Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Κατάνυξις: Άγιος νέος Οσιομάρτυς Παύλος ο εξ Αροανίας Καλαβρύ...

Κατάνυξις: Άγιος νέος Οσιομάρτυς Παύλος ο εξ Αροανίας Καλαβρύ...: ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ Ὁ Ἅγ. Παῦλος ὁ ἐξ Ἀροανίας  εἶναι εἷς ἐκ τῶν ἑκατομμυρίων Νεομαρτύρων. Χάρις εἰς τὸν  ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου