Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Κατάνυξις: (†) Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Η δωρεά της Π...

Κατάνυξις: (†) Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Η δωρεά της Π...: Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς Toυ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου Μὲ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί μου, φθά­σαμε στὸ τέλο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου