσως μετά ξεκινά η Θεία Λειτουργία με την εκφώνηση του Ιερέα "Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν". Την στιγμή αυτή όλοι οι πιστοί πρέπει να είναι όρθιοι. Μετά μπορούμε αν θέλουμε να καθίσουμε. Καλό θα ήταν αν δεν ξέρουμε πότε να σηκωνόμαστε και πότε να καθόμαστε, να παρακολουθούμε τους συμπροσευχούμενούς αδελφούς μας.

Σε συντομία, πρέπει να είμαστε όρθιοι στα εξής σημεία του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας:

      Όταν διαβάζεται ο Εξάψαλμος

      Όταν ο Ιερέας διαβάζει το Ευαγγέλιο του Όρθρου και εν συνεχεία βγαίνει να το προσκυνήσουμε

      Στον ύμνο της Παναγίας "Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ..."

      Κατά τη Δοξολογία

      Στο "Ευλογημένη η Βασιλεία"...

      Κατά τη Μικρή Είσοδο του Ευαγγελίου από τον Ιερέα

      Κατά το Ευαγγέλιο

      Κατά την Μεγάλη Είσοδο στην οποία ο Ιερέας μεταφέρει τα Τίμια Δώρα

      Κάθε φορά που ο Ιερέας δίνει την ειρήνη του Χριστού και την ευλογία με το "Ειρήνη πάσι" ή μας θυμιατίζει

      Κατά την πιο κύρια ευχή της Θείας Λειτουργίας που
      κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα για να καθαγιάσει τα Τίμια Δώρα. Τότε ο ιερέας εκφωνεί: "Τα Σα εκ των Σων, Σοι προσφέρομεν..."

      Όταν ακούμε από τον Ιερέα το "Πρόσχωμεν. Τα Άγια τοις αγίοις" όπου υψώνεται ο Αμνός (Χριστός)

      Κατά την απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως "Πιστεύω..."

      Κατά την απαγγελία της Κυριακής Προσευχής "Πάτερ ημών.."

      Στο "Μετά φόβου Θεού, πίστεως, και αγάπης προσέλθετε" διότι τούτη την στιγμή προσφέρεται το Σώμα και το Αίμα του Χριστού για να μεταλάβουμε, και
 
      Στην Απόλυση της Θείας Λειτουργίας που κάνει ο Ιερέας με το "Δι'ευχών των Αγίων Πατέρων ημών..".
      
      http://www.iereas.com/gr_info_eklisiasmos.html
      http://xristianoss.blogspot.gr/2012/05/blog-post_1250.html
hristospanagia3.blogspot.gr
http://anavaseis.blogspot.gr/2012/06/blog-post_5391.html#more

Σάββατο 16 Ιουνίου 2012

Ελλάδα-Ρωσία 1-0

Η Ελλάδα είναι στους "8"! Με γκολ του αρχηγού Γιώργου Καραγκούνη η Εθνική μας ομάδα νίκησε με 1-0 την Ρωσία και πήρε την πρόκριση. Δοκάρι από φάουλ του Τζαβέλλα. Επόμενη στάση Γκντασκ (video)

Αποστολή στην Πολωνία: Παναγιώτης Χαραλάμπους
Η Ελλάδα η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2004 είναι και πάλι στους "8" του Euro! Η Εθνική μας ομάδα με γκολ του αρχηγού Γιώργου Καραγκούνη νίκησε με 1-0 την Ρωσία και πήρε την μεγάλη πρόκριση.
Η Ελλάδα έπαιξε όπως ακριβώς έπρεπε τους Ρώσους και θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ ακόμη αν η μπάλα από το απευθείας φάουλ του Τζαβέλλα δεν σταμάταγε στο δοκάρι του Μαλαφέεβ.
Παρακολουθείστε τη ζωντανή εκπομπή του Sport24.gr για τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής στους "8" του Εuro. Παρουσιάζει ο Παντελής Βλαχόπουλος, σχολιάζουν οι Γιάννης Φιλέρης, Μανώλης Γρηγοράκης και εκλεκτοί τηλεφωνικοί καλεσμένοι.
 
 
Το πρώτο ημίχρονο για την Εθνική μας ήταν πολύ καλό. Μπήκε δυνατά δημιούργησε κινδύνους στην Ρώσικη εστία και με "όπλο" αυτή τη φορά την άμυνα, κράτησε μακριά τους αντιπάλους από τα καρέ του Σηφάκη. Το κερασάκι στην τούρτα το καταπληκτικό γκολ του Γιώργου Καραγκούνη που έστειλε την Ελλάδα με το υπέρ της 1-0 στα αποδυτήρια.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα έπαιξε όπως ακριβώς έπρεπε με ψυχή χιλίων λεόντων με άμυνα που να "τσακίζει" κόκαλα, κράτησε το πολύτιμο 1-0, παρά της προσπάθειες του διαιτητή και πήρε την πολύ μεγάλη πρόκριση, πετώντας εκτός διοργάνωσης τους Ρώσους.
Επόμενη στάση για την Ελλάδα το Γκντανσκ στις 22 του Ιουνίου. Το ταξίδι της Εθνικής μας συνεχίζεται...
Πόλη: Βαρσοβία (Πολωνία)
Γήπεδο: Εθνικό Στάδιο Βαρσοβίας
Διαιτητής/ Βοηθοί: Έρικσον (Σουηδία)/ Βίτμπεργκ (Σουηδία), Κλασένιους (Σουηδία)
Ελλάδα (Σάντος): Σηφάκης, Τοροσίδης, Τζαβέλλας, Κυρ. Παπαδόπουλος, Παπασταθόπουλος, Κατσουράνης, Καραγκούνης (67' Μάκος), Μανιάτης, Σαλπιγγίδης (83' Νίνης), Σαμαράς, Γκέκας (64' Χολέμπας).
Ρωσία (Άντβοκαατ): Μαλαφέεβ, Ανιουκόβ (81' Ιζμαίλοβ), Μπερεζούτσκι, Ιγκνασέβιτς, Ζιρκόβ, Ντενίσοβ, Γκλουσακόβ (72' Πογκρεμπνιάκ), Σιρόκοβ, Ντζαγκόεβ, Αρσάβιν, Κερζακόβ (46' Παβλιουτσένκο).
Κίτρινες κάρτες: Καραγκούνης (61', Ελλάδα)-Ανιουκόβ (61', Ρωσία), Ζιρκόβ (69', Ρωσία)
Σκόρερ: Καραγκούνης (45'+, Ελλάδα)
Τα πλάνα των δύο τεχνικών
Ο Φερνάντο Σάντος παρέταξε την Εθνική μας με τον Σηφάκη κάτω από τα δοκάρια, Τοροσίδη δεξιά, Τζαβέλλα αριστερά στην άμυνα με τους Κυριάκο Παπαδόπουλο και Παπασταθόπουλο αμυντικό δίδυμο. Στην μεσαία γραμμή ήταν οι Κατσουράνης, Καραγκούνης, Μανιάτης με τους Σαμαρά (αριστερά), Σαλπιγγίδη (δεξιά) και Γκέκα στην κορυφή.
Από την άλλη ο Άντβοκαατ επέλεξε τους: Μαλαφέεβ (τερματοφύλακας), Ανιουκόβ (δεξιά), Ζιρκόβ (αριστερά), Μπερεζούτσκι και Ιγκνασέβιτς κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στην μεσαία γραμμή ήταν οι Ντενίσοβ (αμυντικό χαφ), Σιρόκοβ (αριστερά), Γκλουσακόβ (δεξιά) και στην επίθεση οι Ντζαγκόεβ (δεξιά), Αρσάβιν (αριστερά), Κερζακόβ (κορυφή).
Ξεκίνησε καλά η Ελλάδα
Η Εθνική μας μπήκε καλά στο παιχνίδι και έφτασε κοντά στο γκολ στα πρώτα λεπτά. Στο 6ο λεπτό μετά από κόρνερ του Καραγκούνη, ο Κατσουράνης έκανε το γυριστό σουτ και πριν η μπάλα φτάσει στον Γκέκα ο Μαλαφέεβ έδιωξε σε νέο κόρνερ.
Τέσσερα λεπτά εργότερα (10'), ο Σηφάκης έδειξε έτοιμος, όταν απέκρουσε την μπάλα από το σουτ του Αρσάβιν μέσα από την περιοχή.
Στο 12' από το σουτ του Ντζαγκόεβ η μπάλα έφυγε άουτ, ενώ την ίδια τύχη είχε και το σουτ του Κερζακόβ στο επόμενο λεπτό (13').
Οι Ρώσοι στην συνέχεια άρχισαν και αυτοί να βγαίνουν στην επίθεση και να δημιουργήσουν κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις με το σουτ του Αρσάβιν στο 20' να φεύγει άουτ.
Η Ρωσία είχε ένα ακόμη δυνατό σουτ με τον Ζιρκόβ στο 40', με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σηφάκη.
Το ιδανικότερο τελείωμα
Και ενώ η Ρωσία απειλούσε την εστία του Σηφάκη οι καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ήταν όνειρο για την Ελλάδα.
Στο δεύτερο λεπτό του έξτρα χρόνου, ο Καραγκούνης έγινε κάτοχος της μπάλας, μπήκε στην περιοχή της Ρωσίας και εκτέλεσε τον Μαλαφέεβ στέλνοντας στην μπάλα στο βάθος της εστίας κάνοντας το 1-0 για την Ελλάδα.
Το γκολ αυτό πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους Έλληνες διεθνείς (το αφιέρωσαν στον Αβραάμ Παπαδόπουλο) και τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες του Εθνικού Σταδίου της Βαρσοβίας.
Το γκολ του Καραγκούνη...

 Στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα έχοντας το σκορ υπέρ της μπήκε ώστε να το διαφυλάξει και να "χτυπήσει" στις αντεπιθέσεις.
Σε μια από αυτές στο 50', ο Σαμαράς έγινε κάτοχος της μπάλας στον χώρο του κέντρου, προχώρησε μέχρι την μεγάλη των Ρώσων έκανε το σουτ με την μπάλα να φεύγει άουτ.
Η Ρωσία προσπάθησε να αντιδράσει και στο 57' από το σουτ του Ντενίσοβ η μπάλα έφυγε άουτ.
Ο Σουηδός τα έκανε θάλασσα
Η Ελλάδα συνέχισε να κάνει το παιχνίδι που ξέρει καλά με το υπέρ της σκορ και η διαιτησία το δικό της παιχνίδι απτόητη.
Μετά τα ματς με Πολωνία και Τσεχία και με την Ρωσία ο διαιτητής αδίκησε την Ελλάδα. Στο 61' Λοιπόν ο Καραγκούνης μπήκε στην περιοχή ανατράπηκε καθαρά από τον Ιγκνασέβιτς με αυτόν τον διαιτητή Έρικσον αντί να δώσει πέναλτι να δίνει κάρτα στον Καραγκούνη για θέατρο.
Στο 69' ο Σαλπιγγίδης ανατράπηκε έξω από την περιοχή με τον διαιτητή να δίνει το φάουλ, ο Τζαβέλλας έκανε το απευθείας φάουλ με την μπάλα να σταματάει στο αριστερό κάθετο δοκάρι του ακίνητου Μαλαφέεβ.
Στο 72', οι Ρώσοι ζήτησαν πέναλτι με τον Ζιρκόβ με τον διαιτητή να δείχνει να συνεχιστεί το ματς, αλλά να μην δίνει κίτρινη στον Ρώσο για θέατρο, καθώς θα ήταν η δεύτερη κάρτα και θα έπρεπε να τον αποβάλλει.
Στο 75', ο Σηφάκης αντέδρασε σωστά σε μια ακόμη προσπάθεια των Ρώσων, μπλοκάροντας το σουτ του Ντενίσοβ.
Στο 79' η Εθνική έφτασε κοντά στο γκολ όταν ο Σαλπιγγίδης έκανε την παράλληλη μπαλιά στην μικρή περιοχή των Ρώσων, αλλά ο Χολέμπας δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή.
Η μεγάλη απάντηση στις ευκαιρίες των Ρώσων ήρθε στο 84', όταν ο Ντζαγκόεβ έπιασε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σηφάκη.
Στα τελευταία λεπτά οι Ρώσοι πίεσαν για να φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά η Ελλάδα δεν ήθελε να χάσει αυτή την πρόκριση.
Το τελευταίο "σφύριγμα" του διαιτητή βρήκε τους Έλληνες παίκτες και τους 3.500 φιλάθλους να πανηγυρίζουν την πολύ μεγάλη νίκη-πρόκριση στα προημιτελικά του Euro 2012.
 http://www.sport24.gr/football/Euro/Euro2012/ellada-rwsia_1-0.1819042.html
 

Θα προλάβουν και θα γίνουν τα γεγονότα της Πόλης για να γλιτώσουμε από την ταυτότητα!

Είχα την τιμή και την τύχη να συνομιλήσω πριν λίγο με άνθρωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος του παπά-Γιάννη Καλαΐδη, το οποίο όλως «τυχαίως» όλα αυτά τα χρόνια είναι πελάτης μου, χωρίς όμως να γνωρίζω την συγγένειά του, με τον άγιο άνθρωπο.
Η ίδια η συγκυρία της γνωριμίας ήταν θαυμαστή αφού την ίδια στιγμή – κατά μία απίστευτη διπλή σύμπτωση!

- ο ένας έψαχνε τον άλλο! Επί του θέματος :το εν λόγω πρόσωπο μού απεκάλυψε κάποιες σημαντικότατες μαρτυρίες από τον παπά-Γιάννη τις οποίες θα προσπαθήσω να αποδώσω όσο πιο πιστά γίνεται από μνήμης.

Για οποιαδήποτε παράλειψη ή διαστρέβλωση των λεγομένων η ευθύνη μού ανήκει και αν χρειαστεί θα επανέλθω για ενδεχόμενες διορθώσεις. Η δημοσίευση γίνεται κατόπιν προφορικής άδειας.

Μαρτυρία 1η :

«Ο παπά-Γιάννης όσο κι αν προσπαθούσα να τον πιάσω στον ύπνο δεν μου έλεγε ποτέ τίποτε σχετικό με την ημερομηνία παράδοσης της Πόλης. Επέμενα διαρκώς και προσπαθούσα να τον πετύχω χαλαρό, σε ανύποπτες στιγμές αλλά η αδιάπτωτη Χάρις δεν του επέτρεπε να μου αποκαλύψει τίποτε σχετικό. Μετά από καιρό όμως έμαθα μέσω άλλου γνωστού ότι του απεκάλυψε ότι “την Πόλη θα την πάρουμε την χρονιά που το Πάσχα θα πέσει 5 Μαΐου”! Το Πάσχα πέφτει σε αυτήν την ημερομηνία το 2013 και το 2024Ποιος ξέρει... Θα δείξει…»

Μαρτυρία 2η :

«Μια μέρα ήμασταν μαζεμένοι σε κάποια γιορτή ενός μέλους της οικογένειας και ο παπά-Γιάννης προβληματισμένος μας είπε “ακούστε καλά τι θα σας πω και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας : λυπάμαι που δεν υπάρχει ένας ανδρείος να δει το παιδί του να πεθαίνει από την πείνα και να μην παίρνει αυτήν την ταυτότητα!” Μας προβλημάτισε όλους έντονα…

Πέρασε ο καιρός και μετά 6 μήνες σε άλλη γιορτή που ήταν όλη η ευρύτερη οικογένεια μαζεμένη, μας είπε χαρούμενος αυτήν την φορά “ακούστε καλά τι θα σας πω και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας και να το θυμόσαστε : τα γεγονότα της παράδοσης της Πόλης στους Έλληνες θα προλάβουν την έκδοση αυτής της ταυτότητας κι έτσι θα σωθούν πολλοί άνθρωποι και πολλοί άλλοι λαοί οι οποίοι θα την παίρνανε… Γι’ αυτό το θέμα προσευχήθηκαν πάρα πολλοί – εγώ είμαι ο τελευταίος – και ο Θεός εισάκουσε την προσευχή μας! Θα προλάβουν και θα γίνουν τα γεγονότα της Πόλης για να γλιτώσουμε από την ταυτότητα!»

Μαρτυρία 3η :

«Το 2009, έξι μήνες πριν κοιμηθεί είχα μία πληροφορία ότι οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι να μας επιτεθούν. Το είπα στον παπά-Γιάννη κι αυτός χαμογέλασε και είπε “τους Τούρκους μην τους φοβάστε! Θα πάθουν μεγάλη ζημιά... Να το θυμάστε καλά και να το βάλετε στο μυαλό σας ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ!“»


 http://ellinonea.blogspot.gr/2012/06/blog-post_16.html#more
 
Ο παπά Γιάννης Καλαϊδής είναι ένας εκ των αγίων του 21ου αιώνα. Μίλαγε με τον Θεό μ' έναν σταυρό. Τον έβαζε στο αυτί του - σαν κινητό - και απαντούσε!
Αυτά που λέει του τα είπε ο Μεγάλος στο... "κινητό"!!!

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ


Μανώλη Μηλιαράκη

Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2012

Με την ψήφο μας την Κυριακή να ολοκληρώσουμε το μήνυμα της 6-5-2012. Να μην υποκύψουμε στους εκβιασμούς και την τρομοκρατία των τροϊκανών και των εδώ οργάνων τους. Να στείλουμε ξανά, όπως το 1940,το μήνυμα στους λαούς της Ευρώπης ότι, σε τούτη τη γωνιά της Γης, υπάρχει ένας λαός που από τα γεννοφάσκιά του προτάσσει τον αγώνα για ελευθέρια, δημοκρατία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, έναντι του οποιουδήποτε ανταλλάγματος ή της οποιασδήποτε θυσίας. Δόξα τω Θεώ, έχομε να επιλέξουμε ανάμεσα σε πολλά κόμματα και να αποκλείσουμε ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΛΑΟΣ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ-ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Στα κριτήριά μας να λαμβάνουμε υπόψη μας και τα πρόσωπα που είναι πρώτα στη λίστα του κόμματος. Ευνόητο ότι προτιμούμε πρόσωπα που σέβονται τις διαχρονικές αξίες του λαού μας και ιδιαίτερα την Ορθόδοξη Πίστη μας. Ο Θεός να μας φωτίσει για την καλύτερη εκλογή, για τα παιδιά μας και την πατρίδα μας.


Τέλος οι προπαγάνδες για έξοδο απο την Ε.Ε. και οι εκβιασμοί των μνημονιακών κομμάτων! [SOS - Διαδώστε με μανία! - SOS]


Σχόλιο Ελλήνων Youtubers:
Επιτέλους να πάψουν τα ψέμματα και τις προπαγάνδες των Μ.Μ.Ε. και των Μνημονιακών κομμάτων!

·                                 Με απλά λόγια:
Μόνο εμείς αν το θελήσουμε και ζητήσουμε ως ΕΛΛΑΔΑ για να ΒΓΟΥΜΕ απ’ την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ,και οχι να ΜΑΣ ΔΙΩΞΟΥΝ, διότι δεν το λέει πουθενά η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρέπει να το τηρούν κατά γράμμα.
Μην τρώτε όσα σας λένε τα ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ και τα Μ.Μ.Ε., που εκβιάζουν και φοβίζουν τον ΛΑΟ.
Εκείνοι φοβούνται, επειδή είναι καιρός να τους ΑΠΟΛΥΣΟΥΜΕ διότι εμείς είμαστε ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ  ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥΣ!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε., για να γνωρίζετε:ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΨΗΦΟ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

Αναρτήθηκε από τον/την βιβλιοπωλείο "χωρίς όνομα" στο Ιουνίου 15, 2012

Η Ελλάδα πια έχει μόνο: ανεργία, φτώχεια, γιοκ   περίθαλψη, ληστείες, δολοφονίες, αυτοκτονίες, λαθρομετανάστες και πλούσιους πολιτικούς!!!

Ελληνα πολίτη,Ελληνα ψηφοφόρε,

η Κυριακή 17 Ιουνίου έφτασε!

Καλώς ή κακώς οι επαγγελματίες πολιτικοί μας οδήγησαν ξανά στις κάλπες πιστεύοντας ότι με την τρομοκρατία που θα ασκούσαν (οι ίδιοι,τα τσιράκια τους και οι ξένοι φίλοι τους) στο μεσοδιάστημα από τις 6 Μαϊου μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ θα κατάφερναν να σε τρομάξουν και να σε εγκλωβίσουν στο μαντρί του δικομματισμού.
(Παρένθεση:Είναι απορίας άξιον πως μια χρεοκοπημένη στην ουσία χώρα αντέχει τρεις μήνες προεκλογική περίοδο κι έχει και χρήματα για δύο εκλογικές αναμετρήσεις αλλά δεν έχει πχ για φάρμακα!!!!)Εχουν ακόμα ανοικτούς λογαριασμούς με τα ξένα αφεντικά τους!

Δεν πρόκαναν να υλοποιήσουν το πλήρες ξεπούλημα της χώρας,υπάρχουν γραμμάτια που λήγουν σύντομα,για τα οποία έχουν δεσμευτεί και πρέπει να τα ξοφλήσουν,διαφορετικά θα έχουν την τύχη του Ακη.
Καμία στημένη λεμονόκουπα δεν χρησίμευσε ποτέ σε κανέναν,πολλές μαζί όμως κάνουν πλούσιο λίπασμα κι αυτό το ξέρουν πολύ καλά αυτοί που μας έφεραν στο σημερινό χάλι.
Είναι τόσο ξεδιάντροποι που υπόσχονται να “επαναδιαπραγματευτούν” ό,τι δεν συζήτησαν καν το Φλεβάρη που είχαν τη δύναμη των 258 βουλευτών,τότε που διέγραψαν εν μια νυκτί όσους τόλμησαν να μην ψηφίσουν το μνημόνιο 2,ασχέτως βέβαια αν πολλοί απ’ αυτούς ξαναγύρισαν στο μαντρί.

Εμείς δεν έχουμε την πρόθεση να υποδείξουμε σε κανέναν τι να ψηφίσει,όμως ζούμε σ’ αυτή τη χώρα και υποφέρουμε στο πετσί μας όσα και η πλειοψηφία των Ελλήνων.Δεν έχουμε συνεπώς τίποτα να φοβηθούμε και τίποτα να χάσουμε πια μετά τη δίχρονη επέλαση των βαρβάρων.

ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΨΗΦΟ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ
Σ’ αυτούς που κατάφεραν,με τις φιλότιμες προσπάθειές τους, η Ελλάδα 
τώρα πια να έχει μόνο:ανεργία,φτώχεια,γιοκ περίθαλψη,

ληστείες,δολοφονίες,αυτοκτονίες,λαθρομετανάστες και πλούσιους πολιτικούς!!!

Δυστυχώς για αυτούς τα επίσημα στατιστικά στοιχεία λένε:
Ανεργοι:1.100.000 (χωρίς να υπολογίζονται όσοι έκλεισαν τα μαγαζιά τους),στοιχεία EΛΣΤΑΤ
Φτώχεια:εκτός μισθών  και συντάξεων δείτε και τα στοιχεία της Unicef
Υγεία:μόνο η τελευταία περίπτωση με τα φάρμακα των καρκινοπαθών αρκεί.
Ληστείες:18 τουλάχιστον ημερησίως, στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.
Δολοφονίες: 1 κάθε δύο μέρες,στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.
Αυτοκτονίες: 3 κάθε δύο μέρες!
Λαθρομετανάστες:κανένας δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό τους,παροιμιώδης η φράση της αρμόδιας υπουργού κυρίας Νταλάρα:”…τι με ρωτάτε δεν ξέρω“!!!!ΤοΕΛΙΑΜΕΠ τους υπολογίζει σε 470.000,όμως στην πραγματικότητα πρέπει να είναι πάνω από 1.500.000!Σίγουρα περισσότεροι από τους άνεργους!
Πολιτικοί:στην πλειοψηφία τους πάμπλουτοι και χωρίς ένσημα,βάσει του “πόθεν έσχες” (γιατί εξαφάνισαν τη σελίδα από το site της Βουλής;).

Ελληνα πολίτη,Ελληνα ψηφοφόρε,θυμήσου μεθαύριο στις 17 πως όλα αυτά είναι ένα μέρος από τα επιτεύγματα του δικομματισμού.Φτάνει,δεν θέλουμε άλλα!

zeidoron.blogspot.gr

http://filologos10.wordpress.com/2012/06/15/%

ΣTIΣ EKΛOΓEΣ THΣ 17ης IOYNIOY Aπονομιμοποίηση των Mνημονίων


www.xristianiki.gr/...

Hρακλή Kανακάκη

Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2012
ZhtvToMnhmonio.jpg

Στις επαναληπτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου πρέπει να ολοκληρωθεί το μήνυμα της λαϊκής ετυμηγορίας της 6ης Μαΐου. Δηλαδή:

1. Ανασυγκρότηση της χώρας. Επαναθεμελίωσή της σε νέες βάσεις: συνταγματικές, νομοθετικές, διοικητικές, πολιτικές, οικονομικές.

2. Απονομιμοποίηση, ηθική και πολιτική, των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων.

3. Καταδίκη των κομμάτων που με την πολιτική τους οδήγησαν στο καθεστώς του νέου τύπου κατοχής που βιώνουμε.
Η επιτυχία των εκλογών της 6ης Μαΐου έγκειται στο ότι άλλαξε την πολιτική θεματολογία στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, συνεπικουρούσης και της εκλογής Ολάντ στη Γαλλία, άνοιξε η συζήτηση για στροφή προς την ανάπτυξη και χαλάρωση των μνημονίων. Στο εσωτερικό, τα κόμματα του μονόδρομου ανακάλυψαν ότι υπήρχε και άλλος δρόμος, αυτός της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Τα οφέλη θα γίνουν χειροπιαστά, αν ενισχυθούν περαιτέρω, στις ερχόμενες Eκλογές, οι πολιτικές δυνάμεις που επαγγέλλονται μία άλλη πορεία, δύσκολη μεν, αλλά εθνικά υπερήφανη και οικονομικά σωτήρια: της ακύρωσης των Mνημονίων, αφού προηγηθούν μέτρα, πρόνοιες και άμυνες που αντισταθμίζουν τη σημερινή παντοδυναμία των αγορών.
Ο δικομματισμός, με τα όποια κομματικά του υποστυλώματα και συμπληρώματα, γηρασμένος, παρηκμασμένος, ηθικά έκπτωτος, με πολιτική υπαλληλία -στη συντριπτική της πλειονότητα- άχρηστη και επικίνδυνη, επιβάλλεται να εκμετρήσει το ζην. Να κλείσει τελεσίδικα ο βιοϊστορικός του κύκλος. Οι ηγέτες της μετριότητας και της μικρόνοιας, του πολιτικού κυνισμού, αμοραλισμού και αρριβισμού· οι πρωταγωνιστές της σήψης, της φαυλότητας, της πολιτικής αχρειότητας και συναλλαγής· οι υπαίτιοι της κόλασης που ζούμε και του κάτεργου της φτώχειας και της ταπείνωσης, στην οποία έρριξαν τον ελληνικό λαό, αφερέγγυοι και δεδομένοι, δεν έχουν ηθικο-πολιτικό κεφάλαιο και ανάστημα να τραβήξουν άλλο δρόμο, ούτε καν να διαπραγματευθούν. Το μόνο που ξέρουν καλά, Βενιζέλοι, Σαμαράδες και Μπακογιάννηδες, είναι, απεμπολώντας κάθε ίχνος ιδεολογικής, πολιτικής και προσωπικής αξιοπρέπειας, να εκτελούν πολιτικές κωλοτούμπες· να μεταφράζουν τις οδηγίες και τις απαιτήσεις των πιστωτών και να τις εφαρμόζουν. Να ακολουθούν την πολιτική που υπαγορεύεται από την Τρόικα.
Στις προηγούμενες εκλογές άνοιξε ο σκουπιδοτενεκές της ιστορίας και απορρίφθηκαν ληγμένα προϊόντα του διεφθαρμένου και σάπιου πολιτικού συστήματος. Η αρχή που έγινε πρέπει να συνεχισθεί και με τα υπόλοιπα πολιτικά καρκινώματα της Mεταπολίτευσης· τα θλιβερά και ασπόνδυλα ανθρωπάκια, που με την ψήφο τους προκάλεσαν στη Χώρα μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Τα στοιχεία, εν προκειμένω, της Ελληνικής Στατιστικής και της Eurostat δείχνουν το μέγεθος της ελληνικής τραγωδίας. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι -το 27% του πληθυσμού-είναι άνεργοι, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εργασίας και ζουν σε συνθήκες υλικών στερήσεων και ακραίας φτώχειας. Ειρήσθω εν παρόδω ότι η έννοια της ακραίας φτώχειας επανεμφανίσθηκε στο ελληνικό λεξιλόγιο μετά το 2008 και μπήκε για τα καλά στη ζωή μας. Πριν μιλούσαμε για σχετική φτώχεια. Και η τάση είναι αυξητική, γιατί τα άτυπα δίκτυα στήριξης (φίλοι, οικογένεια, συγγενείς, γείτονες) καταρρέουν και αδυνατούν να πράξουν αυτό που έκαναν παλαιότερα, δηλαδή ενίσχυση ηθική, ψυχολογική και υλική.
Το ρολόι του χρόνου γύρισε στη 10ετία του 1950 με τα συσσίτια και τις εικόνες Σουδάν, Σομαλίας και Αϊτής στα δημόσια νοσοκομεία, στα πολυϊατρεία των «γιατρών του κόσμου» (Πέραμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Αθήνα), στα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία.
Τα μνημονιακά οικονομικο-πολιτικά συμφέροντα, παρά την ολοκληρωτικού τύπου προπαγάνδα, δεν μπόρεσαν να χειραγωγήσουν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό που δεν κατάφεραν στις προηγούμενες εκλογές, προσπαθούν λυσσωδώς και με κάθε τρόπο να πετύχουν στις Eκλογές της 17ης Ιουνίου, δίνοντας μάχες πάνω στις στάχτες και στα αποκαΐδια της Χώρας. Πάνω σε οικονομικά και κοινωνικά ερείπια. Αδίστακτα και χωρίς πατρία συμμαχούν με τους ταλιμπάν του ευρωπαϊκού Νεοφιλελευθερισμού, για να «ξαναμπεί στη θέση της» η Ελλάδα, για να κάτσει.. φρόνιμα.

Με μοχλό πίεσης το κλείσιμο της χρηματοδοτικής στρόφιγγας και με τα χρεωκοπημένα και εξαρτημένα, από τις Τράπεζες και τους ξένους παράγοντες, καθεστωτικά Μ.Μ.Ε. να δημιουργούν σκηνικό τρόμου, φόβου και σοκ (ευρώ ή δραχμή, τήρηση των συμφωνιών ή πτώχευση) «παίζουν τα... ρέστα» τους. Δηλαδή, κάνουν ό,τι κάθε φορά, που θέλουν να περάσουν τις θανατηφόρες επιλογές τους: απειλές, εκβιασμοί και κινδυνολογίες περί επιστροφής στη δραχμή.
Ανεξάρτητα, πάντως, από τη γνώμη που έχει κανείς για το τι θα σημάνει η περαιτέρω ενίσχυση και εκλογική πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, και ανεξάρτητα από τις όποιες δικές του ευθύνες, σε μια ενδεχόμενη κυβερνητική διαχείρηση, το σίγουρο είναι ότι αν θα απειληθεί ο θέση της Χώρας στην Ευρωζώνη, αυτό θα συμβεί όχι μόνο με δική του υπαιτιότητά. Ο Συνασπισμός ανέκαθεν και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα παραμένει κόμμα φιλοευρωπαϊκό και συστημικό. Αν, επομένως, η Ελλάδα ξαναγυρίσει στη δραχμή, αυτό θα γίνει είτε εξαιτίας των αδιεξόδων των Mνημονίων, είτε γιατί η Ευρωζώνη θα αυτοδιαλυθεί, είτε γιατί το ευρωπαϊκό ιερατείο κρίνει ότι η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ είναι πιο ασύμφορη από την έξοδό της. Οι εκβιασμοί και τα ψευτοδιλήμματα θα πέσουν και πάλι στο κενό και οι άνομοι σκοποί των μνημονιακών συμφερόντων θα διαψευστούν, εάν οι δυνάμεις που υποστηρίζουν μια άλλη πορεία της Xώρας, έξω από τα Mνημόνια, συναισθανθούν τη μεγάλη τους ευθύνη να αξιοποιήσουν τη δυναμική της λαϊκής βούλησης, για ουσιαστική αλλαγή δομών και στρατηγικών προσανατολισμών. Και συμφωνήσουν σ’ ένα εθνικό σχέδιο διάσωσης αξιόπιστο, ενωτικό, αντιστασιακό, πατριωτικό και δημοκρατικό.

Όσο επιβεβλημένη είναι η ακύρωση και η επαναδιαπραγμάτευση του Mνημονίου, τόσο εθνικά επιζήμιο και επιβλαβές είναι ένα πολωτικό εσωτερικό μέτωπο. Μια διχαστική κατάσταση θα ωθήσει την Ελλάδα ακόμη βαθύτερα στην καταστροφή. Και αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να περάσουν στο... κοιμητήριο των συλλογικοτήτων Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ., καθώς όντας μολυσμένα μέχρι μυελού οστέων από τον εθνοκτόνο δικομματισμό και ανίκανα να παράγουν πολιτικές ιδέες και λύσεις, στήνουν ένα νέο διχασμό. Η Ελλάδα μας, στη μακραίωνη πολιτική και πολιτιστική της διαδρομή, έχει δείξει ότι μπορεί να επιβιώνει και υπό τις χειρότερες συνθήκες και καταστάσεις, φτάνει να υπάρξουν άνθρωποι, που θα ερμηνεύσουν το οραματικό, Σικελιανικό «Ομπρός» των καιρών μας· που Θα αφυπνίσουν την πίστη και τη θέληση για ζωή και Θα ενεργοποιήσουν τα αποθέματα του εθνικού μας φιλότιμου και τις δοκιμασμένες αρετές και διαχρονικές αξίες του λαού μας που θα μετασχηματίσουν την οργή και την απελπισία σε έλλογη δύναμη δημιουργίας και διεξόδου.

 

 

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Η ουσία της Κυριακάτικης ψήφου: ευλογία και κατάρα
Από πολλούς οι εκλογές της 17ης Ιουνίου έχουν χαρακτηριστεί ''οι πιο κρίσιμες των τελευταίων δεκαετιών'' - μέχρι τις επόμενες, θα συμπλήρωνε κάποιος... Επειδή, λοιπόν, οι εκλογές αυτές είναι πολύ κρίσιμες για  το κραταιό πολιτικό σύστημα, οι άνθρωποί του, οι δημοσιογράφοι και διάφορες ''προσωπικότητες'' που επί τέσσερις δεκαετίες έγιναν προσωπικότητες με τη βοήθεια του συστήματος και με την ''αβίαστη'' αγάπη και την αποδοχή του κόσμου, επιστρατεύτηκαν, για να κατευθύνουν τον κόσμο προς τη μια, ή την άλλη κατεύθυνση.

 Η κρισιμότητα της παρούσας εκλογικής αναμέτρησης θα αποδειχθεί από τα γεγονότα που θα την ακολουθήσουν και από την ιστορία. Αυτό που, ωστόσο, είναι αναμφισβήτητο είναι ότι ο προεκλογικός αγώνας που ζήσαμε ήταν ίσως ο πιο βρώμικος της Μεταπολίτευσης.
Εκβιασμοί και απειλές και ξεδιάντροπη κατατρομοκράτηση του ελληνικού λαού με χυδαίες έξωθεν παρεμβάσεις που προσβάλλουν την έννοια της δημοκρατίας, υπερπροβολή κάποιων πολιτικών προσώπων που ούτε καν εκλέχτηκαν στις εκλογές της 6ης Μαΐου, προσβολές μεταξύ πολιτικών προσώπων, απίστευτος εκνευρισμός και συμπεριφορές, ακόμη και από τους ''διανοούμενους'' του συστήματος,  λάσπη , συγκρούσεις στελεχών και υποστηρικτών κομμάτων, αποσιώπηση επιθέσεων εναντίον υποψηφίων βουλευτών κτλ κτλ Με λίγα λόγια ένας προεκλογικός αγώνας εξαιρετικά ψυχοφθόρος για τον Έλληνα πολίτη που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να ξεφύγει η χώρα από τη μοίρα που της ετοίμασαν οι μέχρι τώρα προστάτες της.

Αλλά η μεγαλύτερη βρωμιά του προεκλογικού αγώνα που ζήσαμε ήταν η καλλιέργεια διπολισμού, φανατισμού και διχασμού ανάμεσα στους Έλληνες - και αυτό δημιουργεί υποψίες για το λόγο που ο τωρινός προεκλογικός αγώνας ήταν εμφανώς παρατεταμένος σε σχέση με τον προηγούμενο που δεν κράτησε ούτε μήνα και για το λόγο που πολιτικές δυνάμεις οι οποίες στις εκλογές της 6ης Μαΐου επικαλούνταν ''ανυπέρβλητες'' διαφορές στο πρόγραμμά τους, για να αρνηθούν να συνεργαστούν στο σχηματισμό κυβέρνησης, τώρα δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν και ότι τα ''ανυπέρβλητα'' θα τα συζητήσουν: γιατί δεν μπορούσαν να τα συζητήσουν και μετά τις 6 Μαΐου, για να αποφύγει η χώρα τον παρατεταμένο προεκλογικό αγώνα;

Τα πάθη φούντωσαν, όπως και οι πολιτικές - πολλές φορές, κατ' ευφημισμόν - συζητήσεις των πολιτών, θυμίζοντας τα ''μαύρα'' χρόνια του '80 όπου οι γείτονες έκοβαν την καλημέρα και τα ζευγάρια χώριζαν, επειδή ο ένας ψήφιζε ΝΔ κι ο άλλος ΠΑΣΟΚ... Οι Έλληνες διασπάστηκαν σε ''έξυπνους'' και ''ηλίθιους'', ''αγράμματους'' και ''μορφωμένους'', ''φασίστες'' και ''κομμούνια''. Χαρακτηρισμοί γηπέδου ανταλλάσσονται, ακόμη και απειλές. Και το κραταιό σύστημα που λυμαίνεται τη χώρα τρίβει τα χέρια του.

 Ωστόσο, παρά τις λυσσαλέες προσπάθειες των εκπροσώπων του συστήματος, αύριο θα σταθεί ο καθένας από  μας μπροστά στην κάλπη και θα ψηφίσει αυτό που του λέει η συνείδησή του με βάση τα όσα γνωρίζει για το κάθε κόμμα, αλλά και για την κατάσταση της χώρας και των όσων πρόκειται να της συμβούν με βάση τα όσα έχουν υπογραφεί απ' τους προηγούμενους. Γιατί αυτό είναι το νόημα και η αξία της δημοκρατίας: ο καθένας αποφασίζει με κριτήριο τη συνείδηση και την κρίση του για το τι θεωρεί ότι είναι το καλύτερο για τη χώρα, και η ψήφος του ενός είναι συμπλήρωμα της ψήφου του άλλου - το λάθος του ενός είναι το σωστό του άλλου. 

Και οι Έλληνες πολίτες έδωσαν τέτοια σημεία ωριμότητας τα τελευταία δυόμιση χρόνια, ώστε να δικαιολογείται η βεβαιότητα πως αμέσως μόλις κλείσουν οι κάλπες και βγουν τα αποτελέσματα θα είμαστε και πάλι ένα.Έτσι, όσοι ευτυχήσουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την ψήφο των Ελλήνων ας συνειδητοποιήσουν πως η ψήφος αυτή είναι ευλογία, αλλά παράλληλα είναι και η πιο βαριά κατάρα. Γιατί οι Έλληνες ψηφίζουν αυτό που πιστεύουν ότι θα κάνει καλό στην Ελλάδα και στους Έλληνες: δεν ψηφίζουν το κάθε κόμμα, ψηφίζουν τις προτάσεις που ντύθηκαν με τις ελπίδες τους για το αύριο. 

Τις επόμενες των εκλογών ημέρες δε θα είμαστε οι υποστηρικτές των κομμάτων, θα είμαστε οι ενεργοί εκείνοι πολίτες που γκρέμισαν το ΠΑΣΟΚ του 44%, όταν αυτό παρέδωσε τη χώρα στην Τρόικα και καταδίκασε τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση. Θα είμαστε οι ενεργοί πολίτες που ανάγκασαν την παράνομη κυβέρνηση του - υποτίθεται - ''δημοφιλούς'' και ''σωτήρα'' Παπαδήμου σε εκλογές παρόλο που στόχος όσων δημιούργησαν και στήριξαν αυτήν την κυβέρνηση , ήταν  αυτή να συνεχίσει το καταστροφικό έργο της κυβέρνησης Παπανδρέου για, τουλάχιστον, δύο χρόνια. Θα είμαστε οι ενεργοί πολίτες που θα υποστηρίξουμε την όποια νέα κυβέρνηση, αν προσπαθήσει να κάνει καλό στη χώρα, και θα αντισταθούμε, αν, παρά τις υποσχέσεις, αποπειραθεί να θέσει σε κίνδυνο την Ελλάδα και τους Έλληνες, ακολουθώντας κρυφές ατζέντες, όπως η κυβέρνηση Παπανδρέου.

Όποιος λάβει την ευλογία να μπει στη Βουλή και πολύ περισσότερο να κυβερνήσει τον τόπο πρέπει να ξέρει πως οι Έλληνες θα περιμένουν πολλά από αυτόν - σύμφωνα, μάλιστα, και με τα πολλά που του υποσχέθηκαν - και γι' αυτό θα τον παρακολουθούν στενά, αφού η εμπειρία της διακυβέρνησης, ιδιαίτερα, του Γιώργου Παπανδρέου και των διαδόχων του ήταν πικρή. Η οργή κοχλάζει ακόμη στις φλέβες των Ελλήνων και αυτός που θα αποδειχθεί ότι και πάλι επιχείρησε να τους κοροϊδέψει θα αντιληφθεί πως η αυριανή ψήφος πέρα από ευλογία ήταν και κατάρα...

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Αναρτήθηκε: 21 Ιανουαρίου 2012

ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ*


«Οκ οδατε τι μικρ ζύμη
τ λον φύραμα ζυμοί;».
(Α΄ Κορ. Ε΄, 6)  ο­κο­νο­μι­κ κρί­ση πο ­χει ξε­σπά­σει ­δ κα δύ­ο σχε­δν χρό­νια κα κο­ρυ­φώ­θη­κε τ κα­λο­καί­ρι το 2009 ξε­κί­νη­σε ­π τς δρα­στη­ρι­ό­τη­τες τν ­πι­κε­φα­λς χρη­μα­το­πι­στω­τι­κν ­δρυ­μά­των κα Τρα­πε­ζν κύ­ρια στς ΗΠΑ κα σ ­ρι­σμέ­νες χ­ρες τς Δυ­τι­κς Ε­ρώ­πης κα ­πλώ­θη­κε σ ­λο τν κό­σμο ­ξαι­τί­ας το βά­ρους πο ­χουν στν παγ­κό­σμια ο­κο­νο­μί­α ο χ­ρες α­τές. Δύ­ο ε­ναι ο κύ­ρι­ες α­τί­ες τς κρί­σης α­τς: ­π τ μί­α με­ρι ­χα­λί­νω­τη ­πλη­στί­α α­τν πο προ­κά­λε­σαν τν κρί­ση γι ­πι­δί­ω­ξη με­γά­λων κερ­δν ­νε­ξάρ­τη­τα ­π τς με­θό­δους πο χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν κα τος κιν­δύ­νους πο ­κρυ­βαν κα ­π τν λ­λη ­νε­πάρ­κεια παν­τε­λς λ­λει­ψη ­λέγ­χων ­π ρ­μό­δι­ες κρα­τι­κς ­πη­ρε­σί­ες.
Ο κοι­νω­νι­κς κα ο­κο­νο­μι­κς ­πι­πτώ­σεις τς παγ­κό­σμιας α­τς ο­κο­νο­μι­κς κρί­σης ε­ναι ­νι­σες τό­σο ­νά­με­σα στ κρά­τη ­σο κα ­νά­με­σα στς κοι­νω­νι­κς τά­ξεις σ κά­θε κρά­τος. Α­το ο ­πο­οι ­πο­φέ­ρουν πε­ρισ­σό­τε­ρο ε­ναι ο ο­κο­νο­μι­κ κα κοι­νω­νι­κ ­δύ­να­τοι, ε­τε πρό­κει­ται γι κρά­τη ε­τε γι ­πι­χει­ρή­σεις, ο­κο­γέ­νει­ες κα ­το­μα, μ ­πο­τέ­λε­σμα ο ­πάρ­χου­σες με­γά­λες ­νι­σό­τη­τες ν δι­ευ­ρύ­νον­ται κα κ­με­τάλ­λευ­σή τους ­π τος ­σχυ­ρος ν α­ξά­νε­ται.
Τ με­γά­λα προ­βλή­μα­τα πο ν­τι­με­τώ­πι­ζε ν­θρω­πό­τη­τα πρν ­π τν κρί­ση, δη­λα­δ ­νερ­γί­α, φτώ­χεια, πεί­να, ρ­ρώ­στια, προ­σφυ­γιά, κα­τα­στρο­φ το πε­ρι­βάλ­λον­τος κ.λ.π. ­χουν ­πι­δει­νω­θε ­ξαι­τί­ας της. Ο κυ­βερ­νή­σεις πολ­λν κρα­τν, πολ­λς ­πι­χει­ρή­σεις κα πολ­λ νοι­κο­κυ­ρι δυ­σκο­λεύ­ον­ται ν ν­τι­με­τω­πί­σουν τ προ­βλή­μα­τα α­τ λό­γ τς παγ­κο­σμι­ό­τη­τας τς κρί­σης κα τς ­δυ­να­μί­ας ­λέγ­χου τν α­τί­ων πο τν προ­κά­λε­σαν.
Κα ο Δι­ε­θνες, ­μως, ρ­γα­νι­σμο δν ­χουν τς δυ­να­τό­τη­τες κα τ μέ­σα πο χρει­ά­ζον­ται γι ν ­πα­λύ­νουν καί, πο­λ πε­ρισ­σό­τε­ρο, ν ­πι­λύ­σουν τ προ­βλή­μα­τα α­τά, δε­δο­μέ­νου ­τι παγ­κό­σμια λ­λη­λεγ­γύ­η δν βρί­σκε­ται στ ­πί­πε­δο ­κε­νο πο ­παι­τε­ται γι τν ­πο­τε­λε­σμα­τι­κ ν­τι­με­τώ­πι­σή τους. ­ρι­σμέ­να κρά­τη πο ­χουν τ μέ­σα κα ­να­πτυγ­μέ­νο τ α­σθη­μα τς δι­ε­θνος λ­λη­λεγ­γύ­ης προ­σφέ­ρουν βο­ή­θεια σ φτω­χ κρά­τη πο ν­τι­με­τω­πί­ζουν με­γά­λα προ­βλή­μα­τα. βο­ή­θεια, ­μως, πο προ­σφέ­ρουν κά­θε λ­λο πα­ρ ­παρ­κς ε­ναι γι τν ­πί­λυ­σή τους. Τ με­γά­λα κρά­τη, δυ­στυ­χς, δν πα­ρέ­χουν τν βο­ή­θεια πο τος ­πι­τρέ­πουν ο πό­ροι πο δι­α­θέ­τουν.
Ο Χρι­στια­νο σ ­λο τν κό­σμο, μ βά­ση τς ρ­χς τς πί­στης τους, θ μπο­ρο­σαν ν βο­η­θή­σουν στν ν­τι­με­τώ­πι­ση τν προ­βλη­μά­των τς ο­κο­νο­μι­κς κρί­σης ν ­ταν ­νω­μέ­νοι. Δυ­στυ­χς α­τ δν συμ­βαί­νει.
Πα­ρό­λα α­τά, ­ρι­σμέ­νες με­μο­νω­μέ­νες πρω­το­βου­λί­ες κα προ­σπά­θει­ες γί­νον­ται ­π τς ­πι­μέ­ρους κ­κλη­σί­ες. Μί­α ­π α­τές, μ παγ­κό­σμια μ­βέ­λεια, ε­ναι πρω­το­βου­λί­α κα ο συ­νε­χες προ­σπά­θει­ες πο κα­τα­βά­λει Ο­κου­με­νι­κς Πα­τριά­ρχης γι τν προ­στα­σί­α το πε­ρι­βάλ­λον­τος. πρω­το­βου­λί­α α­τ ­νι­σχύ­ει ­κεί­νους ο ­πο­οι μά­χον­ται γι τν ­πο­τε­λε­σμα­τι­κ ν­τι­με­τώ­πι­ση το ζω­τι­κο α­το προ­βλή­μα­τος γι τν ­πι­βί­ω­ση τς ν­θρω­πό­τη­τας. Δυ­στυ­χς, ­μως, τ ο­κο­νο­μι­κ συμ­φέ­ρον­τα τν ­πι­μέ­ρους –κα ­δι­αί­τε­ρα τν με­γά­λων κα ­σχυ­ρν Κρα­τν– πα­ρεμ­πο­δί­ζουν στ ν ­πάρ­ξει ο­σι­α­στι­κ πρό­ο­δος στ θέ­μα α­τό.


Τ παρδειγμα το Οκουμενικο Πατριρχη θ ­ταν εχς ρ­γο ν τ μι­μη­θον κα λες ο ρ­θό­δο­ξες κα ο λ­λες κ­κλη­σί­ες κα ν προ­σπα­θή­σουν ν ν­στα­λά­ξουν στς πο­λι­τι­κς ­γε­σί­ες κα σ ­σους λαμ­βά­νουν ­πο­φά­σεις γι τς τύ­χες τν λα­ν κα­θς κα στος ­πλος πο­λί­τες τς ρ­χς το Χρι­στι­α­νι­σμο μ πρώ­τη τν μ κά­θε τρό­πο μ­πρα­κτη ­γά­πη πρς τν πλη­σί­ον, τν λ­λη­λεγ­γύ­η, τ σε­βα­σμ τς ­λευ­θε­ρί­ας κα τν κα­τα­νό­η­ση το συ­ναν­θρώ­που μας, τν κοι­νω­νι­κ δι­και­ο­σύ­νη κα τν ­σό­τη­τα, ­στε ο ρ­χς α­τς ν ­πο­τε­λέ­σουν τς κα­τευ­θυν­τή­ρι­ες γραμ­μς τν προ­γραμ­μά­των πο κα­ταρ­τί­ζον­ται κα ­λων τν προ­σπα­θει­ν κα­τα­βάλ­λον­ται γι τν ν­τι­με­τώ­πι­ση τν συ­νε­πει­ν τς ο­κο­νο­μι­κς κρί­σης.
­ξαι­τί­ας τς ­δυ­να­μί­ας τς Δι­ε­θνος Κοι­νό­τη­τας ν ν­τι­με­τω­πί­σει συλ­λο­γι­κ τν παγ­κό­σμια ο­κο­νο­μι­κ κρί­ση, τ βά­ρος γι τν ν­τι­με­τώ­πι­ση τν ­πι­πτώ­σε­ν της πέ­φτει στος ­μους τν κυ­βερ­νή­σε­ων τν ­πι­μέ­ρους Κρα­τν κα ­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα τν πα­ρεμ­βά­σε­ών τους ­ξαρ­τ­ται ­π τ μί­α με­ρι ­π τ μέ­γε­θος τν προ­βλη­μά­των τους κα ­π τν λ­λη τν μέ­σων πο δι­α­θέ­τουν γι τν ν­τι­με­τώ­πι­σή τους.
ρό­λος πο μπο­ρον ν παί­ξουν ο Χρι­στια­νο γι τν ν­τι­με­τώ­πι­ση τν προ­βλη­μά­των πο ­χουν ­πι­δει­νω­θε ­ξαι­τί­ας τς κρί­σης γι τ χώ­ρα στν ­ποί­α ζον ­ξαρ­τ­ται ­πό: (α) Τν ­ριθ­μό τους,  ν δη­λα­δή, Χρι­στι­α­νι­σμς ε­ναι κύ­ρια θρη­σκεί­α τς χώ­ρας, (β) τ πό­σοι ­π τος Χρι­στια­νος βι­ώ­νουν τς ρ­χς τς πί­στης τους κα (γ) τ ν κ­κλη­σί­α ε­ναι κα­λ ρ­γα­νω­μέ­νη κα πα­ρεμ­βαί­νει ­νερ­γ στ κοι­νω­νι­κά, ο­κο­νο­μι­κ κα λ­λα προ­βλή­μα­τα τς χώ­ρας.
Δν ­χω ­πο­πτεί­α γι τ τί κά­νουν ο κ­κλη­σί­ες σ ­λα τ Κρά­τη το κό­σμου κα ο γνώ­σεις μου γι τ τί συμ­βαί­νει στ χώ­ρα μας ε­ναι πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νες. Δν μπο­ρ, κα­τ συ­νέ­πεια, ν κρί­νω κα ν ­πο­τι­μή­σω τ συμ­βο­λ τν Χρι­στια­νν στ προ­βλή­μα­τα τν χω­ρν τους. ­ναγ­κα­στι­κ θ πε­ρι­ο­ρι­στ στος Χρι­στια­νος τς χώ­ρας μας κα μ βά­ση τ ­σα γνω­ρί­ζω γι᾿ α­τούς.
Πρ­τα ­π᾿ ­λα θ πρέ­πει ν δο­με ποι­ ε­ναι σή­με­ρα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στ χώ­ρα μας ­π ­πο­ψη σύν­θε­σης το πλη­θυ­σμο της. Πρν ­π 30 πε­ρί­που χρό­νια πλη­θυ­σμς τς λ­λά­δας ­ταν πο­λ ­μοι­ο­γε­νής. συν­τρι­πτι­κ πλει­ο­νό­τη­τά του ­ταν Χρι­στια­νο ρ­θό­δο­ξοι, ­λά­χι­στοι ­ν­καν σ λ­λα δόγ­μα­τα κα ο μου­σουλ­μά­νοι ν­τι­προ­σώ­πευ­αν ­να πο­λ μι­κρ πο­σο­στό του. Σή­με­ρα ζον στ χώ­ρα μας πολ­λς ­κα­τον­τά­δες χι­λιά­δες με­τα­να­στν, τ πο­σο­στ πο ν­τι­προ­σω­πεύ­ουν στν πλη­θυ­σμ τς χώ­ρας ε­ναι γύ­ρω στ 10%  κα ο πε­ρισ­σό­τε­ροι ε­ναι μου­σουλ­μά­νοι.
Τ ­ρω­τή­μα­τα πο τί­θεν­ται, ­πο­μέ­νως, ε­ναι πό­σοι ­π τ δέ­κα πε­ρί­που ­κα­τομ­μύ­ρια τν λ­λή­νων, συν­τρι­πτι­κ πλει­ο­νό­τη­τα τν ­ποί­ων ε­ναι βα­φτι­σμέ­νοι ρ­θό­δο­ξοι Χρι­στια­νοί, ε­ναι ­νερ­γ μέ­λη τς κ­κλη­σί­ας, μ τν ν­νοι­α ­χι ν πη­γαί­νουν τα­κτι­κ ­ραι­ στν κ­κλη­σία­, λ­λ μ τ ν με­τέ­χουν στ μυ­στη­ρια­κ ζω­ κα ν πράγ­μα­τι βι­ώ­νουν τν πί­στη τους κα ­φαρ­μό­ζουν στ ζω­ τους τς βα­σι­κς ρ­χς τς πί­στης τους κα τί θ μπο­ρο­σαν α­το ν κά­νουν γι τν ν­τι­με­τώ­πι­σης τς κρί­σης.
­πάν­τη­ση στ ­ρω­τή­μα­τα α­τ δν ε­ναι ε­κο­λη, δε­δο­μέ­νου ­τι στ θέ­μα­τα πο ­φο­ρον τν πί­στη ­λά­χι­στα μπο­ρε ν προ­σφέ­ρει Στα­τι­στι­κή. Α­τ πο ­χουν ση­μα­σί­α σ ,τι ­φο­ρ τν ­ποι­α πα­ρέμ­βα­ση τν Χρι­στια­νν στ προ­βλή­μα­τα πο ­χει προ­κα­λέ­σει παγ­κό­σμια ο­κο­νο­μι­κ κρί­ση ε­ναι προ­σω­πι­κή τους ζω­ κα πρς τ ­ξω πρα­κτι­κ ­φαρ­μο­γ τν ρ­χν τς πί­στης τους. Μ βά­ση τ κρι­τή­ρια α­τ μό­νο ­ρι­σμέ­νες πα­ρα­τη­ρή­σεις μπο­ρον ν γί­νουν, χω­ρίς, ­μως, ν ­πο­τε­λον μί­α πλή­ρη ­πάν­τη­ση στ πα­ρα­πά­νω ­ρω­τή­μα­τα.
λ­λη­νι­κ κοι­νω­νί­α ­χει ­πη­ρε­α­στε βα­θύ­τα­τα ­π τς τά­σεις πο ­πι­κρα­τον παγ­κό­σμια κα ­δι­αί­τε­ρα στν ­με­ρι­κ κα στ Δυ­τι­κ Ε­ρώ­πη. Κυ­ρί­αρ­χες στς τά­σεις α­τς ε­ναι κα­τα­να­λω­τι­σμς κα ­γω­κεν­τρι­σμς σ ­λα τ κοι­νω­νι­κ στρώ­μα­τα. ­κτός, ­μως, ­π α­τά, πολ­λο λ­λη­νες ­χουν τν τά­ση ν ­πο­κτή­σουν ­σο γί­νε­ται με­γα­λύ­τε­ρη ­κί­νη­τη πε­ρι­ου­σί­α. συν­δυα­σμς τν τά­σε­ων α­τν ­χει ­δη­γή­σει πολλος στ κυ­νή­γι το χρή­μα­τος, ­νε­ξάρ­τη­τα ­π  τ νο­μι­μό­τη­τα ­χι τν με­θό­δων πο χρη­σι­μο­ποι­ον­ται γι τν ­πό­κτη­σή του. ­πι­δί­ω­ξη, ­μως, α­τή, ­κτς ­π τς σο­βα­ρς ­πι­πτώ­σεις πο ­χει στ κοι­νω­νι­κ σύ­νο­λο,  ­φή­νει ­λά­χι­στα πε­ρι­θώ­ρια χρό­νου γι τν ­να­σχό­λη­ση μ τ κοι­ν κα γι τν προ­σφο­ρ στν λ­λο. Ο πε­ρισ­σό­τε­ροι πε­ρι­ο­ρί­ζον­ται στ ν φρον­τί­ζουν τν ο­κο­γέ­νειά τους, ­ν ­ρι­σμέ­νοι τν πα­ρα­με­λον προ­κει­μέ­νου ν κερ­δί­σουν ­σο γί­νε­ται πε­ρισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα.
 


­λα τ πα­ρα­πά­νω ­χουν ­πη­ρε­ά­σει κα τ ­νερ­γ μέ­λη τς κ­κλη­σί­ας. βι­ο­τ κα συμ­πε­ρι­φο­ρ πολ­λν Χρι­στια­νν ρ­χε­ται, δυ­στυ­χς, σ σύγ­κρου­ση μ τ ­σα ­πι­τάσ­σει πί­στη τους μ ­πο­τέ­λε­σμα ν προ­κα­λον τν σκαν­δα­λι­σμ τν συ­ναν­θρώ­πων τους. ­νά­με­σα σ᾿ α­τος ε­ναι, δυ­στυ­χς, κα ­ρι­σμέ­να μέ­λη το Κλή­ρου. συμ­πε­ρι­φο­ρ α­τ ­νι­σχύ­ει τ ­πι­χει­ρή­μα­τα ­κεί­νων πο βά­λλουν συ­στη­μα­τι­κ ­ναν­τί­ον τς κ­κλη­σί­ας.
ν πε­ρι­ο­ρι­στο­με στος Χρι­στια­νος πο κα­τα­βάλ­λουν συ­νει­δη­τ προ­σπά­θεια ν ε­ναι συ­νε­πες μ τν πί­στη τους τό­σο στν ­δι­ω­τι­κή τους ζω­ ­σο κα μέ­σα στν κοι­νω­νί­α, πα­ρα­τη­ρο­με ­τι πο­λ λί­γοι ε­ναι ­κε­νοι πο ε­ναι δι­α­τε­θει­μέ­νοι ν με­τά­σχουν ­νερ­γ στν πο­λι­τι­κ ζω­ το Τό­που ς μέ­λη κομ­μά­των κα ­κό­μα λι­γό­τε­ροι ς ­πο­ψή­φιοι γι ­κλο­γ στ Βου­λή, στν Το­πι­κ Α­το­δι­οί­κη­ση Α΄ κα Β΄ βαθ­μο. Τ στά­ση τος α­τ ­νι­σχύ­ει κα­τά­στα­ση πο ­πι­κρα­τε ­δ κα πολ­λ χρό­νια στ κόμ­μα­τα κα ­δι­αί­τε­ρα προ­κλη­τι­κ κα ­συ­νε­πς συμ­πε­ρι­φο­ρ ­γε­τι­κν στε­λε­χν κα τν ρ­χη­γν τους. Μ τ μ ­νερ­γ συμ­με­το­χή τους, ­μως, στ πο­λι­τι­κ δρώ­με­να το Τό­που, τ ­νερ­γ μέ­λη τς κ­κλη­σί­ας ­φή­νουν τ πε­δί­ο ­λεύ­θε­ρο σ᾿ α­τος ο ­πο­οι δι­α­χει­ρί­ζον­ται –μ  τρό­πο πο τ δι­α­χει­ρί­ζον­ται– τ Κοι­νά.
­νά­λο­γη, λ­λ σ μι­κρό­τε­ρη ­κτα­ση, ε­ναι στά­ση τν πε­ρισ­σό­τε­ρων ­νερ­γν με­λν τς κ­κλη­σί­ας σ ,τι ­φο­ρ τ συμ­με­το­χή τους σ συλ­λο­γι­κος φο­ρες, ε­τε α­το ε­ναι ­παγ­γελ­μα­τι­κο ε­τε κοι­νω­νι­κοί. ­πο­στα­σι­ο­ποί­η­ση α­τ ­φεί­λε­ται στν κομ­μα­τι­κο­ποί­η­ση πολ­λν ­π τος φο­ρες α­τούς, δη­λα­δ σ με­τα­τρο­πή τους σ ρ­γα­να προ­ώ­θη­σης τν  θέ­σε­ων τν κομ­μά­των. Κα στν πε­ρί­πτω­ση, ­μως, α­τ­πως κα στν πο­λι­τι­κ ζω­– τ πε­δί­ο ­φή­νε­ται ­λεύ­θε­ρο σ ­κεί­νους πο ­πι­δι­ώ­κουν τν ­κα­νο­ποί­η­ση ε­τε τν προ­σω­πι­κν τους φι­λο­δο­ξι­ν ε­τε τν στό­χων τν κομ­μά­των τους.
Τ ­σα προ­α­να­φέρ­θη­καν, σ συν­δυα­σμ μ τν τρό­πο ζω­ς κα τ πρό­τυ­πα πο προ­βάλ­λουν τ Δι­ε­θν κα θνι­κ μέ­σα μα­ζι­κς ­νη­μέ­ρω­σης, κα τν ρ­νη­τι­κ ­δι­ά­φο­ρη στά­ση πο τη­ρον τ μέ­σα α­τ ­πέ­ναν­τι σ πολ­λς θε­τι­κς πρω­το­βου­λί­ες τς κ­κλη­σί­ας γε­νι­κό­τε­ρα, ­πο­θαρ­ρύ­νουν τος Χρι­στια­νος ­κεί­νους πο ε­ναι δι­α­τε­θει­μέ­νοι ν προ­σφέ­ρουν στ Κοι­νά.
­π τς πα­ρα­πά­νω ­κτι­μή­σεις –κα στ βαθ­μ πο ν­τα­πο­κρί­νον­ται στν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα– μπο­ρε ν συ­να­χθε τ συμ­πέ­ρα­σμα ­τι δν ­πάρ­χουν πολ­λ πε­ρι­θώ­ρια γι συμ­βο­λ τς κ­κλη­σί­ας κα τν Χρι­στια­νν στν ν­τι­με­τώ­πι­ση τν συ­νε­πει­ν τς παγ­κό­σμιας ο­κο­νο­μι­κς κρί­σης. Ε­ναι, ­μως, ­τσι τ πράγ­μα­τα μή­πως ­πάρ­χουν κα κά­ποι­ες ­νέρ­γει­ες κα πρω­το­βου­λί­ες τς κ­κλη­σί­ας ς συ­νό­λου κα τν με­μο­νω­μέ­νων Χρι­στια­νν πο μπο­ρον ν βο­η­θή­σουν, σ μι­κρ σ με­γα­λύ­τε­ρη κλί­μα­κα, στν ν­τι­με­τώ­πι­ση τν συ­νε­πει­ν τς κρί­σης ν­τς (κα ν ε­ναι δυ­να­τν κα ­κτός) τς χώ­ρας;
κ­κλη­σί­α ς σύ­νο­λο,  κα ν ­κό­μα μπο­ρο­σε, δν πρέ­πει κα δν μπο­ρε ν ­πο­κα­τα­στή­σει τ Κρά­τος στν ν­τι­με­τώ­πι­ση τν προ­βλη­μά­των τς παγ­κό­σμιας ο­κο­νο­μι­κς κρί­σης. Ο Χρι­στια­νοί, ε­δι­κό­τε­ρα, δν πρέ­πει ν  ­δρύ­σουν χρι­στι­α­νι­κ κόμ­μα­τα ν με­τά­σχουν σ κόμ­μα­τα πο κα­πη­λεύ­ον­ται τ Χρι­στι­α­νι­σμό. Τό­σο, ­μως, κ­κλη­σί­α ς σύ­νο­λο, ­σο κα ο με­μο­νω­μέ­νοι Χρι­στια­νο μπο­ρον ν βο­η­θή­σουν στν ν­τι­με­τώ­πι­ση τς κρί­σης.
Πρ­τα ­π᾿ ­λα κ­κλη­σί­α σ κεν­τρι­κό, μη­τρο­πο­λι­τι­κ κα ­νο­ρια­κ ­πί­πε­δο. Τ κύ­ριο ρ­γο τς κ­κλη­σί­ας ε­ναι, φυ­σι­κά, δι­ά­δο­ση το λό­γου το Ε­αγ­γε­λί­ου κα πνευ­μα­τι­κ κα­τάρ­τι­ση κα στή­ρι­ξη τν Χρι­στια­νν. ν ­πι­τε­λε σωστ τ ρ­γο α­τό, δη­λα­δ ν περ­ν τ μή­νυ­μα το Ε­αγ­γε­λί­ου σω­στά,  μπο­ρε ν ­σκή­σει ση­μαν­τι­κ ­πί­δρα­ση σ ­σους λαμ­βά­νουν ­πο­φά­σεις.
Πα­ράλ­λη­λα μ τ κυ­ρί­ως πνευ­μα­τι­κό της ρ­γο, κ­κλη­σί­α βο­η­θ κα­τ πολ­λος τρό­πους τν πά­σχον­τα συ­νάν­θρω­πό μας. Τ ρ­γο πο ­πι­τε­λε­ται ποι­κί­λει ­νά­λο­γα μ τν ­νερ­γ ρό­λο τν ρ­χι­ε­ρέ­ων κα ε­ρέ­ων κα τ συμ­με­το­χ τν πι­στν στν ­πί­λυ­ση τν προ­βλη­μά­των πο ν­τι­με­τω­πί­ζουν ο το­πι­κς κοι­νω­νί­ες.  Τ ρ­γο α­τ ε­ναι πο­λ με­γά­λο λ­λά, δυ­στυ­χς, δν ε­ναι γνω­στ στ σύ­νο­λό του. Θ μπο­ρο­σε ν ­ταν με­γα­λύ­τε­ρο ν ­ξι­ο­ποι­ον­ταν ­λες ο ­πάρ­χου­σες δυ­νά­μεις. Μ δε­δο­μέ­νη τν ­πι­δεί­νω­ση τν προ­βλη­μά­των ­ξαι­τί­ας τς παγ­κό­σμιας ο­κο­νο­μι­κς κρί­σης τ ρ­γο α­τ τς κ­κλη­σί­ας μπο­ρε κα πρέ­πει ν ­πε­κτα­θε τό­σο στος το­μες στος ­ποί­ους γί­νε­ται ­δη ­σο κα σ λ­λους πο προ­κύ­πτουν ­ξαι­τί­ας ­κρι­βς τς κρί­σης α­τς. ­νά­με­σα στος πι­στος ­πάρ­χουν πολ­λο πο θέ­λουν κα μπο­ρον ν βο­η­θή­σουν. ­ξι­ο­ποί­η­σή τους ­ξαρ­τ­ται ­π τος κα­τ τό­πους ρ­χι­ε­ρες κα ε­ρες.
Κα ­κτς λ­λά­δος, ­μως, κ­κλη­σί­α δρα­στη­ρι­ο­ποι­ε­ται μ τν ­ε­ρα­πο­στο­λή. Σ ­λά­χι­στους ε­ναι γνω­στ τ ρ­γο πο ­πι­τε­λε­ται ­π τ δρα­στη­ρι­ό­τη­τα α­τ τς κ­κλη­σί­ας σ πολ­λ κρά­τη το κό­σμου. Τ πε­ρισ­σό­τε­ρα ­π τ κρά­τη α­τά, λό­γ το χα­μη­λο βι­ο­τι­κο τους ­πι­πέ­δου, ­πο­φέ­ρουν πε­ρισ­σό­τε­ρο ­ξαι­τί­ας τς ο­κο­νο­μι­κς κρί­σης. Γι τ λό­γο α­τ θ πρέ­πει κ­κλη­σί­α ν ­νι­σχύ­σει μ κά­θε δυ­να­τ τρό­πο τ πνευ­μα­τι­κ κα φι­λαν­θρω­πι­κ ρ­γο τν ­ε­ρα­πο­στο­λν.
­κτός, ­μως, ­π τς πρω­το­βου­λί­ες τς κ­κλη­σί­ας ς συ­νό­λου,  ο με­μο­νω­μέ­νοι Χρι­στια­νο μπο­ρον ν βο­η­θή­σουν μ τ προ­σω­πι­κό τους πα­ρά­δειγ­μα, δη­λα­δ μ τν τρό­πο πο βι­ώ­νουν τν πί­στη τους κα συμ­πε­ρι­φέ­ρον­ται πρς τ ­ξω. Α­τ τ ­πο­ο ζη­τ σή­με­ρα κοι­νω­νί­α ε­ναι τ ζων­τα­ν πα­ρα­δείγ­μα­τα. ν ο Χρι­στια­νο βι­ώ­νουν πραγ­μα­τι­κ τν πί­στη τους, τό­τε μ τν ­πο­δειγ­μα­τι­κ συμ­πε­ρι­φο­ρ τους ­πέ­ναν­τι στς ο­κο­γέ­νει­ές τους, στος φί­λους, τος γνω­στος κα στος γεί­το­νές τους, μ τν λι­τ τρό­πο τς ζω­ς τους, χω­ρς προ­κλή­σεις κα σπα­τά­λες, μ σε­βα­σμ στν πε­ρι­βάλ­λον κα μ τν ­νά­λο­γη πρς τς δυ­να­τό­τη­τς του μ­πρα­κτη λ­λη­λεγ­γύ­η στος συ­ναν­θρώ­πους τους, μπο­ρον ν ­πο­τε­λέ­σουν πα­ρα­δείγ­μα­τα πρς μί­μη­ση, δη­λα­δ τ «ζύ­μη» το Ε­αγ­γε­λί­ου. ­σο πε­ρισ­σό­τε­ροι Χρι­στια­νο ζον κα συμ­πε­ρι­φέ­ρον­ται μ α­τν τν τρό­πο μέ­σα στν κοι­νω­νί­α τό­σο ­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη θ ε­ναι συμ­βο­λή τους στν ν­τι­με­τώ­πι­ση τν προ­βλη­μά­των πο προ­κα­λε α­τ κρί­ση.
­κτός, ­μως, ­π τ προ­σω­πι­κ πα­ρά­δειγ­μα κα τ συμ­με­το­χή τους στς προ­σπά­θει­ες τς κ­κλη­σί­ας, ο Χρι­στια­νο μπο­ρον ν βο­η­θή­σουν κα τς προ­σπά­θει­ες πο κα­τα­βάλ­λουν δι­ά­φο­ροι Σύλ­λο­γοι κα Δι­ε­θνες ν­θρω­πι­στι­κς ρ­γα­νώ­σεις, ο ­πο­ες ­σχο­λον­ται μ τν πα­ρο­χ βο­ή­θειας σ ­μά­δες συ­ναν­θρώ­πων μας πο ν­τι­με­τω­πί­ζουν συγ­κε­κρι­μέ­να προ­βλή­μα­τα, ε­τε α­τ ε­ναι ο­κο­νο­μι­κά, ε­τε κοι­νω­νι­κά, ­σθέ­νει­ες, λ­λει­ψη ­πο­δο­μν κ.λ.π. βο­ή­θεια μπο­ρε ν ε­ναι ε­τε μ ­με­ση μ προ­σω­πι­κ συμ­με­το­χ στς ρ­γα­νώ­σεις κα στος συλ­λό­γους α­τος κα μ πα­ρο­χ ο­κο­νο­μι­κς βο­ή­θειας σ᾿ α­τούς.
­σοι δι­α­θέ­τουν χρό­νο κα χρή­μα­τα μπο­ρον ο ­διοι ν ­να­λά­βουν πρω­το­βου­λί­α ρ­γά­νω­σης μι­κρν ­μά­δων γι τν ν­τι­με­τώ­πι­ση συγ­κε­κρι­μέ­νων προ­βλη­μά­των πο ν­τι­με­τω­πί­ζουν ν­θρω­ποι στ γει­το­νιά τους στ γύ­ρω πε­ρι­ο­χή. Μ δε­δο­μέ­νη τν ­νε­πάρ­κεια τς κρα­τι­κς φρον­τί­δας λ­λ κα τν ­δυ­να­μί­α τν δι­α­φό­ρων συλ­λό­γων πο ­πάρ­χουν ν ν­τι­με­τω­πί­σουν ­λα τ προ­βλή­μα­τα (­ρι­σμέ­να ­π τ ­πο­α δν ε­ναι γνω­στ πα­ρ μό­νο σ᾿ α­τος πο βρί­σκον­ται πο­λ κον­τ σ᾿ α­τος πο τ ­χουν), ο πρω­το­βου­λί­ες α­τς ε­ναι πο­λ ση­μαν­τι­κς κα ­που ­πάρ­χουν πα­ρέ­χουν ση­μαν­τι­κ βο­ή­θεια.
Τέ­λος, μ δε­δο­μέ­να τ ­σα ­να­φέρ­θη­καν στν ρ­χ γι τν πο­λι­τι­κ ζω­ το Τό­που, ­να ­ρώ­τη­μα πο πρέ­πει ν ­παν­τη­θε ε­ναι: ν ο Χρι­στια­νο ­κε­νοι πο ­πο­φα­σί­ζουν ν ­να­μει­χθον ­νερ­γ στν πο­λι­τι­κή, μ ­ποι­ο τρό­πο κε­νοι κρί­νουν, μπο­ρον μέ­σα στος φο­ρες στος ­ποί­ους δρα­στη­ρι­ο­ποι­ον­ται, ν βο­η­θή­σουν στν ν­τι­με­τώ­πι­ση τν προ­βλη­μά­των τς παγ­κό­σμιας ο­κο­νο­μι­κς κρί­σης;
Στ ­ρώ­τη­μα α­τ δν μπο­ρε ν ­πάρ­ξει μί­α γε­νι­κ ­πάν­τη­ση. Πολ­λ ­ξαρ­τν­ται ­π τν κα­θέ­να πο α­σθά­νε­ται ­τι μπο­ρε ν προ­σφέ­ρει κα μ α­τν τν τρό­πο, κα­θς κα ­π τν φο­ρέ­α τν ­πο­ο θ ­πι­λέ­ξει ν προ­σφέ­ρει. Τ ­ποι­ο γ­χεί­ρη­μα ­πο­τε­λε μί­α πρό­κλη­ση κα γ­κυ­μο­νε πολ­λος κιν­δύ­νους. Συ­νή­θως τ με­γά­λα συμ­φέ­ρον­τα ­πα­γο­ρεύ­ουν τς θε­λή­σεις τους στος πο­λι­τι­κος φο­ρες κα ο ­ποι­ες ­πό­ψεις δν τος συμ­φέ­ρουν ε­τε ­γνο­ον­ται ε­τε κα­τα­πνί­γον­ται, μ ­πο­τέ­λε­σμα τν ­πο­γο­ή­τευ­ση κα τν πα­ραί­τη­ση ­κεί­νων πο λ­πι­ζαν ­τι θ μπο­ρο­σαν ν προ­σφέ­ρουν ο­σι­α­στι­κά. ­λά­χι­στοι ε­ναι ­κε­νοι πο πα­ρα­μέ­νουν μέ­χρι τέ­λους ρ­κού­με­νοι σ ­πλς πα­ρεμ­βά­σεις, ο ­πο­ες,  σ ­ρι­σμέ­νες πε­ρι­πτώ­σεις φέ­ρουν κά­ποι­α ­ρια­κ ­πο­τε­λέ­σμα­τα.
Τε­λι­κά, ­μως, συμ­βο­λ τν Χρι­στια­νν στν ν­τι­με­τώ­πι­ση τν συ­νε­πει­ν τς ο­κο­νο­μι­κς κρί­σης δν ­ξαρ­τ­ται ­π τν ­ριθ­μό τους. Σ πολ­λς πε­ρι­πτώ­σεις, ­πως ­χει δεί­ξει μ­πει­ρί­α α­ώ­νων, τ ρ­γο πο ­πι­τε­λον μι­κρς ­μά­δες ­κό­μα κα με­μο­νω­μέ­νοι Χρι­στια­νοί, μ τ Χά­ρη το Θε­ο, φέ­ρει πολ­λος κα ­πρό­σμε­νους καρ­πούς. Κα­τ συ­νέ­πεια κά­θε Χρι­στια­νς μπο­ρε κα πρέ­πει ν ­ξε­τά­σει τί μπο­ρε ν προ­σφέ­ρει κα πς μπο­ρε ν συμ­βά­λλει στν ν­τι­με­τώ­πι­ση τν προ­βλη­μά­των τς ο­κο­νο­μι­κς κρί­σης ε­τε μέ­σα στν Πα­τρί­δα του ε­τε σ λ­λα μέ­ρη το κό­σμου, ­φή­νον­τας τ ­πο­τέ­λε­σμα στ χέ­ρια το Θε­ο.
____________
* Μανόλης Γ. Δρεττάκης εναι τέως: ντιπρόεδρος
  τς Βουλς, πουργς κα Καθηγητς τς ΑΣΟΕΕ.

 

 

 Αρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου : "Πρό των εκλογών"


Πρό … τν κλογν. 

Το ρχιμ. Σαράντη Σαράντου

γιος Κοσμς Ατωλός εχε προείπει, τι θά ρθει καιρός πού ο σώφρονες θά θεωρονται ς φρονες καί ο φρονες ς σώφρονες, ο μή ντιμοι ς ντιμοι καί ο ντιμοι ς νέντιμοι, ο ργατικοί καί δοτικοί ς νόητοι καί ο φυγόπονοι ς ο πιό προσαρμοσμένοι στό κλμα καί στό πνεμα τς ποχς τς ρθυμίας.

Στίς μέρες μας φαίνεται νά πιβεβαιώνεται γιος θνομάρ­τυρας Κοσμς Ατωλός. 
σως ο καταστάσεις, τά γεγονότα καί ο θεσπιζόμενοι σημέραι νόμοι νά ξεπερνον τόν γιο. 

μες, βουλιαγμένοι πάνω στούς καναπέδες πορροφομε μέ βουλημία τήν νεξέλεγκτη τηλεθέαση.  Ναρκωνόμαστε λο καί βαθύτερα  στή νοοτροπία της καί τά κελεύσματά της.  Δέν ντιδρομε σέ καμιά προσβολή τς γίας Παραδόσεώς μας, λλά θυσιάζουμε τά πάντα στά νεοειδωλολατρικά σόου τν ποικίλων τηλεπαρουσιάσεων. 

Τό κελλί μας, πως καινοδιαθηκικά νομάζεται «ταμεον», πολύ πιό πλ, τό πνοδωμάτιό μας, μετατρέπεται σέ χρο μολυσμένο πό τίς ασχρές εκόνες, τά πονηρά σενάρια, τούς κακούς λογισμούς, τά ασθήματα πού πιμελημένα καί δαιμονικά στήνει Νέα ποχή.  Τό κελλίον πλέον δέν ψο, σύμφωνα μέ τήν γιοπνευ­ματι­κή μπειρία τν πατέρων, λλά γκρεμίζει, κατεδαφίζει, δέν κτίζει.  λλοτριώνει, δέν μορφώνει.  ποσυνθέτει καί καθόλου δέν         συ­γκροτε τήν προσωπικότητα το νθρώπου. 

ποσυντονισμός, διαφορία, ποχαύνωση, νία, μηχανία, δράνεια γιά δημιουργία, γιά προγραμματισμό, ρευνα καί ργάνω­ση ζως, κυριεύει τή νεολαία, φο κούσια κούσια πέφτουν θύματα τς μεθοδευμένης περπροσφορς τηλοψίας καί πολύωρης συμμετοχς στίς φθονες πηρεσίες το Internet.

Προσκολλημένοι μικροί καί μεγάλοι, δίως ατήν τήν περίοδο τς «κρίσεως» βομβαρδιζόμαστε πί πλέον πό τίς πειλές τν – νεοεποχιτν ς πί τό πλεστον – δημοσιογράφων καί ναμένουμε ναγώνια νά μορφώσουμε, κόμα καί τώρα, γνώμη γιά τά πρόσωπα πού μπορον νά μς κπροσωπήσουν ς κυβέρνηση τς χώρας.

Ξεχνμε τι ο διακόσιοι τν δύο κομμάτων δη χουν παραχωρήσει μέ τίς δύο δανειακές συμβάσεις λόκληρη τήν πατρίδα μας;  

Κλείσαμε τά ατιά μας γιά νά μήν κούσουν, τι ο δύο γνωστοί ρχηγοί τν δύο γνωστν κομμάτων, στειλαν προσωπική πιστο­λή καστος στούς δανειστές καί τούς βεβαιώνουν, τι θά εναι επειθέστατοι στίς ποχρεώσεις τους πέναντί τους.

κτός μως τν δύο δανειακν συμβάσεων προσποιούμαστε πώς δέν καταλαβαίνουμε τίς ποχρεώσεις πού πιβάλλουν τά δύο μνημόνια; 

Γιατί δέν ννοομε νά πιστέψουμε, τι κτός τν γνω­στν τάχα γνώστων τοκογλύφων δανειστν χουμε ποχρέωση ς κράτος, ς διοίκηση, ς κυβέρνηση νά εμαστε επειθέστατοι στούς τεχνοκράτες το Δ.Ν.Τ. καί πρέπει νά φαρμόζουμε τίς σκληρές ποφά­σεις τν διαφόρων Ερωπαϊκν πιτροπν – πάντοτε γιά τό καλό τς χώρας μας - στω καί ν συντάξεις καί μισθοί μειωθον στά 150 € μηνιαίως, δηλαδή στά ρια τς λιμοκτονίας.

Δέν χουμε ντιληφθε τήν λαζονική συμπεριφορά τν μέχρι τώρα γετν «μας», πού βρίζουν, παξιώνουν καί λοιδωρον ναλλάξ λες τίς τάξεις πιστημόνων, παγγελματιν καί ργαζομένων; 

Δέν θυμό­μαστε, τι 3000 συμπολτες μας φτασαν στό πονενοημένο διάβημα; Σέ ποιαδήποτε λλη πολεμική σύρραξη θερμό πεισόδιο, πως πανειλημμένα πό τούς δημοσιογράφους ναφέρεται, θά εχαμε τόσα θύματα;

Σέ λλες παλαιότερες μεταγενέστερες ποχές εχαμε κατομ­μύρια νέργων;  

Εχαμε τόση καταπάτηση νόμων καί συνταγματικν  δια­τάξεων;

Ο λοιποί τν ξιοτίμων κ.κ. βουλευτν, πού δέν πέγραψαν τίς δανειακές συμβάσεις, δέν θά πρεπε νά σπεύσουν παντες, νά ποβάλουν τίς παραιτήσεις τους; 
τσι δέν θά ξαναγκαζόταν λόκληρο τό σμα τν βουλευτν νά ποφύγουν τήν λοκληρωτική παράδοση τς πατρίδος μας στούς «δανειστές» μέ ρους, φε, μετακλήτους;

μως μέσ τς τηλεοράσεως καί το διαδικτύου χουν γίνει γνωστοί ο λάχιστοι ντιμνημονιακοί βουλευτές, πού χουν δώσει σκληρές καί τεκμηριωμένες γορεύσεις στή βουλή καί κτός ατς, γιά νά γίνει γνωστό τό παχθές γκλημα κατά το λληνικο λαο. 

ταν μάλιστα πό τούς λάχιστους τν ντιμνημονια­κν γνωρίζουμε λαχίστους τν λαχίστων, τι κάνουν τό σημεον το τιμίου Σταυρο ν πιγνώσει, ταν δέν γονται καί δέν φέρονται λόγ κάποιων ξαρτήσεων πό ποκρυφιστικές ργανώσεις, ταν πικα­λονται τή βοήθεια τς Κυρίας Θεοτόκου καί τν γοργοεπηκόων γίων μας, ταν μετέχουν τν χράντων Μυστηρίων τς κκλησίας μας, γιατί νά μήν ποστηριχθον γιά τό καλό λων μας καί τς μοναδικς σέ ξία πατρίδος μας;

«ντίστητε τ διαβόλ» λέγει Κύριός μας στήν Καινή Διαθήκη, «καί φεύξεται φ’ μν!» 


Ατό σημαίνει, τι χρειάζεται νεργοποίηση τς δικς μας ν διακρίσει Χριστο βουλήσεως, γιά νά ρθει βοηθός διος Χριστός.  
Οδέποτε πεχείρησε, πενόησε μεθόδευσε κάποια δέσμευση παραγκωνισμό τς βουλήσεώς μας.  Ζητάει πάντοτε τήν λεύθερη συγκατάθεσή μας γιά μικρά, μεγάλα, λικά πνευματικά ζητήματα καί κατόπιν, τρανώνοντας τό θεόσδοτο δρο τς λευθερίας, παρεμβαίνει καί δημιουργε νέες καταστάσεις, νέλπιστα θαύματα.

Σέ καιρούς πολύ δύσκολους σάν τούς δικούς μας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης χει πε κενο τό λησμόνητο:  « Θεός βαλε τήν πογραφή του γιά τήν λευθερία τς λλάδος καί δέν τήν παίρνει πίσω» 

Μέ ατή τήν νδρεία θεανθρώπινη τοποθέτηση παρακινήθηκαν ο σκλάβοι πρόγονοί μας, γωνίστηκαν καί, το Κυρίου συνεργοντος, τίναξαν τό ζυγό τς δουλείας πο πάνω τους.

Τώρα, ν μες δέν ντιδράσουμε πνευματικά μέ τίς θερμές προσευχές μας καί μέ τή σωστή ψφο μας, τί θά πομε αριο στά παιδιά μας, στά γγόνια μας, στά δισέγγονά μας, ταν θά ντιληφθον τι μαχητί τά παραδώσαμε μαζί μέ λες τίς περχόμενες γενιές στά σκλαβοπάζαρα τν «γορν» τς Νέας ποχς;  

Θά χουμε μοτρα καθαρά καί μάτια χωρίς νοχές γιά νά τά κυττάξουμε;

ν παρά τατα, ξαντλώντας λα τά περιθώρια τν πνευμα­τικν καί κοινωνικν νδοκοσμικν ντιδράσεων, δέν καταφέρουμε νά κλέξουμε τούς πιό ξιους κπροσώπους πού θά ρνηθον τό παχθές χρέος καί τή μνημονιακή ποδούλωση, τότε μέ κρα ταπείνωση καί νώπιον το ν Τριάδι Θεο καί νώπιον τν ρχομέ­νων γενεν θά μολογομε τήν κ τς λιγωρίας ποτυχία μας. 

Θά προσευχόμαστε κ βαθέων νά γίνει λεως Κύριος γιά μς πού φήσαμε ρείπια στούς μεταγενεστέρους μας. 

Μακάρι νά μή μς ξιώσει φιλάνθρωπος Χριστός τούς νεο­έλληνες ρθοδόξους Χριστιανούς νά κληροδοτήσουμε καμμένη γ, χαμένη πατρίδα, ωλα νειρα, μηδενικές προοπτικές στούς περχομένους μας.

Προτιμότερο λλως θά εναι τό μαρτύριο γιά μς. 

Ο μαρτυρικοί θησαυροί θά μπορον σως νά ντισταθμίσουν τήν ναξιότητα καί τήν διακρισία τς γενις μας μέ τήν μολογία τι ξαπατηθήκαμε, γιατί δέν φήσαμε τίς λπίδες μας λες στό δημουργό καί προνοητή Κύριο, λλά πορεύθημεν ν τος θελήμασι τν καρδιν μν καί τν νομιν μν.

Τό ν Χριστ μαρτύριο μπορε νά πανατοποθετήσει νέα βαθιά θεμέλια στό ρθόδοξο λληνικό θνος μας, στε σέ γερές θεανθρώπινες βάσεις νά μεγαλουργήσουν ν Χριστ ο πόμενες γενιές.  

σως κάτω πό τέτοιες χριστομαρτυρικές προϋποθέσεις γιος το αώνα μας νά βλεπε, τι τό λληνικό θνος εναι προορισμένο νά εναι φθαλμός καί διδάσκαλος τς οκουμένης.

ξίζει πάντως ες τάς παρχάς τς μέρας ατς, τν κλογν, μετά φόβου Θεο, πίστεως καί γάπης, νά ξεκρεμάσουμε τό κομποσχοίνι μας πό τά εκονίσματά μας νά τό βγάλουμε πό τόν καρπό το χεριο μας καί νά τό γυρίσουμε κατό ... κάποιους περισσότερους κόμπους καί κετευτικά νά πικαλεσθομε τή βοήθειά Του: «Κύριε ησο Χριστέ λέησόν με», ννοώντας λους τούς δελφούς συν-λληνες.
Τί; Πς;  Ποιούς θά ψηφίσουμε;
25-4-2012
φημέριος .Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου μαρουσίου

πί τέλους μέσα στό «δημοκρατικό καθεστώς» πού ζομε ρίστηκε μερομηνία κλογν, 6η Μαου, μέρα Κυριακή.  
περίοδος πού διανύουμε εναι ναστάσιμη.  σφαλς τί­ποτα δέν εναι τυχαο, ποστηρίζει γιος Μακάριος Αγύπτιος. 
Μέσα στήν τεσσαρακονθήμερη ναστάσιμη περίοδο μες ο ρ­θόδοξοι πιστοί διακατεχόμενοι πό τό μοναδικό, παγκόσμιο, δια­χρονικό γεγονός τς ναστάσεως το θεανθρώπου Κυρίου, θά προσέλθουμε στίς κάλπες γιά νά ψηφίσουμε χωρίς φόβο, πάθος καί διοτέλεια. 

Ατές ο κλογές παιτον πό λους μας διαιτέρα σύνεση καί διάκριση, φο καλούμαστε νά κλέξουμε κπροσώπους μας μέ ξεχωριστή γάπη στούς λληνες πολτες, διάφθορους, ντιμους, φιλοπάτριδες, μέ γνωσμένη, ε δυνα­τόν, ρθόδοξη φιλοθεΐα καί θυσιαστική φιλανθρωπία.  
νθρώπους μέ πλ νθρωπιά πρός τούς ξένους καί μέ κέραιο σεβασμό στήν περτρισχιλιετ στορία τς χώρας μας, πού καταξιώθηκε πό τούς ξαίρετους θεανθρώπινους θησαυρούς τς ρθοδόξου πίστεως καί ζως τς Μίας, γίας, Καθολικς και ποστολικς κκλησίας μας.
Μέχρι τώρα χει συσσωρευθε στή μαρτυρική λλάδα σύλ­ληπτο βάρος προδοσίας, μισοθεΐας πό τούς φανερούς κρυπτο­μένους γνωστικιστές, θέους καί πολεμίους τς γίας λληνορθο­δόξου παραδόσεώς μας.
χει κτονωθε πό τίς ψυχές μας να γκωδέστατο πλέγμα πό βρεις, κατάρες, γανάκτηση, σπονδο - κοσμικά δικαιολογημένο ­- μσος, δίως κ τν κατατρεγμένων συμπολιτν μας ναντίον τν μή σπλαχνικν διαχειριστν το θνους μας, τν «ρχόντων» χθρν μας.
Βάναυσα λοι μας πειλούμαστε πό τόν μβωνα τς Νέας ποχς, τήν τηλεόραση μέ τά πιτελεα της, γιά κόμα πιό σκληρά μέτρα καί χαράτσια πού δέν χουν προηγούμενο στήν στορία μας καί τήν ρχαία καί τν νεωτέρων χρόνων, ν τοιμαζόμαστε, πο­τίθεται, γιά κλογές. 
πιτρέπει βέβαια Κύριός μας, πως διος προτίμησε νά σταυρωθε λως ξευτελιστικά πό τά πονα καί νυπότακτα πλά­σματά Του καί νά μή τά σταυρώσει παραδειγματικά, πιτρέπει νά φιστάμεθα ς λληνική κοινωνία πανδημία κατομμύριων νέργων πολυθέντων καί στέγων, παραδομένων πιά μόνο στό λεος το Σταυρωθέντος λλά καί ναστάντος Κυρίου μας. 
 πιτρέπει νά μειώνονται δραματικά θέσεις ργασίας καί στόν δημόσιο καί στόν διωτικό τομέα, νά πα­ροπλίζονται σοι παρέχουν ατροφαρμακευτική περίθαλψη στούς πολτες.  πιτρέπει μόνος Φιλάνθρωπος νά περικόπτονται μισθοί καί συντάξεις καί νά γίνονται ατόχειρες χι λίγοι, λλά χιλιάδες δύ­νατοι στήν πίστη καί πελπισμένοι συνάνθρωποί μας.  
ταν πανεύκολο στό Χριστό μας νά ποφύγει τό μαρτύριό Του καί πρώιμα καί στό τέλος.  Στόν Πέτρο μως επε «βάλε τήν μάχαι­ραν σου ες τήν θήκην».  Μήπως δέν μπορ νά π στόν Οράνιο Πατέρα Μου νά στείλει λεγενες γγέλων περασπιστν τς ζως μου; 
πίσης ταν ο σταυρωτές Του περιγελώντας Τον λεγαν: «ε Υός ε το θεο, κατάβηθι πό το Σταυρο να πιστεύ­σωμεν», μως Παντοδύναμος, «δρακί κρατν τά σύμπα­ντα» δέν ξεκρεμάστηκε πό τό σταυρικό κρίωμα ν νετα, θεϊκά μποροσε νά γλυτώσει.  Δέν θά γλύτωνε μως τό νθρώπινο γένος πό τήν αώνια καταδυναστεία το θανάτου.  αρων τήν μαρτίαν το κόσμου διά το θανάτου Ατο πάτησε τόν θάνατον.
τσι καί σήμερα Κύριος πιτρέπει τή σταύρωσή μας πό τούς συγχρόνους σταυρωτές, γιά νά σταυρώσουμε λα τά βδελυκτά σαρκικά πάθη καί μίση καί νά βγομε πό τίς πίστευτες καί «μετάκλητες» δοκιμασίες κεκαθαρμένοι, πως τό χρυσάφι μετά τή δοκιμασία πού φίσταται στή δυνατή πυρά τς καμίνου. 
φείλουμε πάντως ς δικά Του τέκνα, τς γίας ρθοδόξου κκλησίας μας, νά ποβάλουμε κάθε ντιπάθεια ναντίον τν σταυρωτν μας καί νά μεταστρέψουμε τήν γανάκτηση σέ προ­σευχή.  Τά τελευταα πίγεια λόγια το Κυρίου μας ταν: «Πάτερ φες ατος, ο γάρ οδασι τί ποιοσι». 
Πράγματι δέν ξέρουν τί κάνουν, φο κομματική πειθαρχία εναι πρώτη καταστατική, πως φαίνεται, ποχρέωση γι’ ατούς, πως καί γνοια το περιεχομέ­νου τν συμβάσεων πού πέγραψαν καί … σως κάποια bonus.  Νά παρακαλέσουμε πί πλέον νά τούς χαρίσει Σταυρωθείς Κύριος μετάνοια καί ν μετανοί πολογία στή Μέλλουσα Κρίση.
Ατή ν Χριστ πέρβαση το τομισμο μας θά πλημ­μυρίσει τήν ψυχή μας μέ κεανούς θείας γάπης πού θά συμπα­ρασύρει αυτούς καί λλήλους σέ εχές καί χι κατάρες καί σέ συναγωνισμό προσευχν πέρ λέους, ζως, ερήνης, γείας καί σωτηρίας λων μας, τν λλήνων πολιτν.
Τό θέμα μας μως εναι ο πικείμενες κλογές.  Τί θά κάνουμε; πάντηση εναι πάρα πολύ δύσκολη.  Μπορομε μως νά σκεφθομε τά ξς: 
1.       σοι πέγραψαν, ο διακόσιοι περίπου βουλευτές, τίς συμβάσεις πού παραδίδουν «μετάκλητα» στούς δανειστές τς χώρας μας δαφος, πέδαφος, ρυκτό πλοτο, ναέ­ριο χρο, παραθαλάσσιο, δημόσια καί διωτική περιουσία, πολιτιστική κληρονομιά κ.τ.λ., κ.τ.λ., μπορον νά θεω­ρο­νται ποψήφιοι κπρόσωποί μας στίς πικείμενες κλογές;  Εναι δυνατόν;;;
2.      πάρχουν κόμματα, τά ποα χουν κάνει ναλυτική κρι­τική τν μεθοδεύσεων το πλαστο χρέους, τν παχθν ποχρεώσεων τς πατρίδος μας πρός τό Δ.Ν.Τ., τήν Ερω­παϊκή νωση, τούς δανειστές.  χουν ποδείξει τι μέχρι τώρα διετής οκονομική πολιτική δέν βοηθάει τή χώρα μας, λλά κόμα περισσότερο ποθηκεύει τό μέλλον γενιν καί γενιν μετά πό μς, φήνοντας ρείπια στούς μεταγενεστέρους μας σέ λα τά πίπεδα ζως. 
πό ατά τά ντιμνημονιακά κόμματα φεληθήκαμε μέ τίς μπερι­στατωμένες ναλύσεις πού χουν κάνει γύρω πό τό πονείδιστο χρέος, πό τούς δυσβάστακτους τόκους γιά τήν ποπληρωμή το χρέους καί γύρω πό τή γενικότερη φθίνουσα κατάσταση τς χώρας μας, πού εναι ποτέ­λεσμα τν «μετά­κλη­των» δανειακν συμβάσεων πού τελικά πέγραψαν ο διακόσιοι βου­λευτές. 
Λυπούμαστε μως περβολικά γιατί, ν ο γνώσεις τους, δράση τους, μαχητικότητά τους δειχναν τήν γάπη τους γιά τήν πατρίδα μας, τήν λλάδα, στόσο δειλά – δειλά μερικοί πιό φανερά, δηλώνουν θεοι.  νδεχομένως καί κάποιες λλες σκοπιμό­τητες, συμβατές μέ τήν θεα τους, νά ρθουν στό φς τότε πού θά καθήσουν στούς βουλευτικούς θώκους.  περίπτωσή τους μς παραπέμπει στή νοοτροπία καί στή δράση το δαμάντιου Κορα, ποος θαμπώθηκε πό τόν ερωπαϊκό θεϊστικό ομα­νισμό, ρνήθηκε τήν κλεκτή λληνορθόδοξη Παρά­δοση καί γωνίστηκε νά γκαθιδρύσει στήν πατρίδα μας τήν ψυχη ερωπαϊκή κουλτούρα, τς ποίας τά ποτελέ­σματα δυστυχς εσπράττουμε λοι μας.
3.      σους πό τούς ντιμνημονιακούς δέν χουν ξεκαθαρίσει τό θέμα τς Κάρτας το Πολίτη πς μπορομε νά τούς μπιστευθομε; Κάρτα το Πολίτη θά εναι τό δηλητη­ριδες κερασάκι πάνω στήν τούρτα τς λεκτρονικς φυλακς, πού πό δεκαετίες τοιμάζει Νέα ποχή σέ βάρος μας.  ν καί ατοί διαφορον στήν καταδυνά­στευ­ση τς λάχιστης λευθερίας μις ναπνος, μις νάσας πού πέμεινε κόμα στόν λληνα πολίτη, πς μπορομε νά τούς δώσουμε τήν ξουσιοδότηση νά προετοιμάσουν μιά πραγματική καί χι εκονική σεισά­χθεια;
4.      Τίς μέρες ατές πού μέ διάφορα παραπλανητικά διλήμ­ματα προσπαθον ο παγγελματίες πολιτικοί νά μς ξεγε­λάσουν, ς κλείσουμε τά ατιά μας νά μήν ξαναμολυνθον πό τίς πλάνες ποσχέσεις τους.  ς κλείσουμε τόν μβωνα τς Νέας ποχς, τήν τηλεόραση, γιά νά μή ρυπαίνει μέ  τό συστηματικό ψεδος τίς ψυχές μας.  Μυθομανες θά καταντήσουμε, ν ξακολουθομε νά τεί­νουμε εήκοα τα σ’ ατούς.
5.      ς πιμεληθομε τήν ν Χριστ πνευματική μας ζωήΤό κομποσχοίνι, τήν εχή, τίς ερές κολουθίες, γιά νά μπο­ρέσουμε νά νακαλύψουμε στω καί να Χριστιανό λλη­να πού πονάει γιά τήν κατάσταση τς χώρας μαςν πραγματικά πονμε γιά τήν πατρίδα μας, εναι βέβαιο τι Χριστός θά δείξει, θά ναδείξει νδρα ν Χριστ πνευματικν πιθυμιν, νδρα θυσίας καί προσφορς καί θά δώσει λπίδα σωτηρίας. Εμαστε σίγουροι τι χι μόνο νας, λλά ρκετοί νέοι ποψήφιοι χουν ρθόδοξη παιδεία, μπνευση, πίστη Χριστο καί γάπη γιά τήν Πατρίδα.
6.      Στήν περίοδο τς ρχεγόνου κκλησίας το ληθινο Θεο τς Παλαις Διαθήκης, τότε πού ουδαϊκός λαός ταν σκλαβωμένος στούς εδωλολάτρες καί ναγκά­ζονταν λοι ο ουδαοι νά προσκυνήσουν τόν πανίσχυρο Ναβου­χοδονόσορα, ο τρες νέοι νανίας, ζαρίας καί Μι­σαήλ δέν ρνήθηκαν τόν ληθινό Θεό καί δέν προσκύνησαν τά εδωλα.  κβιάσθηκαν καί ρίχτηκαν στήν κάμινο το πυ­ρός.  Βάδιζαν τρόμητοι μέσα στήν πυρακτωμένη κάμινο δοξολογοντες τόν ληθινό Θεό καί μετανοοντες γιά λογαριασμό λης τς γενις τους πού πομακρύνθηκε πνευματικά πό τόν ληθινό Θεό.  Καταξιώθηκαν το πα­σίγνωστου θαύματος τς σωτηρίας τους πό τήν κατα­στρε­πτική δύναμη το πυρός.  Οτε τρίχα τς κεφαλς τους δέν νοχλήθηκε, δέν πειράχθηκε πό τή φωτιά, λλά μέσα στήν πυρένδροσο κάμινο πεκαλύφθη μελλοντική σά­ρ­κωση καί νανθρώπιση το σάρκου Λόγου, φαινομένου ς λευχείμονος καί στραφτερο γγέλου πού τούς νδυ­νάμωνε, τούς θεοεμψύχωνε καί τούς πλήρωνε μέ τήν μπει­ρία τς ναστάσεως το μαρτυρήσαντος, Σταυρωθέντος καί ναστάντος Κυρίου μας.  γιναν μάρτυρες τς λαμπροφόρου να­στάσεως το Χριστο, πρό ΧριστοΕναι δύνατο σήμερα καί μες, ο κληρικοί καί λαϊκοί τν σχάτων χρόνων, ζντες ν μετανοί τό μυστήριο τς κκλησίας το Χριστο νά μήν ποκτήσουμε μπειρία ναστάσεως  καί σωτηρίας τς πατρίδος μας πό τήν τοιμα­σμένη νέα κάμινο πυρός πό τούς γέτες τς Νέας ποχς καί τούς συνεργούς τους.

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;

Ο γνωστος για τους αγωνες του υπερ των ιερων ησυχαστηριων και των ιερων μονων, δικηγορος των Πατρων κυριος Ιωαννης Κανελλοπουλος,στελνει προς ολους, οσους πιστευουν σε Χριστο, ένα συμαντικο μηνυμα αποκαλυπτοντας την εκκλησιαστικη προδοσια των ηγετων της εκκλησιας, αλλα και των πολιτικων κομματων της χωρας μας.Αξιζει να διαβαστει. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;
Με τη βοήθεια του Θεού και τους αγώνες και τις θυσίες των πατέρων μας, αποκτήσαμε συντεταγμένη και ευνομούμενη πολιτεία. Αυτοί που έχυσαν το αίμα τους πρώτα υπέρ πίστεως και μετά υπέρ πατρίδος, συνέταξαν και επικύρωσαν το ελληνικό Σύνταγμα «εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος». Οι Ελληνες πολιτικοί και οι Ελληνες πολίτες οφείλουμε να σεβόμαστε και να τηρούμε αυτό το Σύνταγμα. Οι Συνταγματικοί νομοθέτες ορθά φρονώντας και αναγνωρίζοντας ως ανώτερον πάντων, τον Θεό, θέσπισαν αυτό το Σύνταγμα στο όνομά Του, και συνεπώς εντός του Συντάγματος το ανώτερο όλων είναι το Ονομα του Θεού, στο Οποίο ομνύει και κατοχυρώνεται το Σύνταγμα. Είναι γνωστό πού κατήντησαν τα κόμματα και οι πολιτικοί την πατρίδα μας, πού κατήντησαν τα νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, την δημόσια περιουσία, την εθνική κυριαρχία, την ελληνική αξιοπρέπεια, τον ελληνικό Λαό. Τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα εξουσίας, όλα αυτά τα χρόνια έπαιρναν δάνεια στο όνομα του Λαού και του έβαζαν θηλιά στον λαιμό του. Τα δε κόμματα που δεν συμμετείχαν στις κυβερνήσεις (ιδιαιτέρως τα λεγόμενα κόμματα της αριστεράς), γνωρίζοντας ότι τα δύο κόμματα της εξουσίας είχαν υπερχρεώσει την πατρίδα μας και ότι η πατρίδα μας αδυνατούσε όχι απλώς να ξεπληρώσει το χρέος, αλλά αδυνατούσε ακόμα και τους τόκους των δανείων να καλύψει (και συνεπώς έσφιγγε η θηλιά στον λαιμό του Λαού), τι έκαναν; Εβγαιναν στον δρόμο, απαιτούσαν αύξηση των μισθών, αύξηση των συντάξεων, μονιμοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων,…. δηλαδή στην ουσία πίεζαν (προκειμένου να φανούν αυτοί καλοί στα μάτια του Λαού) τα δύο κόμματα εξουσίας να δανείζονται όλο και περισσότερα, με αποτέλεσμα να σφίγγει ακόμα πιο επικίνδυνα η θηλιά στον λαιμό των Ελλήνων. Ετσι όλοι τους, δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί, ο καθένας από τη θέση του, συνέβαλε με τον τρόπο του ώστε η θηλιά στον λαιμό της πατρίδας και των Ελλήνων να σφίξει ασφυκτικά και να επιφέρει τον φυσικό πνιγμό. Το μόνο που μπορεί να σώσει την πατρίδα μας και τους Ελληνες, δεν είναι φυσικά όλοι αυτοί που μας έσφιξαν την θηλιά ασφυκτικά στον λαιμό μας. Μόνο σε ένα ΘΑΥΜΑ μπορούμε να ελπίζουμε (το οποίο μπορεί να το κάνει μόνον Αυτός στου Οποίου το όνομα ομνύει το ελληνικό Σύνταγμα). Όμως, ενώ πέρυσι τον Ιούνιο 2011 η χώρα μας προσπαθούσε να μην πτωχεύσει και να μη βουλιάξει και ψήφιζε μεσοπρόθεσμα προγράμματα, δανειακές συμβάσεις και μνημόνια, στην Αθήνα, στο φεστιβάλ Αθηνών 22-25 Ιουνίου 2011, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, προβλήθηκε η προκλητική και βλάσφημη παράσταση του σκηνοθέτη Ρομέο Καστελούτσι με τίτλο «Το περί της έννοιας του προσώπου του Υιού του Θεού». Η παράσταση προσέβαλε το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με αφόδευση μπροστά στην εικόνα με το πρόσωπο του Χριστού. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού λοιπόν,εβλασφημείτο, προσεβάλλετο, υβρίζετο, Αυτός στο όνομα του Οποίου ομνύει το Σύνταγμα. Λίγο πριν αυτός ο Υπουργός είχε ορκισθεί υπό του Αρχιεπισκόπου στο Ονομα του Χριστού και στο Ευαγγέλιο, και μετά την υπό του Αρχιεπισκόπου ορκωμοσία του,ο Υπουργός έβαλε υπό την αιγίδα του Υπουργείου του την βλάσφημη προσβολή. Μήπως είδατε ή ακούσατε,από όλους αυτούς που ζητούν την ψήφο μας σήμερα, έστω και ένας, τυπικά, να αντιδράσει και να καταδικάσει αυτή την ενέργεια; Ουδείς!! Ολοι οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων αδιαφόρησαν για το γεγονός ότι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού εβλασφημείτο το Ονομα Αυτού στον Οποίο ομνύει το Σύνταγμά μας. Και εάν κάποιοι πολίτες διεμαρτύροντο, ονειδίζοντο από αυτούς που έχουν επωμισθεί την τήρηση του Συντάγματος. Φέτος, ενώ η πατρίδα μας βρίσκεται στο χείλος της αβύσσου, ενώ η παγκόσμια κοινή γνώμη είναι στραμμένη με αγωνία προς εμάς, ενώ βρισκόμαστε στην χειρότερη κατάσταση από της συστάσεως του ελληνικού έθνους και από στιγμή σε στιγμή μπορεί να βιώσουμε σε όλο το μεγαλείο της την κόλαση που επιλέξαμε για την πατρίδα μας και για τους εαυτούς μας, εν μέσω προεκλογικής περιόδου και την στιγμή που η πατρίδα αδυνατεί να σχηματίσει κυβέρνηση και που τα πάντα καταρρέουν, διοργανώθηκε στην Αθήνα (στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών που βρίσκεται υπό την πνευματική ευθύνη του Αρχιεπισκόπου), στο θέατρο «Ανεσις» (Κηφισίας 14, στους Αμπελοκήπους), από τις 7-12 Ιουνίου 2012,να παρουσιασθεί το βλάσφημο έργο του αμερικανού Terrence Mcnally με τον τίτλο «Corpus Christi», διά του οποίου καθυβρίζεται χυδαία το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στο όνομα του Οποίου ομνύει το ελληνικό Σύνταγμα, και στον Οποίο ο βλάσφημος σκηνοθέτης αποδίδει διαστροφικά πάθη (σημειωτέον ότι το συγκεκριμένο έργο απαγορεύθηκε σε όλες τις χριστιανικές χώρες όπου επιχειρήθηκε η παρουσίασή του). Είδατε λοιπόν, κάποιο πολιτικό αρχηγό να παίρνει θέση, να διαμαρτύρεται, να καταδικάζει αυτό το γεγονός; Κανένας απολύτως. Ο Θεός, στο Ονομα του Οποίου ομνύει το Σύνταγμα, είπε ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι: «ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσι». Εφ’ όσον αυτή την στιγμή όλοι οι πολιτικοί είναι σε δεινή θέση, σε θέση που το αδιέξοδο να τους δημιουργεί την υποδομή να επικαλεσθούν την βοήθεια του Θεού, και αυτοί αντ’ αυτού θέτουν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού βλάσφημα έργα και αφήνουν αδιαμαρτύρητα να κακοποιείται ο Δημιουργός τους, στον Οποίο ομνύει το ελληνικό Σύνταγμα, να βλασφημείται, να διαπομπεύεται, να υβρίζεται με τον χυδαιότερο τρόπο, τι πιστεύετε; Οτι όλοι αυτοί θα ενδιαφερθούν για να μην κακοποιηθείτε εσείς; Ελληνες, ας ξυπνήσουμε! Πιστεύετε ότι αυτό το πνεύμα από το οποίο εμφορούνται όλοι ανεξαιρέτως οι πολιτικοί, οι οποίοι μας έφθασαν μέχρι εδώ, αυτό το πνεύμα θα μας σώσει; Εχει γραφτεί: «Μη πεποίθατε επ’ άρχοντας επί υιούς ανθρώπων,οις ουκ έστι σωτηρία». Η απαράδεκτη στάση τους για την βλασφήμιση του ονόματος του Θεού είναι τόσο απαράδεκτη, όσο και η στάση τους για όλους εσάς. Ολοι αυτοί μαζί, σε τι κατάσταση έφεραν τους Ελληνες; Κόβουν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα σε αναπήρους και σε κατακοίτους, στερούν τα φάρμακα από ασθενείς ανίατων ασθενειών και βαρέως ασθενούντας (στερούνται καρκινοπαθείς τα φάρμακά τους, διαβητικοί την ινσουλίνη τους), πλειστηριάζονται σπίτια, περιουσίες, επιβάλλουν δυσβάστακτους φόρους, συνάνθρωποί μας υφίστανται από τα οικονομικά αδιέξοδα εγκεφαλικό, εμφράγματα, χιλιάδες αυτοκτονούν, κατά χιλιάδες προστρέχουν στα συσίτια των ενοριών για να συτισθούν, τα πεζοδρόμια γέμισαν αστέγους. Ολοι αυτοί λοιπόν, πώς ενεργούν; Κάνουν ακριβώς ό,τι και για την κακοποίηση του Θεού και κάτι χειρότερο. Την στιγμή που καρκινοπαθείς βγαίνουν στα ΜΜΕ και κάνουν εναγώνια έκκληση για το γεγονός ότι δεν βρίσκουν και αδυνατούν να προμηθευθούν τα φάρμακά τους, την στιγμή που διαβητικοί δεν βρίσκουν πλέον την ινσουλίνη τους και αδυνατούν να την προμηθευθούν και κάνουν εκκλήσεις ότι πεθαίνουν, την ίδια λοιπόν στιγμή που δεν υπάρχουν φάρμακα για να κρατηθούν στην ζωή οι Ελληνες και κάνουν εναγώνιες εκκλήσεις στα ΜΜΕ, την ίδια στιγμή δεκάδες (αν όχι εκατοντάδες) εκατομμύρια ευρώ ξοδεύονται από τα κόμματα, για να διαφημισθούν. Σας ερωτώ λοιπόν: Είδατε κάποιον πολιτικό αρχηγό, κάποιο κόμμα, την ώρα που σας βλέπει να πεθαίνετε χωρίς φάρμακα, να πει: «Αυτά τα χρήματα που είναι για την διαφήμιση του κόμματός μου, τα δίνω για αγορά φαρμάκων των καρκινοπαθών»; Όχι, βεβαίως, κανένας. Τι λοιπόν πιστεύετε; Οτι αυτοί που σας βλέπουν τώρα να πεθαίνετε χωρίς φάρμακα, που ταυτόχρονα ενισχύονται οικονομικώς από τη δική σας φορολόγηση αλλά προτιμούν αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουν για την διαφήμισή τους παρά για να σώσουν την ζωή σας, ότι θα σας κοιτάξουν; ΕΛΛΗΝΕΣ, ΞΥΠΝΗΣΤΕ! Ολοι αυτοί με αυτό το πνεύμα από το οποίο διακατέχονται και έφεραν την Ελλάδα και τον λαό σε αυτή την άθλια κατάσταση, πρέπει να πάνε «οι μισοί» στην φυλακή και οι υπόλοιποι στα σπίτια τους. Και όλοι εμείς που τους εκλέγουμε, πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε πνεύμα, να αγαπήσουμε κατ’ αρχάς το Πνεύμα του Θεού και με αυτό πλέον να αξιολογούμε και να κρίνουμε το ποιος μπορεί με Πνεύμα Θεού να μας κυβερνήσει. Δυστυχώς, ως έθνος έχουμε γενικώς εξαχριωθεί. Ακόμα και η διοικούσα Εκκλησία (εκτός φυσικά ελαχίστων λαμπρών εξαιρέσεων, επισκόπων και κληρικών), όλο αυτό το διάστημα που βλέπει (ο Αρχιεπίσκοπος στην Αρχιεπισκοπή του μέσα) να βλασφημείται χυδαία ο Χριστός, τι έπραξε; Αρκούνται σε ένα τυπικό δελτίο τύπου; Βλασφημείται ο Χριστός, συκοφαντείται, διαπομπεύεται, κακοποιείται, και οι «άγιοι Αρχιερείς Συνοδικοί και ο Πρόεδρος της Ι.Συνόδου» αρκούνται σε ένα τυπικό δελτίο τύπου; Και όμως, ναι! Αυτή είναι προφανώς η προς τον Θεό αγάπη τους. Οταν όμως ο Αρχιεπίσκοπος είχε συκοφαντηθεί από Αρχιερείς για τα οικονομικά, κατέφυγε στα δικαστήρια. Αλλοι Αρχιερείς αυτή την στιγμή που γράφονται αυτά, έχουν καταθέσει πλήθος μηνύσεων και αγωγών για χριστιανούς και ιερείς και ζητούν για την κατ αυτούς δυσφήμισή τους εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση. Μάλιστα αυτή την στιγμή ένας Αρχιερέας στρέφεται κατά περιουσιακού στοιχείου ενός απόρου Ιερέα και βγάζει στον πλειστηριασμό το μοναδικό εξ’ αδιαιρέτου με τους γονείς του ιερέως ακίνητό του. Δείχνουν λοιπόν οι Αρχιερείς τι αγαπούν, ποιον υπερασπίζουν και πότε καταφεύγουν στα δικαστήρια. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς πριν αρχίσει η βλάσφημη παράσταση «Corpus Christi» απέστειλε επιστολή-έκκληση προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και την Ιερά Σύνοδο, διά της οποίας έκανε έκκληση μεταξύ άλλων γράφοντας: «Η παρουσίασις ενός τοσούτον αισχίστου και χυδαίου έργου εις βάρος της αμωμήτου ημών πίστεως αντίκειται ευθέως εις τας κειμένας ποινικάς διατάξεις περί κακοβούλου καθυβρίσεως των θείων και επομένως δέον όπως νομικώς προσφύγωμεν διά την αποτροπήν της ειρημένης χυδαίας προσβολής διά των ενδίκων μέσων, που προβλέπει το δικαιϊκόν σύστημα». Τι έπραξαν; Εξέδωσαν δελτίο τύπου σαν να ήταν κομματική παράταξη, και ενώ δύο δικηγόροι προσέφυγαν στην δικαιοσύνη και οι ηθοποιοί συνελήφθησαν και ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου, η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε νέο Δελτίο Τύπου, που αναφέρει: «Ανακοινωθέν του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου. Προς αποφυγή οιασδήποτε παρανόησης, διευκρινίζεται ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ούτε προχώρησε στην υποβολή μήνυσης σε βάρος των συντελεστών της θεατρικής παράστασης "Corpus Christi", ούτε φυσικά έδωσε σε οιονδήποτε «εντολή» προς τούτο». Δεν χρειαζόμαστε Δελτίο Τύπου για να μας γνωστοποιήσει η επίσημη Εκκλησία ότι δεν προχώρησε σε υποβολή μήνυσης. Τις μηνύσεις και τις αγωγές τις νομιμοποιούν προφανώς μόνον όταν θίγονται τα δικά τους πρόσωπα, τα οικονομικά, και οι λοιπές δικαιοδοσίες. Οταν θίγονται τα δικαιώματα του Θεού, το καταλάβαμε ότι το έχουν «για κακό» να τα διεκδικήσουν και ας διαβάζουν συνεχώς το ψαλμικό: «Τα δικαιώματά σου εξεζήτησα…». Το Δελτίο Τύπου το εξέδωσαν, για να εκθέσουν τους δύο ευλαβείς δικηγόρους που προσέφυγαν στην ελληνική δικαιοσύνη, ώστε να δώσουν και δικαιολογητικά στους βλάσφημους ότι η Εκκλησία δεν συμφωνεί με την προσφυγή στην Δικαιοσύνη; Οσον αφορά τώρα το ενδιαφέρον της επίσημης εκκλησίας για τον Λαό, ας θυμηθούμε ότι με το ίδιο πνεύμα αποφάσισε να συνεργασθεί με το τηλεοπτικό κανάλι «ΣΚΑΪ», που την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα πρόβαλε αισχρότητες που καθύβριζαν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και Τον παρουσίαζαν ως «ερωτύλο», ως «κοινό θνητό», ως «πλάνο», ως «κινηματία», ως «έχοντα σύζυγο», υποστηρίζοντας ότι δήθεν «ανευρέθησαν ο τάφος, τα λείψανα (του Χριστού), ως και τα λείψανα της δήθεν συζύγου και των τέκνων αυτού»!!! Αυτούς λοιπόν τους συγκεκριμένους επέλεξε η επίσημη Εκκλησία να κάνει συνεργάτες της για να βοηθήσει το Λαό. Συγχαρητήρια!!! Βλέπει η επίσημη Εκκλησία να πεθαίνει κόσμος ο στους δρόμους, βλέπει τους καρκινοπαθείς να μην δύνανται να πάρουν τα φάρμακά τους, και ποιες είναι οι ενέργειες της Εκκλησίας σε όλη αυτή την κόλαση που βιώνουμε; Ήλεγξε κανέναν; Όχι, φυσικά. Η επιλογή της ήταν αυτή, να συνεργασθεί με το κανάλι που βλασφημεί τον Χριστό. Τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας ας τις αφήσει η Εκκλησία εκεί στην θέση τους έως ότου γίνουν χαρτιά άνευ αξίας για τον σκουπιδοτενεκέ, και ας συνεχίσει να συνεργάζεται με το βλάσφημο κανάλι (σύμφωνα με την από 15-5-2012 επιστολή του Σεβ. Πειραιώς προς την Ι.Σύνοδο), προσπαθώντας να μαζέψει από τον δύστυχο λαό χρήματα. Αν σε αυτή την χώρα έχει απομείνει έστω λίγο ελληνικό φιλότιμο (ώστε να μην κάθονται απαθώς και βλέπουν να κακοποιείται και να βλασφημείται ο Θεός, στο όνομα του Οποίου έχει θεσπισθεί το Σύνταγμα), θα πρέπει να συμβάλουμε, ώστε όλοι που ζητούν την ψήφο μας και που όχι μόνον «κακοποίησαν» τους Ελληνες και την Ελλάδα, αλλά «κακοποιούν» και τον ίδιο τον Δημιουργό τους, να πάνε στα σπίτια τους, αν όχι στην φυλακή. Καιρός «εξ ύπνου εγερθήναι».

Ιωαννης Κανελλοπουλος Δικηγορος ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΑ,15-6-2012

 pentapostagma.gr

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ
ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ

Του κ. Λυκούργου Νάνη
=========

Δυστυχώς εξ όσων συνάγεται απ το βιβλίο του αειμνήστου διευθυντή του εκλεκτού περιοδικού ΕΝΟΡΙΑ Ανδρέα Κεραμίδα με τίτλο “ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ” η σχέση των τελευταίων με την Εκκλησία ως Σώμα Χριστού είναι μάλλον τυπική,εθιμική, χαλαρή και υποτυπώδης πλην φυσικά ελαχίστων εξαιρέσεων όπως π.χ. ο αοίδιμος Ιωάννης Καποδίστριας.

Πιθανότατα οι πολιτικοί μας εκλαμβάνουν και θεωρούν την Εκκλησία σαν έναν κοινωνικό και πολιτιστικό θεσμό απαραίτητο για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της εθνικής και πολιτιστικής μας ομοιογένειας.

Ένα σχήμα με εγκοσμιοκρατική προέλευση, αποστολή και προορισμό.

Επιπλέον και μία ευρύχωρη δεξαμενή αντλήσεως προσωπικών και κομματικών κερδών απότοκο της καπηλείας για ψηφοθηρικούς λόγους των ιερών και των οσίων του λαού μας.

Υπάρχει βέβαια και μία όλένα και διογκούμενη αριθμητικά μερίδα πολιτικών που για λόγους πολιτικοιδεολογικούς διατηρούν εχθρική στάση απέναντι στην Εκκλησία και προωθούν παντί σθένει την περιθωριοποίησή της απ’ τη δημόσια ζωή των νεοελλήνων.

Αυτοί είναι φανεροί και δεν μπορούν να καμουφλαρισθούν όπως κάποιοι θρησκειοκάπηλοι που επί έτη ελάμβαναν τις ψήφους πολλών πιστών χριστιανών και από την άλλη νομοθετούσαν απαίσια νομοθετήματα, όπως για παράδειγμα αυτά του αυτομάτου διαζυγίου, της αόπλου θητείας των χιλιαστών, του ενταφιασμού της ελληνικής γλώσσας και προσφάτως της υπερψηφίσεως του ισλαμικού τεμένους.

Και τι πρέπει να γίνει λοιπόν;

Ποια τα κριτήρια της ψήφου των χριστιανών;

Φρονώ ότι μονοσήμαντη και γενικόλογη απάντηση δεν μπορεί να υπάρξει.

Πρωτίστως επιβάλλεται προ της προσφυγής στις κάλπες η καταφυγή στο Θεό διά της θερμής προσευχής.

Πόσοι άραγε από μας τους υποτιθέμενους ευσεβείς χριστιανούς γονατίζουμε για να προσευχηθούμε πριν ρίξουμε την ψήφο μας στην ψηφοδόχο;

Από κει και πέρα θα πρέπει τα κριτήρια της ψήφου μας να είναι αμιγώς πνευματικά και όχι ωφελιμιστικά-χρησιμοθηρικά.

Το σύνθημα ψηφίστε Σούλα για μια θεσούλα δεν πρέπει να αποτελεί την κινητήρια γραμμή των χριστιανών στο υπεύθυνο ζήτημα της ψήφου.

Αυτονόητο επίσης τυγχάνει ότι σχηματισμοί που έχουν σαν κοσμοθεωριακή αφετηρία τους τον αθεισμό και το διεθνισμό πρέπει ασυζητητί να απορρίπτονται απ τη χριστιανική συνείδηση.

Επίσης έχω τη γνώμη ότι δεν πρέπει να κυριαρχήσουν οι συμπάθειες και οι συναισθηματισμοί σε πρόσωπα και σχήματα εις βάρος του ρεαλισμού, τουτέστιν θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε πειστεί μέσα μας ότι η ψήφος σε κάποιο σχηματισμό θα ωφελήσει όντως την πατρίδα μας και δε θα αποτελέσει μόνο μία ψήφο αποκλειστικώς εδραζόμενη στο θυμικό μας και την αγανάκτησή μας ικανή όμως να περιπλέξει τα προβλήματα της χώρας μας.


ΠΗΓΗ:

ΑναστάσιοςΠΟΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Μαΐου 2012, 01:22
ΠΟΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


Εγερτήριο και Προεκλογικό άρθρο του Ιωάννη Παλαιτσάκη(05/04/2012 18:43)

ΕΜΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ!


ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΨΗΦΟΦΟΡΕ

Κι αν ακόμη στις Εκλογές που έρχονται δεν ξέρεις ποιούς ΠΡΕΠΕΙ να ψηφίσεις, σίγουρα ξέρεις, η μπορείς να καταλάβεις, ποιούς ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να ψηφίσεις! Γι' αυτό ΕΑΝ θέλεις η Πατρίδα σου η Ελλάδα
- ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (και όχι στους Ευρωπαίους και στους Λαθρομετανάστες της Ασίας και της Αφρικής)
- ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ (και όχι να γίνει Άθρησκη και «Πολυπολιτισμική»)
- ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ (και όχι να φθάσει εκεί που είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία)

ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ...

... Άθεοι, αγνωστικιστές, αλλόθρησκοι, αλλογενείς κι αλλοεθνείς.
... Φανεροί η σιωπηλοί Αρνητές και Χλευαστές του Χριστού και της Ορθοδοξίας.
... Κήρυκες και υποστηρικτές του Υλιστικού Ευδαιμονισμού, του Ταξικού Διεθνισμού, μιας Άθρησκης και αποχριστιανοποιημένης Ευρώπης και μιας Πολυπολιτισμικής Ελλάδας.
... Οπαδοί και απολογητές της «Νέας Εποχής», του Θρησκευτικού Συγκρητισμού, της Ένωσης των Εκκλησιών, του Οικουμενισμού και της Πανθρησκείας.
... Μασώνοι, Σαϊεντολόγοι, Αποκρυφιστές και Ψευτοαρχαιολάτρες-Παγανιστές.
... Λάτρες και Υπηρέτες του Μαμωνά και στηρίζουν την προσωπική και οικογενειακή τους ευδοκίμηση, ευημερία και ασφάλεια στην απόκτηση και συσσώρευση πλούτου και πολυτελών ακινήτων.
... Υποστηρικτές και προστάτες των λαθρομεταναστών, των τρομοκρατών, των καταληψιών δημοσίων χώρων και κτιρίων, των χρηστών, εμπόρων και διακινητών ναρκωτικών, των παιδόφιλων και των ομοφυλόφιλων.
... Φυγόστρατοι, αστράτευτοι, ανυπότακτοι, λιποτάκτες η υπόδικοι.
... Φοροφυγάδες, καταθέτες εξωτερικού και ιδρυτές η «εκπρόσωποι» εταιρειών OFF SHORE.
... Κάτοχοι διπλής ιθαγένειας, ή ιδιοκτήτες ακινήτων σε ξένες χώρες.
... Γόνοι Πολιτικών και μοναδικά προσόντα τους είναι οι βαρύγδουποι τίτλοι σπουδών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού και το «Όνομα», η κομματική προϋπηρεσία και πελατεία, οι διασυνδέσεις κι η οικονομική επιφάνεια των γονιών τους.
... Αλαζόνες, θρασείς, προκλητικοί, υποκριτές, αφιλότιμοι, ανάξιοι κι αμετανόητοι.
... Ανίκανοι και ανάξιοι η απρόθυμοι να διαχειρισθούν με διαφάνεια, εντιμότητα και φειδώ ακόμη κι αυτό το δημόσιο χρήμα που τροφοδοτεί, απ' το υστέρημα του Ελληνικού Λαού, τα αμαρτωλά, σκοτεινά και τρύπια Ταμεία των Κομμάτων τους.

ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΨΗΦΟΦΟΡΕ

ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ...

... Έβλαψαν, με πράξεις και παραλείψεις, την Πατρίδα, την Δημοκρατία, την Οικογένεια, την Θρησκεία και την Εθνική Οικονομία.
... Έχουν εκφρασθεί υποτιμητικά για την Ελληνική Σημαία, η εναντίον της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και υπέρ της κατάργησης των παρελάσεων κατά τις Εθνικές επετείους.
... Εμπνεύσθηκαν, συνέταξαν, εισηγήθηκαν η υπέγραψαν Συνταγματικές η Νομοθετικές ρυθμίσεις για την συγκάλυψη και το ακαταδίωκτο διεφθαρμένων Πολιτικών, που πλούτισαν παράνομα η διαχειρίσθηκαν παράνομες επιχορηγήσεις Πολιτικών κομμάτων.
... Έχουν «ιδιαιτερότητες», «προτιμήσεις» κι «επιδόσεις», οι οποίες αποκλίνουν τόσο από την Χριστιανική Διδασκαλία και Πίστη, όσο κι απ' την συνισταμένη των ηθικών αξιών και αρχών της Ελληνικής Οικογένειας και Κοινωνίας, και τους καθιστούν ευάλωτους σε κάθε είδους εκβιασμούς και αντεθνικές, αντιδημοκρατικές και παράνομες υποχωρήσεις, δεσμεύσεις και συναλλαγές.
... Υποστήριξαν, χρηματοδότησαν, εγκωμίασαν, δικαιολόγησαν, η, έστω, ανέχθηκαν σιωπηλά βιβλία, δημοσιεύματα, ομιλίες, εκθέσεις, ταινίες, εκπομπές και εκδηλώσεις με αντεθνικά, ανθελληνικά, αντιχριστιανικά, βλάσφημα κατά του Ιησού Χριστού, κι αντιεκκλησιαστικά νοήματα και μηνύματα.
... Αρνήθηκαν, με πείσμα κι ανερυθρίαστα, στα πλαίσια των «επιβαλλόμενων Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», να κουρέψουν τα δικά τους συνταξιοδοτικά και λοιπά προνόμια, τις δικές τους ανέσεις, ασυλίες, ατέλειες, φοροαπαλλαγές και τον αριθμό των δικών τους θέσεων (από 300 σε 200) εν όψει των Εκλογών αυτών.
... Δεν έχουν εργασθεί ποτέ στην ζωή τους, αλλά αναδείχθηκαν μέσα από Κομματικές Νεολαίες κι αφισσοκολλήσεις κι έγιναν επαγγελματίες πολιτικοί.
... Χρησιμοποίησαν τον Κομματικό Συνδικαλισμό για να προωθηθούν στην Κομματική Ιεραρχία, να μεταπηδήσουν εύκολα στην Πολιτική, να καταλάβουν βουλευτικά έδρανα και ν' αναρριχηθούν σε Υπουργικά Αξιώματα.
... Δεν αισθάνθηκαν ποτέ την ανάγκη ούτε να παραδεχθούν ότι έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες λαθεμένες πολιτικές και κυβερνητικές ενέργειες, παραλήψεις η δηλώσεις ούτε να ζητήσουν δημοσίως συγγνώμη γι' αυτές.
... Έχουν, κατά καιρούς, προσκληθεί και μετάσχει σε συνέδρια της ΛΕΣΧΗΣ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ.
... Προσπαθούν να σε πείσουν, ότι το συμφέρον σου και το μέλλον των παιδιών σου επιβάλλουν να παραμένεις, με κάθε θυσία, μέσα στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνει δήθεν ο,τι μπορεί για να «σε σώσει» και με αλλεπάλληλα Μνημόνια να σε οδηγήσει στα σημερινά επίπεδα ζωής... της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας!!!

ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΨΗΦΟΦΟΡΕ
Αδελφέ και Αδελφή εν Χριστώ Ιησού
Αναγνώστη και Αναγνώστρια του ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΕΑΝ ΕΛΠΙΔΑ, ΕΠΙΘΥΜΙΑ, ΕΠΙΔΙΩΞΗ, ΟΝΕΙΡΟ, ΣΚΟΠΟΣ, ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 2020 ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Η ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ...
... ΤΟΤΕ ΚΑΛΑ ΠΑΘΑΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΙΣ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ!
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΗ ΟΤΙ Σ' ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΦΘΑΣΕΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 2020!!!

ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΨΗΦΟΦΟΡΕ
Εσύ, που έχασες την δουλειά σου και τον ύπνο σου.
Εσύ, που δεν βρίσκεις πουθενά δουλειά και καμμιά ελπίδα.
Εσύ, που βλέπεις την πενιχρή σύνταξή σου να μειώνεται συνεχώς και οι φόροι με τα χαράτσια ν' αυξάνονται ακατάπαυστα.
Εσύ, που άρχισες ν' αγωνιάς και να φοβάσαι για το αύριο το δικό σου, τα γηρατειά σου και τα παιδιά σου.
Εσύ, που θρηνείς συγγενείς και φίλους που αυτοκτόνησαν, επειδή καταστράφηκαν οικονομικά.
Εσύ, που ήδη ληστεύθηκες η ζεις με τον φόβο ότι θα ληστευθείς από αδίστακτους, πεινασμένους κι οπλισμένους λαθρομετανάστες.

Εάν πιστεύεις, η μπορείς να ελπίζεις, ότι ΑΥΤΑ τα κόμματα κι ΑΥΤΟΙ οι Πολιτικοί, που (με τόση αφροσύνη, απρονοησία, ανευθυνότητα, ιδιοτέλεια, δολιότητα και υποκρισία) κατέστρεψαν την Πατρίδα σου, μπορούν τώρα τα ΙΔΙΑ και οι ΙΔΙΟΙ να την σώσουν;...
... ΕΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ, ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ, ΒΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΠΙΔΩΝ ΣΟΥ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΕΣ...

... ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΚΑΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ!

Γι' αυτό ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ εάν θέλετε πραγματικά ν' αντλήσετε ΕΛΠΙΔΑ απ' αυτές τις Εκλογές...

... ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ Ανάξιους, Ανίκανους, Δόλιους, Διεφθαρμένους, Κομπορρήμονες, Ψεύτες, Καλοβολεμένους και Καλοζωισμένους ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, που ξεδιάντροπα και προκλητικά γέμισαν τις δικές τους ζωές με αμέτρητα ακίνητα, εκατομμύρια καταθέσεων, ανέσεις, προνόμια, ατέλειες και ασυλίες, την δική σας ζωή με ανέχεια, φόβο, αγωνία, απελπισία και κατάθλιψη και την Πατρίδα μας με απύθμενα ελλείμματα, δάνεια και χρέη μαζί με πολυάριθμους απελπισμένους αυτόχειρες και αμέτρητα πλήθη λαθρομεταναστών, «ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΥΣ» ΚΑΙ «ΓΙΑΟΥΡΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ» ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΚΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΝΕΚΕ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΛΕΥΗΣ...

... Εκλέξτε από τους συμπολίτες σας ανθρώπους θαρραλέως Πατριώτες, Αυτοδημιούργητους, Έντιμους, Ταπεινούς και Φιλότιμους, που έχουν τα ίδια με σας ιδανικά και βιοτικά προβλήματα, τις ίδιες αγωνίες και ανησυχίες και (αν όχι και κάποια άλλα πρόσθετα προσόντα) τουλάχιστον ένα γνωστό σε σας ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ...

... ΞΕΚΟΛΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ, ΠΑΝΩ ΑΠ' ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΜΟΙΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΙ ΑΙΜΟΒΟΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ «ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ» ΚΑΙ «ΒΑΜΠΙΡ», που 'μαθαν, βολεμένα κι ανενόχλητα, να ρουφούν ηδονικά το αίμα της, για να ζουν αυτοί καλά κι οι δικές τους οικογένειες καλλίτερα.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (ΝΑΙ Ο-ΠΟΙ-Α-ΔΗ-ΠΟ-ΤΕ) ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ, ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΕΦΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΗΝ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΑΝ-ΕΠ-ΑΝ-ΟΡ-ΘΩ-ΤΑ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.

ΔΕΝ είναι η Τρόϊκα και τα Μνημόνια η αιτία των δεινών, που βιώνεις και των όσων δεινοτέρων πλησιάζουν! Μοναδική αιτία όλων αυτών είναι οι Εθνοπροδοτικές πράξεις και παραλείψεις Κομμάτων και Πολιτικών, που έκαναν την Τρόϊκα και τα Μνημόνια αναπόφευκτους εξουσιαστές, ρυθμιστές και δυνάστες της ζωής και της Πατρίδας σου.
Γι' αυτό, χωρίς την εξαφάνιση των αιτιών της ασθένειας, χωρίς δηλαδή, την εκβολή απ' τη ζωή μας των Κομμάτων αυτών και χωρίς την παραδειγματική ΠΟΙΝΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ των Πολιτικών αυτών, καμμιά ελπίδα ανάκαμψης του φρονήματος των πολιτών και της Εθνικής Οικονομίας και περαιτέρω ίασης της ασθένειας δεν υπάρχει.
ΜΗΝ ΣΑΣ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΨΕΥΤΟΔΙΛΗΜΜΑΤΑ («μέσα η έξω από την Ευρωζώνη», «Ευρώ η Δραχμή»), με τα οποία διεφθαρμένοι και αποτυχημένοι Πολιτικοί προσπαθούν να τρομοκρατήσουν την σκέψη σου, να εγκλωβίσουν την κρίση σου και να υφαρπάξουν την ψήφο σου, για να «σώσουν» δήθεν την Πατρίδα σου. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥΣ. Αν «έτσι» σκεπτόταν οι πρόγονοί μας το '21 μπροστά στην ισχύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τις νουθεσίες, προειδοποιήσεις και τα εκφοβιστικά μηνύματα των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής και της «Ιεράς Συμμαχίας», σήμερα Πρωθυπουργός μας θα ήταν ο .... Ταγίπ Ερντογάν!!!

Τέτοια ψευτοδιλήμματα, τέτοιων ψοφοδεών, υποκριτών και ψευδοσωτήρων Πολιτικών δεν αρμόζουν σ' ένα Λαό, που 'μαθε να πορεύεται αγέρωχος ακολουθώντας οδοδείκτες, που 'γραφαν «Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ» κι «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ».

Γι' αυτό ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ..
... ΨΗΦΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, όπως απαιτούν η Ιστορία κι ο Πολιτισμός σου ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, όπως θέλουν οι πανικοβλημένοι και δεσμευμένοι με ένοχα μυστικά Πολιτικοί σου, κι οι Συνασπισμένοι εναντίον της Εθνικής μας Τιμής, Ελευθερίας κι Αξιοπρέπειας, Διεθνείς Τοκογλύφοι και Δανειστές μας.
... Καρφώστε, το βράδυ των Εκλογών, πάνω στις οθόνες της τηλεόρασης και του διαδικτύου, τα βλέμματα και την αγωνία όλων αυτών των μεγαλόσχημων και σοβαροφανών επιτελών του Δ.Ν.Τ. , της Ε.Ε. και της Ε.Κ.Τ., που 'μαθαν να μας ειρωνεύονται και να μας κουνάνε το δάκτυλο, και δώστε τους, με την αγέρωχη ΨΗΦΟ ΣΑΣ, να καταλάβουν, ότι πάνω από τις Οικονομικές Αξίες υπάρχουν οι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ κι ότι το Χρήμα είναι που πρέπει να υπηρετεί τους ανθρώπους κι όχι οι άνθρωποι να υπηρετούν το Χρήμα.
... Δώστε με την ψήφο σας το ΣΥΝΘΗΜΑ, που περιμένουν όλοι οι καταπιεσμένοι λαοί της Ε.Ε. για τον γενικό ξεσηκωμό τους ενάντια στα σχέδια της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ που επιχειρούν να επιβάλουν οι γνωστοί-άγνωστοι υπηρέτες του Μαμωνά κρυμμένοι μέσα σε «Λέσχες» και «Στοές», «Διεθνείς Οίκους» και «Διεθνείς Αγορές».

ΕΜΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ!
ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΑΠ' ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΛΙΒΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ, ΠΩΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΣΚΥΜΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΙ... ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ Η ΡΟΥΜΑΝΟΙ.

ΕΜΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ!
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!...


Συντάκτης: ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012