Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Κατάνυξις: Κυκλοφορεί το φύλλον 28.4.17 του «Ορθοδόξου Τύπου»...

Κατάνυξις: Κυκλοφορεί το φύλλον 28.4.17 του «Ορθοδόξου Τύπου»...: Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του: ➢ Φλέγον καὶ κατεπεῖγον τὸ ζήτημα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Τὸ μέλλον τῆς στελεχώσεως τῆς Ἐκκλ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου