Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Κατάνυξις: Επιστολή του Βέκκου προς τον Ιταλόν πάπαν

Κατάνυξις: Επιστολή του Βέκκου προς τον Ιταλόν πάπαν: Ἐπιστολή τοῦ Βέκκου πρός τόν ἰταλόν πάπαν δι’ ἧς ἀναθεματίζει πάντας τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς τούς μή δεξαμένους τήν ἑαυτοῦ δυσσέ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου