Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Έκτακτο Παράρτημα: Φύτευσαν 2 εκατομμύρια δέντρα σε 20 χρόνια και μετ...

Έκτακτο Παράρτημα: Φύτευσαν 2 εκατομμύρια δέντρα σε 20 χρόνια και μετ...: Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών , 129 εκατομμύρια εκτάρια δασών, περιοχή σχεδόν ισοδύναμη με το μέγεθος της Νότιας Αφρικής, έχο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου