Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

Κατάνυξις: Η αναφορά των Ουκρανών σχισματικών για την επίσκεψ...

Κατάνυξις: Η αναφορά των Ουκρανών σχισματικών για την επίσκεψ...: ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΣΕ ΔΥΟ ΜΟΝΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΙΤΗ Η Ουκρανική σχισματική εκκλησία  δημοσίευσε αναφορά  σχετικά με την πρόσφατη επίσ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου