Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Δέηση καταπαύσεως εμπρησμών

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Δέηση καταπαύσεως εμπρησμών: Ἀπολυτίκιον εἰς κατάπαυσιν ἐμπρησμῶν. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν Συνάναρχον Λόγον     Βρέμων πῦρ ἀναλίσκον καθάπερ φρύγανα ἡμῶν πατρίδο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου