Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Κατάνυξις: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Σήμερα κυριαρχούν...

Κατάνυξις: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Σήμερα κυριαρχούν...: «Nὰ ἔχετε ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι θὰ κάνωμε κάτι ἄλλο.  Θὰ διοργανώσωμε ὁμάδα κρούσεως, θὰ πᾶμε σὲ αὐτοάμυνα – ἐκεῖ ὁδηγούμεθα . Καλὴ εἶνε ἡ δημ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου