Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Κατάνυξις: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Είμαστε παραβάτες...

Κατάνυξις: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Είμαστε παραβάτες...: «Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου» (Λουκ. 18,21) Κυριακὴ ΙΓ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 18,18-27) Ὅλοι, ἀγαπητοί μου,  ὅλοι καταλαβαίνου...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου