Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Κατάνυξις: Δικαιοσύνην και αλήθειαν μάθετε οι ενοικούντες επί...

Κατάνυξις: Δικαιοσύνην και αλήθειαν μάθετε οι ενοικούντες επί...: ¨Ὑμνολογικά ἐγκώμια Ὀρθοδοξίας¨    ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ «Ὑμνοῦσι τρισάριθμον μονάδα Θεότητος, τριαδικοῖς ἁγιασμοῖς, ἀκαταπαύστ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου