Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Κατάνυξις: Κυριακή των Αγίων Πάντων: (†) Επίσκοπος Αυγουστίνο...

Κατάνυξις: Κυριακή των Αγίων Πάντων: (†) Επίσκοπος Αυγουστίνο...: Ἀδύνατον νὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ Εὐαγγέλιο! φωνάζει ἡ ἀπιστία. Ἀδύνατον νὰ ζήσῃ σήμερα ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ Εὐαγγέλιο. Ἀδύνατον, φωνάζουν οἱ νέοι,...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου