Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Κατάνυξις: Απάντηση στην Παπική Ζηζιούλιο «θεολογία» του Επισ...

Κατάνυξις: Απάντηση στην Παπική Ζηζιούλιο «θεολογία» του Επισ...: Απάντηση στην Παπική Ζηζιούλιο «θεολογία» του Επισκόπου Περγάμου, Γεώργιος Κάραλης 28-11-16 Την 28ην Νοεμβρίου ημέραν δευτέραν πραγμ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου