Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Σάλπισμα Ζωής: ΘΑΥΜΑΣΤΟ: Εις τους Αγιορείτες άγιους καθηγουμένους...

Σάλπισμα Ζωής: ΘΑΥΜΑΣΤΟ: Εις τους Αγιορείτες άγιους καθηγουμένους...:   "...και εις ημάς δεν είναι άδεια να δώσωμεν καν είδησιν εις τα λογικά πρόβατα, να φυλάγωνται από τους ψυχοφθόρους τούτους λύκους,...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου