Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Κατάνυξις: π. Σεραφείμ (Ζήσης) μοναχός, Αναίρεση μυθευμάτων τ...

Κατάνυξις: π. Σεραφείμ (Ζήσης) μοναχός, Αναίρεση μυθευμάτων τ...: Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης         Πάνω στήν ἑτοιμασία τοῦ ἄρθρου - ἀπάντηση  στά ψεύδη τοῦ π. Σάββα Λαυριώτη μέ τά ὁποία καταπιάσ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου