Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Δ. Π. & ΚΟΝΙΤΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ: ΘΕΜΑ: Ἡ Ἀγρυπνία στήν Μολυβδοσκέπαστη καί τά προβ...

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Δ. Π. & ΚΟΝΙΤΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ: ΘΕΜΑ: Ἡ Ἀγρυπνία στήν Μολυβδοσκέπαστη καί τά προβ...: Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 1ῃ Αὐγούστου 2017 Ἀριθ.  Πρωτ .: 451                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  203η ΘΕΜΑ:   Ἡ Ἀγρυπνία στὴν Μολ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου