Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019

Μακκαβαίος: Ἁγία Χριστίνα ἡ προστάτιδα αὐτῶν ποὺ πεινοῦν. (Μνή...

Μακκαβαίος: Ἁγία Χριστίνα ἡ προστάτιδα αὐτῶν ποὺ πεινοῦν. (Μνή...: Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Χριστίνα, καταγόταν ἀπὸ τὴν Τύρο τῆς Συρίας καὶ ἦταν κόρη τοῦ στρατηγοῦ Οὐρβανοῦ (περὶ τὸ 200 μ.Χ.). Ὁ πατέρας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου