Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Κατάνυξις: Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Σχολιασμός στο Κε...

Κατάνυξις: Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Σχολιασμός στο Κε...: "..Τό κείμενο εἶναι διαποτισμένο ἀπό τήν αἱρετική, οἰκουμενιστική, ζηζιούλεια «θεολογία». Γι’αὐτό καί εἶναι ἀπορριπτέο. Τά ἐλάχιστ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου