Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019

Κατάνυξις: π. Θεόκλητος Διονυσιάτης, Η νεορθοδοξία ανατρέπει ...

Κατάνυξις: π. Θεόκλητος Διονυσιάτης, Η νεορθοδοξία ανατρέπει ...: Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Περὶ θείου καὶ ἀνθρωπίνου ἔρωτος" τοῦ π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου Τί εἶναι κατὰ βάθος ἡ διδασκαλία τ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου