Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Κατάνυξις: Νέας Ιωνίας Γαβριήλ: Η παρουσία των Κληρικών στα Μ...

Κατάνυξις: Νέας Ιωνίας Γαβριήλ: Η παρουσία των Κληρικών στα Μ...: Πρός Τούς εὐλαβεστάτους Ἐφημερίους καί Διακόνους τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί, σέ ἐποχέ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου