Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Κατάνυξις: Αρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Η προετοιμαζόμενη Αγί...

Κατάνυξις: Αρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Η προετοιμαζόμενη Αγί...: (Προσδοκίες - Ἱστορικὴ πορεία - Γενικὲς Ἐκτιμήσεις - Συμπεράσματα) "..Ἐπειδὴ ὡστόσο πολλὴ ἄγνοια, σύγχυση  καὶ ἐλλιπὴς ἐνημέ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου