Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Έκτακτο Παράρτημα: Ἂν οἱ σημερινοὶ Χριστιανοὶ μὲ τὴν λογική τους ζοῦσ...

Έκτακτο Παράρτημα: Ἂν οἱ σημερινοὶ Χριστιανοὶ μὲ τὴν λογική τους ζοῦσ...: Τὴν πτώση μας, τὴν δειλία, τὸ βόλεμά μας τὸ παρουσιάζουμε σὰν κάτι ἀνώτερο Χαράλαμπος Μηνάογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου