Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Κατάνυξις: Το εδάφιο Φιλιππησίους 3:11 και η κακοποίησή του α...

Κατάνυξις: Το εδάφιο Φιλιππησίους 3:11 και η κακοποίησή του α...: Σαλταούρας Χρήστος «εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν  ἐξανάστασιν  τῶν νεκρῶν» Φιλιππησίους 3:11. Ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο Φιλιππησ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου