Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Τα κομμουνιστικό έγκλημα του Παιδομαζώματος, άρπαζαν τα Ελληνόπουλα και τα έστελναν στα κομμουνιστικά αναμορφωτήρια, εκτελούσαν τους γενείς που αντιστέκονταν.

Τα κομμουνιστικό έγκλημα του Παιδομαζώματος, άρπαζαν τα Ελληνόπουλα και τα έστελναν στα κομμουνιστικά αναμορφωτήρια, εκτελούσαν τους γενείς που αντιστέκονταν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου