Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Κατάνυξις: The "Council" of Crete and the New Emerging Eccles...

Κατάνυξις: The "Council" of Crete and the New Emerging Eccles...: By Protopresbyter Peter Heers, Professor of Old and New Testament, Holy Trinity Orthodox Seminary, Jordanville, NY Lecture deliv...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου