Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Κατάνυξις: ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Συμμετοχή στο διάλογο μ...

Κατάνυξις: ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Συμμετοχή στο διάλογο μ...: Πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στο διάλογο μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ηλεκτρονικ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου