Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018

Κατάνυξις: π. Αυγ. Καντιώτης: Αν θέλωμεν η Εκκλησία του Θεού ...

Κατάνυξις: π. Αυγ. Καντιώτης: Αν θέλωμεν η Εκκλησία του Θεού ...: π. Αυγουστίνος Καντιώτης: Αν θέλωμεν η Εκκλησία του Θεού να λάμψη ως αστραπή και να καταλάμψη τον κόσμον, ως ήστραπτε και κατέλαμπεν ότα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου