Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019

Σάλπισμα Ζωής: Ἡ Θεία Λειτουργία δέν τελεῖται εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἐπ...

Σάλπισμα Ζωής: Ἡ Θεία Λειτουργία δέν τελεῖται εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἐπ...:   Ἡ Θεία Λειτουργία δέν τελεῖται εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἐπισκόπου. Αἵρεση ὁ ἐπισκοποκεντρισμός τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου   ΠΗΓΗ: Πρωτο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου