Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

Κατάνυξις: Χαράλαμπος Βουρουτζίδης, Το Μεγάλο Σχίσμα στην Ορθ...

Κατάνυξις: Χαράλαμπος Βουρουτζίδης, Το Μεγάλο Σχίσμα στην Ορθ...: Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης Τό μεγάλο ζήτημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καί ἡ ἀπαράδεκτη ἐνέργεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου