Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Κατάνυξις: π. Αναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Ουκρανικό Αυτοκέφαλ...

Κατάνυξις: π. Αναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Ουκρανικό Αυτοκέφαλ...: ΜΕΡΟΣ   Β΄ Στὸ α΄ μέρος τῆς μικρῆς συμβολῆς μας προσκομίσαμε ἐπίσημα στοιχεῖα, ἔγγραφα καὶ ἐκδόσεις  κυρίως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου