Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Σύναξη Ὀρθοδόξων - Ἅγιος Μακάριος ὁ Πάτμιος: Οι σύγχρονοι Άγιοι και Γέροντες της Ορθοδοξίας για...

Σύναξη Ὀρθοδόξων - Ἅγιος Μακάριος ὁ Πάτμιος: Οι σύγχρονοι Άγιοι και Γέροντες της Ορθοδοξίας για...: π. Ἀ ρσένιος Μπόκα ο θαυματουργός (1910 - 1989)   " Ὁ O ἰ κουμενισμός; Ε ἶ νε ἡ α ἵ ρεσι ὅ λων τ ῶ ν α ἱ ρέσεω...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου