Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Κατάνυξις: Ο Σύμβουλος του Προέδρου της Ουκρανίας στο Φανάρι

Κατάνυξις: Ο Σύμβουλος του Προέδρου της Ουκρανίας στο Φανάρι: Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ   Πατριάρχης , παρουσίᾳ τoῦ  Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ  καί τῶν  ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐξάρχων τοῦ Οἰκουμενικο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου