Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Κατάνυξις: Ουκρανία: Νέα πρόκληση σχισματικών & Ουνιτών-Χτίζο...

Κατάνυξις: Ουκρανία: Νέα πρόκληση σχισματικών & Ουνιτών-Χτίζο...: Ο θεμελιώδης λίθος για μια νέα  «οικουμενική εκκλησία»  που θα χρησιμοποιηθεί τόσο από τη σχισματική Ουκρανική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου