Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019

Κατάνυξις: ΠΕΘ, Δελτίο Τύπου για την αναθεώρηση του Συντάγματ...

Κατάνυξις: ΠΕΘ, Δελτίο Τύπου για την αναθεώρηση του Συντάγματ...: Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019 Αριθμ. Πρωτ. 7 Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων, όπως προκύπτουν από τη νομική επεξεργασία τ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου