Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Κατάνυξις: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Οδηγός και λυτρωτ...

Κατάνυξις: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Οδηγός και λυτρωτ...: «Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰω. 1,29) 7 Ἰανουαρίου Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ Χθὲς ἀγαπητοί μ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου