Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Έκτακτο Παράρτημα: Καλογεράκης - Καύσιμο από φρούτα στο αυτοκίνητο. Δ...

Έκτακτο Παράρτημα: Καλογεράκης - Καύσιμο από φρούτα στο αυτοκίνητο. Δ...: Ο μοναδικός άνθρωπος επί της γης που καίει νερό και αλκοόλη για να κινήσει το αυτοκίνητό του! Χωρίς μετατροπές, φίλε, με μόνο ένα τεπόζιτ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου