Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Κατάνυξις: Πρωτοπρ. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, Η εκκλησιολογική...

Κατάνυξις: Πρωτοπρ. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, Η εκκλησιολογική...: "..Η Σύνοδος των Αγίων Πατέρων κατεδίκασε τη χριστολογία των Μονοθελητών, οι οποίοι κήρυτταν ότι ο Χριστός έχει μόνο μία, τη θ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου