Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Μακκαβαίος: Ἀνεπιθύμητος ὁ Γ.Γ. Θρησκευμάτων

Μακκαβαίος: Ἀνεπιθύμητος ὁ Γ.Γ. Θρησκευμάτων: Ἐταυτίσθη πλήρως μὲ τὴν πολιτικὴν τοῦ Σύριζα καὶ παρέμεινεν εἰς τὴν θέσιν του, ὄχι ἐπειδὴ ἔπραξε τὸ δίκαιον ἀλ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου