Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Μακκαβαίος: Αντίλογος της ΠΕΘ στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας για τ...

Μακκαβαίος: Αντίλογος της ΠΕΘ στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας για τ...: Α θ ή να 22 Ι ουλίου 201 9 Α ριθμ. Πρωτ.  4 7 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αντίλογος της ΠΕΘ στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας για το μάθημα των Θρησ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου